222 100 200 Zavoláme vám zpět

Povinné ručení – často kladené dotazy

Naleznete zde odpovědi na nejčastější otázky uživatelů k povinnému ručení, na které můžete narazit při sjednávání pojištění na našem webu.

Pokud máte dotazy a komentáře, napište nám na e-mail info@top-pojisteni.cz či na chat dole.

Topouškův tip:
Pro rychlejší hledání konkrétního pomu použijte klavesovou zkratku ctrl+f.

Nejčastější dotazy

Co potřebuji k uzavření pojistné smlouvy?

K vyplnění údajů objednávky postačí velký technický průkaz a údaje o pojistníkovi.


Od kdy bude moje vozidlo pojištěno?

Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy. Pojištění vzniká dnem, který je v pojistné smlouvě povinného ručení stanoven jako počátek pojistné smlouvy a zároveň uhrazením pojistného ve lhůtě, kterou stanovuje pojišťovna.


Jakým způsobem a komu budu pojistné platit?

V současné době můžete pojistné uhradit formou několika platebních metod: ... více zde.


Na jak dlouhou dobu se povinné ručení uzavírá?

Pojistná smlouva povinného ručení musí obsahovat též údaje o době trvání pojištění a pojistném období. Pojistné smlouvy povinného ručení, které jsou sjednány prostřednictvím portálu www.top-pojisteni.cz jsou uzavřeny na dobu neurčitou s pojistným obdobím na jeden rok.

 

Co se stane, když zaplatím pojistné na rok a například v březnu povinné ručení zruším? Vrátí se mi pojistné za zbytek roku?

Ano, pojišťovna vyčíslí spotřebované pojistné a přeplatek pojistného vrátí zpět pojistníkovi.

Jaké škody se z povinného ručení hradí?

Pojišťovna ze zákona hradí za viníka nehody škody na zdraví nebo v případě smrti, škody na majetku, ušlý zisk poškozeného a náklady právního zastoupení poškozeného. Některé pojišťovny poskytují i plnění nad rámec zákona, například odtah havarovaného vozidla poškozeného i viníka a podobně.

 


Vztahuje se povinné ručení na všechny škody?

Zjednodušeně řečeno: pojišťovna nebude hradit škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena. Z pojištění odpovědnosti provozu vozidla nebude například uhrazena ani škoda, za niž pojištěný odpovídá svému manželovi nebo manželce či osobám, které s ním v době nehody žily ve společné domácnosti.


Slyšel jsem, že řidič musí mít u sebe originál pojistné smlouvy. Co když ho ztratí? Může získat duplikát?

Řidič se musí při kontrole prokázat takzvaný potvrzením o uzavření smlouvy o povinném ručení, tedy zelenou kartou. Ze zákona tedy nevyplývá, že by se měl policii prokazovat dokladem o zaplacení nebo například pojistnou smlouvou povinného ručení. Originální dokumenty k pojištění si uložte, abyste mohli kdykoli do dokumentů nahlédnout.

 


Platí povinné ručení i v zahraničí?

Ano. Každá pojišťovna, která toto pojištění nabízí, je povinna vydat pojištěnému na jeho žádost takzvanou zelenou kartu. Ta je dokladem o pojištění pro Česko republiku i zahraničí. Na zelené kartě jsou také uvedeny státy, na které se toto pojištění vztahuje. Existují státy, které nejsou zařazeny v systému zelených karet. V těchto případech je nutné zaplatit takzvané hraniční pojištění.


Jak započítat bonus do kalkulace?

Bonus se ověřuje na vstupní straně kalkulace povinného ručení – tedy tam, kde se zadávají základní údaje o vozidle. V dalším kroku, grafu porovnání, je také možnost “Ověřit bonus online”.


Co je pojistná částka?

Pojistná částka je aktuální hodnota vozidla. Zohledňuje jeho stáří, stav a výbavu.

 

Jak zjistím bonus na Havarijní pojištění?

Bonus pro havarijní pojištění ověřit nelze, a to z důvodu neexistence centrální databáze. Informaci, včetně Potvrzení o bonusu získáte u předchozího pojistitele.


Jak sjednat povinné ručení společně s havarijním pojištěním?

Kalkulaci havarijního pojištění a povinného ručení současně si můžete udělat jednoduše. Stačí v kalkulátoru povinného ručení nebo havarijního pojištění si vybrat požadovaná pojištění.


Jak změnit frekvenci platby?

Frekvenci platby povinného ručení je možné změnit v kroku porovnání v horní záložce Frekvence placení (roční, půlroční, čtvrtletní).


Co znamenají limity u povinného ručení?

Limity pojistného krytí (např. 35/44) označují částku v milionech Kč, kterou pojišťovna vyplatí při škodách způsobených třetím osobám na jejich zdraví a majetku.

 

Co kryje připojištění střetu se zvěří?

Na následujícím odkaze jsou pro Vás připraveny informace o připojištění střetu se zvěří... více zde.


Jak vyplnit kratší VIN?

VIN kód zadejte dle VTP bez speciálních znaků a doplňte znakem A. Celkový počet znaků je 17. Správný tvar VINu vložte do poznámky na konci objednávky.


Jak vypovědět povinné ručení?

Veškeré možnosti jak vypovědět povinné ručení... více zde.


Kde mohu přidat připojištění k pojištění vozidel?

Ve třetím kroku “Údaje o vozidle”


Jak mohu v porovnání vybrat pojištění?

Sjednat můžete pomocí tlačítka “Koupit” v grafu pojišťoven. Je třeba si dát pozor, aby byl ověřený bonus, jinak tlačítka “Koupit” nebudou zobrazeny”