Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

ČSOB cestovní pojištění

Jaké pojištění?

 • Jednorázové cestovní pojištění - nejběžnější typ pojištění pro cestu do zahraničí, která může trvat od 1 dne až do 1 roku.

Platnost?

 • od okamžiku připsání platby na účet Top-Pojištění.cz. Podáním příkazu k úhradě, v případě, že je datum počátku shodné s datem splatnosti pojistného.

Cestovní pojištění ČSOB a COVID 19

Léčebné výlohy v souvislosti s COVID19   bezpečná země dle MZV ANO
země s vysokým rizikem nákazy, nebo kam MZV nebo Světová organizace nedoporučuje cestovat NE
Úhrada nákladů na ubytování a stravu v důsledku nařízené karantény v zahraniční zdravotní (potvrzené onemocnění COVID 19)* ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID 19)* ANO
Úhrada nákladů na zpáteční cestu v důsledku nařízené karantény v zahraničí v důsledku potvrzeného onemocnění COVID 19* ANO
v důsledku nepotvrzeného onemocnění COVID 19* ANO
Storno cesty (připojištění) zdravotní (potvrzené onemocnění COVID 19)* ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID 19)* NE

Krytí léčebných výloh a ostatních rizik v souvislosti s onemocněním COVID 19 se řídí doporučením MZV, tedy zdali MZD do dané země doporučuje / nedoporučuje cesty.

* v případě nařízené karantény, která bude potvrzena lékařem nebo hygienickou stanicí by byly uhrazeny náklady na ubytování, stravu, případně i zpáteční letenku i pokud je výsledek testu negativní. Nejsou kryty náklady na preventivní karanténu, kterou musí absolvovat všichni po příjezdu do dané země a na kterou je upozorňováno předem. Taktéž stornopoplatky jsou hrazené i v případě nařízené karantény, ale musí být potvrzena lékařem nebo hygienickou stanicí.

Cestovní pojištění ATLAS

Komplexní ochrana cesty. Cestovní pojištění Atlas uhradí nejen léčebné výlohy v důsledku úrazu či nemoci, ale také odcizení či zničení zavazadel popř. uhradí škodu vzniklou jiným subjektům ať na zdraví nebo majetku.

Pojištění krátkodobých cest Název produktu
STANDARD DOMINANT PREMIANT
Destinace Evropa/Svět Evropa/Svět Evropa/Svět
Léčebné výlohy 5.000.000 15.000.000 100.000.000
lékařské ošetření, hospitalizace, léky předepsané lékařem v souvislosti s lékařským ošetřením 5.000.000 15.000.000 100.000.000
limit na ošetření zubů 5.000 / 10.000 10.000 / 20.000 20.000 / 40.000
transport, tj. přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět 5.000.000 15.000.000 100.000.000
repatriace zpět do ČR, převoz tělesných ostatků zpět do ČR 5.000.000 15.000.000 100.000.000
zajištění pohřbu nebo kremace ve státě, kde pojištěný zemřel 5.000.000 15.000.000 100.000.000
vyslání rodinného příslušníka pojištěného do zdravotnického zařízení v zahraničí 15.000 50.000 100.000
náklady na jízdné tam a zpět 0 50.000 100.000
náklady na ubytování (celkem / den) 0 30.000 / 2.000 50.000 / 3.000
zásah horské služby při pojistné události 5.000.000 15.000.000 100.000.000
Asistenční služby
rozsah asistenčních služeb (viz. rozsah definován níže) základní rozšířené rozšířené
Úrazové pojištění VOLITELNÉ
smrt následkem úrazu 200.000 300.000 400.000
trvalé následky úrazu ( od 10 %) 400.000 600.000 800.000
limit denního odškodného 15 dní 8 dní 8 dní
jednorázové odškodné za hospitalizaci 1.000 2.000 3.000
Pojištění zavazadel VOLITELNÉ
odcizení, poškození, zničení 15.000 25.000 50.000
limit na elektroniku 10.000 17.000 35.000
Pojištění odpovědnosti za újmu VOLITELNÉ
újma na zdraví i majetku 5.000.000 15.000.000 30.000.000
Pojištění spoluúčasti na zapůjčené věci 10.000 15.000 20.000
Pojištění právní ochrany 50.000 100.000 150.000
Rekreační sporty ANO ANO ANO
Zimní sporty lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Rizikové sporty lze připojistit lze připojistit lze připojistit

