222 100 200 Zavoláme vám zpět

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. povinné ručení

Sjednáním povinného ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) splníte zákonnou povinnost a navíc získáte jistotu pomoci v případech, kdy způsobíte za volantem újmu na zdraví nebo škodu na majetku třetí osobě.

Sjednáním povinného ručení společně s havarijním pojištěním získáte komplexní ochranu vašeho vozidla.

Povinné ručení je možné sjednat ve variantách:

Limity pojistného plnění
Pojistná rizika SPOROPOV SÚ(0/12)* SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
Škoda na majetku 35 mil. Kč 35 mil. Kč 50 mil. Kč 111 mil. Kč
Újma na zdraví nebo usmrcení 35 mil. Kč 35 mil. Kč 50 mil. Kč 111 mil. Kč
Úrazové pojištění – smrt/trvalé následky** X X 100 tis. Kč/150 tis. Kč 200 tis. Kč/300 tis. Kč
Pojištění přívěsného vozíku do 750 kg X X ANO ANO
První pojistná událost bez vlivu na bonus v ČPP X X X ANO
Vybraná doplňková pojištění za zvýhodněnou cenu***
X X ANO ANO
Asistenční služba Asistence SPORO v ČR Asistence SPORO v ČR Asistence SPECIÁL v ČR i Evropě Asistence SUPER v ČR i Evropě

* Pro uživatele vozidla, který jezdí pouze v ČR, lze nabídnou variantu SPOROPOV SÚ (0/12). Pojistník se při sjednání této varianty zavazuje ke spoluúčasti na vzniklé škodě (újmě) mimo území ČR do výše 12.000 Kč.
** platí pro vybrané druhy vozidel
*** platí pouze pro osobní vozidla

K povinnému ručení lze sjednat doplňková pojištění:

(Doplňková pojištění za příplatek lze sjednat pouze pro osobní vozidla)

Pojištění skel vozidla

SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
 Limit pojistného plnění do 3.500 kg do 3.500 kg do 3.500 kg
  Roční pojistné Roční pojistné Roční pojistné
5.000 Kč 750 Kč 675 Kč 600 Kč
8.000 Kč 1.200 Kč 1.080 Kč 960 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč 1.350 Kč  1.200 Kč
12.000 Kč 1.800 Kč 1.620 Kč 1.440 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč 2.025 Kč 1.800 Kč
18.000 Kč 2.700 Kč 2.430 Kč 2.160 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč 2.700 Kč 2.400 Kč
25.000 Kč 3.450 Kč 3.450 Kč 3.450 Kč
30.000 Kč 4.140 Kč 4.140 Kč  4.140 Kč
40.000 Kč 5.520 Kč 5.520 Kč 5.520 Kč
 • Pojištění skel se vztahuje na všechna výhledová skla vozidla kromě panoramatických střech a střešních oken. U autobusů a trolejbusů se pojištění vztahuje pouze na čelní sklo.
 • Pojištění kryje rizika havárie, živelní události, odcizení a vandalismus.
 • Limit pojistného plnění je na jednu pojistnou událost.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.
 • Spoluúčast je v prvních 3 měsících 30 %, poté bez spoluúčasti.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Limit pojistného plnění SPOROPOV
SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné za sedadlo

Roční pojistné za sedadlo

Roční pojistné za sedadlo

1 násobek 120 Kč 110 Kč 100 Kč
2 násobek 240 Kč 220 Kč 200 Kč
3 násobek 360 Kč 330 Kč 300 Kč
4 násobek 480 Kč 440 Kč 400 Kč
 • Úrazem se v tomto případě rozumí úraz, který byl způsoben v důsledku nehody nebo havárie vozidla osobám přepravovaným pojištěným vozidlem v prostoru určeném pro přepravu osob.
 • Nelze sjednat pro motorky, tříkolky, čtyřkolky a vozidla, která mají v TP uvedena místa k stání.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.

Pojistná nebezpečí a základní limity plnění (1 násobek):

 •  pro případ smrti způsobené úrazem 100.000 Kč;
 •  pro případ trvalých následků způsobených úrazem 150.000 Kč;
 • denní odškodné za dobu léčení úrazu 100,- Kč;
 • denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu 100,- Kč.

MINIHAV (PPR + OCV)

Limit pojistného plnění SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
  Roční pojistné

Roční pojistné

Roční pojistné

25.000 Kč 990 Kč 890 Kč 790 Kč
50.000 Kč 1.490 Kč 1.340 Kč 1.190 Kč
75.000 Kč 1.990 Kč 1.790 Kč 1.590 Kč
100.000 Kč 2.490 Kč 2.240 Kč 1.990 Kč
 • Uvedené pojištění slučuje Pojištění přírodních rizik, tj. živelní událost, škody vzniklé v důsledku přímého střetu pojištěného vozidla se zvířetem, poškození kabeláže vozidla zvířetem a Pojištění odcizení celého vozidla se shodnými limity plnění.
 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Pojištění se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území České republiky a na území sousedních států do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku nebo fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Pojištění přírodních rizik (PPR)

Limit pojistného plnění
SPOROPOV
SPECIÁLPOV SUPERPOV
  Roční pojistné

Roční pojistné

Roční pojistné

25.000 Kč 790 Kč 710 Kč 630 Kč
50.000 Kč 1.300 Kč 1.170 Kč 1.040 Kč
75.000 Kč 1.650 Kč 1.490 Kč 1.320 Kč
100.000 Kč 1.950 Kč 1.760 Kč 1.560 Kč
 • Pojištění přírodních rizik se vztahuje na pojistná nebezpečí:

– živelní událost;
– na škody vzniklé v důsledku přímého střetu pojištěného vozidla se zvířetem;
– na poškození kabeláže vozidla zvířetem.

 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Územní platnost je Česká republika a území sousedních státu do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku nebo fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Střet se zvěří

Limit pojistného plnění SPOROPOV
SPECIÁLPOV SUPERPOV
  Roční pojistné

Roční pojistné

Roční pojistné

50.000 Kč 990 Kč 890 Kč 790 Kč
 • Pojištění se vztahuje na škody vzniklé v důsledku přímého střetu pojištěného vozidla se zvířetem.
 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Územní platnost je Česká republika a území sousedních států do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Poškození kabeláže vozidla zvířetem a živelní události

Limit pojistného plnění SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
  Roční pojistné

Roční pojistné

Roční pojistné

50.000 Kč 450 Kč 410 Kč 360 Kč
 • Pojištění se vztahuje na poškození kabeláže vozidla zvířetem a živelní události.
 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Pojištění se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území České republiky a na území sousedních státu do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Pojištění odcizení celého vozidla (OCV)

Limit pojistného plnění
SPOROPOV
SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné

Roční pojistné

Roční pojistné

25.000 Kč 220 Kč 200 Kč 180 Kč
50.000 Kč 430 Kč 390 Kč 340 Kč
75.000 Kč 640 Kč 580 Kč 510 Kč
100.000 Kč 850 Kč 770 Kč 680 Kč
150.000 Kč 1.280 Kč 1.150 Kč 1.020 Kč
200.000 Kč 1.690 Kč 1.520 Kč 1.350 Kč
 • Pojištěním odcizení celého vozidla je pojištěno odcizení s výjimkou škod, u kterých dojde k odcizení části vozidla nebo jeho výbavy.
 • Pojištění lze sjednat pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg.
 • Územní platnost je Česká republika a území sousedních států do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit prohlídku nebo fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Limit pojistného plnění
SPOROPOV
SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné

Roční pojistné

Roční pojistné

3.000 Kč 390 Kč 360 Kč 300 Kč
7.000 Kč 910 Kč 840 Kč 700 Kč
10.000 Kč 1.300 Kč 1.200 Kč 1.000 Kč
15.000 Kč 1.950 Kč 1.800 Kč 1.500 Kč
 • Předmětem pojištění je úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla do 3.500 kg (sjednávat lze pouze pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg):

–  po dobu opravy vozidla v důsledku dopravní nehody, živelní události nebo vandalismu;
–  v případě odcizení vozidla do uplynutí 14 dnů od oznámení odcizení vozidla policií, max. však do doby vrácení nalezeného vozidla, je-li nalezeno dříve;
–  v případě vzniku úplné škody na vozidle v důsledku dopravní nehody, živelní události nebo vandalismu do uplynutí 14 dnů od vzniku této škody.

 • Uvedené pojištění je bez spoluúčasti.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.

Pojištění zavazadel ve vozidle

U pojištění zavazadel je možné si vybrat jeden ze dvou typů pojištění:

 • MINIZAV - toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí havárie, ztráta, živelní událost
 • MAXIZAV - toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí havárie, ztráta, živelní událost, odcizení, vandalismus
Limit pojistného plnění název SPOROPOV
SPECIÁLPOV SUPERPOV
    Roční pojistné

Roční pojistné

Roční pojistné

10.000 Kč MAXIZAV 655 Kč 590 Kč 524 Kč
30.000 Kč MAXIZAV 1.855 Kč 1.670 Kč 1.484 Kč
10.000 Kč MINIZAV 96 Kč 86 Kč 77 Kč
30.000 Kč MINIZAV 288 Kč 259 Kč 230 Kč
 • Předmětem pojištění jsou cestovní zavazadla a věci osobní potřeby dopravované v pojištěném vozidle (zavazadla), a také zavazadla, která jsou umístěna v uzamčeném střešním boxu, jenž musí být pevně spojen s vozidlem a toto spojení musí být uzamčeno.
 • Pojištění nelze sjednat pro motorky, tříkolky a čtyřkolky.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.
 • Spoluúčast je ve výši 10%.

