Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Rozcestník cestování covid-19

Léto končí a s tím také spojené cestování do oblíbených zahraničních zemí. Letos byla dovolená ovšem ve znamení různých epidemických opatření, mezi něž patřilo a stále ještě patří povinné testování, očkování, nebo případná karanténa a vhodné cestovní pojištění. Zejména očkovaným odpadá řada nepříjemností. Společně se podíváme na podmínky cest do některých destinací a návratu zpět do ČR. Právě nyní je totiž období, kdy mnozí cestovatelé ukončují svou dovolenou, ale stejně si někteří prázdniny ještě prodlužují do poloviny září. 

Zákaz cestování koronavirus

Podmínky protikoronavirových opatření platí k 31. srpnu 2021.

Jak kryjí COVID-19 jednotlivé pojišťovny?

Podrobnosti včetně vyjádření jednotlivých pojišťoven naleznete v článku ke Covid-19.

Cestovní pojištění online

Aktualizace 31.08.2021

Pro nejaktuálnější informace prosím sledujte web MZV.

Evropa

Destinace

Svět

Destinace

Rozvolňování a zase zpřísňování napříč Evropou

Situace s onemocněním covid-19 se do začátku července zlepšovala po celé Evropě. Některé státy rozvolňovaly rychleji, některé byly obezřetnější. Již nyní je ovšem jasné, že minimálně od 1. července cestování zásadně zjednodušil evropský Covid pas. Ten se vám hodí zejména kvůli tomu, že se situace za posledních několik dní poměrně zhoršuje. Čísla rostou v České republice díky mutaci delta a nedostatečnému očkovaní mladších ročníků ve velkých městech. Nijak číslům nakažených nepřispívají také plné podniky a evropský fotbalový šampionát. Jednotlivé státy, jako je například oblíbené Chorvatsko, navíc zavedly přísnější podmínky pro vstup do země na letní sezónu.

Změna pro návrat do ČR!

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od 9. července 2021 bude nutné mít u sebe při návratu ze zelených a oranžových zemí, tedy těch s nízkým a středním rizikem nákazy negativní PCR nebo antigenní test. Pokud jej mít nebudete, zaměstnavatel vás nebude moci pustit na pracoviště až do doložení negativního testu nejpozději 5 den od návratu. Stejně tak se vrátila povinnost před návratem vyplnit příjezdový formulář, bohužel ať už jste očkovaní, či nikoliv. Kromě příjezdového formuláře nemusíte žádné testy dokládat, pokud máte dva týdny po druhé dávce vakcíny.

Všechny podrobnosti o jednotlivých zemích najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Před cestou tak máte možnost se informovat, jaká opatření ve státech platí a jak dle toho sjednat cestovní pojištění, které zohledňuje i covid-19.

Albánie

 • V případě příjezdu českých občanů do země zde žádné podmínky nejsou, ale jestliže cestujete vlastním, nebo zapůjčeným vozem, ověřte si podmínky ve státech, kterými samozřejmě projíždíte. Pouze v případě cesty letadlem se vyplňuje příjezdová karta.
 • POZOR na změnu od 9. září, to již bude nutné předložit potvrzení o očkování, prodělání nemoci covid-19 nebo PCR či antigenní test.
 • Albánie se již od 21. 6. řadí mezi státy s nízkým rizikem infekce. Od 9. července platí povinnost, že musíte mít při návratu platný negativní PCR nebo antigenní test (výjimky se vztahují na očkované, děti do 6ti let a osoby, které koronavirus prodělaly) a dále také vyplněný příjezdový formulář.

Bulharsko

 • Od 19. 7. do 31. 7. platí, že osoby přijíždějící z ČR do Bulharska musí předložit platný digitální EU COVID certifikát o:
  • ukončeném očkování
  • prodělaném koronaviru
  • negativním testu na covid-19
 • Je ovšem nutné ověřit u letecké společnosti, zda při odletu z jiné země, než je Česká republika, není potřeba nějaký příjezdový dokument, o který budete požádání před nástupem do letadla. Zejména to platí pro cestující z Vídně.
 • Bulharsko se nyní řadí mezi země s vysokým rizikem nákazy. Od 23. srpna platí pro návrat tyto podmínky – je potřeba vyplnit příjezdový formulář, a před vstupem do ČR nebo do 5 dní od vstupu absolvovat PCR nebo antigenní test. Do stanovení výsledku je nutná samoizolace. Výjimka z testování platí pro očkované, osoby, které covid-19 prodělaly a pro děti do 6ti let.

