Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

TOP cestovní pojištění

Pojistitelem TOP cestovní pojištění je SV pojišťovna, a.s.

Cestovní pojištění a COVID-19

Léčebné výlohy v souvislosti s COVID 19 bezpečná země dle MZV ANO (bez ohledu na zvolenou variantu)
země s vysokým rizikem nákazy, nebo kam MZV nebo Světová organizace nedoporučuje cestovat ANO (bez ohledu na zvolenou variantu)
Úhrada nákladů na ubytování a
stravu v důsledku nařízené karantény v zahraniční
zdravotní (potvrzené onemocnění COVID 19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID 19) ANO (pouze u produktu Top)
Úhrada nákladů na zpáteční cestu v důsledku
nařízené karantény v zahraničí
v důsledku potvrzeného onemocnění COVID 19 ANO
v důsledku nepotvrzeného onemocnění COVID 19 ANO (pouze u produktu Top)
Storno cesty (připojištění) zdravotní (potvrzené onemocnění COVID 19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID 19) NE
Čím se pojišťovna řídí pro určení jaká daná destinace je či není bezpečná. Semafor MZV

COVID podmínky pro variantu TOP:

 • Budete-li oprávněnou autoritou umístěni v zahraničí do preventivní karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo z důvodu potenciální expozice nákaze COVID-19 (tj. setkali jste se s osobou, u které byla prokázána nákaza onemocněním COVID-19), budou Vám uhrazeny neočekávaně vzniklé náklady na ubytování a dopravu na zpáteční cestu až do limitu 15.000 Kč (ubytování) a 15. 000 Kč (náhradní doprava). Nárok na úhradu nákladů na ubytování a dopravu Vám nevzniká, pokud umístění do preventivní karantény je v souvislosti s podmínkami vstupu na dané území a pojištěný o těchto podmínkách v okamžiku sjednání pojištění věděl nebo mohl vědět.
 • Pro smluvní ujednání COVID+ platí stejné Všeobecné pojistné podmínky, jako pro Vaši pojistnou smlouvu.

Pojištění lze sjednat

 • pro cesty do 365 dnů
 • pro cesty jak po Evropě, tak po celém světě
 • pro cesty turistické i pracovní (administrativní i manuální činnosti)
 • při provozování rekreačních, zimních, rizikových a extrémních sportů
 • při účasti na organizovaných soutěžích, kromě sportovní činnost profesionálních sportovců a motosportů

Pojištění nelze sjednat

 • pro více jak 12 osob na jedné pojistné smlouvě
 • nelze sjednat pro sportovní činnost profesionálních sportovců a sportovní činnost spojenou s užíváním motorového dopravního prostředku
 • pro cesty delší než 365 dnů
 • pro pojistníka IČO

Základní varianty pojištění

 • Start – pojištění léčebných výloh, asistenční služby, rekreační sporty
 • Medium – pojištění léčebných výloh, asistenční služby, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění úrazu, pojištění zavazadel a rekreační sporty
 • Top – pojištění léčebných výloh, asistenční služby, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění úrazu, pojištění zavazadel a rekreační sporty

Základní varianty pojištění

 

Územní platnost Evropa
Tarif Start Medium Top
LÉČEBNÉ VÝLOHY A ASISTENCE ANO
celkový limit 4 mil. 8 mil. neomez.
zubní ošetření 5.000 10.000 15.000
asistenční služby* základ. rozšířené
rekreační sporty ANO
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ x volitelně ANO
smrt úrazem x 150 tis. 300 tis.
trvalé následky úrazu x 300 tis. 600 tis.
denní odškodné pro pobytu v nemocnici x 100 200
ZAVAZADLA x volitelně ANO
celkový limit x 25 tis. 50 tis.
limit na 1 věc x 10 tis. 20 tis.
ODPOVĚDN. x volitelně ANO
škody na zdraví a majetku celkem x 5 mil. 10 mil.
Územní platnost Svět bez USA, Kanady,
Tarif Start Medium Top
LÉČEBNÉ VÝLOHY A ASISTENCE ANO
celkový limit 4 mil. 8 mil. 20 mil.
zubní ošetření 5.000 10.000 15.000
asistenční služby* základ. rozšířené
rekreační sporty ANO
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ x volitelně ANO
smrt úrazem x 150 tis. 300 tis.
trvalé následky úrazu x 300 tis. 600 tis.
denní odškodné pro pobytu v nemocnici x 100 200
ZAVAZADLA x volitelně ANO
celkový limit x 25 tis. 50 tis.
limit na 1 věc x 10 tis. 20 tis.
ODPOVĚDN. x volitelně ANO
škody na zdraví a majetku celkem x 5 mil. 10 mil.
Územní platnost Celý svět
Tarif Start Medium Top
LÉČEBNÉ VÝLOHY A ASISTENCE ANO
celkový limit 4 mil. 8 mil. 12 mil.
zubní ošetření 5.000 10.000 15.000
asistenční služby* základ. rozšířené
rekreační sporty ANO
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ x volitelně ANO
smrt úrazem x 150 tis. 300 tis.
trvalé následky úrazu x 300 tis. 600 tis.
denní odškodné pro pobytu v nemocnici x 100 200
ZAVAZADLA x volitelně ANO
celkový limit x 25 tis. 50 tis.
limit na 1 věc x 10 tis. 20 tis.
ODPOVĚDN. x volitelně ANO
škody na zdraví a majetku celkem x 5 mil. 10 mil.
*ASISTENČNÍ SLUŽBY Detailně popsáno, viz čl. 23 VPPTP
ZÁKLADNÍ doporučení, případné vyhledání vhodného zdravotního zařízení
telefonická pomoc v nouzi, tlumočení a překlad související se zdravotními komplikacemi pojištěného v zahraničí
převoz, přeložení, přeprava v případně nemoci či úrazu pojištěného
převoz tělěsných ostatků pojištěného
ROZŠÍŘENÉ zahrnuje základní asistenční služby
doprovázející osoba (v případě hospitalizace pojištěného, zaopatření nezletilých dětí, doprovod při repatriaci ostatků)
převoz vozu pojištěného zpět do ČR
náhradní pracovník

