841 41 41 41

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. povinné ručení

Povinné ručení je možné sjednat ve variantách:

Typ pojištění Limity krytí (Kč)
Újma na věci a ušlý zisk Újma na zdraví nebo usmrcení
SPOROPOV 35 mil. Kč 35 mil. Kč
SPECIÁLPOV 50 mil. Kč 50 mil. Kč
SUPERPOV 111 mil. Kč 111 mil. Kč

V případě, kdy je rozdílný pojistník a vlastník vozidla bude uplatněna přirážka 30 %.

SPOROPOV

 • územní platnost je Evropa (země uvedené na zelené kartě);
 • lze sjednat pro všechny druhy vozidel s výjimkou nákladních vozidel nad 12.000 kg a tahačů;
 • vhodné pro uživatele vozidla, který nejezdí daleko, ale poblíž mají státní hranice, které občas vozidlem překračují;
 • součástí je bezplatná asistenční služba v ČR.

SPOROPOV SÚ (0/12)

Pro uživatele vozidla, který jezdí pouze v ČR, lze nabídnou variantu SPOROPOV SÚ (0/12). Pojistník se při sjednání této varianty zavazuje ke spoluúčasti na vzniklé škodě (újmě) mimo území ČR do výše 12.000 Kč.

Variantu SPOROPOV SÚ (0/12) lze sjednat pouze přes naše Call centrum.

SPECIÁLPOV

 • územní platnost je Evropa (země uvedené na zelené kartě);
 • lze sjednat pro všechny druhy vozidel;
 • úrazové pojištění řidiče zdarma (základní pojistné částky);
 • součástí je bezplatná asistenční služba v celé Evropě.

SUPERPOV

 • územní platnost je Evropa (země uvedené na zelené kartě);
 • lze sjednat pro všechny druhy vozidel;
 • úrazové pojištění řidiče zdarma (2 násobek základních pojistných částek);
 • součástí je bezplatná asistenční služba v celé Evropě (dvojnásobné limity produktu Speciálpov);
 • 1. PU (pojistná událost) bez vlivu na bonus – tato výhoda se však projeví pouze v konkrétní pojistné smlouvě v systému ČPP;
 • sleva na havarijní pojištění ve výši 5%;
 • k SUPERPOVu nižší pojistné u většiny doplňkových pojištění.

Asistenční služby ZDARMA:

Asistence Sporo Asistence Speciál Asistence Super
Rozsah asistenčních služeb ZDARMA při poruše i nehodě
Sporopov Speciálpov
Superpov
Všechna vozidla do 3.500 kg nad 3.500 kg do 3.500 kg nad 3.500 kg
  ČR ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí

příjezd asist. služby

oprava na místě

vyproštění vozidla

odtah vozidla

 

 

500 Kč

 

 

2.500 Kč

 

 

5.000 Kč

 

 

3.500 Kč

 

 

10.000 Kč

 

 

5.000 Kč

 

 

10.000 Kč

 

 

7.000 Kč

 

 

20.000 Kč

Informace k dalším asistenčním službám lze získat na tel. lince GLOBAL ASSISTANCE, a.s., + 420 1220.

Vznikne-li nárok na více asistenčních služeb nebo na některou vícekrát, pak se limity asistenčních služeb sčítají.

ZDARMA pomoc operátora v tlumočení (s policistou, asistenční službou, opravnou, hotelovým personálem, jiným úřadem – pokud je tento kontakt důsledkem nehody či
poruchy pojištěného vozidla), pomoc při vyhledání hotelu, opravny, nádraží, letiště, taxi, spoje v jízdním či letovém řádu.

K povinnému ručení lze sjednat doplňková pojištění:

Asistenční služby PLUS (A+)

Rozsah asistenčních služeb při poruše a nehodě

 

Asistence Plus (A+)

do 3.500 Kg včetně nad 3.500 kg
ČR Zahraničí ČR Zahraničí
 • příjezd asistenční služby. odtah vozidla
 • oprava na místě
 • vyproštění vozidla
 

6.000 Kč

 

22.000 Kč

 

8.000 Kč

 

32.000 Kč

odtah vozidla do nejbližsí autorizované opravny ne ne ne ne
ubytování v nouzi (max. 2 noci) 1.000 Kč / os. / noc 2.000 Kč / os. / noc 1.000 Kč / os. / noc 2.000 Kč / os. / noc
úschovna nepojizdného vozidla (max. 2 dny) 500 Kč / den 500 Kč / den 750 Kč / den 2000 Kč / den
úhrada nákladů na cestu do místa bydliště ano ano ano ano
 • Roční pojistné pro vozidla do 3.500 kg = 440 Kč 1násobek / 830 Kč 2násobek.
 • Roční pojistné pro vozidla nad 3.500 kg = 1.620 Kč 1násobek / 3.080 Kč 2násobek.