Volitené připojištění stornovacích poplatků

Připojištění pro případ, kdy onemocníte a nebudete moci na dovolenou odjet. Pojištění stornopoplatků platí od momentu zakoupení zájezdu, resp. od data sjednání pojistné smlouvy až do termínu, kdy na zájezd odjíždíte.

Připojištění stornopoplatků lze sjednat nejpozději do 3 pracovních dnů od zakoupení zájezdu či letenek.

Pojistné plnění vás ochrání v případech, kdy:

 • akutního onemocnění vás, vašich spolucestujících nebo v blízké rodině
 • z důvodu úmrtí pojištěného nebo v blízké rodině
 • z důvodu komplikací v těhotenství během prvních 26 týdnů těhotenství, které si vyžadují hospitalizaci.
 • budete mít rozsáhlou škodu na majetku vzniklou bezprostředně před odjezdem následkem přírodní katastrofy, živelní události či trestného činu třetí osoby
 • stanete se vy nebo spolucestující obětí trestného činu s dopadem na zdraví a psychiku
 • budete předvoláni k soudu, pokud obdržíte předvolání až po uzavření pojistné smlouvy
 • pokud dostanete výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů, kterou vám zaměstnavatel doručí po uzavření pojistné smlouvy
 • pokud v cílové destinaci nastane přírodní katastrofa, epidemie nebo pandemie, válečný konflikt či teroristická akce, pokud k nim dojde po zakoupení cestovní služby
 • pokud Ministerstvo zahraničí vydá varování před cestou do cílové destinace 10 a méně dní před nastoupení cesty.
Připojištění stornovacích poplatků (pokud je sjednáno)
Spoluúčast 10 %
Maximální limit  100.000 Kč ( platí pouze pro tarify s limitem na léčebné výlohy od 15 mil Kč) / osoba

Rozsah asistenčních služeb

Základní asistenční služby zahrnují:

 • zajištění vyšetření či ošetření lékařem
 • zajištění návštěvy lékaře v místě pobytu pojištěného
 • zajištění pobytu ve zdravotnickém zařízení po dobu nezbytně nutnou
 • garanci uhrazení léčebných výloh a nákladů za pobyt v nemocnici
 • zajištění kontaktu s rodinou
 • přivolání rodinného příslušníka (opatrovníka) a jeho vyslání do nemocnice v zahraničí
 • proplacení nákladů spojených s dopravou a případným ubytováním opatrovníka do 15 000 Kč
 • převoz do České republiky, včetně zajištění náhradního dopravního prostředku, doprovodu zdravotnického personálu, zajištění náhradního ubytování
 • kontaktování ambasády, zajištění tlumočníka či zajištění zaslání náhradních dokladů v případě ztráty nebo odcizení dokladů v zahraničí

Rozšířené asistenční služby, které navíc zahrnují:

 • informační servis před odjezdem - na požádání vám předáme jak turistické, tak i lékařské a administrativně-právní informace o vámi zvolené destinaci
 • telefonickou pomoc v nouzi při jednání s místními orgány či vyhledání právníka
 • tlumočení a překlady
 • zajištění kontaktu s místními i zastupitelskými úřady
 • organizaci pomoci v případě přerušení cesty nebo zmeškání odjezdu, pomoc v případě zpoždění letu
 • v případě ztráty nebo odcizení dokladů uhradíme náklady spojené s vystavením jejich náhrady, a to do výše 4 000 Kč / 8 000 Kč (dle varianty)
 • vyslání rodinného příslušníka do nemocnice v zahraničí a s tím spojenou úhradu nákladů na cestu a ubytování.

