222 100 200 Zavoláme vám zpět

Povinné ručení

Proč bych se měl/a pojistit prostřednictvím Top-Pojištění.cz?

Naše stránky Vám nabízejí on-line srovnání cen pojištění a zároveň možnost uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnami, které mají licenci na povinné ručení v České republice.

V čem je uzavření pojištění prostřednictvím portálu Top-Pojištění.cz výhodné?

Sjednání pojištění je jednoduché a přehledné. Srovnání nabídek pojišťoven je zde k dispozici na jednom místě. Nemusíte nikam docházet, čekat ve frontách na přepážkách pojišťoven a máte jistotu nejlepšího pojištění na českém trhu.

Co potřebuji k uzavření pojistné smlouvy prostřednictvím portálu Top-Pojištění.cz?

K vyplnění údajů objendávky je potřebný velký technický průkaz. V případě, že vozidlo máte již pojištěno, potřebujete znát délku pojištění a počet Vámi zaviněných škod tímto vozidlem. V případě, že tento údaj neznáte, pomůžeme Vám s ověřením bonusu na online chatu.

Jak probíhá proces sjednání on-line pojištění?

Podrobný popis celého procesu naleznete v sekci JAK SE POJISTIT a skládá se z následujících kroků:

 • po zadání základních údajů se Vám zobrazí cenové srovnání produktů jednotlivých pojišťoven;
 • po zvolení konkrétní pojišťovny budete vyzváni k zadání registračních údajů potřebných pro uzavření pojistné smlouvy včetně možnosti volby různých připojištění;
 • po výběru pojišťovny a zádání všech potřebných informací zkontrolujete zadaná data na konci objednávky v závěrečném shrnutí;
 • po odsouhlasení dat budou tyto údaje zaslány k dalšímu zpracování a vyhotovení písemné smlouvy;
 • během okamžiku Vám na e-mailovou adresu, jenž byla do objednávky zadána dorazí souhrn objednávky, pojistná smlouva, dočasný doklad o pojištění – zelená karta, platební údaje k uhrazení pojistného a pojistné podmínky produktu;
 • do 2 pracovních dnů od nás obdržíte dočasnou zelenou kartu také poštou;
 • po dokončení objednávky povinného ručení je Vám k dispozici přístup do Klientské zóny, kde naleznete dokumenty k elektronické podobě a můžete zde případně požádat o změnu své pojistné smlouvy.

Jak jsou chráněny údaje, které Vám poskytnu pro uzavření smlouvy?

Komunikace při zadávání údajů může být chráněna prostřednictvím šifrovaného kódu SSL (Secure Socker Layer), který Vám zaručí bezpečný přenos veškerých zadaných údajů. Po odeslání do našeho systému i v průběhu celého trvání Vaší pojistné smlouvy jsou data chráněna a zabezpečena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Od kdy bude moje vozidlo pojištěno?

Pojištění vzniká na základě písemné pojistné smlouvy. Pojištění vzniká dnem, který je v pojistné smlouvě povinného ručení stanoven jako počátek pojistné smlouvy a zároveň uhrazením pojistného ve lhůtě, kterou stanovuje pojistitel.

Kolik mohu mít registrací a kolik vozidel mohu pojistit?

Počet registrací ani vozidel není omezen. Na jednu registraci můžete pojistit více vozidel. Pojistit můžete i vozidla Vašich známých a příbuzných, ale musíte znát jejich osobní údaje potřebné k uzavření pojistné smlouvy.

Jakým způsobem a komu budu pojistné platit?

V současné době můžete pojistné uhradit formou několika platebních metod:

 1. Paltba online kartou;
 2. platba online platebními tlačítky;
 3. platebním převodem ze svého bankovního účtu;
 4. složenkou (poštovní poukázkou) typu A na České poště;
 5. vkladem hotovosti na přepážce Fio bank.

Kam se mohu obrátit v případě nejasností, dotazů či změny údajů?

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete na nás obrátit:

 • e-mailem: info@top-pojisteni.cz
 • prostřednictvím online chatu
 • telefonicky: 222 100 200
 • písemně: Top-Pojištění.cz s.r.o., Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4

Co znamená povinně smluvní pojištění odpovědnosti z provozu vozidla? Je to totéž co povinné ručení?

"Pojištění odpovědnosti" obecně znamená, že pojišťovna přebírá nároky poškozeného vůči pojištěnému za škodu, kterou pojištěný poškozenému způsobil (např. pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě – dítě rozbije u sousedů televizi a má-li rodič uzavřené pojištění odpovědnosti pro tyto případy, pak pojišťovna sousedovi škodu uhradí) – ,,povinně smluvní" znamená, že je zde zákonem stanovena povinnost pro určitou skupinu osob uzavřít toto pojištění a to formou smlouvy (existuje i celá řada pojištění dobrovolně smluvních – např. již výše uvedené pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, ale také celá řada zákonem stanovených povinně smluvních pojištění odpovědnosti, dotýkajících se jiných lidských činností, při kterých může být způsobena škoda a společnost má zájem chránit poškozené – např. pojištění odpovědnosti z provozu letadel nebo povinně smluvní pojištění odpovědnosti z provozování práva myslivosti.).