Limity asistenční služby A+ se sčítají s limity asistenčních služeb Sporo, Speciál či Super.

Územní platnost Evropa dle ZPPVOZ 1/15.

Pojištění skel vozidla

Limit pojistného plnění SPOROPOV, SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné Roční pojistné
5.000 Kč 750 Kč 675 Kč
8.000 Kč 1.200 Kč 1.080 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč 1.350 Kč
12.000 Kč 1.800 Kč 1.620 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč 2.025 Kč
18.000 Kč 2.700 Kč 2.430 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč 2.700 Kč
25.000 Kč 3.450 Kč 3.450 Kč
30.000 Kč 4.140 Kč 4.140 Kč
40.000 Kč 5.520 Kč 5.520 Kč
 • Pojištění skel se vztahuje na všechna výhledová skla vozidla kromě panoramatických střech a střešních oken. U autobusů a trolejbusů se pojištění vztahuje pouze na čelní sklo.
 • Pojištění kryje rizika havárie, živelní události, odcizení a vandalismus.
 • Limit pojistného plnění je na jednu pojistnou událost.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.
 • Spoluúčast je v prvních 6 měsících 30 %, poté bez spoluúčasti.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Limit pojistného plnění SPOROPOV, SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné za sedadlo

Roční pojistné za sedadlo

1 násobek 120 Kč 90 Kč
2 násobek 240 Kč 180 Kč
3 násobek 360 Kč 270 Kč
4 násobek 480 Kč 360 Kč
 • Úrazem se v tomto případě rozumí úraz, který byl způsoben v důsledku nehody nebo havárie vozidla osobám přepravovaným pojištěným vozidlem v prostoru určeném pro přepravu osob.
 • Nelze sjednat pro motorky, tříkolky, čtyřkolky a vozidla, která mají v TP uvedena místa k stání.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.

Pojistná nebezpečí a základní limity plnění (1 násobek):

 •  pro případ smrti způsobené úrazem 100.000 Kč;
 •  pro případ trvalých následků způsobených úrazem 150.000 Kč;
 • denní odškodné za dobu léčení úrazu 100,- Kč;
 • denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu 100,- Kč.

MINIHAV (PPR + OCV)

Limit pojistného plnění
SPOROPOV, SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné

Roční pojistné

25.000 Kč 990 Kč 840 Kč
50.000 Kč 1.490 Kč 1.270 Kč
75.000 Kč 1.990 Kč 1.690 Kč
100.000 Kč 2.490 Kč 2.120 Kč
 • Uvedené pojištění slučuje Pojištění přírodních rizik, tj. živelní událost, škody vzniklé v důsledku přímého střetu pojištěného vozidla se zvířetem, poškození kabeláže vozidla zvířetem a Pojištění odcizení celého vozidla se shodnými limity plnění.
 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Pojištění se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území České republiky a na území sousedních států do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku nebo fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Pojištění přírodních rizik (PPR)

Limit pojistného plnění
SPOROPOV, SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné

Roční pojistné

25.000 Kč 790 Kč 670 Kč
50.000 Kč 1.300 Kč 1.110 Kč
75.000 Kč 1.650 Kč 1.400 Kč
100.000 Kč 1.950 Kč 1.660 Kč
 • Pojištění přírodních rizik se vztahuje na pojistná nebezpečí:

– živelní událost;
– na škody vzniklé v důsledku přímého střetu pojištěného vozidla se zvířetem;
– na poškození kabeláže vozidla zvířetem.

