Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Povinné ručení – často kladené dotazy

Naleznete zde odpovědi na nejčastější otázky uživatelů k povinnému ručení, na které můžete narazit při sjednávání pojištění na našem webu.

Pokud máte dotazy a komentáře, napište nám na e-mail info@top-pojisteni.cz či na chat dole.

Kasko

Topouškův tip:
Pro rychlejší hledání konkrétního pojmu použijte klávesovou zkratku Ctrl+F.

Nejčastější dotazy

Základní informace o povinném ručení

Co je povinné ručení?

Povinné ručení, též pojištění odpovědnosti z provozu vozidla po pozemních komunikacích, je pojištění, které musí mít ze zákona uzavřeno každý majitel vozidla. Proč? Odpověď je jednoduchá. Z povinného ručení jsou hrazeny všechny škody, které způsobíte provozem vlastního vozidla na zdraví i majetku třetích osob. Jednoduše řečeno – veškerá zranění, škody na vozidlech, svodidlech, domech apod… více zde.

Jaké škody se z povinného ručení hradí?

Pojišťovna ze zákona hradí za viníka nehody škody na zdraví nebo v případě smrti, škody na majetku, ušlý zisk poškozeného a náklady právního zastoupení poškozeného. Některé pojišťovny poskytují i plnění nad rámec zákona, například odtah havarovaného vozidla poškozeného i viníka a podobně… více zde.

Vztahuje se povinné ručení na všechny škody?

Zjednodušeně řečeno: pojišťovna nebude hradit škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena. Z pojištění odpovědnosti provozu vozidla nebude například uhrazena ani škoda, za niž pojištěný odpovídá svému manželovi nebo manželce či osobám, které s ním v době nehody žily ve společné domácnosti… více zde.

Co znamenají limity u povinného ručení?

Limity pojistného krytí (např. 50/100) označují částku v milionech Kč, kterou pojišťovna vyplatí při škodách způsobených třetím osobám na jejich zdraví a majetku… více zde.

Povinné ručení připojištění

Co kryje připojištění střetu se zvěří?

Na následujícím odkaze jsou pro Vás připraveny informace o připojištění střetu se zvěří… více zde.

Na co se vztahuje pojištění skel a jaká rizika kryje?

Připojištění skel patří mezi oblíbené doplňky havarijního pojištění i povinného ručení. Pojištění kryje rizika poškození nebo zničení pojištěného skla v důsledku působení vnějších mechanických sil při nahodilé události, jako střet, náraz, pád apod. a dále poškození nebo zničení způsobené vandalismem, tj. úmyslným jednáním cizí osoby, které jí nepřináší žádné materiální obohacení. Více zde.

Co obsahují nadstandardní asistenční služby?

Součástí každého povinného ručení je asistenční služba. Ovšem ty, které jsou v rámci produktu zařazeny automaticky a zdarma jsou ve většině případů ve velmi omezeném rozsahu. A proto jsou tu nadstandardní asistenční služby… více zde.

Povinné ručení online

Co obsahuje připojištění Náhradní vozidlo?

Jedná se o pronájem náhradního vozidla na omezenou dobu a s daným limitem zdarma může býty jako součást asistenčních služeb už i v základním pojištění… více zde.

Porovnání a sjednání povinného ručení

Co potřebuji k uzavření pojistné smlouvy?

K vyplnění údajů objednávky postačí velký technický průkaz a údaje o pojistníkovi.

Jak sjednat povinné ručení společně s havarijním pojištěním?

Kalkulaci havarijního pojištění a povinného ručení současně si můžete udělat jednoduše. Stačí v kalkulátoru povinného ručení nebo havarijního pojištění si vybrat požadovaná pojištění.

Co je bonus/malus?

Je sleva/přirážka, o kterou budete platit méně/více. Po celou dobu pojištění se načítají měsíce za bezeškodní průběh či počet nehod. Podle jejich počtu máte nárok na určitou výši slevy/přirážky… více zde.