Připojištění

Pracovní cestamanuálně pracující – lze připojistit za přirážku 100% k ceně pojištění

Zimní sporty – lze připojistit za přirážku 25 % k ceně pojištění (seznam sportů uveden níže)

Rizikové sporty – lze připojistit za přirážku 150% k ceně pojištění (seznam sportů uveden níže)

Extrémní sporty – lze připojistit za přirážku 500% k ceně pojištění (seznam sportů uveden níže)

Sport jako organizovaná činnost – lze připojistit za přirážku 100% k ceně pojištění (vztahuje se pouze na sporty zařazené v kategorii: rekreační, zimní, rizikové a extrémní sporty), činnost nelze pojistit u profesionálních sportovců

Volitené připojištění stornovacích poplatků

Připojištění stornopoplatků lze sjednat pouze před, nebo současně se zaplacením poslední splátky, resp. plným zaplacením cesty zájezdu, případně samostatných služeb cestovního ruchu, maximálně pak následující den po plném zaplacení cesty

Pojistné plnění vás ochrání v případech, např. kdy:

 • vážné akutní onemocnění nebo úraz pojištěného nebo jemu blízké osoby vyžadující hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře;
 • úmrtí pojištěného nebo jemu blízké osoby;
 • podstatnou škodu na majetku pojištěného vzniklou těsně před odjezdem do zahraničí následkem požáru, povodně, trestného činu třetí osoby, pokud lze doložit, že přítomnost pojištěného je nezbytná ke stanovení rozsahu škody;
 • nezaviněná ztráta zaměstnání pojištěného v důsledku organizačních změn či zrušení zaměstnavatele;
 • zdravotní komplikace vyžadující hospitalizaci pojištěné osoby v důsledku rizikového těhotenství (do 32. týdne včetně).
Připojištění stornovacích poplatků (pokud je sjednáno)
Spoluúčast 20 %
Maximální limit  100.000 Kč / osoba (celkově max 400.000 Kč / smlouva)

Sleva za rodinu

Rodina = rodiče do 69 let (manžel/manželka, druh/družka, min. 1 osoba) a děti do dovršení věku 18 let, které mají společné bydliště na adrese uvedené v pojistné smlouvě (max. 5 děti). V rámci rodiny může být pojištěno maximálně 6 osob.

