Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. povinné ručení

Sjednáním povinného ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) splníte zákonnou povinnost a navíc získáte jistotu pomoci v případech, kdy způsobíte za volantem újmu na zdraví nebo škodu na majetku třetí osobě.

Sjednáním povinného ručení společně s havarijním pojištěním získáte komplexní ochranu vašeho vozidla.

Povinné ručení je možné sjednat ve variantách:

Limity pojistného plnění
Pojistná rizika SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
Škoda na majetku 50 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Újma na zdraví nebo usmrcení 50 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Úrazové pojištění – smrt/trvalé následky

Denní odškodné za nezbytné léčení

Denní odškodné za pobyt v nemocnici

X 100 tis. Kč/150 tis. Kč

100 Kč

100Kč

200 tis. Kč/300 tis. Kč

200 Kč

200 kč

Pojištění přívěsného vozíku do 750 kg X ANO ANO
Vybraná doplňková pojištění za zvýhodněnou cenu***
X ANO ANO
SMART GAP X X ANO
SERVIS PRO X X ANO
Asistenční služba Asistence SPORO v ČR Asistence STANDARD v ČR i Evropě Asistence STANDARD v ČR i Evropě
Územní platnost ČR

(Možnost sjednání pojištění bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí do 12.000 Kč v zahraničí)

Územní platnost EVROPA mimo Rusko a Bělorusko Územní platnost EVROPA mimo Rusko a Bělorusko

* Pro uživatele vozidla, který jezdí pouze v ČR, lze nabídnou variantu SPOROPOV SÚ (0/12). Pojistník se při sjednání této varianty zavazuje ke spoluúčasti na vzniklé škodě (újmě) mimo území ČR do výše 12.000 Kč.
** platí pro vybrané druhy vozidel
*** platí pouze pro osobní vozidla

K povinnému ručení lze sjednat doplňková pojištění (platí pouze pro osobní vozidla do 3,5 t):

(Doplňková pojištění za příplatek lze sjednat pouze pro osobní vozidla)

Pojištění skel vozidla

SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
  Limit pojistného plnění Roční pojistné Roční pojistné Roční pojistné
5 000 Kč 715 Kč 640 Kč 570 Kč
8 000 Kč 1 144 Kč 1 024 Kč 912 Kč
10 000 Kč 1 430 Kč 1 280 Kč  1 140 Kč
12 000 Kč 1 716 Kč 1 536 Kč 1 368 Kč
15 000 Kč 2 145 Kč 1 920 Kč 1 710 Kč
20 000 Kč 2 850 Kč 2 570 Kč 2 280 Kč
25 000 Kč 3 190 Kč 3 190 Kč 3 190 Kč
30 000 Kč 3 990 Kč 3 990 Kč 3 990 Kč
bez limitu 4 590 Kč 4 590 Kč 4 590 Kč

Pojištění skel se vztahuje na všechna výhledová skla kromě panoramatických střech a střešních oken a kryje rizika havárie, živelní události, odcizení a vandalismus. Limit pojistného plnění je na jednu pojistnou událost. Z pojistného plnění u PU vzniklých v prvních třech měsících trvání pojištění skel se odečítá spoluúčast ve výši 30 %, u pojistných událostí vzniklých později se odečítá spoluúčast ve výši 500 Kč.

Spoluúčast se neodečítá, pokud byla splněna jedna z následujících podmínek:

 • pojištěné vozidlo bylo v době vzniku PU současně pojištěno v ČPP havarijně,
 • sklo bylo opraveno (nejedná se o výměnu skla),
 • pojištění skel bylo vozidlu sjednáno při jeho koupi, kdy vozidlo bylo koupeno jako nové v oficiální dealerské síti
 • v případě, kdy si klient sjedná POV + skla a dostaví se k dobrovolné vstupní prohlídce skel vozidla na vybraná pracoviště Global Expert, s.r.o. označovaná jako DRIVE IN.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Limit pojistného plnění SPOROPOV
SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné za sedadlo
1 násobek 110 Kč 100 Kč 90 Kč
2 násobek 220 Kč 200 Kč 180 Kč
3 násobek 330 Kč 300 Kč 270 Kč
4 násobek 440 Kč 400 Kč 360 Kč
 • Úrazem se v tomto případě rozumí úraz, který byl způsoben v důsledku nehody nebo havárie vozidla osobám přepravovaným pojištěným vozidlem v prostoru určeném pro přepravu osob.
 • Nelze sjednat pro motorky, tříkolky, čtyřkolky a vozidla, která mají v TP uvedena místa k stání.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.

