222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění storna zájezdu

Publikováno: 01.01.2020

Pojištění stornovacích poplatků Vám nahradí vynaložené prostředky na pořízenou dovolenou. Doporučujeme si k cestovnímu pojištění připojistit pojištění storna, protože přijít o peníze kvůli nákupu dovolené je snadné. Stačí lehké nachlazení nebo zlomená noha pár dní před odjezdem.

Cestování letadlem

Co je pojištění storna zájezdu

Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které je pojištěný povinen zaplatit cestovní kanceláři, leteckému dopravci nebo ubytovacímu zařízení za předem uhrazené služby. Jste-li nuceni plánovaný pobyt zrušit, je možné většinu stornopoplatků díky tomuto pojištění získat zpět.

Toto pojištění se obvykle vztahuje i na blízké osoby, tzn. manžel/manželka, druh/družka či registrovaný partner, děti, rodiče pojištěného nebo osoby uvedené na stejné smlouvě cestovního pojištění s připojištěním storna.

Cestovní pojištění online

Kdy si můžete pojištění storna zájezdu sjednat

Pojištění storno zájezdu je možné sjednat před nebo současně se zaplacením poslední splátky za zájezd nebo služby, respektive před nebo současně s plným zaplacením zájezdu nebo služby. Je-li pojištění stornovacích poplatků sjednáno později, pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění.

Před uzavřením připojištění storno poplatků doporučujeme důkladné seznámení s pojistnými podmínkami. Podmínky jednotlivých pojišťoven jsou specifické. Mezi časté výluky z pojištění patří komplikace v těhotenství, nepřidělení dovolené, neudělení cestovního pasu nebo rizika spojená s terorismem.

Cena pojištění se odvíjí o výše ceny zájezdu a pojistitel vždy vyžaduje spoluúčast pojistníka. Procento spoluúčasti nejčastěji dosahuje výše 20 %.

Seznam výluk u pojištění storna zájezdu

  • Náhlá ztráta zaměstnání
  • Nemožnost čerpat dovolenou z pracovních důvodů
  • Zamítnutá žádost o vízum
  • Nečekaná nepříznivá geopolitická, klimatická, ekologická či epidemiologická situace v cílové destinaci
  • Změna zdravotního stavu v důsledku požití alkoholu či jiných návykových látek
  • Změna zdravotního stavu vlivem psychických problémů
  • Zdravotní komplikace v důsledku rekonvalescence po kosmetickém zákroku v oboru plastické chirurgie
  • Zrušení cesty z důvodu těhotenství včetně zdravotních komplikací
  • Úmyslné sebepoškození/sebevražda

Přehled storno pojištění

Pojišťovna Storno zájezdu Limit na osobu (Kč) Limit na smlouvu (Kč) Spoluúčast
Allianz ANO bez limitu 250.000 20 %
AXA Assistance NE x x x
ČSOB NE x x x
ERGO NE x x x
ERV ANO až 40.000 240.000 20 %
Slavia NE x x x
TOP ANO až 100.000 až 400.000 20 %
Uniqa ANO 80.000 300.000 20 %
Ušetřeno.cz NE x  x x
VZP ANO 25.000 50.000 20 %

* 10 % u ceny kompletního zájezdu a 20 % u letenek a ubytování

Nejzazší termín uzavření pojištění stornopoplatků

Pojišťovna Mezní datum
Allianz Nejpozději jeden pracovní den po úhradě zálohy, doplatku nebo celkové ceny cestovní služby. Při úhradě doplatku je možno pojistit pouze doplatek.
AXA Assistance x
ČSOB x
ERGO x
ERV Pojistná ochrana nevzniká, je-li pojištění sjednáno později než v den poslední splátky ceny zájezdu.
Slavia x
TOP x
Uniqa Lze platně sjednat nejpozději den po zaplacení poslední splátky za zájezd nebo služby, resp. po plném zaplacení zájezdu nebo služby.
Ušetřeno.cz x
VZP Lze sjednat nejpozději 3 pracovní dny po úhradě zálohy nebo celé částky za cestovní službu.

 

Spočítat cestovní pojištění

 

Autor: Richard Kadlec