222 100 200 Zavoláme vám zpět

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Ceska podnikatelska pojistovna - Profil společnosti

  • Obchodní jméno: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  • Sídlo: Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika
  • Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3433
  • IČ: 639 98 530
  • Telefon: +420 957 444 555
  • Fax: +420 261 022 163
  • E-mail: info@cpp.cz
  • E-mail2: pojistovna@cpp.cz
  • Internet: www.cpp.cz

Informace o ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. působí na českém pojistném trhu od listopadu 1995. Základní kapitál společnosti činí 1 miliardu Kč, čímž se Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. řadí ke kapitálově silným pojišťovnám českého pojistného trhu.

Společnost je řádným členem České asociace pojišťoven, České kanceláře pojistitelů a členem Hospodářské komory hlavního města Prahy, Francouzko-české obchodní komory a dalších sdružení.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. je zajištěna renomovanými světovými zajišťovnami. Finanční rezervy a peníze klientů jsou uloženy v ČSOB, Citibank a dalších významných peněžních ústavech.

Česká podnikatelská pojišťovna je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na pojistném trhu v České republice. ČPP předepsala v roce 2011 pojistné v celkové hodnotě 6,7 mld. Kč, spravuje téměř 1,5 mil. smluv a dosáhla zisku před zdaněním 442 mil. Kč. Česká podnikatelská pojišťovna je součástí jedné z největších pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group.

Jediným akcionářem České podnikatelské pojišťovny, a.s. je Kooperativa, pojišťovna, a.s, jejímž hlavním akcionářem je Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, která je největší pojišťovací skupinou v Rakousku a letos získala od prestižní agentury Standard & Poor´s rating A+ se stabilním výhledem. Skupina Wiener Städtische je největším rakouským pojišťovacím koncernem ve střední a východní Evropě. Kromě Rakouska působí prostřednictvím majetkových účastí v pojišťovnách v Bulharsku, Německu, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, České republice, Maďarsku, Bělorusku a na Ukrajině. V Itálii a Slovinsku existují kromě toho pobočky. Ke koncernu v Rakousku se vedle pojišťovny Wiener Städtische AG řadí pojišťovny Donau Versicherung, Bank Austria Creditanstalt Versicherung a Union Versicherung. Skupina má dále majetkové účasti v pojišťovnách Wüstenrot Versicherung a Sparkassen Versicherung. V Rakousku, České republice a Slovenské republice zaujímá pojišťovna Wiener Städtische vedoucí místo na trhu. Skupina má na trzích střední a východní Evropy již více než 11 milionů klientů.

Produkty pojišťovny ČPP