Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak funguje cestovní pojištění pro těhotné?

Publikováno: 18.01.2024

Těhotenství rozhodně není nemoc, nicméně zvýšená opatrnost s ohledem na zdraví těhotné ženy i miminka je určitě na místě. Jste těhotná a plánujete cestu do zahraničí? Pokud těhotenství probíhá fyziologicky a bez komplikací, nic vašemu cestování nebrání. Určitá omezení tu ale jsou. I to nejlepší cestovní pojištění pro těhotné lze sjednat pouze do určité fáze těhotenství.

Cestovní pojištění pro těhotné

Jak si sjednat cestovní pojištění pro těhotné?

Těhotná žena zaplatí za cestovní pojištění do zahraničí stejnou cenu jako běžný pojištěný. Těhotenství tedy rozhodně neznamená u cestovního pojištění přirážku na pojistném. Pojištění těhotných do zahraničí se liší jen rozsahem krytí, a to dle týdne těhotenství.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY

Hranici určuje stanovený týden těhotenství

Vždy záleží na podmínkách konkrétní pojišťovny, obvykle ale pojišťovny proplácejí zdravotní úkony spojené s těhotenstvím do 26. týdne těhotenství. Potom jakékoliv případné komplikace spojené s těhotenstvím (porod, předčasný porod, interrupce, sterilizace atd.) nejsou pojišťovnou hrazeny. Bližší informace o tom, jak cestovní pojištění v těhotenství posuzují jednotlivé pojišťovny, naleznete v tabulce níže. Pojištění se samozřejmě nevztahuje ani na těhotenské testy a úkony spojené s umělým oplodněním.

Rizikové těhotenství je vždy vyloučeno z pojistného plnění, takže pojištění rizikového těhotenství není jednoduše možné. Do této kategorie spadají například i ženy, které jsou v pracovní neschopnosti kvůli těhotenství. V případě, že v zahraničí dojde k pojistné události, která nemá žádnou souvislost s těhotenstvím - například si zlomíte ruku, bude poskytnuto pojistné plnění i v případě, že jste již překročila hraniční týden těhotenství.

Pojištění do zahraničí pro těhotné se nevztahuje na:

  • pojistné události, kdy dojde k překročení hranice daného týdne těhotenství dle nastavení pojišťovny,
  • vyšetření, které vede ke zjištění těhotenství,
  • případy rizikového těhotenství.

Poraďte se s ošetřujícím lékařem

Některé pojišťovny vyžadují pro platnost cestovního pojištění v těhotenství souhlas lékaře. Proto ženám doporučujeme si v těchto případech zajít ke svému ošetřujícímu lékaři. Lékař vám napíše potvrzení, že váš stav nebrání vycestování do zahraničí. V případě komplikací pak máte pro pojišťovnu lékařské potvrzení, které bude nutné doložit. V neposlední řadě vám může lékař vysvětlit případná rizika spojená s cestou vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu.

Poradit se o cestě se svým ošetřujícím lékařem však doporučujeme i v případě, že pojišťovna toto potvrzení nevyžaduje. Váš lékař zná nejlépe zdravotní stav váš i miminka, a proto nejlépe dokáže posoudit, zda je pro vás vycestování vhodné či nikoliv. A vystavené potvrzení vám v případě pojistné události rozhodně nebude na škodu.

Přečtěte si u nás, na co by měly ženy dbát při cestování v těhotenství.

Cestování letadlem v těhotenství

Plánujete-li cestu letadlem, teoreticky pro vás neplatí žádná omezení. Cestování letadlem v těhotenství nicméně lékaři doporučují pouze do 36. týdne těhotenství, a to jen pokud žena nemá žádné komplikace. Některé aerolinky ve třetím trimestru těhotenství vyžadují potvrzení o způsobilosti k letu od ošetřujícího lékaře.

Případný neplánovaný porod v zahraničí s sebou totiž nese zvýšené náklady, které vám běžné cestovní pojištění nepokryje. Ve většině zemí světa si je budete hradit sami. V rámci zemí Evropské unie ovšem platí, že na těhotnou ženu je pohlíženo jakožto na místní, takže je jí poskytnuta nejen veškerá lékařská péče, ale měla by být hrazena takzvanou výpomocnou zahraniční zdravotní pojišťovnou.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ cestovní POJIŠTĚNÍ

Limity krytí u cestovního pojištění v těhotenství

Pozor na limity krytí u pojištění na cesty. Jak už bylo zmíněno výše, těhotenství není nemoc, ale opatrnosti není nikdy dost. Myslete tedy na to i v případě sjednávání cestovního pojištění do zahraničí a zohledněte to i do výběru vhodného produktu.