Francie

 • Pro vstup do Francie stále platí povinnost předložit negativní PCR nebo antigenní test (ne starší 72 hodin) a rovněž mít vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Cestování umožňuje také potvrzení o očkování minimálně 2 týdny po druhé dávce látky Pfizer, Moderna, AstraZeneca a 4 týdny po látce Johnson & Johnson.
 • Stejně tak můžete na území Francie vstoupit po prodělání nemoci covid-19 v průběhu 6 měsíců.
 • Všechny potřebné dokumenty jsou od 1. 7. akceptovány formou evropského covid pasu.
 • Pokud se budete potřebovat ve Francii testovat PCR testem, zde můžete v české mutaci najít jednotlivá testovací místa.
 • Od 21. 7. platí povinnost předkládat evropský covid pas v kulturních a zábavních provozech pro veřejnost s kapacitou nad 50 osob. Jedná se hlavně o zábavní parky, památky, muzea a tak dále).
 • Od srpna bude platit povinnost předložit covid pas pro vstup do kaváren, restaurací, obchodních center, nemocnic a domovů důchodců.
 • Při návratu do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a neočkovaní musí podstoupit do 5 dnů PCR/antigenní test. Francie se aktuálně nachází v červené barvě, tedy ve vysokém riziku onemocnění.

Chorvatsko

 • Od 26. července musí občané České republiky na území Chorvatska vstoupit po předložení platného EU digitálního COVID certifikátu s potvrzením o očkování, prodělání covidu-19 nebo negativním testování.
 • Tyto povinnosti neplatí pro děti do 12 let, jestliže cestují se zákonným zástupcem, který potřebné dokumenty doloží sám za sebe.
 • Pro návrat do ČR opět vyplníte příjezdový formulář a předložíte negativní PCR/antigenní test. Návrat pro plně očkované osoby je bez omezení, ale stále platí vyplnění příjezdového formuláře.

Island

 • Pokud cestujete na Island, musíte vyplnit formulář příjezdu a prokázat se negativním testem z ČR již při nastoupení cesty. Hned po příletu si navíc musíte zdarma udělat další PCR test. Následuje ovšem ještě 5-6denníkaranténa, zakončená posledním PCR testem.
 • Před cestou se dále informujte, jaká opatření platí v případě, že na Islandu přestupujete a pokračujete do jiné země.
 • Návrat do Česka je podmíněn vyplněním příjezdového formuláře a předložením negativního PCR/antigenního testu. Pokud se testem neprokážete při příjezdu, musíte do samoizolace a vyhotovit si jej nejdříve 5. den. V případě očkovaných platí jen vyplněný příjezdový formulář.

Cestovní pojištění online

Itálie

 • Pro cestu do Itálie je potřeba splnit dvě podmínky – mít EU certifikát o provedeném testu, ukončeném očkování či prodělaném koronaviru. Děti do 6tu let test mít nemusí. A před cestou se doporučuje vyplnit informační dotazník MZV Itálie, ve kterém je potřebná registrace.
 • Pokud se v průběhu pobytu prokáže. že jste pozitivní, musíte se na vlastní náklady podrobit karanténě, která může trvat až 21 dnů do dalšího testu.
 • V Itálii do konce července platí stav nouze.
 • I zde je návrat do Česka podmíněn vyplněním příjezdového formuláře a předložením negativního PCR/antigenního testu, nejpozději 5 dní po návratu bez nutnosti samoizolace. Pro plně očkované je návrat bez omezení, ale jen s příjezdovým formulářem.

