Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Kooperativa havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody na vašem automobilu. A to v případě dopravní nehody, kdy sami bouráte nebo dopravní nehodu způsobí neznámý řidič. Pojištění se rovněž vztahuje na krádeže, živelné pohromy nebo vandalismus. Mezi hlavní výhody pojištění patří možnost zvolit si ta rizika, která vaše vozidlo nejvíce ohrožují. Dále lze převádět bonus z povinného ručení na havarijní pojištění a ušetřit tak až 50 % z ceny havarijního pojištění. S havarijním pojištěním také získáte zdarma asistenční služby.

K havarijnímu pojištění Na Míru od Koperativa pojišťovny lze také sjednat povinné ručení a získat tak komplexní ochranu vašeho vozidla.

Rozsah krytí:

 • Základní havárie;
 • Odcizení;
 • Živel;
 • Vandalismus.

Varianty havarijního pojištění:

 • Všechna rizika = AllRisk (Havárie, Odcizení, Živel, Vandalismus)
 • Odcizení + Živel + Vandalismus
 • Havárie + Živel

Lze pojistit

 • havarijní pojištění samostatně nebo společně s povinným ručením;
 • osobní vozidla;
 • vozidla do staří maximálně 10 let.

Územní platnost

Havarijní pojištění platí na celém území Evropy.

Spoluúčast

volitelná:

 • 5 %, min. 5 000 Kč
 • 10 %, min. 10 000 Kč
 • 15 %, min. 15 000 Kč
 • 20 %, min. 20 000 Kč

Dodatková pojištění k havarijnímu pojištění ručení:

(Doplňková pojištění za příplatek lze sjednat pouze pro osobní vozidla)

Pojištění čelního skla / všech skel

Limit pojistného plnění Čelní sklo

Roční pojistné

Všechna skla

Roční pojistné

5.000 Kč 803 Kč 856 Kč
10.000 Kč 1.605 Kč  1.711 Kč
15.000 Kč 2.408 Kč  2.567 Kč
20.000 Kč 3.210 Kč  3.422 Kč
30.000 Kč 4.815 Kč  5.133 Kč
40.000 Kč 6.420 Kč   6.844 Kč
50.000 Kč 8.025 Kč  8.555 Kč

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěného čelního skla nebo všech výhledových skel vozidla (vyjma skel v pevné, skládací nebo odnímatelné střeše i zrcadlových skel zpětných zrcátek s limitem 1 500 Kč) vzniklé v důsledku vnějších mechanických sil (např. střet, náraz, pád) a úmyslným jednáním cizí osoby (vandalismus). Pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč.

Úrazové pojištění přepravovaných osob a řidiče

Pojištění se vztahuje na úraz všech přepravovaných osob včetně řidiče. Vybrat můžete ze 3 úrovní popsaných níže. Pojistné částky platí pro jedno sedadlo.

UM US UV
Smrt následkem úrazu 100.000 Kč 300.000 Kč 800.000 Kč
Trvalé následky úrazu 200.000 Kč 600.000 Kč 1.500.000 Kč
Tělesné poškození úrazem 25.000 Kč 75.000 Kč 200.000 Kč
Pobyt v nemocnici následkem úrazu 200 Kč 200 Kč 200 Kč
Roční pojisté 115 Kč 345 Kč 885 Kč

Pojištění zavazadel

 • Pojištění zavazadel sjednáváte pro případy odcizení, poškození nebo zničení zavazadel ve vozidle. Platí rovněž pro věci osobní potřeby, sportovní výbavu, demontovatelné vnější nebo vnitřní nosiče, demontovatelné zavazadlové vnější boxy. Součástí pojištění je i ochrana pojištěného vozidla pro případ jeho poškození v důsledku pádu nosičů, boxů při jejich montáži na vozidlo či demontáži nebo pádu zavazadel či sportovní výbavy při jejich nakládce a vykládce.
 • Pojištění se nevztahuje na cennosti (např. peníze) a na zavazadla, která byla odcizena z vašeho auta v noci (mezi 22:00 a 6:00).
 • Spoluúčast 10 % (min. 1 000 Kč
Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 201 Kč
10.000 Kč 400 Kč
20.000 Kč 800 Kč
40.000 Kč 1.600 Kč
60.000 Kč 2.400 Kč
80.000 Kč 3.200 Kč
100.000 Kč 4.000 Kč

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Pojišťovna proplatí náklady za zapůjčení náhradního vozidla v případě, kdy je auto nepojízdné v důsledku havárie, poškození vandalem či živlem, nebo ho někdo odcizil.

Denní limit
Počet dnů 900 Kč 1.500 Kč 2.000 Kč 3.500 Kč 5.000 Kč
5 372 Kč 624 Kč 840 Kč 1.392 Kč 2.004 Kč
10 756 Kč 1.260 Kč 1.680 Kč 2.784 Kč 3.996 Kč
15 1.128 Kč 1.884 Kč 2.520 Kč 4.200 Kč 5.998 Kč
20 1.512 Kč 2.520 Kč 3.360 Kč 5.580 Kč 7.980 Kč

Pojištění asistenčních služeb

Rozsah nadstandardních asistenčních služeb naleznete zde

Označení Cena
ZÁKLAD zdarma
IDEÁL 300 Kč
MAX 800 Kč

Havarijní pojištění VÝMOL

 • S pojištěním VÝMOL vám zajistíme úhradu nákladů na opravu vozidla poškozeného vjetím do neoznačeného výtluku v silnici.
 • Pojištění VÝMOL platí na území ČR.
 • Limit na pojistnou událost 10.000 Kč a spoluúčast je 1.000 Kč.

Roční pojistné je 120 Kč

GAP (Pojištění pořizovací hodnoty vozidla)

 • S pojištěním GAP vaše vozidlo „neztrácí“ v čase svou cenu. Pojištění kryje rozdíl mezi obvyklou cenou vozidla v dobe? pojistné události a por?izovací cenou vozidla v pr?ípade? odcizení nebo totálního poškození vozidla.
 • GAP s pojištěním spoluúčasti = v případě plnění bude uhrazena i spoluúčast sjednaná v havarijním pojištění.
 • Pojištění se sjednává na dobu 3 let.

Pojistné podmínky