Na jak dlouhou dobu se povinné ručení uzavírá?

Pojistná smlouva povinného ručení musí obsahovat též údaje o době trvání pojištění a pojistném období. Pojistné smlouvy povinného ručení, které jsou sjednány prostřednictvím portálu www.top-pojisteni.cz jsou uzavřeny na dobu neurčitou s pojistným obdobím na jeden rok.

Lze změnit pojišťovnu?

Ano. Při změně pojišťovny je zapotřebí pamatovat na související povinnosti. V případě, že se rozhodnete změnit pojišťovnu, musíte stávající pojistnou smlouvu písemně vypovědět. Pojistnou smlouvu však není možné vypovědět kdykoliv. Výpovědi pojistných smluv se řídí příslušnými zákony (§ 1811 a § 2760 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999).

Jak si vybrat pojišťovnu?

Vhodnou pojišťovnu pro sjednání povinného ručení Vašeho vozidla lze vybrat v porovnání nabídek online. V kalkulačce povinného ručení snadno a přehledně porovnáte nejen výši pojistného, ale zároveň i limity pojistného krytí, podmínky základních asistenčních služeb a dostupná připojištění. Pokud nechcete správný produkt vybírat pouze na základě ceny, můžete si nabídky produktů povinného ručení porovnat i podle kvality.

Mohu si v případě, že jsem při havárii poškozený, nechat vyplatit dvojnásobné odškodnění: z povinného ručení viníka a ze své havarijní pojistky?

Nikoli, zákon to považuje za trestný čin. Likvidace škody musí být uplatněna z povinného ručení viníka nehody.

K čemu jsou dobré nadstandardní tarify povinného ručení?

Nadstandardní tarify povinného ručení mají vyšší limity plněnímísto standardních třicetipěti milionů korun pro případ škody na majetku a třicetipěti milionů korun pro případ škody na zdraví jsou v nejvyšším tarifu často vyšší sumy. Klient tak má zaručeno, že veškeré závazky vzniklé z jím zaviněné nehody uhradí pojišťovna, a že se tak nevystaví riziku zadlužení na dlouhá léta dopředu. Náhrady poškozeným totiž mohou dosahovat milionových částek.

Co se stane, když zaplatím pojistné na rok a například v březnu povinné ručení zruším? Vrátí se mi pojistné za zbytek roku?

Ano, pojišťovna vyčíslí spotřebované pojistné a přeplatek pojistného vrátí zpět pojistníkovi.

Jaké škody se z povinného ručení hradí?

Pojišťovna ze zákona hradí za viníka nehody škody na zdraví nebo v případě smrti, škody na majetku, ušlý zisk poškozeného a náklady právního zastoupení poškozeného. Některé pojišťovny poskytují i plnění nad rámec zákona, například odtah havarovaného vozidla poškozeného i viníka a podobně.

Vztahuje se povinné ručení na všechny škody?

Zjednodušeně řečeno: pojišťovna nebude hradit škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena. Z pojištění odpovědnosti provozu vozidla nebude například uhrazena ani škoda, za niž pojištěný odpovídá svému manželovi nebo manželce či osobám, které s ním v době nehody žily ve společné domácnosti.

Slyšel jsem, že řidič musí mít u sebe originál pojistné smlouvy. Co když ho ztratí? Může získat duplikát?

Motorista se musí při kontrole prokázat takzvaný potvrzením o uzavření smlouvy o povinném ručení, tedy zelenou kartou. Ze zákona tedy nevyplývá, že by se měl policii prokazovat dokladem o zaplacení nebo například pojistnou smlouvou povinného ručení. Originální dokumenty k pojištění si uložte, abyste mohli kdykoli do dokumentů nahlédnout.

Musí motorista, jenž má auto na leasing, přistoupit na uzavření smlouvy o povinném ručení u pojišťovny, kterou leasingová společnost vybere?

Povinnost uzavřít smlouvu o povinném ručení má majitel vozidla, kterým je leasingová společnost. Ta má tedy právo si pojišťovnu vybrat.

Platí povinné ručení i v zahraničí?

Ano. Každá pojišťovna, která toto pojištění nabízí, je povinna vydat pojištěnému na jeho žádost takzvanou zelenou kartu. Ta je dokladem o pojištění pro Česko republiku i zahraničí. Na zelené kartě jsou také uvedeny státy, na které se toto pojištění vztahuje. Existují státy, které nejsou zařazeny v systému zelených karet. V těchto případech je nutné zaplatit takzvané hraniční pojištění.

Vyžadují takzvanou zelenou kartu všechny státy?

Ano, vždy je nutné prokázat se potvrzením o pojištění, tedy zelenou kartou.

Prodraží se uzavření pojistné smlouvy přes pojišťovacího makléře?

Ne, právě naopak. Sjednáním pojistné smlouvy povinného ručení prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele může být výhodnější než sjednání pojištění přímo na přepážce pojišťovny.