Definice sportů

Rekreační sporty

V základní sazbě je pojištěna pracovní činnost duševních pracovníků (administrativní práce) a následující či podobné sporty: aerobic, airsoft, atletika, aqua aerobic, badminton, baseball, basketbal, boccia, bouldering, bowling, buggykiting, bumerang, bungee running, bungee trampolin, curling, cyklistika, cyklokros, dětské tábory bez sportovního zaměření a se sportovním zaměřením z této skupiny činností, dragboat – dračí lodě a pádlování, duatlon (běh + kolo + běh), fitness a bodybulding, florbal, fotbal, footbag, frisbee, goalball, golf, hasičský sport + cvičení záchranných sborů, házená, hokejbal, horské kolo (ne sjezd), cheerleaders – roztleskávačky, in-line bruslení, jachting – pobřežní plavba, jezdecké sporty, jóga a cvičení pro zdraví, kajak a kanoe v nenáročných podmínkách, kickbox – aerobic, kiteboarding, kitesurfing, koloběh, kolová, korfbal, kriket, kulečník, kulturistika, kuželky, lakros, lanové aktivity, let balónem, lukostřelba, metaná, moderní gymnastika, motokáry v půjčovnách, mountainboarding na vyznačených trasách, nohejbal, orientační běh, parasailing, petanque, plavání, plážový volejbal, pozemní hokej, psí spřežení, radiový orientační běh, ragby, rybolov ze člunu, sálová kopaná, showdown, silniční běh, skateboarding, skoky na trampolíně bez jištění, softbal, spinning, sportovní rybaření, sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně), squash, stolní fotbal, stoní hokej, stolní společenské hry, stolní tenis, synchronizované plavání, šachy, šerm sportovní (klasický) ne však historický, šipky, šnorchlování, tanec společenský, tenis, tchoukball, treking, turistika v deštném pralese s průvodcem, veslování, vodní lyžování, vodní pólo, vodní skútr, volejbal, vysokohorská turistika bez horolezeckého náčiní, značené cesty bez „Via ferrata“ do 3 500 m.n.m., wakeboarding, wallyball, windsurfing, zorbing, žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo). Tyto sporty jsou v základní sazbě za předpokladu, že se jedná o běžně oddychové sportovní aktivity provozované na rekreační úrovni.

Zimní sporty

S přirážkou 25 % jsou pojištěny následující či podobné sporty: běh na lyžích po vyznačených trasách, biatlon, bruslení na ledě, lední hokej, lyžování po vyznačených trasách, monoski, saně, boby, snowtubbing – na vyznačených trasách, severská kombinace, skiatlon, slalom na lyžích, snowboarding po vyznačených trasách snowkiting a podobné sporty.

Rizikové sporty

S přirážkou 150 % jsou pojištěny následující či podobné sporty: aikido, akrobatický rock and roll, bikros, bojové sporty, bungee-jumping, skoky na laně, box, dětské tábory a soustředění se sportovním zaměřením z této skupiny činností, dostihy koňské, fly fox, historický šerm (bojový), jakékoliv sportovní soutěže registrovaných sportovců, jízda na „U“ rampě (in-line, skateboard, lyže), judo, karate, cickbox – bojové umění, lov sportovní, potápění do hloubky 40m, rafting a kanoistika na divoké řece, rope jumping, rychlobruslení lední, rychrobluslení in-line, silový trojboj, skiboby, skikros, sněžný skútr – sjezd, sportovní gymnastika, taekwondo, terénní cyklotratě Singletrail, vysokohorská turistika a ferraty (s nutností pomůcek) do 3500 m. n. m., vzpírání, zápas řeckořímský a podobné sporty.

Extrémní sporty

S přirážkou 500% jsou pojištěny následující či podobné sporty: aerials, akrobatické lyžování (včetně jízdy na boulích), alpinismus, canyoning, downhill, heliskiing, horolezectví, kaskadérství (včetně artistů), letecké sporty, lyžování a snowboarding mimo vyznačené trasy (freeskiing), mountboarding, moguls, paragliding a závěsné létání (rogalo), parašutismus, potápění v obtížných podmínkách (nad 40 m hloubky vždy), skálolezectví, skeleton, skialpinismus, skoky a lety na lyžích, slézání ledových a vodních vodopádů, speleologie, sportovní boby koridorech, sportovní saně v koridorech, streetluge, vysokohorská turistika  a feraty (s nutností pomůcek) nad 3500 m. n. m., závodní lyžování včetně tréninku. závody Ironman, závody Spartan Race. Připojištění extrémních sportů se vztahuje též na všechny činnosti jako připojištění rizikových sportů.

Nepojistitelné sporty

Pojištění se nevztahuje na sportovní činnosti profesionálních sportovců. Za profesionálního sportovce se považuje osoba:

 • která vykonává sportovní činnost pod profesionální smlouvou;
 • která se účastní soutěží, závodů, turnajů nebo tréninku či soustředění na úrovni světového poháru, olympiády, mistrovství světa, kontinentu nebo jednotlivých států.

Sportovní činnosti spojené s používáním dopravního prostředku.

Asistenční služby

Asistenční služba poskytuje pomoc 24 hodin denně v českém jazyce, včetně právního poradenství při nenadálých událostech krytých cestovním pojištěním:

Euro-Center Prague
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8
Tel.: +420 221 860 626

UAMK asistenční služba pro motoristy

Infoservis, silniční služba, odtahová služba bez limitu. Úschovna Vozidla max. 5 dní. Nedostatek paliva. Místní přeprava osob a zavazadel do 2.500 Kč. Náhradní vozidlo max. 5 dní. Náhradní ubytování max. 3 noci (2.500 Kč/os/noc). Repatriace vozidla bez limitu. Územní platnost dle VPP TP 191201, CLÁNEK 57.

Tel.: +420 261 104 592

Pojistné podmínky