222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě

Záznam o dopravní nehodě sice není součástí povinné výbavy, ale většina z nás jej přeci jen ve svém vozidle má. A to je rozhodně správně! Dopravní nehoda a to i taková, kdy dojde jen ,,k poškrábání plechů", nikdy není příjemným zážitkem. Pokud tedy budete alespoň částečně připraveni, můžete si ušetřit hodně zbytečného stresu. Ale jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě? Pojďme se na to společně podívat.

Vyplněný záznam o dopravní nehodě

Kdy vyplňujeme záznam o dopravní nehodě?

Záznam o dopravní nehodě se vyplňuje v případě, že se jedná o dopravní nehodu, ke které není třeba volat Policii ČR. Jedná se o dopravní nehody, kdy:

 • nedojde ke zranění či usmrcení osob;
 • škoda na některém z vozidel nepřesáhne 100 tis. Kč (včetně přepravovaného nákladu);
 • nedojde ke škodám na majetku třetích osob (např. svodidla, dopravní značení, zaparkované vozidlo apod.).

Policii volejte v případech, kdy:

 • okolnosti nehody neodpovídají výše uvedeným bodům;
 • nejste schopni sami obnovit plynulost provozu;
 • a dle doporučení Policie ČR i v případě, že se nemůžete shodnout na zavinění.

Pokud není třeba kontaktovat Policii, přichází čas na otázku „Jak správně vyplnit formulář o dopravní nehodě“.

Kde získáme záznam o dopravní nehodě?

Záznam o dopravní nehodě ve většině případů obdržíte od své pojišťovny při uzavření povinného ručení. Případně je možné si jej vyzvednout na pobočce vaší pojišťovny nebo stáhnout přes internet. Pozor jen na to, v případě, že si formulář vytisknete z internetu, nebude se jednat o samopropisovací formulář, vytiskněte si tedy rovnou tři vyhotovení (kopie pro pojišťovnu, pro vás a pro druhého účastníka).

Vzor formuláře si můžete stáhnout zde.

Povinné ručení online

Co v zahraničí?

Záznam o dopravní nehodě je doporučován mezinárodně a platí po celé Evropě. Ve všech státech EU je tento formulář stejný, s odpovídajícími kolonkami a tak mu porozumíte i v případě, že neumíte daným jazykem.

Jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě

Nyní se už pojďme podívat na samotné vyplnění, kolonku po kolonce.

 1. Datum nehody - vyplňte co možná nejpřesněji, datum i čas
 2. Místo - uveďte místo, kde se nehoda stala, opět co nejpřesněji. Tedy jméno ulice i číslo domu, případně kilometr silnice, v jakém směru, u jaké obce apod.
 3. Zranění – zaškrtnete, pokud k uvedenému došlo.
 4. Věcná škoda na jiných vozidlech či předmětech - zaškrtnete, pokud k uvedenému došlo. Myslete na to, že pokud v bodech 3 nebo 4 uvedete ,,ano", je k takové nehodě nutné volat Policii ČR.
 5. Svědci - co nejvíce informací, jména, adresy, telefonní spojení apod.
 6. Pojistník/ Pojištěný - pro vozidlo A i B. Vycházejte z dokladu o pojištění - tj. ze zelené karty, uveďte vždy celé jméno, adresu trvalého bydliště a kontaktní telefon.
 7. Vozdilo - opět pro vozidlo A i B. Je třeba vypsat tovární značku a typ aut, registrační značky a stát registrace. Všechny tyto informace získáte z malého technického průkazu.
 8. Pojistitel - údaje opět získáte ze zelené karty. Je třeba vyplnit název pojišťoven, u kterých jsou vozidla pojištěna, číslo pojistné smlouvy, číslo a platnost zelené karty. Můžete vyplnit i adresu pobočky dané pojišťovny, není to však nezbytné. Zaškrtněte, zda je vozidlo pojištěno havarijně.
 9. Řidič - vyplňujete pro vozidlo A i B, jedná se o údaje řidičů - tedy účastníků nehody. Požadované údaje jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a kontaktní údaje. Vyplňte také čísla řidičských průkazů obou řidičů a to včetně jejich platnosti a skupiny řidičského oprávnění.
 10. Body vzájemného střetu – v tomto případě je potřeba šipkou vyznačit na zobrazených nákresech vozidel A a B místa, kde se daná vozidla střetla.
 11. Viditelná poškození – do této kolonky stručně popište, jaké poškození se na vašem vozidle po nehodě nachází
 12. Okolnosti nehody – křížkem vyznačte body odpovídající situaci obou vozů při nehodě, nehodící se škrtněte a následně pak dole do čtverečku uveďte počet označených políček.
 13. Nákres nehody - do určeného prostoru se pokuste co nejpřesněji zakreslit průběh nehody. Načrtněte silnici, šipkami vyznačte směr jízdy vozidel, zapište jména ulic či silnice, dopravní značky, semafory apod.
 14. Podpis – formulář musí být podepsán oběma řidiči, ovšem pokud není ve formuláři konkrétně uvedeno (např. v prostoru pro vlastní poznámky), že jeden z řidičů uznává svou vinu, znamená podpis pouze potvrzení pravosti uvedených vyplněných údajů. Jedna kopie putuje pak k pojišťovně viníka, další dvě si rozdělí účastníci nehody.

Vzor vyplněného záznamu o dopravní nehodě si můžete stáhnout zde.

TOP Tip:

 • Pokud si nejste čímkoliv jisti, využijte asistenční linku své pojišťovny nebo linku pomoci řidičům 1224.
 • Pokud je to možné, rozhodně doporučujeme pořídit co nejdříve po nehodě (tedy ještě před odstraněním vozidel ze silnice) fotodokumentaci, mohla by se vám pak při řešení pojistné události hodit.
 • Více informací, jak postupovat při dopravní nehodě můžete získat i v našem předchozím článku zde.