ČSOB Pojišťovna Asistence
+420 466 100 777
e-mail: asistence@csobpoj.cz

Definice sportů:

Rekreační sporty:

aerobic, aqua aerobic, atletika, badminton, baseball, basketbal, biliard, bowling, bruslení, curling, cyklistika, dračí lodě, duatlon, fitness, florbal, fotbal, golf, gymnastika, hasičský sport, házená, hokejbal, jachting na vnitrozemských vodách, jízda na koni s výjimkou dostihů, jízda na slonovi nebo velbloudovi, jóga, kolečkové brusle, kolová, kriket, kulečník, kulturistika, kuželky, lakros, lezení na umělé stěně, lukostřelba, metaná, nohejbal, orientační běh, paintball, pétanque, pětiboj, rybolov ze břehu, sjíždění klidné vody (tj. stojatá nebo proudící voda bez peřejí) a sjíždění divoké vody do I. stupně obtížnosti včetně (dle alpské stupnice hodnocení řek) při nezvýšeném průtoku vody, skoky na trampolíně, softball, spinning, squash, stolní tenis, šachy, šerm (klasický), šipky, ,,šnorchlování", tanec, tenis, triatlon, turistika v terénech do 3 500 m n. m. včetně, vodní a plážové atrakce (jízda na tobogánu, vodním banánu, šlapadle), vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, windsurfing.

Zimní sporty:

biatlon, jízda na saních, bobech a skibobech na upravených a veřejně přístupných tratích, krasobruslení, lední hokej, lyžování (včetně běhu na lyžích) a snowboarding na vyznačených a veřejnosti přístupných sjezdovkách a trasách včetně přístupových cest k nim, lyžování a snowboarding na ,,U" rampě, monoski po vyznačených trasách, rychlobruslení, sledge hokej, snowkiting, snowrafting, snowtubing.

Rizikové sporty:

americký fotbal, bojové sporty, box, bungee jumping (skok na gumovém laně), canyoning za účasti odborného instruktora, cyklokros, dostihový sport, horský ultramaraton, jízda na ,,U" rampě ve skateparku, jízda na vodním skútru, judo, karate, kickbox, kitesurfing, landkiting, námořní jachting, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky 40 m, včetně, rafting nebo jiné sjíždění divoké vody od II. do III. stupně obtížnosti včetně (dle alpské stupnice hodnocení řek) při nezvýšeném průtoku vody, sjíždění náročných terénů na kole včetně tzv. downhill, rugby, rybolov na moři, řeckořímský zápas, skoky do vody z prkna, surfing, via ferrata stupně obtížnosti A, B a C (dle rakouské klasifikace), F, MD a D (dle italské klasifikace), vysokohorská turistika v terénech nad 3 500 m n. m. do 5 000 m n. m. včetně, vzpírání. Za rizikové sporty jsou dále považovány jakékoliv sporty provozované při soutěžích amatérských sportovců pořádaných jakoukoliv organizací, včetně veškeré přípravy k nim.

Nepojistitelné sporty:

akrobatické lyžování, alpinismus, automobilové a motocyklové sporty všeho druhu, bezmotorové létání (např. paragliding) a motorové létání všeho druhu, canyoning bez účasti odborného instruktora, freediving, freeride, horolezectví, kaskadérství, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, parašutismus, plochá dráha, potápění do hloubky více než 40 m, rafting nebo jiné sjíždění divoké vody nad III. stupeň obtížnosti (dle alpské stupnice hodnocení řek), skeleton, skialpinismus, skikros, skoky na lyžích, speleologie (jeskyňářství), via ferrata stupně obtížnosti D a E (dle rakouské klasifikace), MOD a ED (dle italské klasifikace), výpravy a expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, vysokohorská turistika v terénech nad 5 000 m n., m., závody motorových člunů a vodních skútrů včetně přípravy na ně.
Jakékoliv druhy sportů provozované na profesionální úrovni včetně přípravy na ně.

Pojistné podmínky