222 100 200 Zavoláme vám zpět

ČSOB cestovní pojištění

Veřejný příslib. Zmírnění výluky z pojištění pro škodné události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy v Pojištění léčebných výloh. Rozšíření práva na automatického prodloužení pojistné doby.

Jaké pojištění?

 • Jednorázové cestovní pojištění - nejběžnější typ pojištění pro cestu do zahraničí, která může trvat od 1 dne až do 1 roku.

Platnost?

 • od okamžiku připsání platby na účet Top-Pojištění.cz. Podáním příkazu k úhradě, v případě, že je datum počátku shodné s datem splatnosti pojistného.

Cestovní pojištění ČSOB a COVID 19

Léčebné výlohy v souvislosti s COVID19   bezpečná země dle semaforu ANO
červená / tmavě červená země dle semaforu ANO
černá země dle semaforu NE
Úhrada nákladů na ubytování a stravu v důsledku nařízené karantény v zahraniční zdravotní (potvrzené onemocnění COVID 19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID 19) NE
Úhrada nákladů na zpáteční cestu v důsledku nařízené karantény v zahraničí v důsledku potvrzeného onemocnění COVID 19 ANO
v důsledku nepotvrzeního onemocnění COVID 19 NE
Storno cesty (připojištění) zdravotní (potvrzené onemocnění COVID 19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID 19) NE
Čím se pojišťovna řídí pro určení, že daná destince je či není bezpečná. Doporučení MZV

Krytí léčebných výloh a ostatních rizik v souvislosti s onemocněním COVID 19 se řídí doporučením MZV, tedy zdali MZD do dané země doporučuje / nedoporučuje cesty. Platí především pro cesty mimo EU

Cestovní pojištění ATLAS

Komplexní ochra na cesty. Cestovní pojištění Atlas uhradí nejen léčebné výlohy v důsledku úrazu či nemoci, ale také ztrátu či zničení zavazadel popř. uhradí škodu vzniklou jiným subjektům ať na zdraví nebo majetku.

Pojištění krátkodobých cest Název produktu
Limity pojistného plnění v Kč STANDARD DOMINANT PREMIANT
Destinace Evropa/Svět Evropa/Svět Evropa/Svět
Léčebné výlohy 3.500.000 5.000.000 10.000.000
lékařské ošetření 3.500.000 5.000.000 10.000.000
limit na ošetření zubů 5.000 5.000 10.000
léky předepsané lékařem v souvislosti s lékařským ošetřením 3.500.000 5.000.000 10.000.000
pobyt ve zdravotnickém zařízení (hospitalizace) 3.500.000 5.000.000 10.000.000
transport, tj. přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět 3.500.000 5.000.000 10.000.000
repatriace zpět do ČR 3.500.000 5.000.000 10.000.000
převoz tělesných ostatků v případě úmrtí zpět do ČR 3.500.000 5.000.000 10.000.000
zajištění pohřbu nebo kremace ve státě, kde pojištěný zemřel 3.500.000 5.000.000 10.000.000
vyslání rodinného příslušníka pojištěného do zdravotnického zařízení v zahraničí 3.500.000 5.000.000 10.000.000
náklady na jízdné tam a zpět max. 100.000 100.000 100.000
náklady na ubytování max. 50.000 50.000 50.000
zásah horské služby při pojistné události 3.500.000 5.000.000 10.000.000
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy) ANO ANO ANO
Asistenční služby
Rozšířené asistenční služby (RAS) ANO
lékařské, turistické a administrativně-právní informace skutečné náklady bez limitu
kontaktování ambasády, zajištění tlumočníka, telefonická pomoc v nouzi, vztahy s místními policejními orgány skutečné náklady bez limitu
zajištění vyšetření či ošetření lékařem skutečné náklady bez limitu
zjištění adresy smluvního lékaře a zajištění termínu skutečné náklady bez limitu
poskytnutí platební záruky lékařskému zařízení za ambulantní ošetření skutečné náklady bez limitu
zajištění návštěvy lékaře v místě pobytu pojištěného skutečné náklady bez limitu
zajištění specializovaného a laboratorního vyšetření v rozsahu přiměřeném danému onemocnění nebo úrazu skutečné náklady bez limitu
obstarání léků předepsaných lékařem skutečné náklady bez limitu
zorganizování pomoci v případě přerušení cesty nebo zmeškání odjezdu - vyhledání náhradní dopravy, zprostředkování předání jednorázové hotovosti skutečné náklady bez limitu
zorganizování pomoci v případě zpoždění letu - vypracování náhradního letového plánu skutečné náklady bez limitu
zajištění zaslání náhradních dokladů do místa pobytu pojištěného v případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu, dokladů od vozidla nebo řidičského průkazu 4.000
Úrazové pojištění VOLITELNÉ*
smrt následkem úrazu 150.000 250.000
trvalé následky úrazu 300.000 500.000
denní odškodné (od 29. dne) 50 /den 50 /den
jednorázové odškodné za hospitalizaci 2.000 2.000
Pojištění zavazadel
odcizení, poškození, zničení 25.000 40.000
limit na jednu věc 5.000 10.000
Pojištění odpovědnosti za újmu VOLITELNÉ*
újma na zdraví 3.000.000 5.000.000
újma na majetku 1.500.000 2.500.000
Rekreační sporty ANO ANO ANO
Zimní sporty lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Rizikové sporty lze připojistit lze připojistit lze připojistit