Kypr

 • Česká republika je pro Kypr od 24. 6. „zelenou“ zemí, ale stále platí povinnost se registrovat v systému Cyprus Flight Pass, kam vložíte výsledky svého testu PCR testu.
 • Pravidla pro vstup do země se také mohou lišit od pravidel leteckého dopravce.
 • Po příletu je potřeba podstoupit PCR test na vlastní náklady.
 • Kypr je pro ČR zemí s velmi vysokým rizikem nákazy. Při návratu do ČR je od českých občanů stále vyžadováno vyplnění příjezdového formuláře a doklad o provedení antigenního (ne starší 48 hodin) nebo PCR testu (ne starší 72 hodin), poté musí plně neočkovaní nastoupit do 5ti denní karantény a ukončit ji PCR testem. Opět zde platí výjimky pro plně očkované, kteří jen vyplní příjezdový formulář.

Maďarsko

 • Do Maďarska samotná cesta není od 23. 6. nijak omezena, pokud ovšem nepřiletíte letadlem. V takovém případě je nutné předložit certifikát o plném očkování či očkování alespoň jednou dávkou, případně certifikátem o prodělání nemoci covid-19.
 • Tyto certifikáty ovšem musíte mít u sebe, jestliže se chystáte využít jakékoliv služby.
 • Pro návrat do ČR vyplníte příjezdový formulář a pokud nejste očkovaní, předložíte negativní PCR/antigenní test. Testování se nevztahuje na plně očkované osoby a osoby, které prodělaly covid-19.

Malta

 • Od 14. července mohou na Maltu vycestovat pouze plně očkované osoby. Osoby, které nemohou očkování absolvovat ze zdravotních důvodů musí předložit negativní PCR test ne starší než 72 hodin.
 • Pro návrat do ČR opět vyplníte příjezdový formulář a při návratu, nejpozději do 5. dne si vyhotovíte negativní PCR nebo antigenní test. Testování se nevztahuje na plně očkované.

Německo

 • Od 1. 8. došlo ze strany Německa ke změně při vstupu do země. Od srpna musí cestující z České republiky při pobytu nad 24 hodin předložit potvrzení o bezinfekčnosti, tj. test (antigenní ne starší 48 hodin, PCR ne starší 72 hodin), očkování (minimálně 15. den od druhé vakcíny) nebo prodělání nemoci covid-19. Všechny formuláře musí být přeloženy do němčiny.
 • Výjimky platí například pro malý příhraniční styk (na méně než 24 hodin), děti do 12 let a tzv. pendlery.
 • Jakmile pojedete zpět do České republiky, vyplňte příjezdový formulář a předložte negativní PCR nebo antigenní test. Testování se nevztahuje na plně naočkované osoby. Do doby získání negativního testu musíte být bohužel v samoizolaci, jelikož je Německo vysoce rizikovou zemí.

Nizozemsko

 • Pro Nizozemce je Česká republika brána jako bezpečná země, a proto od 10. června nemusíte předkládat negativní výsledek testů a rovněž nemusíte ani do karantény.
 • Pokud cestujete letadlem je nutné vyplnit zdravotní prohlášení ke COVID-19, což je možné i na letišti u odbavení.
 • Pro Českou republiku je Nizozemsko zemí se středním rizikem nákazy a tak musíte před návratem vyplnit digitální příjezdový formulář a mít připraveno potvrzení o negativním PCR testu (nejméně 72 hodin) nebo antigenním testu (nejméně 48 hodin). Při čekání na negativní výsledek nejpozději do 5. dne již nemusíte podstupovat samoizolaci.

Cestovní pojištění online

Norsko

 • Do Norska mohou od 1. července vycestovat plně očkované osoby nebo osoby s prodělaným covidem-19, přičemž tyto informace prokážou Evropským digitálním certifikátem. Ostatní musí před vycestováním vyplnit formulář a doložit negativní antigenní nebo PCR test – tedy za podmínky že cestují z aktuálně „zeleného státu“.
 • Norsko zařazujeme nově do zelené barvy zemí se středním rizikem nákazy, ale i tak musíte před návratem vyplnit digitální příjezdový formulář a mít připraveno potvrzení o negativním PCR testu (nejméně 72 hodin) nebo antigenním testu (nejméně 48 hodin). Pro plně očkované stačí jen digitální formulář při příjezdu.