Pojistná nebezpečí a základní limity plnění (1 násobek):

 •  pro případ smrti způsobené úrazem 100.000 Kč;
 •  pro případ trvalých následků způsobených úrazem 150.000 Kč;
 • denní odškodné za dobu léčení úrazu 100,- Kč;
 • denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu 100,- Kč.

MINIHAV (PPR + OCV)

Limit pojistného plnění SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
  Roční pojistné

Roční pojistné

Roční pojistné

25 000 Kč 940 Kč 800 Kč 700 Kč
50 000 Kč 1 420 Kč 1 200 Kč 1 060 Kč
75 000 Kč 1 890 Kč 1 610 Kč 1 420 Kč
100 000 Kč 2 370 Kč 2 010 Kč 1 770 Kč
 • Uvedené pojištění slučuje Pojištění přírodních rizik, tj. živelní událost, škody vzniklé v důsledku přímého střetu pojištěného vozidla se zvířetem, poškození kabeláže vozidla zvířetem a Pojištění odcizení celého vozidla se shodnými limity plnění.
 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Pojištění se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území České republiky a na území sousedních států do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku nebo fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Pojištění přírodních rizik (PPR)

Limit pojistného plnění
SPOROPOV
SPECIÁLPOV SUPERPOV
  Roční pojistné

Roční pojistné

Roční pojistné

25 000 Kč 750 Kč 640 Kč 560 Kč
50 000 Kč 1 240 Kč 1 050 Kč 930 Kč
100 000 Kč 1 850 Kč 1 570 Kč 1 390 Kč
150 000 Kč 2 460 Kč 2 090 Kč 1 850 Kč
 • Pojištění přírodních rizik se vztahuje na pojistná nebezpečí:

– živelní událost;
– na škody vzniklé v důsledku přímého střetu pojištěného vozidla se zvířetem;
– na poškození kabeláže vozidla zvířetem.

 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Územní platnost je Česká republika a území sousedních státu do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku nebo fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Střet se zvěří

Limit pojistného plnění SPOROPOV
SPECIÁLPOV SUPERPOV
  Roční pojistné

Roční pojistné

Roční pojistné

50 000 Kč 940 Kč 800 Kč 700 Kč
100 000 Kč 1 400 Kč 1 190 Kč 1 050 Kč
150 000 Kč 1 800 Kč 1 530 Kč 1 350 Kč
 • Pojištění se vztahuje na škody vzniklé v důsledku přímého střetu pojištěného vozidla se zvířetem.
 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Územní platnost je Česká republika a území sousedních států do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Poškození kabeláže vozidla zvířetem a živelní události

Limit pojistného plnění SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
  Roční pojistné

Roční pojistné

Roční pojistné

50 000 Kč 430 Kč 360 Kč 320 Kč
100 000 Kč 640 Kč 540 Kč 480 Kč
150 000 Kč 840 Kč 710 Kč 630 Kč
 • Pojištění se vztahuje na poškození kabeláže vozidla zvířetem a živelní události.
 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Pojištění se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území České republiky a na území sousedních státu do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Pojištění odcizení celého vozidla (OCV)

Limit pojistného plnění
SPOROPOV
SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné

Roční pojistné

Roční pojistné

25 000 Kč 210 Kč 180 Kč 160 Kč
50 000 Kč 410 Kč 350 Kč 300 Kč
75 000 Kč 610 Kč 510 Kč 460 Kč
100 000 Kč 810 Kč 680 Kč 600 Kč
150 000 Kč 1 220 Kč 1 030 Kč 910 Kč
200 000 Kč 1 610 Kč 1 360 Kč 1 200 Kč
 • Pojištěním odcizení celého vozidla je pojištěno odcizení s výjimkou škod, u kterých dojde k odcizení části vozidla nebo jeho výbavy.
 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Územní platnost je Česká republika a území sousedních států do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku nebo fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Pojištění zavazadel

Předmětem pojištění jsou cestovní zavazadla a věci osobní potřeby dopravované v pojištěném vozidle (zavazadla), a také zavazadla, která jsou umístěna v uzamčeném střešním boxu, jenž musí být pevně spojen s vozidlem a toto spojení musí být uzamčeno. Střešní box nesmí být, a to ani z části, jakýchkoli textilií nebo jiného nepevného materiálu.

Spoluúčast je ve výši 10 %. Pro pojištění zavazadel si můžete zvolit jeden ze dvou typů pojištění:

 • MAXIZAV - toto pojištění se sjednává na pojistná nebezpečí havárie, živel, odcizení, vandalismus a ztrát
 • MINIZAV - toto pojištění se sjednává na pojistná nebezpečí havárie, živel a ztráta.
Limit pojistného plnění
MINIZAV
MAXIZAV
SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
10 000 Kč 90 Kč 80 Kč 70 Kč 620 Kč 530 Kč 470 Kč
20 000 Kč 180 Kč 150 Kč 130 Kč 1 190 Kč 1 010 Kč 890 Kč
30 000 Kč 270 Kč 230 Kč 200 Kč 1 760 Kč 1 500 Kč 1 320 Kč

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

 • Úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla do 3,5 t. Úhrada nákladů se nevztahuje na jakékoliv jiné provozní náklady vzniklé použitím náhradního vozidla (tzn. pohonné hmoty a jiné provozní kapaliny, mytí, čištění apod.)
 • po dobu opravy vozidla v důsledku dopravní nehody, živelní události nebo vandalismu
 • v případě odcizení vozidla do uplynutí 14 dnů od oznámení odcizení vozidla policií, max. však do doby vrácení nalezeného vozidla, je-li nalezeno dříve,
 • v případě vzniku úplné škody na vozidle v důsledku dopravní nehody, živelní události nebo vandalismu do uplynutí 14 dnů od vzniku této škody,o po dobu opravy vozidla v důsledku vzniku náhlé, nahodilé poruchy vozidla (pouze varianta MAXI)
Limit pojistného plnění
MINI
MAXI
SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
3 000 Kč 330 Kč 270 Kč 240 Kč 400 Kč 360 Kč 300 Kč
5 000 Kč 550 Kč 450 Kč 400 Kč 700 Kč 600 Kč 500 Kč
10 000 Kč 1 100 Kč 900 Kč 800 Kč 1 400 Kč 1 200 Kč 1 000 Kč
15 000 Kč 1 650 Kč 1 350 Kč 1 200 Kč 2 100 Kč 1 800 Kč 1 500 Kč

SERVIS PRO

Pojištění se vztahuje na

 • majetkové škody vzniklé na vozidle v důsledku střetu pojištěného vozidla s jiným vozidlem, jehož řidič nebo provozovatel má povinnost nahradit celou tuto škodu (100% zavinění)
 • zároveň osoba, která má povinnost škodu nahradit a vozidlo, kterým byla škoda způsobena, byly zjištěny a identifikovány a
 • současně dopravní nehoda byla oznámena policii (v případech zákonné povinnosti) nebo byl účastníky sepsán společný záznam o dopravní nehodě
 • a u přepravovaných osob v pojištěném vozidle nedošlo k újmě na zdraví ani k usmrcení

Pojistná nebezpečí

 • služby pojistitele spojené s vyřízením PU z POV viníka
 • oprava škody na vozidle bez ohledu na jeho stáří, je-li opravováno ve smluvním neautorizovaném servisu pojistitele
 • náklady na nájem náhradního vozidla s podmínkou zapůjčení vozidla ve smluvní autopůjčovně ČPP po dobu opravy vozidla (v případě úplné škody na nezbytnou dobu, max. do výplaty pojistného plnění)

Spoluúčast: Toto pojištění se sjednává bez spoluúčasti Územní platnost: ČR + sousední státy do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.

