Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Záznam o dopravní nehodě není součástí povinné výbavy, ale vozit ho s sebou bychom rozhodně měli. Dopravní nehoda, a to i taková, kdy dojde jen ,,k poškrábání plechů", nikdy není příjemným zážitkem. Pokud tedy budete alespoň částečně připraveni, můžete si ušetřit hodně zbytečného stresu. Jak takový záznam o dopravní nehodě správně vyplnit? Pojďme se na to podívat.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Je záznam o dopravní nehodě povinný?

Záznam o dopravní nehodě v zásadě povinný není, na rozdíl třeba od povinného ručení. Není sice součástí povinné výbavy, ale jeho vyplnění už povinné je, jinak vám hrozí pokuta do výše až 5 000 Kč. Bez formuláře záznamu o dopravní nehodě se tak neobejdete, protože vám v případě drobné nehody a poškození vozidla umožňuje škodu pokrýt z povinného ručení.

Pokud navíc řidič, který nehodu způsobil, odmítá záznam vypsat, je možné na místo přivolat policii, protože na odškodnění byť jen drobného poškrábání laku máte nárok.

Záznam o dopravní nehodě

Kdy vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Záznam o dopravní nehodě se vyplňuje v případě, že se jedná o lehkou dopravní nehodu, ke které není třeba volat Policii ČR. Jedná se o dopravní nehody, kdy:

 • nedojde ke zranění či usmrcení osob,
 • škoda na některém z vozidel nepřesáhne 100 tis. Kč (včetně přepravovaného nákladu),
 • nedojde ke škodám na majetku třetích osob (např. svodidla, dopravní značení, zaparkované vozidlo apod.),
 • účastníci se shodnou na tom, kdo nehodu zavinil (jeden z účastníků uzná, že je viníkem).

Poté podnikněte následující kroky:

 • Zapněte výstražná světla (tzv. blikačky),
 • oblečte si reflexní vestu,
 • umístěte za místo nehody výstražný trojúhelník,
 • dopravní nehodu nafoťte, a to včetně všech detailů,
 • vezměte si kontakt na případné svědky,
 • vyplňte formulář o dopravní nehodě, zavolejte na pojišťovnu viníka.

Kdy volat policii k nehodě?

Policii volejte vždy k vážné dopravní nehodě. Jedná se o případy kdy:

 • došlo ke zranění nebo usmrcení osob,
 • došlo ke škodě na autě či věci nad 100 000 Kč,
 • došlo ke škodě na majetku třetích osob (např. svodidla, dopravní značení, zaparkované vozidlo apod.),
 • nedohodnete se s účastníkem nehody na tom, kdo je viníkem nehody,
 • nejste schopni obnovit plynulost provozu.

Do příjezdu policie s ničím nehýbejte. Pokud je to nutné, nafoťte původní a bezprostřední stav nehody. V případě, že to situace vyžaduje, zavolejte záchranou službu - pro tyto případy doporučujeme mít v telefonu staženou aplikaci Záchranka, která pracovníkům záchranných složek ihned ukáže vaši přesnou polohu.

Pamatujte, že je vždy třeba na prvním místě řešit ochranu zdraví a poskytnutí první pomoci, až poté škodu na majetku. Následně postupujte dle výše uvedených kroků ohledně zabezpečení místa dopravní nehody.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Kde sehnat formulář záznam o dopravní nehodě?

Formulář Záznam o dopravní nehodě ve většině případů obdržíte od své pojišťovny při uzavření povinného ručení. Případně je možné si jej vyzvednout na pobočce vaší pojišťovny nebo jednoduše stáhnout přes internet. Ale pozor - v případě, že si formulář vytisknete z internetu, nebude se jednat o samopropisovací formulář, vytiskněte si tedy rovnou tři vyhotovení (kopie pro pojišťovnu, pro vás a pro druhého účastníka).

Vzor ke stažení - záznam o dopravní nehodě PDF

Záznam o dopravní nehodě

Zde si můžete stáhnout PDF formulář Záznam o dopravní nehodě.

Co se záznamem v zahraničí?

Záznam o dopravní nehodě je doporučován mezinárodně a platí po celé Evropě. Ve všech státech EU je tento formulář stejný, s odpovídajícími kolonkami, a tak mu porozumíte i v případě, že neumíte daným jazykem.

Co musí obsahovat záznam o dopravní nehodě 2024?

Záznam o dopravní nehodě v roce 2024 by měl obsahovat základní informace o době a místě nehody, účastnících a podrobnostech o škodách. Samotný formulář si můžete buď stáhnout jako vzor, nebo využít ten, o který můžete požádat vaši pojišťovnu. Ani tak ale neexistuje žádný předpis, který by podobu formuláře jasně stanovil.

Obecně je ideální formou Evropský formulář (evropský záznam o dopravní nehodě), který právě dodávají pojišťovny a má několik výhod - druhá strana je propisovací, takže stačí vyplnit jen jednu z nich, navíc obsahuje všechny informace, které je potřeba pro pojišťovnu vyplnit, takže si nad nimi nemusíte sami lámat hlavu.

Pojišťovna u záznamu o dopravní nehodě přistupuje zejména k tomu, aby obsahoval všechny potřebné údaje, nákres, ale také podpisy zúčastněných stran. A to i v případě, že všechny informace v případě nutnosti jen přepíšete na čistý papír.

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Abyste byli na vyplnění formuláře připraveni, přinášíme podrobné informace, co všechno záznam o dopravní nehodě musí obsahovat:

 1. Datum nehody - vyplňte co možná nejpřesněji, datum i čas
 2. Místo - uveďte místo, kde se nehoda stala, opět co nejpřesněji. Tedy jméno ulice i číslo domu, případně kilometr silnice, v jakém směru, u jaké obce apod.
 3. Zranění - zaškrtnete, pokud k uvedenému došlo.
 4. Věcná škoda na jiných vozidlech či předmětech - zaškrtnete, pokud k uvedenému došlo. Myslete na to, že pokud v bodech 3 nebo 4 uvedete ,,ano", je k takové nehodě nutné volat Policii ČR.
 5. Svědci - co nejvíce informací, jména, adresy, telefonní spojení apod.
 6. Pojistník/Pojištěný - pro vozidlo A i B. Vycházejte z dokladu o pojištění - tj. ze zelené karty, uveďte vždy celé jméno, adresu trvalého bydliště a kontaktní telefon.
 7. Vozidlo - opět pro vozidlo A i B. Je třeba vypsat tovární značku a typ aut, registrační značky a stát registrace. Všechny tyto informace získáte z malého technického průkazu.
 8. Pojistitel - údaje opět získáte ze zelené karty. Je třeba vyplnit název pojišťoven, u kterých jsou vozidla pojištěna, číslo pojistné smlouvy, číslo a platnost zelené karty. Můžete vyplnit i adresu pobočky dané pojišťovny, není to však nezbytné. Zaškrtněte, zda je vozidlo pojištěno havarijně.
 9. Řidič - vyplňujete pro vozidlo A i B, jedná se o údaje řidičů - tedy účastníků nehody. Požadované údaje jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a kontaktní údaje. Vyplňte také čísla řidičských průkazů obou řidičů a to včetně jejich platnosti a skupiny řidičského oprávnění.
 10. Body vzájemného střetu - v tomto případě je potřeba šipkou vyznačit na zobrazených nákresech vozidel A a B místa, kde se daná vozidla střetla
 11. Viditelná poškození - do této kolonky stručně popište, jaké poškození se na vašem vozidle po nehodě nachází
 12. Okolnosti nehody - křížkem vyznačte body odpovídající situaci obou vozů při nehodě, nehodící se škrtněte a následně pak dole do čtverečku uveďte počet označených políček
 13. Nákres nehody - do určeného prostoru se pokuste co nejpřesněji zakreslit průběh nehody. Načrtněte silnici, šipkami vyznačte směr jízdy vozidel, zapište jména ulic či silnice, dopravní značky, semafory apod.
 14. Podpis - formulář musí být podepsán oběma řidiči, ovšem pokud není ve formuláři konkrétně uvedeno (např. v prostoru pro vlastní poznámky), že jeden z řidičů uznává svou vinu, znamená podpis pouze potvrzení pravosti uvedených vyplněných údajů. Jedna kopie putuje pak k pojišťovně viníka, další dvě si rozdělí účastníci nehody.