*VOLITELNÉ = k produktu Dominant lze připojistit za příplatek

Sleva za rodinu

Rodina = výhodné pojištění pro celou rodinu, a to až pro 6 osob (1-2 dospělí do 69 let a až 5 dětí do 17 let).

Pojištění nelze sjednat

 • pro případ, kdy je pojistníkem právnická osoba nebo OSVČ.

Pojištění léčebných výloh se vztahuje na:

Pojištění se sjednává pro případ úhrady nezbytných léčebných výloh vzniklých v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění pojištěného. Těmito léčebnými výlohami se rozumí náklady na:

 • lékařské ošetření
 • léky předepsané lékařem v souvislosti s lékařským ošetřením
 • pobyt ve zdravotnickém zařízení (hospitalizace)
 • transport, tj. přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět
 • repatriace zpět do ČR
 • převoz tělesných ostatků v případě úmrtí zpět do ČR
 • zajištění pohřbu nebo kremace ve státě, kde pojištěný zemřel
 • vyslání rodinného příslušníka pojištěného do zdravotnického zařízení v zahraničí (náklady na jízdné tam a zpět max. 100 000 Kč, náklady na ubytování max. 50 000 Kč)

Rozsah asistenčních služeb*

V rámci pojištění asistenčních služeb (základní + rozšířené) je automaticky pojištěno:

 • lékařské, turistické a administrativně-právní informace
 • kontaktování ambasády, zajištění tlumočníka, telefonická pomoc v nouzi, vztahy s místními policejními orgány
 • zajištění vyšetření či ošetření lékařem
 • zjištění adresy smluvního lékaře a zajištění termínu
 • poskytnutí platební záruky lékařskému zařízení za ambulantní ošetření
 • zajištění návštěvy lékaře v místě pobytu pojištěného
 • zajištění specializovaného a laboratorního vyšetření v rozsahu přiměřeném danému onemocnění nebo úrazu
 • obstarání léků předepsaných lékařem
 • zorganizování pomoci v případě přerušení cesty nebo zmeškání odjezdu - vyhledání náhradní dopravy, zprostředkování předání jednorázové hotovosti
 • zorganizování pomoci v případě zpoždění letu - vypracování náhradního letového plánu
 • zajištění zaslání náhradních dokladů do místa pobytu pojištěného v případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu, dokladů od vozidla nebo řidičského průkazu (vystavení náhradního dokladu max. 4 000 Kč)

ČSOB Pojišťovna Asistence
Tel: +420 222 803 442
e-mail: asistence@csobpoj.cz

*Přesná definice asistenčních služeb viz VPP CPTP 2016, část C.

Možná připojištění:

Úrazové pojištění

Pojištění se vztahuje na tato rizika:

 • smrt následkem úrazu
 • trvalé následky úrazu (od 10 %)
 • denní odškodné za léčení (od 29. dne)
 • jednorázové odškodné za hospitalizaci

Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se sjednává pro případ:

 • majetkové újmy
 • újmy způsobené jiné osobě na životě nebo zdraví

Zavazadla

Pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení nebo odcizení zavazadel.