SporoPOV SpeciálPOV SuperPOV
280 Kč 240 Kč 210 Kč

Pojištění KLIKA

Limit plnění SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
10 000 Kč 450 Kč 380 Kč 330 Kč
30 000 Kč 1 250 Kč 1 060 Kč 900 Kč
50 000 Kč 1 500 Kč 1 270 Kč 1 080 Kč

Pojištění se vztahuje na poškození pojištěného vozidla v důsledku střetu, nárazu vozidla na překážku nebo zvíře a pádu, pokud současně s poškozením pojištěného vozidla došlo k újmě na majetku nebo zdraví třetí osoby provozem pojištěného vozidla a řidič pojištěného vozidla má povinnost nahradit způsobenou újmu třetí osobě ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Územní platnost pojištění je Česká republika a území sousedních států do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou. Oprava vozidla musí být provedena ve smluvním servisu pojistitele.

SMART GAP

Pojistným nebezpečím v pojištění SMART GAP je případ vzniku totální škody na pojištěném vozidle, kterou zaviní jiný řidič, z jehož odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla vznikne pojištěnému nárok na náhradu újmy podle zákona č. 168/1999 Sb. Pojištění SMART GAP pomáhá dorovnávat úbytek obvyklé ceny vozidla za dobu pojištění tak, aby si pojištěný z plnění z povinného ručení viníka a z SMART GAPu ze své smlouvy mohl koupit podobné vozidlo.

Prohlídka vozidla:

Pro platnost havarijního pojištění je nutné zajistit prohlídku vozidla. Prohlídku vozidla vykonává společnost Global Expert. Kontakty a termíny jsou součástí pojistné smlouvy – pro provedení prohlídky bude včas kontaktováni pracovníkem Global Expert. Povinnost prohlídky se nevztahuje nová vozidla – roky výroby je totožný s rokem počátku pojištění, jedná se o prvního majitele.

Asistenční služby PLUS (A+)

Rozsah asistenčních služeb PLUS

Asistenční služby je možné využít nejen při nehodě, ale i při poruše vozidla a některé služby i při odcizení Vašeho vozidla. Limity plnění asistence se sčítají s limity základních asistenčních služeb z povinného ručení a havarijního pojištění. V případě potřeby zásahu asistenční služby je nutné volat linku GA 1220, ze zahraničí +420 1220 nebo +420 266 799 779. Linka funguje 24 hodin denně. Všechny náklady zaplacené bez předchozího souhlasu GA si hradí oprávněná osoba v celém rozsahu sama.

Bližší informace viz.: Rozsah asistenčních služeb

Roční pojistné

Roční pojistné – Pojištění Asistence Plus
Varianta

produktu

Hmotnost vozidla
do 2,8 t do 3,5 t
1 násobek 700 Kč 950 Kč
2 násobek 1 250 Kč 1 750 Kč
CAR+ 1 700 Kč 2 600 Kč
CAR Premium 2 200 Kč 3 200 Kč

Limity asistenční služby A+ se sčítají s limity asistenčních služeb Sporo, Speciál.

Prohlídka vozidla:

Pro platnost vybraných doplňkových pojištění je nutné zajistit prohlídku vozidla. Prohlídku vozidla vykonává společnost Global Expert, nebo je možnost nafotit vozidlo tzv. samoprohlídkou – o způsobu nafocení rozhoduje pojišťovna. Způsob, kontakty a termíny jsou součástí pojistné smlouvy – pro provedení prohlídky bude včas kontaktováni pracovníkem Global Expert. Povinnost prohlídky se nevztahuje nová vozidla – roky výroby je totožný s rokem počátku pojištění, jedná se o prvního majitele.

Pojistné podmínky: