222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění storna zájezdu

Publikováno: 20.03.2015

AKTUALIZACE – Pojištění stornovacích poplatků Vám nahradí vynaložené prostředky na pořízenou dovolenou. Doporučujeme si k cestovnímu pojištění připojistit pojištění storna, protože přijít o peníze kvůli nákupu dovolené je snadné. Stačí lehké nachlazení nebo zlomená noha pár dní před odjezdem.

Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které je pojištěný povinen zaplatit cestovní kanceláři, leteckému dopravci nebo ubytovacímu zařízení za předem uhrazené služby. Jste-li nuceni plánovaný pobyt zrušit, je možné většinu stornopoplatků díky tomuto pojištění získat zpět.

Toto pojištění se obvykle vztahuje i na blízké osoby, tzn. manžel/manželka, druh/družka či registrovaný partner, děti, rodiče pojištěného nebo osoby uvedené na stejné cestovní smlouvě.

Pojištění storno zájezdu je možné sjednat před nebo současně se zaplacením poslední splátky za zájezd nebo služby, respektive před nebo současně s plným zaplacením zájezdu nebo služby. Je-li pojištění stornovacích poplatků sjednáno později, pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění.

Před uzavřením připojištění storno poplatků doporučujeme důkladné seznámení s pojistnými podmínkami. Podmínky jednotlivých pojišťoven jsou specifické. Mezi časté výluky z pojištění patří komplikace v těhotenství, nepřidělení dovolené, neudělení cestovního pasu nebo rizika spojená s terorismem.

Cena pojištění se odvíjí o výše ceny zájezdu a pojistitel vždy vyžaduje spoluúčast pojistníka. Procento spoluúčasti nejčastěji dosahuje výše 20 %.

Přehled storno pojištění

Aktualizace 1.2.2019

Pojišťovna Storno zájezdu Limit na osobu (Kč) Limit na smlouvu (Kč) Spoluúčast
Allianz ANO bez limitu 250.000 20 %
AXA Assistance ANO x 500.000 20 %
ČSOB NE x x x
ERGO ANO 30.000 x 10 nebo 20 %*
ERV ANO až 40.000 240.000 20 %
Generali NE x x x
Slavia ANO 25.000 25.000 20 %
TOP NE x x x
Union NE x x x
Uniqa ANO 80.000 300.000 20 %
Ušetřeno.cz ANO až 100.000 20 %
VZP ANO 25.000 50.000 20 %

* 10 % u ceny kompletního zájezdu a 20 % u letenek a ubytování

Nejzazší termín uzavření pojištění stornopoplatků

Aktualizace 1.2.2019

Pojišťovna Mezní datum
Allianz Nejpozději jeden pracovní den po úhradě zálohy, doplatku nebo celkové ceny cestovní služby. Při úhradě doplatku je možno pojistit pouze doplatek.
AXA Assistance** Připojištění storna lze sjednat nejpozději do 14 kalendářních dní po úhradě ceny zájezdu nebo služby cestovního ruchu.
ČSOB x
ERGO Lze platně sjednat před nebo současně se zaplacením poslední splátky za zájezd nebo služby, resp. před nebo současně s plným zaplacením zájezdu nebo služby.
ERV Pojistná ochrana nevzniká, je-li pojištění sjednáno později než v den poslední splátky ceny zájezdu.
Generali x
Slavia Pojištění storno musí být zakoupeno nejpozději 15 dní před plánovaným odjezdem, nebo je-li zájezd zakoupen později (méně než 15 dní před odjezdem), musí být storno zájezdu uhrazeno ve stejný den.
TOP x
Union x
Uniqa Lze platně sjednat nejpozději den po zaplacení poslední splátky za zájezd nebo služby, resp. po plném zaplacení zájezdu nebo služby.
Ušetřeno.cz Lze sjednat nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření předmětné smlouvy.
VZP Lze sjednat nejpozději 3 pracovní dny po úhradě zálohy nebo celé částky za cestovní službu.

** Jsou-li zájezd nebo služba cestovního ruchu zakoupeny méně než 30 dní před plánovaným datem odjezdu, musí být připojištění storna sjednáno nejpozději v den úhrady ceny zájezdu nebo služby cestovního ruchu.

Spočítat cestovní pojištění

 

Autor: Richard Kadlec