841 41 41 41

ČSOB havarijní pojištění

Moderní pojištění NAŠE AUTO zajišťuje komplexní pojistnou ochranu vašeho vozidla, ale i těch kteří jej užívají. Pojištěním NAŠE AUTO lze sjednat havarijní pojištění motorového vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny, ale i povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení), a tato pojištění je navíc kdykoli možné kombinovat s celou řadou připojištění, jako jsou – úrazové pojištění posádky, náhradní vozidlo, zavazadla, pojištění skel a nadstandardní asistenční služby.

Varianty havarijního pojištění

 • Všechna rizika (All Risk) = Kasko Dominant
 • Havárie, Živel = Kasko Standard
Standard Dominant
střet, pád, náraz střet, pád, náraz
požár, výbuch, blesk požár, výbuch, blesk
vichřice, krupobití, povodeň, záplava vichřice, krupobití, povodeň, záplava
pád jakýchkoliv věcí pád jakýchkoliv věcí
zásah cizí osoby zásah cizí osoby
doplněk do all risk *) doplněk do all risk *)
asistenční služby odcizení vozidla a jeho výbavy
asistenční služby

* Jakékoliv poškození nebo zničení vozidla mimo výluk uvedených ve VPP KPV Část C.

Obsah havarijního pojištění

 • úhrada za opravu v autorizovaných (značkových) servisech
 • úhrada nákladů na vyproštění, odtažení a opravu vozidla
 • v případě “totální škody” náklady na znovupořízení vozidla
 • asistenční služba ČSOB Pojišťovna assistance

Územní platnost:

Pojištění je platné na území Evropy a Turecka.

Možnosti připojištění

 • úrazové pojištění cestujících
 • náhradní vozidlo
 • zavazadla
 • čelní sklo
 • nadstandardní asistenční služby

Slevy

Havarijní pojištění pracuje každoročně s bonusy a malusy, tudíž zohledňuje řidiče z hlediska zavinění škod. Za každý rok pojištění bez zaviněné nehody získáváte 10% bonus až do výše 50%.

Slevu 5 % lze též čerpat za věrnost ČSOB Pojišťovně v ostatních druzích pojištění či za kombinaci s povinným ručením a 3 % za případnou roční splatnost pojistného.

Samoprohlídka

Po sjednání pojištění je nutné provést samoprohlídku. Manuál bude odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Fotografie můžete nahrát do sekce "Klientská zóna" nebo zaslat na email: info@top-pojisteni.cz. V případě zaslání e-mailem uveďte číslo Vaší pojistné smlouvy.

Připojištění k havarijnímu pojištění

Připojištění skel

Připojištění všech okenních skel slouží pro případ poškození nebo zničení všech okenních skel jakoukoliv náhodnou událostí, ke které došlo samostatně, tj. bez škody na dalších částech vozidla.

Připojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč. V případě škody nastalé během prvních 3 měsíců od data počátku pojištění se pojištěný podílí na pojistné plnění spoluúčastí ve výší 50%.

Lze volit z těchto pojistných částek.:

Limit krytí Roční pojistné
5.000 Kč 750 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč
30.000 Kč 4.500 Kč

Úrazové připojištění

Pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu, pro případ úmrti způsobené úrazem a pro případ léčení úrazu (denní odškodné) a vztahuje se na úrazy, které vznikly řidiči nebo osobám přepravovaných pojištěným vozidlem následkem střetu, pádu, nárazu, požáru, výbuchu nebo pádu předmětů na vozidlo.

Pojištění se nevztahuje na vyýstu a nástup osob přeprovovaných ve vozidle.

Připojištění lze sjednat pouze k osobním a nákladním automobilům s max. počtem 9 sedadel a je platné na území Evropy a Turecka.

Popis krytí Počet sedadel ve vozidle
Pojištěné riziko Pojistná částka do 5 sedadel 6-9 sedadel

smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

50.000 Kč

100.000 Kč

100 Kč

420 Kč 672 Kč
smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

100.000 Kč

200.000 Kč

200 Kč

840 Kč 1.344 Kč
smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

150.000 Kč

300.000 Kč

300 Kč

1.260 Kč 2.046 Kč

Připojištění cestovních zavazadel

Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí se vztahuje na věci, které mají přepravované osoby na sobě, u sebe nebo v zavazadlovém prostoru. Pokud jsou věci spojeny s účelem cesty, vztahuje se pojištění i na věci uložené v zaparkovaném vozidle.

Pojištění je sjednáno pro případ poškození, zničení věci střetem, padem nebo nárazem a pro případ odcizení a loupežného přepadení.

Připojištění lze sjednat pouze k osobním a nákladním automobilům do 3,5 t a je platné na území Evropy a Turecka.

Limit plnění Roční pojistné
10.000 Kč 444 Kč
20.000 Kč 888 Kč

Sjednává se se spoluúčastí 500 Kč.

Asistenční služby:

Technická asistence se poskytuje ZDARMA v přápadě havárie nebo poruchy vozidla do limitů uvedených níže, administrativně právní asistence se poskytuje kdykoliv pojištěný tuto pomoc potřebuje.

Asistenční služba ČSOB Pojišťovna Asistence:  +420 222 803 442 (Nonstop v českém jazyce) Operátor Vám doporučí další postup pří řešení nouzové situace, zorganizuje služby, na které má pojištěný nárok dle rozsahu pojištění (a které jsou na účet asistenční společnosti), případně zorganizuje další služby, které pojištěný požaduje, ale které si již platí sám.

Rozsah asistenčních služeb Nehoda Porucha
ČR ZAHRANIČÍ ČR ZAHRANIČÍ
Příjezd silniční služby k rychlému zpojízdnění vozidla po havárii a oprava na místě nebo odtah do nejbližší opravny. max. do 1.500 Kč max. do 60 EUR max. do 500 Kč max. do 60 EUR
nebo úschova nepojízdného vozidla. NE max. 3 dny NE max. 2 dny
Pokud oprava vozidla vyžaduje dobu delší než 8 hodin. Úhrada ubytování pro osoby přepravované vozidlem (Max. 2 noclehy) 1.000 Kč / osoba / noc 50 EUR / osoba / noc NE 50 EUR / osoba / noc
nebo zapůjčení náhradního vozidla na 24 hodin na 48 hodin NE NE
nebo úhrada jízdenky vlakem II. třídy do cíle cesty ANO ANO NE NE
nebo úhrada letenky v turistické třídě do cíle cesty. NE ANO NE NE
Odeslání náhradních dílů pro opravu v zahraničí. NE ANO NE ANO
Poskytnutí půjčky na opravu havarovaného vozidla ve výši 1.500 EUR (při složení zálohy či jiné záruky) NE ANO NE ANO
Doručení vzkazu blízké osobě. NE ANO NE ANO
Vztahy se zastupitelskými úřady – oznámení dopravní nehody konzulátu atp. NE ANO NE NE
Právní asistence po nehodě – kroky pro uvolnění zadržovaného vozidla. ANO ANO NE NE
V případě ztráty klíčů od vozidla bude vozidlo otevřeno a vyměněn zámek. Není zde zahrnuta cena náhradních dílů. NE NE max. do 1.000 Kč max. do 50 EUR

Nadstandardní Asistenční služba

Limity asistenčních služeb se sčítají s limity asistenčních služeb zahrnutých do hlavního pojištění.

Roční pojistné 272 Kč.

Pojistné podmínky: