Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě

Záznam o dopravní nehodě není součástí povinné výbavy, ale vozit ho s sebou bychom ho rozhodně měli! Dopravní nehoda a to i taková, kdy dojde jen ,,k poškrábání plechů", nikdy není příjemným zážitkem. Pokud tedy budete alespoň částečně připraveni, můžete si ušetřit hodně zbytečného stresu. Jak takový záznam o dopravní nehodě správně vyplnit? Pojďme se na to podívat.

Vyplněný záznam o dopravní nehodě

Kdy vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Záznam o dopravní nehodě se vyplňuje v případě, že se jedná o lehkou dopravní nehodu, ke které není třeba volat Policii ČR. Jedná se o dopravní nehody, kdy:

 • nedojde ke zranění či usmrcení osob;
 • škoda na některém z vozidel nepřesáhne 100 tis. Kč (včetně přepravovaného nákladu);
 • nedojde ke škodám na majetku třetích osob (např. svodidla, dopravní značení, zaparkované vozidlo apod.);
 • účastníci se shodnou na tom, kdo nehodu zavinil (jeden z účastníků uzná, že je viníkem)

Poté podnikněte následující kroky:

 • zapněte výstražná světla (tzv. „blikačky“)
 • oblečte si reflexní vestu
 • umístěte za místo nehody výstražný trojúhelník
 • dopravní nehodu nafoťte, a to včetně všech detailů
 • vezměte si kontakt na případné svědky
 • vyplňte formulář o dopravní nehodě, zavolejte na pojišťovnu viníka

Kdy volat policii k nehodě?

Policii volejte vždy k vážné dopravní nehodě. Jedná se o případy kdy:

 • došlo ke zranění nebo usmrcení osob;
 • došlo ke škodě na autě či věci nad 100 000 Kč
 • došlo ke škodě na majetku třetích osob (např. svodidla, dopravní značení, zaparkované vozidlo apod.);
 • nedohodnete se s účastníkem nehody na tom, kdo je viníkem nehody;
 • nejste schopni obnovit plynulost provozu.

Do příjezdu policie s ničím nehýbejte. Pokud je to nutné, nafoťte původní a bezprostřední stav nehody. V případě, že to situace vyžaduje, zavolejte záchranou službu – pro tyto případy doporučujeme mít v telefonu staženou aplikaci Záchranka, která pracovníkům záchranných složek ihned ukáže vaši přesnou polohu.

Pamatujte, že v první řadě je vždy třeba na prvním místě řešit ochranu zdraví a poskytnutí první pomoci, až poté škodu na majetku. Následně postupujte dle výše uvedených kroků ohledně zabezpečení místa dopravní nehody.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Kde sehnat formulář záznam o dopravní nehodě?

Formulář Záznam o dopravní nehodě ve většině případů obdržíte od své pojišťovny při uzavření povinného ručení. Případně je možné si jej vyzvednout na pobočce vaší pojišťovny nebo jednoduše stáhnout přes internet. Pozor jen na to, v případě, že si formulář vytisknete z internetu, nebude se jednat o samopropisovací formulář, vytiskněte si tedy rovnou tři vyhotovení (kopie pro pojišťovnu, pro vás a pro druhého účastníka).

Záznam o dopravní nehodě

Zde si můžete stáhnout pdf formulář Záznam o dopravní nehodě.

Co se záznamem v zahraničí?

Záznam o dopravní nehodě je doporučován mezinárodně a platí po celé Evropě. Ve všech státech EU je tento formulář stejný, s odpovídajícími kolonkami a tak mu porozumíte i v případě, že neumíte daným jazykem.

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Záznam o dopravní nehodě musí obsahovat tyto informace:

 1. Datum nehody - vyplňte co možná nejpřesněji, datum i čas
 2. Místo - uveďte místo, kde se nehoda stala, opět co nejpřesněji. Tedy jméno ulice i číslo domu, případně kilometr silnice, v jakém směru, u jaké obce apod.
 3. Zranění – zaškrtnete, pokud k uvedenému došlo.
 4. Věcná škoda na jiných vozidlech či předmětech - zaškrtnete, pokud k uvedenému došlo. Myslete na to, že pokud v bodech 3 nebo 4 uvedete ,,ano", je k takové nehodě nutné volat Policii ČR.
 5. Svědci - co nejvíce informací, jména, adresy, telefonní spojení apod.
 6. Pojistník/ Pojištěný - pro vozidlo A i B. Vycházejte z dokladu o pojištění - tj. ze zelené karty, uveďte vždy celé jméno, adresu trvalého bydliště a kontaktní telefon.
 7. Vozidlo - opět pro vozidlo A i B. Je třeba vypsat tovární značku a typ aut, registrační značky a stát registrace. Všechny tyto informace získáte z malého technického průkazu.
 8. Pojistitel - údaje opět získáte ze zelené karty. Je třeba vyplnit název pojišťoven, u kterých jsou vozidla pojištěna, číslo pojistné smlouvy, číslo a platnost zelené karty. Můžete vyplnit i adresu pobočky dané pojišťovny, není to však nezbytné. Zaškrtněte, zda je vozidlo pojištěno havarijně.
 9. Řidič - vyplňujete pro vozidlo A i B, jedná se o údaje řidičů - tedy účastníků nehody. Požadované údaje jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a kontaktní údaje. Vyplňte také čísla řidičských průkazů obou řidičů a to včetně jejich platnosti a skupiny řidičského oprávnění.
 10. Body vzájemného střetu – v tomto případě je potřeba šipkou vyznačit na zobrazených nákresech vozidel A a B místa, kde se daná vozidla střetla.
 11. Viditelná poškození – do této kolonky stručně popište, jaké poškození se na vašem vozidle po nehodě nachází
 12. Okolnosti nehody – křížkem vyznačte body odpovídající situaci obou vozů při nehodě, nehodící se škrtněte a následně pak dole do čtverečku uveďte počet označených políček.
 13. Nákres nehody - do určeného prostoru se pokuste co nejpřesněji zakreslit průběh nehody. Načrtněte silnici, šipkami vyznačte směr jízdy vozidel, zapište jména ulic či silnice, dopravní značky, semafory apod.
 14. Podpis – formulář musí být podepsán oběma řidiči, ovšem pokud není ve formuláři konkrétně uvedeno (např. v prostoru pro vlastní poznámky), že jeden z řidičů uznává svou vinu, znamená podpis pouze potvrzení pravosti uvedených vyplněných údajů. Jedna kopie putuje pak k pojišťovně viníka, další dvě si rozdělí účastníci nehody.

Vzor vyplněného záznamu o dopravní nehodě si můžete stáhnout zde.

TOP Tip:

 • Pokud si nejste čímkoliv jisti, využijte asistenční linku své pojišťovny nebo linku pomoci řidičům 1224.
 • Pokud je to možné, rozhodně doporučujeme pořídit co nejdříve po nehodě (tedy ještě před odstraněním vozidel ze silnice) fotodokumentaci, mohla by se vám pak při řešení pojistné události hodit.
 • Více informací, jak postupovat při dopravní nehodě můžete získat i v našem předchozím článku.