Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Havarijní pojištění kalkulačka

Havarijní pojištění kalkulačka je přesným výrazem pro vyhledávání a nezávislé porovnávání nabídek škodového pojištění pro vaše vozidlo. Portál Top-Pojištění.cz nabízí ke srovnání produkty havarijního pojištění od osmi předních pojišťoven českého trhu. Využijte možnost kalkulace havarijního pojištění a zdarma si vytvořte přehled o nejvýhodnějších nabídkách, jež jsou aktuálně k dispozici.

havarijni-pojisteni-zivel

Pokud jste si k nám své havarijní pojištění přišli vybrat úplně poprvé, pokračujte ve čtení tohoto článku, který vás kalkulací škodového pojištění provede.

Co je havarijní pojištění?

Předně bychom si měli ujasnit, k čemu je havarijní pojištění dobré a proč se vyplatí jej sjednat. Havarijní pojištění navazuje na povinné ručení a chrání vás především před finanční ztrátou vzniklou v důsledku havárie, odcizení vozidla, vandalismu, v případě živelných pohrom nebo neoprávněného užití vozidla. U havarijního pojištění pojišťovna uhradí škodu, kterou způsobíte vlastní vinnou. Na rozdíl od povinného ručení v případě dopravní nehody kryje havarijní pojištění škody na vlastním automobilu. Ačkoliv havarijní pojištění představuje určité náklady investované do provozu vozidla navíc, je přesto výhodné jej uzavřít. Spát budete určitě klidněji pokud budete mít jistotu, že dotkla-li by se vás některá z výše uvedených nepříjemných situací, tak by vám havarijní pojištění ušetřilo velkou částku. Toto pojištění je téměř nezbytností u novějších vozů, cca do sedmi let stáří, a pak u automobilů s vysokou pořizovací cenou. Ani pojištění staršího vozu není od věci, jen je nutné zvážit rizika, pro která bude havarijní pojištění platné.

Kalkulačka havarijního pojištění

Nyní víme, co je součástí havarijního pojištění a k čemu slouží. Dostáváme se k samotné kalkulaci škodového pojištění. Před finálním výpočtem pojistného a zobrazení cen havarijního pojištění je zapotřebí zadat údaje, ze kterých bude výpočet vycházet. Pokud bychom hovořili o vozidle, jedná se zejména o jeho technické údaje. Mezi povinná pole patří tovární značka a model vozidla, výkon, objem motoru, hmotnost a zabezpečení, jímž je vozidlo chráněno. Důležitou roli hraje ale také trvalé bydliště pojistníka, datum narození, jeho škodní průběh, zvolená výše spoluúčasti a výběr rizik, která budou do pojištění zahrnuta.

Havarijní pojištění máte možnost uzavřít samostatně ve třech variantách nebo komplexně, tedy společně s povinným ručením vašeho vozidla:

  1. ALLRISK (havárie, odcizení, vandalismus a živel);
  2. havárie a živel;
  3. odcizení a živel.

Samostatnou kapitolou při kalkulaci havarijního pojištění je určení pojistné částky. Pojistná částka odpovídá u nového vozidla ceně na faktuře. U ojetého vozidla se havarijní pojištění uzavírá na cenu obecnou, tedy takovou hodnotu, za kterou lze vozidlo v době sjednání pojištění zakoupit např. v bazaru. Obecně lze říci, že se jedná o maximální částku sjednanou v pojistné smlouvě, kterou se v případě okolností, jež jsou popsané v pojistné smlouvě, pojišťovně zaváže uhradit.

Vznik havarijního pojištění

Po sjednání havarijního pojištění obdržíte veškeré dokumenty, včetně pojistné smlouvy na e-mailovou adresu, kterou do objednávky uvedete. Zadaná data a informace pro jistotu ještě jednou překontrolujte. Výhodou online sjednání havarijního pojištění je, mimo pohodlí, také fakt, že pojištění vzniká uhrazením pojistného. Žádné dokumenty není nutné podepisovat a zdlouhavě zasílat poštou zpět na adresu zprostředkovatele. Pro platnost pojištění tedy stačí dodržet pojistitelem stanovený termín platby. Jakmile je platba na bankovní účet zprostředkovatele připsána, obdržíte doklad o jejím přijetí. U havarijního pojištění je pro vstup do pojištění rovněž nutné podstoupit prohlídku, případně samoprohlídkou pojištěného vozidla. Prohlídky vozidel jsou prováděny techniky jednotlivých pojišťoven, případně ve smluvních servisech. Pokud pojistitel stanovuje podmínku samoprohlídky vozidla, je pojistník povinen pořídit fotografie aktuálního stavu vozidla, které pak odešle ke zpracování e-mailem zprostředkovateli.