Polsko

 • Pro vstup do Polska musíte předložit negativní PCR nebo antigenní test ne starší než 48 hodin, a to ve formě EU COVID certifikátu. Testování se nevztahuje na plně očkované osoby a osoby, které prodělaly covid-19. Pokud nepředložíte negativní test, musíte nastoupit do 10denní karantény.
 • V případě letecké přepravy je potřeba vyplnit i elektronický formulář.
 • Všechny důležité informace o hygienických a karanténních opatření naleznete na těchto stránkách.
 • Návrat zpět do České republiky vyžaduje příjezdový formulář a potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu. Testování se nevztahuje na plně očkované osoby. Polsko je nízko rizikové.

Portugalsko

 • Do této země u Atlantského oceánu je nutné mít v každém případě negativní PCR test (ne starší 72 hodin) a to již při příletu, případně antigenní test (ne starší 24 hodin). Povinnost neplatí pouze pro děti do 12 let, plně očkované a osoby s prodělaným covidem-19. Tato pravidla vyžaduje nejen pevninské Portugalsko, ale i Azorské ostrovy, kde je nutnost přetestování po 6 dnech a Madeira, ale zde se lze otestovat až po příletu na letiště.
 • Dále je potřeba také vyplnit příjezdový formulář pro Portugalsko.
 • Pro návrat do ČR je potřeba vyplnit příjezdový formulář a předložit negativní antigenní PCR test. Pokud na výsledky testu čekáte, musíte být v pětidenní samoizolaci, jelikož se Portugalsko posunulo do vysoce rizikových destinací. Povinnost testování se nevztahuje na plně očkované osoby, osoby s prodělaným covidem a děti do 6 let.

Rakousko

 • V Rakousku od 10. 6. odpadla nutnost registrace pomocí příjezdového formuláře.
 • Pokud máte minimálně 22 dnů po první dávce vakcíny nebo certifikát o prodělaném onemocnění covid-19, či certifikát o protilátkách, můžete do země dále vstoupit bez PCR testu a antigenního testu.
 • V opačném případě mějte PCR test starý maximálně 72 hodin a antigenní test maximálně 48 hodin.
 • Pokud využíváte pro tranzit některé z rakouských letišť, doporučujeme si zjistit jednotlivé podmínky před vstupem do letadla.
 • Návrat do České republiky je v případě Rakouska nutný s vyplněným příjezdovým formulářem a potvrzením o negativním PCR nebo antigenním testu. Testování se nevztahuje na plně očkované osoby, osoby s prodělaným covidem a děti do 6 let. U čekání na výsledky testu nepodléháte samoizolaci.

Rumunsko

 • To jediné, co pro překročení hranic s Rumunskem potřebujete, je vyplněný online formulář. To je při příjezdu vše. Nepotřebujete tedy žádný jiný dokument, který by dokládal bezinfekčnost.
 • V Rumunsku jsou rovněž otevřené téměř všechny služby a mohou se konat kulturní akce, ovšem ve vnitřních prostorách a na místech s velkým počtem lidí platí nošení roušek.
 • Jinak je tomu při návratu do ČR. Rumunsko považujeme za zemi s nízkým rizikem nákazy, tedy musíte mít vyplněný příjezdový formulář a negativním PCR či antigenním testem.

Rusko

 • Rusko je již mnohem otevřenější a můžete na území státu vstoupit i leteckou přepravou. Je ovšem nutné předložit dokument v ruštině nebo angličtině, který dokládá negativní PCR test, ne starší 72 hodin a dále vyplnit příjezdový dotazník, ke kterému se dostanete i v tištěné podobě v letadle.
 • Česká republika důrazně doporučuje před odletem či odjezdem do Ruska registraci v systému DROZD.
 • Při návratu zpět jde o stejnou proceduru, jako v případě Kypru, to znamená, že Rusko již není považováno za extrémně rizikové. Při návratu do ČR je od českých občanů vyžadováno vyplnění příjezdového formuláře a doklad o provedení antigenního (ne starší 48 hodin) nebo PCR testu (ne starší 72 hodin), poté musí plně neočkovaní nastoupit do 5ti denní karantény a ukončit ji PCR testem. Opět zde platí výjimky pro plně očkované, kteří jen vyplní příjezdový formulář.

