841 41 41 41

Povinné ručení

Proč bych se měl/a pojistit prostřednictvím TOP-POJISTENI.CZ?

Naše stránky Vám nabízejí on-line srovnání cen pojištění a zároveň možnost uzavření pojistné smlouvy s většinou pojišťoven, které mají licenci na povinné ručení v České republice.

V čem je uzavření pojištění přes stránky TOP-POJISTENI.CZ výhodné?

Sjednání pojištění je jednoduché a přehledné. Máte srovnání všech pojišťoven na jednom místě. Nemusíte nikam chodit, čekat ve frontách na přepážkách pojišťoven a máte jistotu nejlepšího pojištění na českém trhu.

Co potřebuji k uzavření smlouvy přes stránky TOP-POJISTENI.CZ?

K vyplnění údajů je potřebný velký technický průkaz. V případě, že vozidlo máte již pojištěno, potřebujete znát délku pojištění a počet Vámi zaviněných škod tímto vozidlem.

Jak vypadá celý proces on-line pojištění?

Podrobný popis celého procesu naleznete v sekci JAK SE POJISTIT a skládá se z následujících kroků.

  • Po zadání základních údajů se Vám zobrazí cenové srovnání produktů jednotlivých pojišťoven.
  • Po zvolení konkrétní pojišťovny budete vyzváni k zadání registračních údajů potřebných pro uzavření smlouvy včetně možnosti volby různých připojištění.
  • Na závěr uvidíte shrnutí všech zadaných údajů a po Vašem odsouhlasení budou tyto údaje zaslány k dalšímu zpracování a vyhotovení písemné smlouvy.
  • Do několika dnů obdržíte všechny písemné dokumenty včetně podkladů pro zaslání platby a potvrzení o pojištění.
  • Dokumenty podepíšete, zašlete zpět na naši adresu a uhradíte pojistné dle zaslaných informací.
  • V případě jakýchkoliv nejasností nebo v případě nutnosti doplnění údajů Vás budeme kontaktovat na Vámi zadaném telefonním čísle nebo e-mailem.

Jak jsou chráněny údaje, které Vám poskytnu pro uzavření smlouvy?

Komunikace při zadávání údajů může být chráněna prostřednictvím šifrovaného kódu SSL (Secure Socker Layer), který Vám zaručí bezpečný přenos veškerých zadaných údajů. Po odeslání do našeho systému i v průběhu celého trvání Vaší pojistné smlouvy jsou data chráněna a zabezpečena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Od kdy bude moje vozidlo pojištěno?

Pojistná ochrana vozidla začíná momentem, kdy podepíšete pojistnou smlouvu, zašlete ji na naši adresu a zároveň zaplatíte první splátku pojistného. Standardně je to do několika dnů od vyplnění údajů na stránkách TOP-POJISTENI.CZ.

Kolik mohu mít registrací a kolik vozidel mohu pojistit?

Počet registrací ani vozidel není omezen. Na jednu registraci můžete pojistit více vozidel. Pojistit můžete i vozidla Vašich známých a příbuzných, ale musíte znát jejich osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy.

Jakým způsobem a komu budu pojistné platit?

V současné době můžete zaplatit pojistné formou složenky nebo bankovním převodem na účet příslušné pojišťovny. V budoucnu pro Vás chystáme možnost platby on-line prostřednictvím platební karty nebo internetového a mobilního bankovnictví.

Kam se mohu obrátit v případě nejasností, dotazů či změny údajů?

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete na nás obrátit:

o e-mailem: info@top-pojisteni.cz
o telefonicky: 841 41 41 41, +420 296 331 285
o písemně: Top-Pojištění.cz s.r.o., Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4

Co znamená povinně smluvní pojištění odpovědnosti z provozu vozidla? Je to totéž co povinné ručení?