Vzor vyplněného záznamu o dopravní nehodě si můžete stáhnout zde.

Jak postupovat při nehodě?

 • Pokud se nehoda stala na vozovce, odstavte bezpečně vozidlo, nasaďte si reflexní vestu a vystupte z vozu. Místo také označte výstražným trojúhelníkem (na silnici I., II. a III. třídy 50 metrů, na dálnici 100 metrů).
 • Zkontrolujte obě vozidla a po zjištění rozsahu škod se s druhým řidičem domluvte, kdo nehodu zavinil. Určení viníka je nutné. Pokud oba řidiči svou vinu odmítají, je potřeba zavolat policii.
 • Připravte si formulář záznamu o dopravní nehodě. Oba řidiči musí s obsahem vyplněného formuláře souhlasit a ztvrdit jej svým podpisem. Pokud se nehoda stala v zahraničí, je ideální formulář vyplnit v angličtině a hlavně si dát čas, abyste všem výrazům rozuměli. Záznam musí být vyplněn srozumitelně a čitelně.
 • Jestliže jsou vaše jazykové dovednosti takové, že formuláři v cizím jazyce nerozumíte, nebojte se přivolat policii.
 • K záznamu budete potřebovat svou zelenou kartu, kde najdete i číslo vaší pojistky.
 • Pokud je formulář propisovací, jeden účastník nehody si nechá originál a druhý kopii. I ta ale musí být čitelná. Pokud tomu tak není, raději záznam vyplňte ještě jednou.
 • Všechny škody si na místě důkladně vyfoťte, případně si opatřete i video.
 • Jakmile se vrátíte domů, neprodleně formulář zašlete vaší pojišťovně. Raději zavolejte na jejich zákaznickou linku a zeptejte se, zda formulář stačí naskenovat do e-mailu, nebo zda je nutné zasílat originál poštou, případně škodu nahlásit pomocí aplikace.
 • Pojišťovna následně kontaktuje pojišťovnu druhé strany a veškeré záležitosti vyřídí. Pokud jste poškozený vy, pojišťovna viníka nehodu vypořádá na základě dokumentace s vámi.

Přečtěte si náš článek, jak postupovat při dopravní nehodě.

Povinnost pojištění vozidla

Každý řidič má povinnost sjednání povinného ručení. Díky tomuto pojištění totiž můžete pokrýt následky nehody, kterou způsobíte. K pojištění získáte tzv. zelenou kartu, kterou doporučujeme vozit u sebe v autě, podobně jako formulář záznamu o dopravní nehodě. Předejdete tím mnohým potížím v případě, že se stanete součástí nehody, tedy pojistné události.

Pokud zrovna hledáte novou pojistku, využijte naši online kalkulačku povinného ručení, kde si můžete srovnat nabídky jednotlivých pojišťoven.

V případě, že se rozhodnete i pro havarijní pojištění, které je dobrovolné, ale ochrání vaše vlastní vozidlo, neváhejte a i u havarijní pojistky si vypočítejte, na kolik vás přijde. Stačí kliknout na kalkulačku havarijního pojištění.

TOP Tip:

 • Pokud si nejste čímkoliv jisti, využijte asistenční linku své pojišťovny nebo linku pomoci řidičům 1224.
 • Pokud je to možné, rozhodně doporučujeme pořídit co nejdříve po nehodě (tedy ještě před odstraněním vozidel ze silnice) fotodokumentaci, mohla by se vám pak při řešení pojistné události hodit.
 • Více informací, jak postupovat při dopravní nehodě, můžete získat i v našem předchozím článku.