Cestovní pojištění online

Řecko

 • Řecko velmi striktně vyžaduje příjezdový formulář, který vyplníte. Na jeho základě získáte vygenerovaný QR kód, který budete dále předkládat pro kontrolu. Bez něj bohužel nemůžete vstoupit ani na palubu letadla a to dokonce pod pokutou několik stovek euro.
 • Dále je nutný negativní PCR test (ne starší 72 hodiny), ovšem nikoliv ze slin, nebo negativní antigenní test (né starší než 48 hodin) případně certifikát o druhé vakcinační dávce, nejdříve po 14 dnech. Jistotou je také potvrzení o prodělané nemoci 9 měsíců od pozitivního testu. Rovněž se připravte na namátkové kontroly povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, ale i venku.  Děti do dovršení věku 12 let, tak budou moci vstupovat do Řecka bez dokladu o bezinfekčnosti.
 • Před návratem je nutné vyplnit digitální příjezdový formulář a mít připraveno potvrzení o negativním PCR testu (nejméně 72 hodin) nebo antigenním testu (nejméně 48 hodin). Pokud na ně čekáte, tak v samoizolaci. Povinnost testování se nevztahuje na plně očkované, osoby s prodělaným covidem a děti do 6 let, ale musíte vyplnit příjezdový formulář.

Slovinsko

 • Od 15. 7 můžete do Slovinska vycestovat bez následné karantény pouze pokud jste plně očkovaní, prodělali jste covid nebo máte negativní PCR test ne starší než 72 hodin či antigenní test ne starší než 48 hodin. V opačném případě vás čeká 10 denní karanténa.
 • Podmínky se nevztahují na tranzit přes Slovinsko.
 • Před návratem do ČR nezapomeňte vyplnit digitální příjezdový formulář a mít připraveno potvrzení o negativním PCR testu (nejméně 72 hodin) nebo antigenním testu (nejméně 48 hodin). Testování se nevztahuje na plně očkované osoby, osoby s prodělaným covidem a děti do 6 let, ale opět platí vyplnit příjezdový formulář.

Slovensko

 • Pro vycestování na Slovensko musíte být plně očkovaní. Pokud nejste, čeká vás povinná karanténa, kterou můžete ukončit nejdříve 5. den absolvovaným PCR testem s negativním výsledkem.
 • Povinné je také vyplnění příjezdového formuláře.
 • Před návratem do ČR musíte vyplnit digitální příjezdový formulář a mít připraveno potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu. Nevztahuje se na očkované, osoby s prodělaným covidem a děti do 6 let.

Španělsko

 • Od 26. 7. je na španělský červený rizikový seznam zařazen region Praha. Osoby žijící v Praze musí krom QR kódu disponovat i potvrzením o ukončeném očkování, negativním testem nebo potvrzením o prodělání covidu.
 • Osoby cestující z ČR mimo Prahu potřebují pouze QR kód a vyplnit příjezdový formulář (platné do 20. září 2022, aktuálně již není příjezdový formulář vyžadován).
 • Jen, pokud přilétáte nebo připlouváte z rizikové země, musíte se prokázat buď potvrzením o kompletním očkování (minimálně 14 dní od poslední dávky), prodělané nemoci (minimálně 11 dnů od pozitivního testu) či PCR nebo antigenním testem (ne starší 48 hodin).
 • Před návratem ze Španělska do ČR musíte vyplnit digitální příjezdový formulář a mít připraveno potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu. V opačném případě musíte do samoizolace a nejdříve 5. den jít na test. Nevztahuje se na očkované, osoby s prodělaným covidem a děti do 6 let, tedy až na příjezdový formulář.