 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Územní platnost je Česká republika a území sousedních státu do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku nebo fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Střet se zvěří

Limit pojistného plnění
SPOROPOV, SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné

Roční pojistné

50.000 Kč 990 Kč 840 Kč
 • Pojištění se vztahuje na škody vzniklé v důsledku přímého střetu pojištěného vozidla ze zvířetem.
 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Územní platnost je Česká republika a území sousedních států do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Poškození kabeláže vozidla zvířetem a živelní události

Limit pojistného plnění
SPOROPOV, SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné

Roční pojistné

50.000 Kč 450 Kč 380 Kč
 • Pojištění se vztahuje na poškození kabeláže vozidla zvířetem a živelní události.
 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Pojištění se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území České republiky a na území sousedních státu do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Pojištění odcizení celého vozidla (OCV)

Limit pojistného plnění
SPOROPOV, SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné

Roční pojistné

25.000 Kč 220 Kč 190 Kč
50.000 Kč 430 Kč 370 Kč
75.000 Kč 640 Kč 540 Kč
100.000 Kč 850 Kč 720 Kč
150.000 Kč 1.280 Kč 1.090Kč
200.000 Kč 1.690 Kč 1.440 Kč
 • Pojištěním odcizení celého vozidla je pojištěno odcizení s výjimkou škod, u kterých dojde k odcizení části vozidla nebo jeho výbavy.
 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Územní platnost je Česká republika a území sousedních států do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku nebo fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Limit pojistného plnění
SPOROPOV, SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné

Roční pojistné

3.000 Kč 390 Kč 300 Kč
7.000 Kč 910 Kč 700 Kč
10.000 Kč 1.300 Kč 1.000 Kč
15.000 Kč 1.950 Kč 1.500 Kč
 • Předmětem pojištění je úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla do 3.500 kg (sjednávat lze pouze pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg):

–  po dobu opravy vozidla v důsledku dopravní nehody, živelní události nebo vandalismu;
–  v případě odcizení vozidla do uplynutí 14 dnů od oznámení odcizení vozidla policií, max. však do doby vrácení nalezeného vozidla, je-li nalezeno dříve;
–  v případě vzniku úplné škody na vozidle v důsledku dopravní nehody, živelní události nebo vandalismu do uplynutí 14 dnů od vzniku této škody.

 • Uvedené pojištění je bez spoluúčasti.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.

Pojištění zavazadel ve vozidle

U pojištění zavazadel je možné si vybrat jeden ze dvou typů pojištění:

 • MINIZAV - toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí havárie, ztráta, živelní událost
 • MAXIZAV - toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí havárie, ztráta, živelní událost, odcizení, vandalismus
Limit pojistného plnění
název SPOROPOV, SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné

Roční pojistné

10.000 Kč MAXIZAV 655 Kč 557 Kč
30.000 Kč MAXIZAV 1 855 Kč 1.557 Kč
10.000 Kč MINIZAV 96 Kč 82 Kč
30.000 Kč MINIZAV 288 Kč 245 Kč
 • Předmětem pojištění jsou cestovní zavazadla a věci osobní potřeby dopravované v pojištěném vozidle (zavazadla), a také zavazadla, která jsou umístěna v uzamčeném střešním boxu, jenž musí být pevně spojen s vozidlem a toto spojení musí být uzamčeno.
 • Pojištění nelze sjednat pro motorky, tříkolky a čtyřkolky.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.

Superbenefit dobrého řidiče

Jedná se o slevu, kterou lze uplatnit při rozhodné době 36 měsíců ověřené dle databáze ČKP, a která vznikne přiznáním nižšího koeficientu ze věk pojistníka, resp. region pojistníka, než který je v sazebníku. Tato sleva je našim zákazníkům zohledněna automaticky.

Extrabenefit PROFI – sleva až 15 %:

Extrabenefit PROFI je sleva určená pro dobré řidiče, kteří předpokládají, že nezpůsobí pojistnou událost v období 3 let od data počátku smlouvy. Při sjednání tohoto produktu je možné získat slevu ve výši 15 %.

Komu je určen Extrabenefit PROFI:

 • pro nové smlouvy;
 • smlouvy platné na dobu neurčitou;
 • pro všechny kategorie vozidel;
 • roční nebo pololetní platba pojistného;
 • nelze uplatnit při záporném počtu bezeškodných měsíců;
 • nelze uplatnit při bonusu ve výši 40 % – 50 %.

Dojde-li během tříletého období od vzniku smlouvy k pojistné události, pojistník se zavazuje pojistiteli vrátit slevu na pojistném za všechna pojistná období, v nichž byla sleva od počátku pojištění poskytnuta.

Slevu Extrabenefit PROFI lze získat pouze přes naše Call centrum.

Pojistné podmínky: