222 100 200 Zavoláme vám zpět

Povinné ručení – často kladené dotazy

Naleznete zde odpovědi na nejčastější otázky uživatelů k povinnému ručení, na které můžete narazit při sjednávání pojištění na našem webu.

Pokud máte dotazy a komentáře, napište nám na e-mail info@top-pojisteni.cz či na chat dole.

Topouškův tip:
Pro rychlejší hledání konkrétního pomu použijte klavesovou zkratku ctrl+f.

Nejčastější dotazy

Co potřebuji k uzavření pojistné smlouvy?

K vyplnění údajů objednávky postačí velký technický průkaz a údaje o pojistníkovi.

Od kdy bude moje vozidlo pojištěno?

Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy. Pojištění vzniká dnem, který je v pojistné smlouvě povinného ručení stanoven jako počátek pojistné smlouvy a zároveň uhrazením pojistného ve lhůtě, kterou stanovuje pojišťovna.

Jakým způsobem a komu budu pojistné platit?

V současné době můžete pojistné uhradit formou několika platebních metod: ... vice zde.

Na jak dlouhou dobu se povinné ručení uzavírá?

Pojistná smlouva povinného ručení musí obsahovat též údaje o době trvání pojištění a pojistném období. Pojistné smlouvy povinného ručení, které jsou sjednány prostřednictvím portálu www.top-pojisteni.cz jsou uzavřeny na dobu neurčitou s pojistným obdobím na jeden rok.

Co se stane, když zaplatím pojistné na rok a například v březnu povinné ručení zruším? Vrátí se mi pojistné za zbytek roku?

Ano, pojišťovna vyčíslí spotřebované pojistné a přeplatek pojistného vrátí zpět pojistníkovi.

Jaké škody se z povinného ručení hradí?

Pojišťovna ze zákona hradí za viníka nehody škody na zdraví nebo v případě smrti, škody na majetku, ušlý zisk poškozeného a náklady právního zastoupení poškozeného. Některé pojišťovny poskytují i plnění nad rámec zákona, například odtah havarovaného vozidla poškozeného i viníka a podobně.

Vztahuje se povinné ručení na všechny škody?

Zjednodušeně řečeno: pojišťovna nebude hradit škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena. Z pojištění odpovědnosti provozu vozidla nebude například uhrazena ani škoda, za niž pojištěný odpovídá svému manželovi nebo manželce či osobám, které s ním v době nehody žily ve společné domácnosti.


Slyšel jsem, že řidič musí mít u sebe originál pojistné smlouvy. Co když ho ztratí? Může získat duplikát?

Řidič se musí při kontrole prokázat takzvaný potvrzením o uzavření smlouvy o povinném ručení, tedy zelenou kartou. Ze zákona tedy nevyplývá, že by se měl policii prokazovat dokladem o zaplacení nebo například pojistnou smlouvou povinného ručení. Originální dokumenty k pojištění si uložte, abyste mohli kdykoli do dokumentů nahlédnout.

Platí povinné ručení i v zahraničí?

Ano. Každá pojišťovna, která toto pojištění nabízí, je povinna vydat pojištěnému na jeho žádost takzvanou zelenou kartu. Ta je dokladem o pojištění pro Česko republiku i zahraničí. Na zelené kartě jsou také uvedeny státy, na které se toto pojištění vztahuje. Existují státy, které nejsou zařazeny v systému zelených karet. V těchto případech je nutné zaplatit takzvané hraniční pojištění.