Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění storna zájezdu nebo cesty

Publikováno: 24.05.2022

Známe to téměř všichni – koupíte si vysněný zájezd, letenky či pobyt, ale těsně před odletem přijde nečekaná záležitost, která vám znemožní odjet. Co ale bude s financemi, které vás dovolená stála? Musíte o ně nutně přijít anebo existuje nějaká ,,záchranná brzda“? Řešením je sjednání připojištění storna k cestovnímu pojištění, ale ani to není všemocné.

Pojištění storna zájezdu

Co je pojištění storna zájezdu?

Pojištění storna zájezdu nebo cesty je samostatným připojištěním, které kryje stornopoplatky cestovních kanceláří nebo jiných dopravců nebo ubytovacích zařízení. Pojištění storna zájezdu využijete v případě, že jste třeba nemocní, nebo máte zranění, které vám nedovolí odcestovat.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Jak funguje pojištění storna zájezdu?

Riziko, že nebudete moci nastoupit v den odjezdu na svou vysněnou dovolenou, jednoduše existuje vždy. Pojištění storna zájezdu vám ale má ulehčit spoustu nervů i peněz, a proto je jeho sjednání tak výhodné. Pojištění storna funguje jednoduše, ale podstatná je vždy komunikace, a to jak s cestovní kanceláří, tak i s pojišťovnou. Záměr stornování zájezdu musíte sdělit, ne pouze zůstat doma.

Kdy a kdo může odstoupit od smlouvy o zájezdu, letenky?

Pokud je služba cestovního ruchu (zájezd, letenka, ubytování) zrušena ze strany jeho poskytovatele či pořadatele, máte jednoduše právo na vrácení vámi uhrazené částky. Liší se však podmínky, na co jako klient máte v takových případech nárok.

Cestovní kancelář je oprávněna odstoupit od smlouvy o zájezdu pouze tehdy, byl-li zájezd zrušen, nebo pokud zákazník porušil svoji povinnost. Důvody zrušení zájezdu mohou být různé a cestovní kancelář se může rozhodnout zrušit zájezd i bez udání důvodu. S různými důvody zrušení zájezdu jsou ale následně spojeny různé povinnosti pořadatele zájezdu. Například, pokud cestovní kancelář zruší zájezd ve lhůtě kratší 20 dnů před jeho zahájením, je povinna uhradit zákazníkovi navíc penále ve výši 10 % z ceny zájezdu.

Letecká společnost je také oprávněna zrušit let, na který máte zakoupený letenku. Pokud však tak učiní letecká společnost méně jak 14 dní před plánovaným letem, máte právo na kompenzace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004.

Všechna pravidla, podmínky a odškodnění mají svá pravidla, a vždy platí, že události vyšší moci obvykle jakékoliv kompenzace ve prospěch klienta zapovídají.

Na druhé straně zákazník, tedy vy, může od zakoupeného zájezdu, zakoupeného pobytu, či letenky, odstoupit kdykoli, ale počítejte s tím, že s odstoupením od smlouvy jsou spojené určité sankce, které si letecká společnost, cestovní kancelář či hotel mohou účtovat. Sankce, neboli storno poplatky, se liší u každého leteckého přepravce, cestovní kanceláře, či provozovatele hotelu. Je dobré se seznámit s těmito podmínkami před závaznou objednávkou.

Účtování storno poplatků

Storno poplatky jsou stanovené vždy ve všeobecných obchodních podmínkách daného poskytovatele služby cestovního ruchu. Suma bývá většinou odstupňovaná podle toho, kdy chcete od objednané služby odstoupit. Jednoduše – čím později (blíže k datu odjezdu), tím větší storno poplatky můžou být zákazníkovi účtovány. U letenek se výše storno poplatků obvykle liší dle zvoleného tarifu dané letenky.

Mimořádný důvod = žádné storno

Pokud na svou dovolenou nemůžete odjet z ojedinělých důvodů, storno poplatků se bát nemusíte. Takovým důvodem může být například mimořádná situace v destinaci, do které máte namířeno. Za tímto účelem je dobré sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí, které vydává doporučení a upozornění pro cestovatele.

COVID-19 a připojištění storna cesty

U většiny pojišťoven, které nabízejí připojištění storna cesty, se krytí vztahuje i na situace potvrzeného onemocnění koronavirem. Samotné umístění do preventivní karantény (např. po setkání s nakaženým) obvykle není důvodem pro uznání plnění z připojištění storna cesty. Stejně tak zhoršení pandemické situace v cílové destinaci není obvykle důvodem pro pojistné plnění z připojištění storna cesty.