"Pojištění odpovědnosti" obecně znamená, že pojišťovna přebírá nároky poškozeného vůči pojištěnému za škodu, kterou pojištěný poškozenému způsobil (např. pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě – dítě rozbije u sousedů televizi a má-li rodič uzavřené pojištění odpovědnosti pro tyto případy, pak pojišťovna sousedovi škodu uhradí) – ,,povinně smluvní" znamená, že je zde zákonem stanovena povinnost pro určitou skupinu osob uzavřít toto pojištění a to formou smlouvy (existuje i celá řada pojištění dobrovolně smluvních – např. již výše uvedené pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, ale také celá řada zákonem stanovených povinně smluvních pojištění odpovědnosti, dotýkajících se jiných lidských činností, při kterých může být způsobena škoda a společnost má zájem chránit poškozené – např. pojištění odpovědnosti z provozu letadel nebo povinně smluvní pojištění odpovědnosti z provozování práva myslivosti.)

Na jak dlouhou dobu se pojištění odpovědnosti uzavírá?

Pojistná smlouva musí obsahovat též údaje o době trvání pojištění a pojistném období. Tyto otázky lze proto dohodnout přímo s pojistitelem.

Lze změnit pojišťovnu?

Ano. Je však ale nutno pamatovat na související povinnosti. Například, nově uzavřená pojistná smlouva musí na ukončené pojištění navazovat nebo je nutné odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu příslušnému orgánu evidence. Jinak hrozí sankce od ČKP.

Jak si vybrat pojišťovnu?

Každá z pojišťoven, které obdržela od Ministerstva financí licenci, bude schopna váš vůz kvalitně pojistit, uzavřít s vámi pojištění odpovědnosti. Každá však bude hledat toho ,,svého" zákazníka a její nabídka se může tudíž v drobnostech lišit od ostatních. Můžete si porovnat pojistné, rozsah pojistné ochrany, zejména pokud jde o výši limitů pojistného plnění apod. Po mnoha desetiletích je velkou příležitostí pro klienty najít si tu svoji pojišťovnu.

Mohu si v případě, že jsem při havárii poškozený, nechat vyplatit dvojnásobné odškodnění: z povinného ručení viníka a ze své havarijní pojistky?

Nikoli, zákon to považuje za trestný čin. Likvidace škody musí být uplatněna z povinného ručení viníka nehody.

K čemu jsou dobré nadstandardní tarify povinného ručení?

Mají vyšší limity plněnímísto standardních pěti milionů korun pro případ škody na majetku a osmnácti milionů korun pro případ škody na zdraví jsou v nejvyšším tarifu často trojnásobné i vyšší sumy. Klient tak má zaručeno, že veškeré závazky vzniklé z jím zaviněné nehody uhradí pojišťovna, a že se tak nevystaví riziku zadlužení na dlouhá léta dopředu. Náhrady poškozeným totiž mohou dosahovat milionových částek. Největší událostí, kterou likvidovala Česká pojišťovna, byla havárie autobusu na Slovensku – náhrada škody v tomto případě dosáhla 20 milionů korun. Ze zahraničí jsou však známy případy,kdy jedna nehoda přišla v přepočtu na stovky milionů korun – třeba havárie v tunelech pod Alpami.

Mám vrak automobilu neodhlášeného z evidence a nechci stát frontu na inspektorátu. Mohu nyní uzavřít smlouvu, auto v lednu v klidu odhlásit a pojistné nezaplatit?

Nikoli, zaniklo-li pojištění v době, kdy ještě nebylo zaplaceno pojistné, má pojišťovna právo na pojistné do dne zániku pojištění. A pokud se mezitím stala nehoda, tak ústav má právo na pojistné až do konce kalendářního měsíce, v němž pojištění zaniklo. Vyhnout se frontám na inspektorátu tedy lze, je však třeba s určitou platbou počítat.

Musí si majitel auta sjednat povinné ručení, když sice vůz neodhlásí ani neodevzdá státní poznávací značku, ale s vozem nejezdí a má ho například v garáži? Týká se to třeba veteránů?

Povinnost sjednat povinné ručení vzniká nejpozději v okamžiku, kdy se s vozidlem vyjede na veřejnou pozemní komunikaci. Pokud s vozidlem, které ze zákona musí mít sjednáno povinné ručení, nikdo nejezdí, měl by majitel vrátit dopravnímu inspektorátu SPZ, respektive ji uložit do sedmi dnů od zániku pojistné smlouvy, pokud nebyla uzavřena v této lhůtě nová.

Co se stane, když zaplatím pojistné na rok a třeba v březnu ručení zruším. Vrátí se mi pojistné za zbytek roku?

Ano, pojišťovna musí zbytek pojistného vrátit.

Mohu přestupovat mezi pojišťovnami? Nepřijdu o bonus?

Přestupy jsou možné, každý ústav je povinen vystavit klientovi na požádání doklad o trvání pojištění a jeho průběhu.

Mám třicet let starý vůz, který původní majitel nechal v takzvaném velkém technickém průkazu přepsat na mé jméno, ale já jsem vůz již nepřihlásil v místě svého bydliště. Malý technický průkaz zní tedy stále na jméno prvního vlastníka. Kdo hradí povinné ručení?

Majitel, který je uveden ve “velkém” technickém průkazu vozidla jako poslední.

Jaké škody se z povinného ručení hradí?

Pojišťovna ze zákona hradí za viníka nehody škody na zdraví nebo v případě smrti, škody na majetku, ušlý zisk poškozeného a náklady právního zastoupení poškozeného. Některé pojišťovny poskytují i plnění nad rámec zákona, například odtah havarovaného vozidla poškozeného i viníka a podobně.

Vztahuje se povinné ručení na všechny škody?

Zjednodušeně řečeno: pojišťovna nebude hradit škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena. Z pojištění odpovědnosti nebude například uhrazena ani škoda, za niž pojištěný odpovídá svému manželovi nebo manželce či osobám, které s ním v době nehody žily ve společné domácnosti.

Slyšel jsem, že řidič musí mít u sebe originál pojistné smlouvy. Co když ho ztratí? Může získat duplikát?

Motorista se musí při kontrole prokázat takzvaný dokladem o uzavření smlouvy o povinném ručení, kterou získá od své pojišťovny. Ze zákona tedy nevyplývá, že by se měl policii prokazovat “dokladem o zaplacení”, protože samotnou platbu může motorista uskutečnit například i po internetu. Originál pojistky by měl nechat doma. Právě na jejím základě mu pojišťovna v případě ztráty dokladu vystaví opis potvrzení.

Musí motorista, jenž má auto na leasing, přistoupit na uzavření smlouvy o povinném ručení u pojišťovny, kterou leasingová společnost vybere?

Povinnost uzavřít smlouvu o povinném ručení má majitel vozidla, kterým je leasingová společnost. Ta má tedy logicky právo si pojišťovnu vybrat. Lze však uzavřít smlouvu ve prospěch vlastníka – to znamená, že pokud leasingová firma chce, může klientovi umožnit uzavřít povinné ručení ve svůj prospěch.

Platí povinné ručení i v zahraničí?

Ano. Každá pojišťovna, která toto pojištění nabízí, je povinna vydat pojištěnému na jeho žádost takzvanou zelenou kartu. Ta je dokladem o pojištění pro zahraničí a jsou na ní také uvedeny státy, na které se toto pojištění vztahuje. Jsou i státy, které nejsou zařazeny v systému zelených karet. V těchto případech je nutné zaplatit takzvané hraniční pojištění. Týká se to například Ruska, Běloruska, Litvy nebo Jugoslávie. Seznam zemí, které uznávají zelenou kartu, bývá uveden přímo na kartě.

Vyžadují takzvanou zelenou kartu všechny státy?

V některých státech teoreticky stačí jen potvrzení o úhradě povinného ručení. Ovšem pro jistotu by měl mít každý motorista, jenž překročí hranice, mezinárodní doklad – tedy zelenou kartu.

Prodraží se uzavření pojistné smlouvy přes pojišťovacího makléře?

Ne, makléři dostávají provizi od pojišťoven, klient zaplatí stejnou cenu jako při uzavření pojistky u přepážky.