Jak započítat bonus do kalkulace?

Bonus se ověřuje na vstupní straně kalkulace povinného ručení - tedy tam, kde se zadávají základní údaje o vozidle. V dalším kroku, grafu porovnání, je také možnost "Ověřit bonus online".

Jak zjistím bonus na havarijní pojištění?

Bonus pro havarijní pojištění ověřit nelze, a to z důvodu neexistence centrální databáze. Informaci, včetně Potvrzení o bonusu získáte u předchozího pojistitele.

Co je pojistná částka?

Pojistná částka je aktuální hodnota vozidla. Zohledňuje jeho stáří, stav a výbavu… více zde.

Jak změnit frekvenci platby?

Frekvenci platby povinného ručení je možné změnit v kroku porovnání v horní záložce Frekvence placení (roční, půlroční, čtvrtletní).

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Jak mohu v porovnání vybrat pojištění?

Sjednat můžete pomocí tlačítka "Koupit" v grafu pojišťoven. Je třeba si dát pozor, aby byl ověřený bonus, jinak tlačítka "Koupit" nebudou zobrazeny".

Kde mohu přidat připojištění k pojištění vozidel?

Ve třetím kroku "Údaje o vozidle".

Jak vyplnit kratší VIN?

VIN kód zadejte dle VTP bez speciálních znaků a doplňte znakem A. Celkový počet znaků je 17. Správný tvar VINu vložte do poznámky na konci objednávky.

Platnost povinného ručení

Na jak dlouhou dobu se povinné ručení uzavírá?

Pojistná smlouva povinného ručení musí obsahovat též údaje o době trvání pojištění a pojistném období. Pojistné smlouvy povinného ručení, které jsou sjednány prostřednictvím portálu www.top-pojisteni.cz jsou uzavřeny na dobu neurčitou s pojistným obdobím na jeden rok.

Jakým způsobem a komu budu pojistné platit?

V současné době můžete pojistné uhradit formou několika platebních metod… více zde.

Od kdy bude moje vozidlo pojištěno?

Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy. Pojištění vzniká dnem, který je v pojistné smlouvě povinného ručení stanoven jako počátek pojistné smlouvy a zároveň uhrazením pojistného ve lhůtě, kterou stanovuje pojišťovna.

Platí povinné ručení i v zahraničí?

Ano. Každá pojišťovna, která toto pojištění nabízí, je povinna vydat pojištěnému na jeho žádost takzvanou zelenou kartu. Ta je dokladem o pojištění pro Česko republiku i zahraničí. Na zelené kartě jsou také uvedeny státy, na které se toto pojištění vztahuje. Existují státy, které nejsou zařazeny v systému zelených karet. V těchto případech je nutné zaplatit takzvané hraniční pojištění.

Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy. Pojištění vzniká dnem, který je v pojistné smlouvě povinného ručení stanoven jako počátek pojistné smlouvy a zároveň uhrazením pojistného ve lhůtě, kterou stanovuje pojišťovna.

Jak nafotit vozidlo?

Podmínkou pro platnost povinného a havarijního pojištění je doložení fotografií vozidla. Pokud klient pojišťovně nedoloží požadované fotografie, tak pojišťovna v případě pojistné události nemusí poskytnout plnění a nebo je spoluúčast klienta navýšená  až na 99 %. Doložení fotografií vozidla se liší podle pojišťovny, manuál k nafocení naleznete v potvrzovacím e-mailu.

Jak mohu nahrát fotky k pojištění?

Fotografie lze nahrát po přihlášení do klientské zóny k danému pojištění před úhradou pojistného. Jestli je pojistné již uhrazené, fotografie lze zaslat na email info@top-pojisteni.cz.

Povinné ručení online

V současné době můžete pojistné uhradit formou několika platebních metod: ... více zde.