Pojištění KLIKA

Limit pojistného plnění
SPOROPOV
SPECIÁLPOV SUPERPOV
Roční pojistné

Roční pojistné

Roční pojistné

10.000 Kč 670 Kč 600 Kč 530 Kč
20.000 Kč 1.210 Kč 1.090 Kč 970 Kč
 • Pojištění se vztahuje na poškození pojištěného vozidla v důsledku střetu, nárazu vozidla na překážku nebo zvíře a pádu, pokud současně s poškozením pojištěného vozidla došlo k újmě na majetku nebo zdraví třetí osoby provozem pojištěného vozidla a řidič pojištěného vozidla má povinnost nahradit způsobenou újmu třetí osobě ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
 • Oprava vozidla musí být provedena ve smluvním servisu pojistitele.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
 • Územní platnost pojištění je Česká republika a území sousedních států do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.

Asistenční služby ZDARMA:

Asistence Sporo Asistence Speciál Asistence Super
Rozsah asistenčních služeb ZDARMA při poruše i nehodě
Sporopov Speciálpov
Superpov
Všechna vozidla do 3.500 kg nad 3.500 kg do 3.500 kg nad 3.500 kg
  ČR ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí

příjezd asist. služby

oprava na místě

vyproštění vozidla

odtah vozidla

500 Kč 2.500 Kč 5.000 Kč 3.500 Kč 10.000 Kč 5.000 Kč 10.000 Kč 7.000 Kč 20.000 Kč

Informace k dalším asistenčním službám lze získat na tel. lince GLOBAL ASSISTANCE, a.s., + 420 1220.

Vznikne-li nárok na více asistenčních služeb nebo na některou vícekrát, pak se limity asistenčních služeb sčítají.

ZDARMA pomoc operátora v tlumočení (s policistou, asistenční službou, opravnou, hotelovým personálem, jiným úřadem – pokud je tento kontakt důsledkem nehody či
poruchy pojištěného vozidla), pomoc při vyhledání hotelu, opravny, nádraží, letiště, taxi, spoje v jízdním či letovém řádu.

Asistenční služby PLUS (A+)

Rozsah asistenčních služeb PLUS

Rozsah asistenčních služeb při poruše a nehodě

Asistence Plus (A+)

Asistence CAR Plus(A CAR +)
do 3.500 Kg včetně nad 3.500 kg do 3.500 Kg včetně
ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí
 • příjezd asistenční služby. odtah vozidla
6.000 Kč 22.000 Kč 8.000 Kč 32.000 Kč 18.000 Kč 66.000 Kč
 • oprava na místě
 • vyproštění vozidla
bez limitu
odtah vozidla do nejbližší autorizované opravny ne ne ne ne bez limitu
ubytování v nouzi (max. 2 noci) 1.000 Kč / os. / noc 2.000 Kč / os. / noc 1.000 Kč / os. / noc 2.000 Kč / os. / noc 2.000 Kč / os. / noc 4.000 Kč / os. / noc
úschovna nepojízdného vozidla (max. 2 dny) 500 Kč / den 500 Kč / den 750 Kč / den 2.000 Kč / den 1.000 Kč / den 1.000 Kč / den
úhrada nákladů na cestu do místa bydliště ano ano ano ano ano ano

Roční pojistné

Roční pojistné – Pojištění Asistence Plus
Varianta

produktu

Hmotnost vozidla
do 2,8 t do 3,5 t nad 3,5 t
1 násobek 500 Kč 600 Kč 1.900 Kč
2 násobek 1.000 Kč 1.200 Kč 3.800 Kč
CAR+ 1.500 Kč 1.800 Kč 6.200 Kč

Limity asistenční služby A+ se sčítají s limity asistenčních služeb Sporo, Speciál či Super.

Územní platnost Evropa dle ZPPVOZ 1/15.

Superbenefit dobrého řidiče

Jedná se o slevu, kterou lze uplatnit při rozhodné době 36 měsíců ověřené dle databáze ČKP, a která vznikne přiznáním nižšího koeficientu za věk pojistníka, resp. region pojistníka, než který je v sazebníku. Tato sleva je našim zákazníkům zohledněna automaticky.

Extrabenefit PROFI – sleva 15 %:

Extrabenefit PROFI je sleva určená pro dobré řidiče, kteří předpokládají, že nezpůsobí pojistnou událost v období 3 let od data počátku smlouvy. Při sjednání tohoto produktu je možné získat slevu ve výši 15 %.

Komu je určen Extrabenefit PROFI:

 • pro nové smlouvy;
 • smlouvy platné na dobu neurčitou;
 • pro všechny kategorie vozidel;
 • roční nebo pololetní platba pojistného;
 • nelze uplatnit při záporném počtu bezeškodných měsíců;
 • nelze uplatnit při bonusu ve výši 40 % – 50 %.

Dojde-li během tříletého období od vzniku smlouvy k pojistné události, pojistník se zavazuje pojistiteli vrátit slevu na pojistném za všechna pojistná období, v nichž byla sleva od počátku pojištění poskytnuta.

Slevu Extrabenefit PROFI lze získat pouze přes naše Call centrum.

Pojistné podmínky: