Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Postup při nehodě v zahraničí

Nehoda v zahraničí není vůbec nic příjemného. Může vám zkazit celou dovolenou a její následky budete řešit i nějaký čas po ní. Pokud jste ovšem dobře pojištěni, nebudete se muset tolik nervovat a dokonce si můžete ještě dovolenou patřičně užít, třeba s náhradním vozem. Ukážeme si, jak při nehodě přesně postupovat, abyste zbytečně nepanikařili a vše vyřešili relativně v klidu.

Záznam o dopravní nehodě

Povinnost každého řidiče je pojištění

Díky povinnému ručení budete mít jistotu, že následky nehody, kterou jste třeba zapříčinili, nebudete muset platit z vlastní kapsy. To stejné platí pro toho, kdo nehodu způsobil vám. Z tohoto základního pojištění se vyplácí škody na majetku i zdraví, navíc obsahují důležité asistenční služby, takže se nestane, že byste uprostřed cizího státu zůstali bez jakékoliv pomoci. Rozhodně nepodceňujte produkty povinného ručení, případně havarijního připojištění.

Co dělat okamžitě po nehodě

Nejdříve vůz stabilizujte, jestli je stále v pohybu, tedy zastavte, vypněte motor, aby nevznikl požár a zapněte výstražná světla. Pak zkontrolujte, zda jste vy a posádka vašeho vozu v pořádku. Jakmile budete vystupovat, oblečte si reflexní vestu. Myslete přitom na svou bezpečnost, protože okolní provoz může pokračovat dále. Pokud je to nutné, nejdříve se věnujte tomu, kdo je zraněn. Důležitá je přitom spolupráce s ostatními účastníky nehody, takže zatímco jeden například poskytuje první pomoc, další neprodleně volá záchrannou službu. Podstatným úkonem je dále označení místa nehody, aby se do ní nezapletli další účastníci silničního provozu. Proto musíte za poslední vůz instalovat výstražný trojúhelník (mimo obec minimálně 50 metrů za vozem, ovšem v zahraničí mohou být vzdálenosti rozdílné).

Kdy opouštět vůz a kdy ne

Jestliže vůz hoří, dostaňte z něj všechny osoby, i když je některá v bezvědomí. Jestliže k požáru nedošlo, zaklíněnou osobu nevyprošťujte, může mít poraněnou míchu nebo její stav jiným způsobem zhoršíte.

Pro další řešení nehody je nutné z vozu vystoupit, abyste mohli například místo označit. Jestliže vystupují i další členové posádky, měli by si rovněž obléct reflexní vestu a pokud možno se dostat za svodidla do bezpečné vzdálenosti pro případ, že by do stojícího vozu nabouralo další auto.

Kdy volat policii

Přivolání policie k nehodě se řídí předpisy daného státu. Je dobré si je před cestou tedy nastudovat. Obecně však platí tato pravidla:

 • účastníkem je třetí osoba, soukromý nebo veřejný majetek;
 • je někdo zraněn nebo usmrcen;
 • je výše škody na vozidle vyšší než 100 tis. Kč;
 • unikají z vozu provozní kapaliny;
 • nemůžete zajistit průjezdnost komunikace;
 • nemůžete identifikovat účastníka nehody, například mu chybí doklady, nebo máte problém se s ním dohodnout.

Další detaily se dozvíte například v tomto článku.

Kontakty na policii:

 • Německo 110
 • Rakousko 133
 • Itálie 113
 • Francie 112

Protokol podepište jen, pokud mu jasně rozumíte a souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě.

Záznam a kontakty

U každé nehody, byť je sebemenší, je nutné vyplnit evropský záznam o nehodě. Tento dokument vozte pokaždé sebou. Můžete si jej stáhnout například zde. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést jejich počet. Jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě najdete zde. Také bude důležité místo nehody nafotit.

Jste-li viník nehody:

Poškozenému sdělte:

 • své jméno, příjmení a bydliště,
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla,
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy
 • státní poznávací (registrační) značku svého vozidla , kterým byla škoda způsobena,
 • číslo zelené karty – kompletní údaje z její rubriky č. 4 (doporučuje se mít s sebou mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu, tzv. ,,zelenou kartu").

Dejte vědět pojišťovně

Bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

 • oznamte, že došlo ke škodné události (uveďte také její skutkový stav),
 • předložte k této škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.

Telefonní číslo na pojišťovnu je uvedeno v zelené kartě. Jestliže i tak potřebujete poradit jak postupovat a nemůžete kontaktovat svého pojistitele, obraťte se na národní kancelář země, kde došlo k dopravní nehodě. Její adresu, telefonní a faxové číslo najdete na zadní straně zelené karty nebo také na webu Rady kanceláří.

K dispozici je rovněž Linka pomoci řidičům. Ze zahraničí budete volat Global Assistance +420 266 799 779.

Jste-li poškozený:

Zjistěte si od škůdce nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů:

 • jeho jméno, příjmení a bydliště,
 • jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy
 • číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost – kompletní údaje z její rubriky č. 3, 4.

Kontaktujte pojistitele

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele cizozemského vozidla můžete využít několik variant řešení.

Například se obrátit buď přímo na příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce nebo na národní Kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo. Adresu a kontakty najdete na zadní straně zelené karty nebo na webu Rady kanceláří.

Pokud Vám byla v zahraničí způsobena škoda cizozemským vozidlem registrovaným ve státech Evropského hospodářského prostoru – ,,EHP" (státy EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko), obraťte se na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice – k jeho zjištění lze využít služeb informačního střediska České kanceláře pojistitelů.

Dále je možné se obrátit na Českou kancelář pojistitelů (ČKP), pokud nedojde k:

 • identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce v ČR ve lhůtě 2 měsíců od vzniku dopravní nehody;
 • uspokojení Vašeho nároku či jeho odůvodněnému odmítnutí zahraničním pojistitelem (případně jeho škodním zástupcem v ČR) ve lhůtě 3 měsíců od řádného uplatnění a prokázání nároku;
 • identifikaci vozidla, jehož provozem Vám byla způsobena škoda na zdraví nebo usmrcením,

ČKP následně věc posoudí v roli kompenzačního orgánu České republiky. V takovém případě od Vás budou potřebovat kompletní dokumentaci k dopravní nehodě i uplatňovaným nárokům.

TIP:

Pojistné plnění můžete u každé varianty legálně získat jen jednou. Doporučujeme tedy použít vždy jen jednu jedinou variantu, a v případě souběžného nebo postupného použití více variant vždy všechny oslovené subjekty řádně informovat o dosud podniknutých krocích a získaných částkách. V České republice, i v mnohých dalších zemí je duplicitní získání úhrady protiprávní a může být považováno i za trestný čin pojistného podvodu.

Česká kancelář pojistitelů

Main Point Pankrác

Milevská 2095/5

140 00 Praha 4

Telefon:

+420 221 413 111 - obecný kontakt

+420 221 772 773  – platba za nepojištěné vozidlo

Online hlášení škod

E-mail:

info@ckp.cz – obecné dotazy

claims@ckp.cz – hlášení nových škod