Připojištění storna cesty

Pokud chcete své finance ochránit před nenadálými událostmi, sjednejte si k cestovnímu pojištění i připojištění storna cestyS ním máte šanci získat až 80 % uhrazené částky zpět. Nezapomeňte ovšem, že si toto pojištění musíte uzavřít u většiny pojišťoven nejpozději v den zaplacení poslední částky za dovolenou, jinak máte smůlu. Dobré zase je, že se připojištění storna zájezdu vztahuje i na blízké osoby (manžel/ka, druh/družka, děti atd.).

Před uzavřením připojištění storna cesty doporučujeme důkladné seznámení s pojistnými podmínkami. Podmínky jednotlivých pojišťoven se mohou lišit v rizicích krytí neboli pro jaké situace se pojištění storna cesty vztahuje a jaké jsou výluky.

Výluky u připojištění storna cesty

Stejně jako u ostatních pojištění, i tady je potřeba myslet na výluky z pojištění. Každá pojišťovna má své vlastní, které najdete ve všeobecných pojistných podmínkách. Připojištění storna cesty se vztahuje na přesně definované situace, většinou vážné zdravotní důvody. Za takové situace nelze považovat např. ,,obavu z cesty" –  tedy situace, kdy pojištěný zruší objednaný zájezd z důvodu obavy o svoje zdraví či bezpečnost v cílové destinaci. Pozor by si pojištěný měl dát i na zdravotní důvody, v některých případech např. zlomená ruka není důvodem pro uznání pojistného plnění z pojištění storna cesty.

Nejčastěji se může jednat o:

  • Náhlá ztráta zaměstnání, či nemožnost čerpat dovolenou z pracovních důvodů
  • Zamítnutá žádost o vízum
  • Nečekaná nepříznivá geopolitická, klimatická, ekologická, či epidemiologická situace v cílové destinaci
  • Změna zdravotního stavu v důsledku požití alkoholu či jiných návykových látek
  • Změna zdravotního stavu vlivem psychických problémů
  • Zdravotní komplikace v důsledku rekonvalescence po kosmetickém zákroku v oboru plastické chirurgie
  • Zrušení cesty z důvodu těhotenství včetně zdravotních komplikací
  • Úmyslné sebepoškození/sebevražda

Přehled limitů u připojištění storna cesty

Pojišťovna Storno cesty Limit na osobu (Kč) Limit na smlouvu (Kč) Spoluúčast
Allianz ANO x 250.000 20 %
AXA Assistance ANO x 500.000 20 %
Colonnade NE x x x
ČSOB Pojišťovna ANO x 100.000 10 %
Pojišťovna VZP ANO 150.000 x 20 %
Slavia ANO 25.000 x 20 %
TOP ANO až 100.000 až 400.000 20 %
UNIQA ANO 100.000 300.000 20 %

Nejzazší termín uzavření připojištění storna cesty a další informace

Pojišťovna Mezní datum / Další informace
Allianz Pokud je sjednáno pojištění storna zájezdu, musí být pojistné uhrazeno nejpozději den následující po zaplacení zájezdu (cestovní služby).
AXA Assistance Pokud je pojištění storna cesty sjednáno méně než 15 dní před plánovaným datem odjezdu, poskytuje pojišťovna pojistné plnění pouze z pojištění zmeškání odjezdu nebo předčasného návratu.
Colonnade Pojišťovna v rámci našeho webového srovnávače aktuálně pojištění stornopoplatků nenabízí.
ČSOB Pojišťovna Lze sjednat nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření předmětné smlouvy, na kterou se pojištění vztahuje.
Pojišťovna VZP Nejpozději 7 pracovních dní po úhradě zálohy nebo celé částky za službu cestovního ruchu, avšak pokud je odjezd dříve než 15 dní po zaplacení, je třeba pojištění storna sjednat v den zaplacení cesty.
Slavia Pojištění storna cesty začíná dnem následujícím po zaplacení pojistného. Je-li cesta či zájezd koupen méně než 15 dní před plánovaným odjezdem, musí být pojištění storna sjednáno a zaplaceno nejpozději do 24 hod. od uhrazení zájezdu.
TOP Je-li pojištění sjednáno méně než 14 dní před plánovaným nastoupením cesty, bude pojistné plnění sníženo o polovinu.
UNIQA Pojištění stornovacích poplatků lze platně sjednat před, současně, nebo následující den po zaplacení poslední splátky za zájezd nebo služby, resp. před, současně, nebo následující den po zaplacení plné výše za zájezd nebo služby.

Jak napsat o storno zájezdu?

Pokud víte dopředu, že se zájezdu nemůžete zúčastnit, bude nutné sepsat odstoupení od smlouvy s cestovní kanceláří. To je nutné vyhotovit písemně a zaslat buď skenem na e-mail cestovní kanceláře, nebo poštou. Pokud si nevíte rady, zavolejte na zákaznickou linku pojišťovny, u které máte storno sjednáno v rámci cestovního pojištění. Ta vám se vším poradí.

Aktualizováno: 30.6.2022