222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění storna zájezdu nebo cesty, kdy a jak ho sjednat

Publikováno: 07.05.2021

Známe to téměř všichni – koupíte si vysněný zájezd, letenky či pobyt, ale těsně před odletem přijde nečekaná záležitost, která vám znemožní odjet. Co ale bude s financemi, které vás dovolená stála? Musíte o ně nutně přijít anebo existuje nějaká ,,záchranná brzda“? Řešením je sjednání připojištění storna k cestovnímu pojištění, ale ani to není všemocné.

Pojištění storna zájezdu

Co je pojištění storna zájezdu?

Pojištění storno zájezdu nebo cesty je samostatným připojištěním, které kryje stornopoplatky cestovních kancelářích nebo jiných dopravců, ubytovacích zařízení,… Pojištění storna zájezdu využijete v případě, že jste třeba nemocní nebo máte zranění, které vám nedovolí odcestovat.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Kdy a kdo může odstoupit od smlouvy o zájezdu, letenky?

Pokud je služba cestovního ruchu (zájezd, letenka, ubytování) zrušena ze strany jeho poskytovatele či pořadatele, máte jednoduše právo na vrácení vámi uhrazené částky. Liší se však podmínky, na co jako klient máte v takových případech nárok.

Cestovní kancelář je oprávněna odstoupit od smlouvy o zájezdu pouze tehdy, byl-li zájezd zrušen, nebo pokud zákazník porušil svoji povinnost. Důvody zrušení zájezdu mohou být různé a cestovní kancelář se může rozhodnout zrušit zájezd i bez udání důvodu. S různými důvody zrušení zájezdu jsou ale následně spojeny různé povinnosti pořadatele zájezdu. Například, pokud cestovní kancelář zruší zájezd ve lhůtě kratší 20 dnů před jeho zahájením, je povinna uhradit zákazníkovi navíc penále ve výši 10 % z ceny zájezdu.

Letecká společnost je také oprávněna zrušit let, na který máte zakoupený letenku. Pokud však tak učiní letecká společnost méně jak 14 dní před plánovaným letem máte právo na kompenzace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004.

Všechna pravidla, podmínky a odškodnění mají svá pravidla a vždy platí, že události vyšší moci obvykle jakékoliv kompenzace ve prospěch klienta zapovídají.

Na druhé straně zákazník, tedy vy, můžete od zakoupeného zájezdu, zakoupeného pobytu či letenky odstoupit kdykoli, ale počítejte s tím, že s odstoupením od smlouvy jsou spojené určité sankce, které si letecká společnost, cestovní kancelář či hotel mohou účtovat. Sankce, neboli storno poplatky se liší u každého leteckého přepravce, cestovní kanceláře, provozovatele hotelu. Je dobré se seznámit s těmito podmínkami před závaznou objednávkou.

Účtování storno poplatků

Storno poplatky jsou stanovené vždy ve všeobecných obchodních podmínkách daného poskytovatele služby cestovního ruchu. Suma bývá většinou odstupňovaná podle toho, kdy chcete od objednané služby odstoupit. Jednoduše – čím později (blíže k datu odjezdu), tím větší storno poplatky můžou být zákazníkovi účtovány. U letenek se výše storno poplatků obvykle liší dle zvoleného tarifu dané letenky.

Mimořádný důvod = žádné storno

Pokud na svou dovolenou nemůžete odjet z ojedinělých důvodů, storno poplatku se bát nemusíte. Takovým důvodem může být například mimořádná situace v destinaci, do které máte namířeno. Za tímto účelem je dobré sledovat webové stránky Ministerstva zahraničí věcí, které vydává doporučení a upozornění pro cestovatele.

COVID 19 a připojištění storna cesty

U většiny pojišťoven, které nabízejí připojištění storna cesty, se krytí vztahuje i na situace potvrzeného onemocnění koronavirem. Samotné umístění do preventivní karantény (např. po setkání s nakaženým) obvykle není důvodem pro uznání plnění z připojištění storna cesty. Stejně tak zhoršení pandemické situace v cílové destinaci není obvykle důvodem pro pojistné plnění z připojištění storna cesty.

Připojištění storna cesty

Pokud chcete své finance ochránit před nenadálými událostmi, sjednejte si k cestovnímu pojištění i připojištění storna cestyS ním máte šanci získat až 80 % uhrazené částky zpět. Nezapomeňte ovšem, že si toto pojištění musíte uzavřít u většiny pojišťoven nejpozději v den zaplacení poslední částky za dovolenou, jinak máte smůlu. Dobré zase je, že se připojištění storna zájezdu vztahuje i na blízké osoby (manžel/ka, druh/družka, děti atd.).

Před uzavřením připojištění storna cesty doporučujeme důkladné seznámení s pojistnými podmínkami. Podmínky jednotlivých pojišťoven se mohou lišit v rizicích krytí neboli pro jaké situace se pojištění storna cesty vztahuje a jaké jsou výluky..

Cestovní pojištění online

Výluky u připojištění storna cesty

Stejně jako u ostatních pojištění, i tady je potřeba myslet na výluky z pojištění. Každá pojišťovna má své vlastní, které najdete ve všeobecných pojistných podmínkách. Připojištění storna cesty se vztahuje na přesně definované situace, většinou vážné zdravotní důvody. Za takové situace nelze považovat např. ,,obavu z cesty" –  tedy situace, kdy pojištěný zruší objednaný zájezd z důvodu obavy o svoje zdraví či bezpečnost v cílové destinaci. Pozor by si pojištěný měl dát i na zdravotní důvody, v některých případech např. zlomená ruka není důvodem pro uznání pojistného plnění z pojištění storna cesty.

Nejčastěji se může jednat o:

  • Náhlá ztráta zaměstnání, či nemožnost čerpat dovolenou z pracovních důvodů
  • Zamítnutá žádost o vízum
  • Nečekaná nepříznivá geopolitická, klimatická, ekologická či epidemiologická situace v cílové destinaci
  • Změna zdravotního stavu v důsledku požití alkoholu či jiných návykových látek
  • Změna zdravotního stavu vlivem psychických problémů
  • Zdravotní komplikace v důsledku rekonvalescence po kosmetickém zákroku v oboru plastické chirurgie
  • Zrušení cesty z důvodu těhotenství včetně zdravotních komplikací
  • Úmyslné sebepoškození/sebevražda

Přehled limitů u připojištění storna cesty

Pojišťovna Storno cesty Limit na osobu (Kč) Limit na smlouvu (Kč) Spoluúčast
Allianz ANO x 250.000 20 %
AXA Assistance ANO x 500.000 20 %
ČSOB NE x x x
Pojišťovna VZP ANO 150.000 x 20 %
Slavia NE x x x
TOP ANO až 100.000 až 400.000 20 %
Uniqa ANO 80.000 300.000 20 %

Nejzazší termín uzavření připojištění storno cesty

Pojišťovna Mezní datum
Allianz Nejpozději jeden pracovní den po úhradě zálohy, doplatku nebo celkové ceny cestovní služby. Při úhradě doplatku je možno pojistit pouze doplatek.
AXA Assistance Nejpozději 15 dní před začátkem pojištění.
Pojišťovna VZP Nejpozději 7 pracovních dní po úhradě zálohy nebo celé částky za službu cestovního ruchu, avšak pokud je odjezd dříve než 15 dní po zaplacení, je třeba pojištění storna sjednat v den zaplacení cesty.
Uniqa Lze sjednat nejpozději den po zaplacení poslední splátky za zájezd nebo služby, resp. po plném zaplacení zájezdu nebo služby.
Autor: Ondřej