Definice sportů:

Rekreační sporty:

individuální nebo kolektivní provozování běžných sportů jako např.: aerobic, aqua aerobic, atletika, badminton, baseball, basketbal, biatlon, biliard, bowling, bruslení, curling, cyklistika, dračí lodě, duatlon, fitness, florbal, fotbal, golf, gymnastika, hasičský sport, házená, hokejbal, jachting na vnitrozemských vodách, jízda na koni s výjimkou dostihů, jízda na slonovi nebo velbloudovi, jóga, kolová, kriket, kulturistika, kuželky, lakros, lukostřelba, kolečkové brusle, kulečník, kuželky, lezení na umělé stěně, metaná, nohejbal, orientační běh, paintball, pétanque, pětiboj, plavání, rybolov ze břehu, sjíždění klidné vody (tj. stojatá nebo proudící voda bez peřejí) a sjíždění divoké vody do I. stupně obtížnosti včetně (dle alpské stupnice hodnocení řek) při nezvýšeném průtoku vody, sledge hokej, skoky na trampolíně, softball, spinning, squash, stolní tenis, šachy, šerm (klasický), šipky, ,,šnorchlování", tanec, tenis, triatlon, turistika v terénech do 3 500 m n. m. včetně, vodní a plážové atrakce (jízda na tobogánu, jízda na vodním banánu, jízda na vodním šlapadle), vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, windsurfing, další sporty srovnatelné rizikovosti, pokud nespadají do kategorie Zimních sportů, Rizikových sportů nebo Nepojistitelných sportů.

Zimní sporty:

jízda na saních, bobech a skibobech na upravených a veřejně přístupných tratích, krasobruslení, lední hokej, lyžování (včetně běhu na lyžích) a snowboarding na vyznačených a veřejnosti přístupných sjezdovkách a trasách včetně přístupových cest k nim, lyžování a snowboarding na ,,U" rampě, monoski po vyznačených trasách, snowrafting, snowtubing.

Rizikové sporty:

americký fotbal, bojové sporty, box, bungee jumping (skok na gumovém laně), canyoning za účasti odborného instruktora, cyklokros, dostihový sport, horský ultramaraton, jízda na vodním skútru, judo, karate, kickbox, kitesurfing, námořní jachting, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky 40 m včetně, jízda na ,,U" rampě ve skateparku, rafting nebo jiné sjíždění divoké vody od II. do III. stupně obtížnosti včetně (dle alpské stupnice hodnocení řek) při nezvýšeném průtoku vody, rugby, rybolov na moři, rychlobruslení, řeckořímský zápas, skoky do vody z prkna, surfing, via ferrata stupně obtížnosti A, B a C (rak. klas.), F, MD a D (it. klas.), vysokohorská turistika v terénech nad 3 500 m n.m. do 5 000 m n.m. včetně, vzpírání; jakékoliv organizované sportovní soutěže, závody a tréninky, další sporty srovnatelné rizikovosti.

Nepojistitelné sporty:

akrobatické lyžování, alpinismus, automobilové a motocyklové sporty všeho druhu, bezmotorové létání (např. paragliding) a motorové létání všeho druhu, canyoning bez účasti odborného instruktora, freediving, horolezectví, kaskadérství, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, parašutismus, plochá dráha, potápění do hloubky více než 40 m, rafting nebo jiné sjíždění divoké vody nad III. stupeň obtížnosti (dle alpské stupnice hodnocení řek), sjíždění náročných terénů na kole (tzv. ,,downhill"), skeleton, skialpinismus, skikros, skoky na lyžích, snowkiting, speleologie (jeskyňářství), via ferrata stupně obtížnosti D a E (rak. klas.), MOD a ED (it. klas.), výpravy a expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, vysokohorská turistika v terénech nad 5 000 m n. m., závody motorových člunů a vodních skútrů včetně přípravy na ně, jakékoliv druhy sportů provozované na profesionální úrovni včetně přípravy na ně, další sporty srovnatelné rizikovosti.

Pojistné podmínky