Dokumenty

Slyšel jsem, že řidič musí mít u sebe originál pojistné smlouvy. Co když ho ztratí? Může získat duplikát?

Řidič se musí při kontrole prokázat takzvaný potvrzením o uzavření smlouvy o povinném ručení, tedy zelenou kartou. Ze zákona tedy nevyplývá, že by se měl policii prokazovat dokladem o zaplacení nebo například pojistnou smlouvou povinného ručení. Originální dokumenty k pojištění si uložte, abyste mohli kdykoli do dokumentů nahlédnout.

Co je zelená karta?

Zelená karta je mezinárodní osvědčení o platném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – tedy o platném povinném ručení. Dle zákona jste povinni mít zelenou kartu vydanou k povinnému ručení vaše vozidla u sebe pokaždé, když s vozidlem vyjedete… více zde.

Kdy obdržím zelenou kartu, když si objednám pojištění?

Do 15 minut od potvrzení objednávky zákazník obdrží e-mail na uvedenou adresu, kde nalezne dočasnou Zelenou kartu.

Kdy obdržím roční zelenou kartu?

Po zaplacení pojistného ve stanoveném termínu zašle pojišťovna zelenou kartu s platností na 1 rok.

Záznam o dopravní nehodě

Formulář "Záznam o dopravní nehodě" plně odpovídá modelu vytvořenému Comité Européen des Assurances (CEA ). Je vytvořen pro uplatnění při všech dopravních nehodách; slouží k záznamu skutkového stavu a pro jeho vyplnění není potřeba dohoda o otázce zavinění… více zde.

Povinné ručení online

Povinné ručení výpověď

Jak vypovědět povinné ručení?

Pojistná smlouva povinného ručení musí obsahovat též údaje o době trvání pojištění a pojistném období. Pojistné smlouvy povinného ručení, které jsou sjednány prostřednictvím portálu www.top-pojisteni.cz jsou uzavřeny na dobu neurčitou s pojistným obdobím na jeden rok.
Ano, pojišťovna vyčíslí spotřebované pojistné a přeplatek pojistného vrátí zpět pojistníkovi.

Veškeré možnosti jak vypovědět povinné ručení… více zde.

Jak změnit pojišťovnu?

Změnou pojišťovny nepřicházíte o své bonusy, změna pojištění je bezplatná. Získat můžete lepší pojištění za  výhodnější cenu. Kdy můžete změnit pojišťovnu… více zde.

Co se stane, když zaplatím pojistné na rok a například v březnu povinné ručení zruším? Vrátí se mi pojistné za zbytek roku?

Ano, pojišťovna vyčíslí spotřebované pojistné a přeplatek pojistného vrátí zpět pojistníkovi.

Povinné ručení ostatní

Kolik je pokuta na ČKP za jeden nepojištěný den?

Od 1.1.2018 zákon o povinném ručení (Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) opět umožňuje České Kanceláře Pojistitelů vymáhat příspěvky nepojištěných řidičů. Sazby/Pokuty jsou rozděleny podle kategorie a objemu vozidla… více zde.

Jak zaplatit pokutu ČKP?

V případě, že jste obdrželi výzvu k úhradě a neexistují žádné okolnosti, které by vylučovaly vaši povinnost příspěvek uhradit, pokuste se jej uhradit včas, přejdete tak zbytečným komplikacím… více zde.

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Když se stane dopravní nehoda, je zapotřebí zachovat klid a postupovat dle manuálu… více zde.

Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí?

Když se stane dopravní nehoda v zahraničí, je zapotřebí zachovat klid a postupovat dle manuálu… více zde.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Pojistná částka je aktuální hodnota vozidla. Zohledňuje jeho stáří, stav a
Sjednat můžete pomocí tlačítka „Koupit“ v grafu pojišťoven. Je třeba si dát pozor, aby byl ověřený bonus, jinak tlačítka „Koupit“ nebudou zobrazeny“