  • Důkladně si rozmyslete, v jakém týdnu těhotenství v době cesty budete, a podle toho vybírejte pojišťovnu, která vás dokáže i na rizika spojená s těhotenstvím pojistit.
  • Vybírejte produkt nejen podle ceny, ale také podle limitů krytí. I pro cesty v rámci EU nespoléhejte na ošetření v rámci veřejného zdravotního pojištění a volte produkty s vyšším limitem krytí na léčebné výlohy, ať máte jistotu, že v případě potřeby o vás bude dobře postaráno.
  • Pečlivě si prostudujte informace týkající se těhotenství v pojistných podmínkách vámi vybrané pojišťovny, předejdete tak zbytečným komplikacím v případě pojistné události.

Cestovní pojištění v těhotenství

Pojišťovna Mezní datum
Allianz Do 26. týdne
AXA Assistance Do 26. týdne
Colonnade Do 26. týdne
ČSOB Pojišťovna Do 26. týdne
Pojišťovna VZP Dané riziko pojišťovna nekryje.
Slavia Do 24. týdne
SV pojišťovna Krytí pouze situací, kdy je ohrožen život matky nebo dítěte.
Vyloučen z krytí je porod v plánovaném termínu.
TOP Krytí pouze situací, kdy je ohrožen život matky nebo dítěte.
Vyloučen z krytí je porod v plánovaném termínu.
UNIQA Do 26. týdne

Zdroj: smluvní a předsmluvní dokumentace pojišťoven; aktualizováno dne 5. 12. 2023. Podrobné informace jsou uvedeny v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven.

Pojištění storna cesty u pojištění v těhotenství

Připojištění storna cesty si můžete sjednat k cestovnímu pojištění pro případ, že si kupujete zájezd či cestovní službu dopředu a máte strach, že nakonec nebudete moci odcestovat. Důvodů, na které se pojištění storna cesty vztahuje, je více, nejčastěji se jedná o nemoc, úraz nebo například úmrtí v rodině. A jak je to s těhotenstvím?

Výluky u cestovního pojištění pro těhotné

Pozor - i v případě tohoto pojištění je těhotenství obvykle součástí výluk z pojištění.

  • Pojištění storna cesty se nevztahuje na události spojené s těhotenstvím zjištěným již před počátkem pojištění. A to včetně zdravotních komplikací, které s těhotenstvím souvisí.
  • Pokud vás ale zasáhnou zdravotní komplikace spojené s těhotenstvím, k jehož zjištění došlo až po sjednání pojištění storna cesty, a budete nuceni z těchto důvodů cestu zrušit, bude vám pojistné plnění poskytnuto. Samozřejmě vše záleží na posouzení konkrétní situace pojišťovnou, u které máte pojištění sjednané.

Covid-19 a cestovní pojištění

Situace kolem covidu-19 se už sice víceméně uklidnila, na některých místech světa se ale stále můžete setkat s bezpečnostními opatřeními. Proto doporučujeme před cestou zkontrolovat na stránkách MZV ČR aktuální podmínky pro vstup do země, pravidla pro využívání místní hromadné dopravy atd. Zároveň je vhodné se pro případ onemocnění covidem-19 v zahraničí správně pojistit.

Pomocí naší kalkulačky cestovního pojištění si za pár minut porovnáte cestovní pojištění, které kryje léčebné výlohy spojené s covidem-19.

Chcete vědět víc? Sepsali jsme pro vás ve spolupráci s pojišťovnami ještě odpovědi na nejčastější otázky ohledně krytí léčebných a dalších nákladů spojených s covidem-19.

Nevíte si rady?

Není vám cokoliv v souvislosti s pojištěním pro těhotné do zahraničí jasné nebo potřebujete se sjednáním pojištění poradit? Neváhejte využít naše zákaznické centrum, rádi vám s čímkoliv poradíme.