222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění pro těhotné

Publikováno: 20.02.2021

Těhotenství rozhodně není nemoc, nicméně zvýšená opatrnost s ohledem na zdraví těhotné ženy i miminka je určitě na místě. Jste těhotná a plánujete cestu do zahraničí? Pokud těhotenství probíhá fyziologicky a bez komplikací, nic vašemu cestování nebrání. Určitá omezení tu ale jsou. Cestovní pojištění lze sjednat pouze do určité fáze těhotenství. Více podrobností se dozvíte v našem článku.

Cestovní pojištění pro těhotné

Hranici určuje stanovený týden těhotenství

Těhotná žena zaplatí za cestovní pojištění stejnou cenu jako běžný pojištěný. Těhotenství tedy rozhodně neznamená u cestovního pojištění přirážku na pojistném.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY

Vždy záleží na podmínkách konkrétní pojišťovny, obvykle ale pojišťovny proplácejí zdravotní úkony spojené s těhotenstvím do 26. týdne těhotenství. Potom jakékoliv případné komplikace spojené s těhotenstvím (porod, předčasný porod, interrupce, sterilizace, atd.) po 26. týdnu nejsou pojišťovnou hrazeny. Bližší informace o tom, jak cestovní pojištění v těhotenství posuzují jednotlivé pojišťovny, naleznete v tabulce níže. Pojištění se samozřejmě nevztahuje ani na těhotenské testy a úkony spojené s umělým oplodněním.

Rizikové těhotenství je vždy vyloučeno z pojistného plnění. Sem spadají například i ženy, které jsou v pracovní neschopnosti kvůli těhotenství. V případě, že v zahraničí dojde k pojistné události, která nemá žádnou souvislost s těhotenstvím - například si zlomíte ruku, bude poskytnuto pojistné plnění i v případě, že jste již překročila hraniční týden těhotenství.

Pokud si to tedy obecně shrneme, cestovní pojištění se nevztahuje na:

  • pojistné události, kdy dojde k překročení hranice daného týdne těhotenství dle nastavení pojišťovny;
  • vyšetření, které vede ke zjištění těhotenství;
  • případy rizikového těhotenství.

Poraďte se s ošetřujícím lékařem

Některé pojišťovny vyžadují pro platnost cestovního pojištění v těhotenství souhlas lékaře. Proto ženám doporučujeme si v těchto případech zajít ke svému ošetřujícímu lékaři. Lékař vám napíše potvrzení, že váš stav nebrání vycestování do zahraničí. V případě komplikací pak máte pro pojišťovnu lékařské potvrzení, které bude nutné doložit. V neposlední řadě vám může lékař vysvětlit případná rizika spojená s cestou vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu.

Poradit se o cestě se svým ošetřujícím lékařem však doporučujeme i v případě, že pojišťovna toto potvrzení nevyžaduje. Váš lékař zná nejlépe zdravotní stav váš i miminka a nejlépe dokáže posoudit, zda je pro vás vycestování vhodné či nikoliv. A vystavené potvrzení vám v případě pojistné události rozhodně nebude na škodu.

Cestovní pojištění online

Pozor na dostatečné limity krytí

Jak již bylo zmíněno výše, těhotenství není nemoc, ale opatrnosti není nikdy dost. Myslete tedy na to i v případě sjednávání cestovního pojištění do zahraničí a zohledněte to i do výběru vhodného produktu.

  • Důkladně si rozmyslete, v jakém týdnu těhotenství v době cesty budete a podle toho vybírejte pojišťovnu, která vás dokáže i na rizika spojená s těhotenství pojistit.
  • Vybírejte produkt nejen podle ceny, ale také podle limitů krytí. I pro cesty v rámci EU nespoléhejte na ošetření v rámci veřejného zdravotního pojištění a volte produkty s vyšším limitem krytí na léčebné výlohy, ať máte jistotu, že v případě potřeby o vás bude dobře postaráno.
  • Pečlivě si prostudujte informace týkající se těhotenství v pojistných podmínkách vámi vybrané pojišťovny, předejdete tak zbytečným komplikacím v případě pojistné události.

Cestovní pojištění v těhotenství

Aktualizace 19.3.2021

Pojišťovna Mezní datum
Allianz pojišťovna Do 26. týdne
AXA Assistance Do 26. týdne
ČSOB pojišťovna Do 24. týdne
ERGO pojišťovna Krytí pouze situací, kdy je ohrožen život matky nebo dítěte. Krytí situací ohrožení na životě není omezeno týdnem těhotenství. Lékařské vyšetření v zahraničí, které nepotvrdí ohrožení života matky nebo dítěte není kryto do žádného týdne těhotenství. Vyloučen z krytí je porod v plánovaném termínu.
ERV Evropská pojišťovna Do 2 měsíců před předpokládaným termínem porodu.
Pojišťovna VZP Nekryje
TOP pojištění Krytí pouze situací, kdy je ohrožen život matky nebo dítěte. Krytí situací ohrožení na životě není omezeno týdnem těhotenství. Lékařské vyšetření v zahraničí, které nepotvrdí ohrožení života matky nebo dítěte není kryto do žádného týdne těhotenství. Vyloučen z krytí je porod v plánovaném termínu.
Uniqa pojišťovna Do 26. týdne
Ušetřeno.cz Do 24. týdne

Podrobné informace jsou uvedeny v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven.

Těhotenství a pojištění storna cesty

Připojištění storno cesty si můžete sjednat k cestovnímu pojištění pro případ, že si kupujete zájezd či cestovní službu dopředu a máte strach, že nakonec nebudete moci odcestovat. Důvodů, na které se pojištění storna cesty vztahuje, je více, nejčastěji se jedná o nemoc, úraz nebo například úmrtí v rodině. A jak je to s těhotenstvím?

Pozor, i v případě tohoto pojištění je těhotenství obvykle součástí výluk z pojištění.

  • Pojištění storna cesty se nevztahuje na události spojené s těhotenstvím zjištěným již před počátkem pojištění. A to včetně zdravotních komplikací, které s těhotenstvím souvisí.
  • Pokud vás ale zasáhnou zdravotní komplikace spojené s těhotenství, k jehož zjištění došlo až po sjednání pojištění storna cesty a budete nuceni z těchto důvodů cestu zrušit, bude vám pojistné plnění poskytnuto. Samozřejmě vše záleží na posouzení konkrétní situace pojišťovnou, u které máte pojištění sjednané.

Nevíte si rady?

Není vám cokoliv jasné, potřebujete se sjednáním pojištění poradit? Neváhejte využít naše zákaznické centrum, rádi vám s čímkoliv poradíme.

Autor: Richard Kadlec