Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Co je to havarijní pojištění

Havarijní pojištění nemají všichni majitelé vozidel. Není sice zákonně povinné, ale jeho pořízení vás ale může ochránit před různými riziky. Jaký je rozdíl mezi havarijním připojištěním a povinným ručením a jak vám může tento produkt pomoci?

Havarijní pojištění cena 2022

Na co se vztahuje havarijní pojištění

Havarijní pojištění je pojištění určené k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, kterou na vozidle utrpíte.

 

Základní rizika havarijního pojištění

Základní jsou čtyři rizika proti kterým se můžete pojistit:

 • Havárie
 • Odcizení
 • Zničení či poškození živlem
 • Zásah cizí osoby (vandalismus)

Pojišťovny nabízejí různé kombinace uvedených rizik a klient se může rozhodnout, proti kterým se chce pojistit. Jednotlivá rizika lze uzavírat buď jako komplexní pojištění tzv. Allrisk (havárie, živel, odcizení, vandalismus), a nebo v kombinaci (havárie + živel) nebo (odcizení + živel)

Připojištění k havarijnímu pojištění

Kromě základních existují i další vedlejší rizika, která je možné připojistit:

 • čelní sklo
 • zavazadla a věcí osobní potřeby
 • úraz přepravovaných osob
 • mimořádná výbava
 • náklady spojené s náhradním vozidlem

Výše pojistného

U havarijního pojištění cena není hlavním hlediskem pro posouzení, důležitější je kvalita pojištění. Ta se odvíjí od limitů plnění, které pojišťovna v případě pojistné události poskytne, kvality asistenčních služeb a rychlosti likvidace. Výše pojistného není odvislá jen od typu vozidla, jeho pořizovací ceny, ale ovlivňuje ji i mnoho dalších faktorů.

Havarijní pojištění se obvykle hodí pro novější vozy. Pojišťovna totiž bude počítat cenu vozu před nehodou a v případě, že je automobil starší pěti let, tak tato částka už vám nemusí pokrýt ani opravu, ani nákup jiného vozu. Znamená to, že pro vás může být havarijní pojištění nevýhodné.

Co ovlivňuje cenu havarijní pojistky:

 • typ a značka vozidla
 • cena vozidla
 • stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné)
 • zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel, kompletní)
 • zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné)
 • bydliště majitele vozidla (region)
 • frekvence platby
 • bezeškodní průběh předchozího pojištění

SPOČÍTEJTE SI SVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Havarijní pojištění vs. povinné ručení

Při dopravní nehodě slouží havarijní pojištění ke krytí škod na vašem vlastním automobilu. V případě zavinění druhou osobou je škoda hrazena z povinného ručení viníka. Plnění tedy nelze uplatnit ze svého havarijního pojištění, ale dojde k vyplacení náhrady z pojistné smlouvy povinného ručení osoby, která Vám způsobila škodu na vozidle.

Povinné ručení může někdy obsahovat podobná rizika jako havarijní pojistka. Většinou je však najdete v rámci připojištění k povinnému ručení. Patří sem například srážka se zvěří, připojištění předního skla nebo členů posádky. Právě tato připojištění se vztahují k vašemu vozidlu podobně jako u havarijka.

Kombinace havarijního pojištění a povinného ručení

Většina pojišťoven, které nabízejí povinné ručení, nabízí havarijní pojištění jako doplněk k pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla za zvýhodněných podmínek. Je proto výhodné pořizovat obě pojištění současně a zvážit možnost jejich sjednání u jedné pojišťovny. Uzavřením havarijního pojištění spolu s povinným ručením získáte nejen slevu na toto pojištění, ale lepší asistenční služby a další výhody.

Co je spoluúčast

Spoluúčast obsahuje hodnotu, kterou se vy sami podílíte na úhradě škody. Tato hodnota je vyjádřena v procentech. A jak funguje spoluúčast? Jednoduše tak, že čím větší spoluúčast zvolíte, tím méně pak platíte za havarijní pojistku jako takovou, ovšem více pak přispíváte v případě pojistné události ze svého.

Uspořit při platbě pojištění lze desítky procent. Zároveň ale i 10 % spoluúčasti znamená 10 % z celkové škody. Pokud je škoda skutečně velká, pak 10 % nebude málo. Proto doporučujeme zvážit, zda a jak vysokou chcete spoluúčast nastavit. Ideální hodnota spoluúčasti je obvykle 5 %.