841 41 41 41

Jak uzavřít havarijní pojištění

Jak to funguje:

Kalkulace ceny Pro kalkulaci a porovnání havarijního pojištění zadejte vstupní parametry o Vašem vozidle. Vámi uvedená hodnota vozidla – pojistná částka bude porovnána s údaji v oceňovacím systému EurotaxGlass´s, zda odpovídá současné obvyklé ceně na trhu.
Porovnání havarijního pojištění Díky jednoduchému a přehlednému kalkulátoru havarijního pojištění zjistíte nabídky jednotlivých pojišťoven vč. povinného ručení a možných dodatečných pojištění, např. pojištění čelního skla, zavazadel atd.
Osobní údaje Vyberte si pojišťovnu a zadejte detailní údaje o Vašem vozidle (podle velkého technického průkazu) a také si zvolte jednotlivá připojištění.
Návrh pojištění Havarijní pojištění online objednáte po potvrzení zadaných údajů a všech pojistných podmínek a smluvních ujednání.
Pojistná smlouva a dočasná zelená karta
Obratem obdržíte na svůj e-mail zprávu potvrzující Vaši objednávku havarijního pojištění, údaje pro zaplacení pojistného a také pojistnou smlouvu. V případě uzavření kombinace s povinným ručením obdržíte také dočasný doklad o pojištění – zelenou kartu, podepsanou zaručeným elektronickým podpisem.
Uzavření pojistné smlouvy Do 2 pracovních dnů od nás obdržíte všechny dokumenty také poštou na vaši kontaktní adresu. Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení pojistného a to nejpozději do 15 dnů od počátku pojištění.
Prohlídka a fotodokumentace vozidla Nejpozději do 48 hodin od objednávky pojištění Vás bude kontaktovat naše asistenční služba pro dohodnutí prohlídky vozidla v termínu a na místě, které Vám bude vyhovovat. Počátek krytí rizik na Vašem vozidle je až okamžikem provedení prohlídky a zjištění dobrého stavu vozidla (do této doby je spoluúčast zvýšena na 99%).
Následný servis Při objednávce pojištění získáváte přístup do své osobní schránky “Moje smlouvy”, kde naleznete dokumenty v elektronické podobě a můžete také případně požádat o změnu své pojistné smlouvy.

1. Nezávazná kalkulace a porovnání havarijního pojištění

1. Pro kalkulaci havarijního pojištění si stačí vybrat tovární značku vozidla a kliknout na odkaz Kalkulace havarijního pojištění na úvodní stránce.

2. Zadejte základní údaje o Vás a Vašem vozidle potřebné pro kalkulaci havarijního pojištění. V případě nejasností Vám ke správnému vyplnění pomohou malé informační ikonky umístěné vpravo u příslušné kolonky.

Vámi uvedená hodnota vozidla – pojistná částka bude porovnána s údaji v oceňovacím systému EurotaxGlass´s, zda odpovídá současné obvyklé ceně na trhu. V případě vyplnění příliš nízké hodnoty se zobrazí žluté nebo dokonce červené světlo, signalizující riziko podpojištění.

Zvolit si můžete různé úrovně krytí rizik, limitů spoluúčasti, frekvence placení a kombinace s povinným ručením. Po vyplnění pokračujte kliknutím na tlačítko “Pokračovat”.

3. V jednoduché a přehledné tabulce se Vám zobrazí nabídky jednotlivých pojišťoven seřazené podle ceny s internetovou slevou. U každého produktu lze zjistit možnost další připojištění či služby zdarma apod. Tlačítkem “Uzavřít” vpravo u Vámi vybrané pojišťovny se vždy dostanete ke sjednání daného pojištění. Ve spodní části stránky jsou zobrazená data, na základně kterých proběhly jednotlivé výpočty pojistného. Své údaje můžete zkontrolovat, nebo zadat úplně nové údaje stisknutím tlačítka “Nový výpočet”. Tlačítkem “Zpět” se vrátíte a můžete opravit zadané údaje na předchozích stránkách.

2. Sjednání Vaší pojistné smlouvy

1. V následujících krocích vyberte z variant vlastnictví a držení vozidla, vyplníte osobní údaje o Vás případně dalších osobách. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správnému zadání Vašeho e-mailu, podle kterého bude identifikován Váš uživatelský účet v naší databázi.

Pokud ještě nemáte vytvořen uživatelský účet na našem portálu, systém jej pro Vás vytvoří v okamžiku zadání e-mailové adresy, která se ještě nenachází v databázi. Informace pro přihlášení se do systému (včetně vygenerovaného hesla) najdete spolu s nabídkovým souhrnem v e-mailu zaslaném na zadanou kontaktní e-mailovou adresu. Po vyplnění všech potřebných údajů klikněte na tlačítko “Pokračovat”.

2. Na poslední stránce naleznete rekapitulaci všech zadaných údajů a konečné ceny vč. všech zvolených dodatečných pojištění. K seznámení máte také všechny pojistné a smluvní podmínky.a informace ke sjednávanému pojištění. V případě, že některé údaje nesouhlasí, klikněte na tlačítko “Zpět” nebo “Výběr jiné pojišťovny” a údaje na předchozích stránkách opravte. V případě Vašeho souhlasu zaškrtněte potvrzovací tlačítko “Souhlasím…” a klikněte na tlačítko “OBJEDNAT HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ”.

3. Uzavření pojistné smlouvy, doklady o pojištění

1. Blahopřejeme – návrh pojistky byl úspěšně uzavřen. Za okamžik obdržíte potvrzovací e-mail se všemi Vámi zadanými údaji, údaje pro zaplacení pojistného na účet pojišťovny, pojistnou smlouvu. V případě kombinace s povinným ručením obdržíte také dočasný doklad o pojištění – zelenou kartu, podepsanou zaručeným elektronickým podpisem. Své vozidlo tedy můžete používat a např. jej také přihlásit do registru vozidel.

Do 48 hodin Vás bude kontaktovat naše asistenční služba pro dohodnutí prohlídky vozidla v termínu a na místě, které Vám bude vyhovovat. Počátek krytí rizik na Vašem vozidle je až okamžikem provedení prohlídky a zjištění dobrého stavu vozidla. Tato prohlídka vozidla musí být provedena nejpozději do 15 dnů od počátku pojištění (do této doby je spoluúčast navýšena na 99%).

Nejpozději do 2 pracovních dnů obdržíte všechny originální dokumenty poštou na Vámi uvedenou adresu. Pojistná smlouva havarijního pojištění vzniká zaplacením pojistného ve lhůtě stanovené pojišťovnou na předepsaný bankovní účet (viz údaj v průvodním dopise).

Při objednávce pojištění získáváte přístup do své osobní schránky “Moje smlouvy”, kde naleznete dokumenty v elektronické podobě a můžete také případně požádat o změnu své pojistné smlouvy.

Přehled produktů havarijního pojištění  |  Kalkulace havarijního pojištění