Švýcarsko

 • Od 26. 6. nejsou čeští občané omezováni žádnými formuláři ani nutností mít certifikát či negativní test. Vstup do alpské země je tedy volný.
 • Odlišné podmínky jsou pro cestující, kteří do Švýcarska přiletěli. V takovém případě již příjezdový formulář potřebujete vyplnit, stejně tak musíte při případné kontrole předložit negativní PCR test (ne starší 72 hodin) nebo antigenní test (ne starší 48 hodin).
 • Jinak je to při návratu ze Švýcarska do ČR. Opět musíte vyplnit příjezdový formulář a před odjezdem nebo odletem podstoupit PCR test (nejméně 72 hodin) nebo antigenní test (nejméně 48 hodin). Švýcarsko je vysoce rizikovou zemí, takže v případě absence testu musíte do samoizolace na 5 dnů. Kromě zmíněného příjezdového formuláře se pravidla nevztahují na plně očkované, osoby s prodělaným covidem a děti do 6 let.

Velká Británie

 • Ač se to nezdá, Velká Británie patří rovněž mezi oblíbené cestovní cíle českých turistů. Ovšem platí zde jedny z nejpřísnějších podmínek pro vstup do země. Samozřejmostí je PCR test (ne starší 72 hodin) s vyplněným příjezdovým formulářem, ale také desetidenní karanténa, pro níž je potřeba si dopředu rezervovat dva termíny na testování v druhém a osmém dni karantény. Testy si navíc hradíte sami a jejich cena je poměrně vysoká, tedy okolo 5 000 Kč.
 • Výjimku mají plně očkovaní, kteří karanténu absolvovat nemusí, stejně jako nutný PCR test několik dnů po příletu.
 • Návrat do ČR je rovněž trochu složitější, jelikož situace v Británii je stále velmi špatná a proto ji řadíme do vysoce rizikových oblastí. Vedle příjezdového formuláře je nutné doložit negativní antigenní nebo PCR test a v Česku zůstat v pětidenní karanténě, na jejímž konci je další PCR test. Výjimku mají lidé, kteří v uplynulých 180 dnech nemoc covid-19 prodělali.

Cestovní pojištění online

Exotické destinace

Češi rádi cestují nejen po Evropě. Podíváme se tedy i na podmínky v poněkud exotičtějších destinacích.

Brazílie

 • Brazílie je považována za extrémně rizikovou destinaci a Ministerstvo zdravotnictví cestování do ní důrazně nedoporučuje. Nicméně již zakázáno to není a je možné tedy zemi navštívit i za účelem turismu. Podmínkou je předložení PCR testu, ne staršího 72 hodin a to ještě před nástupem do letadla. Výsledek musí být přeložen buď do angličtiny, portugalštiny nebo španělštiny.
 • Nutností je i předložení vyplněného formuláře.
 • Pokud jste prodělali nemoc covid-19 v průběhu 90 dní, musíte předložit celkem 2 PCR testy v rozmezí 14 dnů (druhý test ne starší 72 hodin).
 • Pro návrat do ČR platí vyplnění příjezdového formuláře a pokud nejste očkovaní, musíte po předložení PCR nebo antigenního testu nastoupit do karantény na nejméně 10 dnů s následujícím negativním testem.

Dominikánská republika

 • Vstup do Dominikánské republiky je poněkud volnější. Nepotřebujete k němu žádný negativní test, jen se na letištích měří teplota a probíhá namátkové testování turistů pomocí rychlotestů.
 • Ať již do země přilétáte nebo z ní odlétáte, musíte vyplnit elektronický formulář na stránce eTicket.
 • V případě České republiky je návrat domů z Dominikánské republiky přísnější. Tato země patří mezi velmi rizikové a tak vedle příjezdového formuláře musíte před odletem podstoupit PCR test nebo antigenní test a nastoupit do pětidenní izolace s dalším negativním PCR testem. Dalších 14 dní musíte samozřejmě nosit na veřejnosti respirátor.

Egypt

 • Už při příletu do Egypta musíte mít negativní PCR test (ne starší 72 hodin), případně se za 30 dolarů nechat otestovat na letišti nebo v letovisku, ale samotné Ministerstvo zahraničí to nedoporučuje.
 • Před odletem také nezapomeňte vyplnit potřebné prohlášení cestovatele.
 • Pokud máte dokončeny obě dávky očkování, můžete do země dokonce bez doložení testu.
 • Ač má Egypt momentálně lepší čísla na 100tis. obyvatel, než Česká republika, je bohužel nutné po příletu do Česka mít opět platný negativní test, vyplněný příjezdový formulář a doma zůstat v karanténě nejméně pět dní, než budete moci na další potvrzující PCR test.

