Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Colonnade Insurance S.A.

Cestovní pojištění (Svět bez ČR)

Od kdy pojištění platí?

Pojištění je platné od okamžiku připsání platby na účet Top-Pojištění.cz, zároveň musí být platba připsána nejpozději 30 minut po sjednání pojištění.

Pojištění lze sjednat pro

 • Typ pojištění:
  • Jednorázové pobyty
 • Cíl cesty = Evropa, celý Svět (mimo ČR)
 • Typ cesty
  • Turistická
  • Pracovní administrativní (bez příplatku)
  • Pracovní manuální (za příplatek)
 • Subjekt
  • Fyzická osoba
  • Podnikatel (OSVČ)
  • Právnická osoba
 • Sporty
  • Rekreační (automaticky kryté v základní ceně)
  • Zimní
  • Rizikové
  • Organizované (jsou součástí rizikových sportů)
 • Volitelná připojištění
  • Autoasistence
  • Cesty letadlem
  • Cesty s mazlíčkem
  • Sportovní výbava

Základní omezení pro sjednání pojištění

 • Max. počet osob na smlouvu = 20.
 • Max. délka pobytu = 4 měsíce.
 • Nelze pojistit opakované pobyty.
 • Nelze pojistit extrémní sporty.
 • Nelze pojistit případné stornopoplatky.
 • Pojištění nelze sjednat ze zahraničí.

Hlavní přehled pojistného plnění

Předmět pojištění / Produkt SILVER GOLD PLATINUM
Léčebné výlohy 5.000.000 10.000.000 100.000.000
   Akutní zubní ošetření – dílčí limit 15.000 20.000 25.000
Pojištěni asistenčních služeb ANO ANO ANO
Úrazové pojištění ANO ANO ANO
   Smrt úrazem 100.000 150.000 250.000
   Trvalé následky úrazu 200.000 300.000 500.000
Pojištěni odpovědnosti ANO ANO ANO
   Odpovědnost za škodu – zdraví 2.500.000 5.000.000 10.000.000
   Odpovědnost za škodu – majetek 2.500.000 3.000.000 5.000.000
Pojištění zavazadel ANO ANO ANO
   Zavazadla – celkový limit 20.000 50.000 100.000
Volitelná připojištění Lze připojistit
   Cesty letadlem 15.000
   Cesty s mazlíčkem 40.000
   Sportovní výbava 50.000

Cestovní pojištění a COVID-19

Léčebné výlohy v souvislosti s COVID-19 bezpečná země dle MZV ANO
země s vysokým rizikem nákazy, nebo kam MZV nebo Světová organizace nedoporučuje cestovat NE
Úhrada nákladů na ubytování a stravu v důsledku nařízené karantény v zahraniční zdravotní (potvrzené onemocnění COVID-19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID-19) ANO
Úhrada nákladů na zpáteční cestu v důsledku nařízené karantény v zahraničí v důsledku potvrzeného onemocnění COVID-19 ANO
v důsledku nepotvrzeného onemocnění COVID-19 ANO
Storno cesty (připojištění) zdravotní (potvrzené onemocnění COVID-19) NE
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID-19) NE

Specifická volitelná připojištění

Autoasistence

Pojištění technické asistence vozidla (resp. autoasistence) se sjednává pro případ vzniku škodné události, která spočívá v poruše, havárii nebo repatriaci pojištěného vozidla při cestě do zahraničí. Předmětem pojištění technické asistence vozidla jsou prokazatelně vynaložené náklady či služby, které jsou spojené se zajištěním asistenčních služeb v důsledku pojistné události do limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
Maximální stáří vozu není omezeno.

Cesty letadlem

V rámci tohoto připojištění jsou kryta následující rizika (větší detail viz VPP – sekce H):

 • Zmeškání odletu
 • Zpoždění letu o více než 4 hodiny
 • Zrušení letu
 • Opuštění na letišti více než 24 hodin
 • Náhrada parkovného
 • Zpoždění zavazadel o více než 4 hodiny
Cesty s mazlíčkem

V rámci tohoto připojištění jsou kryta následující rizika (větší detail viz VPP – sekce K):

 • Veterinární léčebné výlohy
 • Odpovědnost za újmu způsobenou mazlíčkem
 • Náklady na pátrání a záchranu
Sportovní výbava

V rámci tohoto připojištění jsou kryta následující rizika (větší detail viz VPP – sekce L):

 • Poškození nebo ztráta lyžařské, golfové, potápěčské, nebo jiné sportovní výbavy
 • Jako sportovní výbava jsou pak brány například i jízdní kola či koloběžky

Asistenční služby, nevíte si rady?

Nouzové telefonní linky obsluhované 24 hodin denně, 365 dní v roce, vícejazyčnými asistenčními koordinátory, kteří mají zkušenosti s postupy nemocnic a klinik po celém světě. Asistenční službu kontaktujte ihned v případě nemoci nebo úrazu, pokud se jedná o náročnější ambulantní ošetření nad 200 EUR, nebo hospitalizaci, převoz, repatriaci, zajištění opatrovníka.

Tel.: +420 244 463 875

Pojistné podmínky

Ostatní odkazy

 

/Aktualizováno k 13.06.2024/