222 100 200 Zavoláme vám zpět

Kooperativa havarijní pojištění

Havarijní pojištění NAMÍRU:

Havarijní pojištění kryje škody na vašem automobilu. A to v případě dopravní nehody, kdy sami bouráte nebo dopravní nehodu způsobí neznámý řidič. Pojištění se rovněž vztahuje na krádeže, živelné pohromy nebo vandalismus. Mezi hlavní výhody pojištění patří možnost zvolit si ta rizika, která vaše vozidlo nejvíce ohrožují. Dále lze převádět bonus z povinného ručení na havarijní pojištění a ušetřit tak až 50 % z ceny havarijního pojištění. Zdarma asistenční služba PLUS (44+50) k havarijnímu pojištění.

Rozsah krytí:

 • Základní havárie;
 • Odcizení;
 • Živel;
 • Vandalismus.

Varianty havarijního pojištění:

 • Všechna rizika = AllRisk (Havárie, Odcizení, Živel, Vandalismus);
 • Havárie + Živel.

Lze pojistit

 • havarijní pojištění samostatně nebo společně s povinným ručením;
 • osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 3.500 kg;
 • spoluúčast 5 % / 5.000 Kč, 10 % / 10.000 Kč, 20 % / 20.000 Kč;
 • vozidla do staří maximálně 10 let.

Územní platnost

Havarijní pojištění platí na celém území Evropy.

Spoluúčast

volitelná:

 • 5 %, min. 5 000 Kč
 • 10 %, min. 10 000 Kč
 • 20 %, min. 20 000 Kč

Slevy:

 • bonus až 50 % za jízdu bez nehody
 • sleva až 20 % na riziko odcizení při nadstandardním zabezpečení vozidla
 • sleva 3 % při sjednání POV a HAV na jedné smlouvě
 • možnost převodu bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění
 • sleva 5 % při roční frekvenci placení
 • Sleva Důvěra - sleva 15 % ze základního pojistného za bezeškodný průběh po dobu následujících 3 let – při sjednání Komplexního pojištění tj. POV+HAV se tato sleva vztahuje pouze na POV
 • obchodní sleva až 10 %, resp. až 20 % při roční frekvenci placení a sjednání NA100PRO (pro dobré řidiče) – při sjednání Komplexního pojištění, tj. POV+HAV se tato sleva vztahuje pouze na POV

Asistenční služby:

 • Zdarma asistenční služba PLUS (44+50) k havarijnímu pojištění

Vztahuje se na osobní a užitkové automobily do celkové hmotnosti 3.500 kg, motocykly, motorové tříkolky a čtyřkolky s celkovou hmotností do 400 kg.

1) Služby na území ČR při nepojízdnosti způsobené havárií nebo poruchou:

 • příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem,
 • zásah mechanika - práce mechanika po dobu 45 minut zdarma, (Úhrada použitých náhradních dílů a práce mechanika nad časový limit hradí klient.)
 • odtah vozidla do 100 km,
 • úschova vozidla na dobu max. 10 kalendářních dnů.

2) Služby na v zahraničí při nepojízdnosti způsobené havárií nebo poruchou:

 • příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem,
 • zásah mechanika, (Úhrada použitých náhradních dílů a práce mechanika nad časový limit hradí klient.)
 • odtah vozidla do 100 km,
 • úschova vozidla na dobu max. 7 kalendářních dní s denním limitem 13 EUR,
 • zanechání vzkazu,
 • telefonické tlumočení,
 • pomoc advokáta/tlumočení do limitu 750 EUR,
 • zprostředkování finanční hotovosti do výše 1 000 EUR
 • ubytování posádky vozidla na 1 noc až pro 9 osob se slevou 50 EUR/os.; v případě ubytování samostatného řidiče se slevou 75 EUR.

Dodatková pojištění k havarijnímu pojištění ručení:

Povinné ručení

Pojištění čelního skla

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Pojištění čelního skla se sjednává na limit pojistného plnění s možností dokoupení v průběhu pojistného období.

Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 751 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
15.000 Kč 2.251 Kč
20.000 Kč 3.001 Kč
30.000 Kč 4.501 Kč
40.000 Kč 6.001 Kč
50.000 Kč 7.501 Kč

Úrazové pojištění

 • kryje riziko úrazu všech přepravovaných osob, včetně řidiče
 • výše pojistného dle počtu sedadel a zvolených pojistných částek

Rozsah pojištění

 • smrt úrazem
 • trvalé následky úrazu
 • tělesné poškození následkem úrazu
  Sazba   Druh plnění   Pojistná částka       Pojistné/počet sedadel
5 6 7 8 9
 US  smrt úrazem   150.000 Kč   324 Kč   648 Kč   756 Kč   864 Kč   972 Kč
trvalé následky úrazem 300.000 Kč
těl. pošk. následkem úrazu 37.500 Kč

Pojištění zavazadel

 • kryje riziko poškození, zničení nebo odcizení přepravovaných zavazadel a věcí osobní potřeby
 • volitelnost výše limitu pojistného plnění klientem
 • spoluúčast 10 %, min. 1.000 Kč
 • varianty pojištění: s odcizením
Interval limitu pojistného plnění Roční pojistné s odcizením
10.000 Kč 400 Kč
20.000 Kč 800 Kč
40.000 Kč 1.600 Kč
60.000 Kč 2.400 Kč
80.000 Kč 3.200 Kč

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

 • kryje náklady za půjčení náhradního vozidla
 • rozšíření pojistného krytí - dříve pouze pro dopravní nehodu, nyní pro všechna havarijní rizika
 • rozsah pojištění se sjednává na počet dnů a na výši denního limitu ceny půjčovného
 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti
Počet dnů Limit nájemného vč. DPH na 1 den
1.500 Kč
5 624 Kč
10 1.260 Kč
15 1.884 Kč
20 2.520 Kč

Pojištění nadstandardních služeb

Označení Rozsah Kód Cena
Plus rozšířený typ Standard (porucha v ČR) 50 ZDARMA

Pojištění se vztahuje pro vozidla do 3.500 kg.

Pojištění sportovní výbavy PROSPORTY

 • osobní vozidla do 3.500 kg nebo obytný automobil do 8.000 kg;
 • územní platnost Evropa;
 • spoluúčast 10 %, min. 1.000 Kč;

Rozsah pojištění:

 • odcizení sportovního vybavení z uzamčeného auta a uzamčených nosičů nebo boxů
 • poškození sportovního vybavení umístěného v autě, na nosičích nebo v boxech, v případě havárie nebo živlu
 • poškození nebo odcizení uzamčených nosičů a boxů
 • poškození nosičů a boxů v případě havárie nebo živlu
 • poškození vozidla sportovní výbavou při nakládání, vykládání nebo při jízdě
Limit pojistného plnění Roční pojistné
20.000 Kč 444 Kč
30.000 Kč 518 Kč
40.000 Kč 592 Kč
50.000 Kč 666 Kč
60.000 Kč 799 Kč
70.000 Kč 932 Kč
80.000 Kč 1.066 Kč

Pojištění sportovní výbavy se vztahuje na výbavu přepravovanou pojištěným vozidlem.

Pojistné podmínky