Cestovní pojištění online

Kostarika

 • Na Kostariku, která je otevřena pro turisty z celého světa, je nutné připravit si platný negativní PCR test (ne starší 72 hodin) a provést online registraci. Testovat se můžete na odběrových místech i v Kostarice v průběhu vaší vysněné dovolené.
 • Od 1. 8. 2021 je povinné mít pojištění od kostarické pojišťovny INS. Tato povinnost se nevztahuje na plně očkované osoby.
 • S ohledem na vysokou rizikovost nákazy musíte mít po příletu do Česka platný negativní test, vyplněný příjezdový formulář a doma následně zůstat v karanténě nejméně pět dní s dalším PCR testem. Kromě nutnosti příjezdového formuláře vše ostatní neplatí pro očkované.

Mexiko

 • Mexiko patří mezi výjimky, které je poměrně benevolentní. Stačí před příletem vyplnit online formulář, ale pro jistotu u sebe mějte i negativní PCR test, který mohou vyžadovat jak letecké společnosti, tak i hotely.
 • Než se vydáte na cestu zpět domů, musíte absolvovat antigenní test nebo PCR test. Po návratu do ČR je nutné nastoupit do karantény, kterou lze ukončit nejdříve 5. den negativním PCR testem. Neplatí pro plně očkované. Mexiko považuje Česká republika za velmi rizikovou zemi. Samozřejmostí, a to i pro očkované je příjezdový formulář.

Spojené arabské emiráty

 • V případě SAE je to trochu složitější. Pravidla vstupu do země jsou poměrně přísná a hlavně v každé lokalitě trochu odlišná. Na letišti v Dubaji se musíte otestovat PCR testem zdarma a nainstalovat si DXB Smart App aplikaci, kterou v Dubaji využijete.
 • V Abú Dhabí je nutná karanténa na hotelu a to nejen pro neočkované (desetidenní karanténa s nutností PCR testu po osmém dni), ale také očkované (pětidenní karanténa s nutností PCR testu po čtvrtém dni).
 • Další nepříjemností je elektrický náramek pro sledování pohybu, který na sobě musíte v průběhu celého pobytu mít.
 • Více informací získáte i na těchto stránkách.
 • Při využití veřejné dopravy pro návrat do ČR musíte mít vyplněný příjezdový formulář a doložit antigenní (ne starší 24 hodin) nebo PCR test (ne starší 72 hodin). 5 dní v izolaci pro návrat je nutných, poté musíte opět na test. Pokud jste koronavirus v posledních 180 dnech prodělali nebo máte certifikát o plné vakcinaci minimálně 14 dní od druhé dávky, vystačíte si jen se zmíněným formulářem.

Turecko

 • Do Turecka vyplňte příjezdový formulář a prokažte se negativním PCR testem. Test potřebovat nebudete, pokud jste plně naočkovaní nebo jste prodělali nemoc v průběhu posledních 6 měsíců. Také se připravte na přísnější epidemiologická opatření.
 • Podmínky pro návrat do ČR je nutné vyplnit příjezdový formulář a doložit antigenní (ne starší 24 hodin) nebo PCR test (ne starší 72 hodin). 5 dní v izolaci pro návrat je nutných, poté musíte opět na test.
 • Výjimky platí pro plně očkované dvěma dávkami vakcíny (ovšem musíte stále vyplnit příjezdový formulář) nebo osobám po prodělání covid-19 za posledních 180 dnů.

USA

 • Spojené státy Americké nejsou tak velká exotika, ale bohužel se do nich podívat nemůžete, jestliže jste v posledních 14 dnech pobývali v některém ze států Schengenského prostoru, či dále ve Velké Británii nebo Irsku.
 • Česká republika cestování za účelem turismu nedoporučuje, jelikož jsou Spojené státy považovány za vysoce rizikové.

Věříme, že Vám naše informace při cestování pomohou a vy si tak budete moci užít dovolenou se vším všudy. Vaše Top-Pojištění.cz.