Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

TOP cestovní pojištění

SV pojišťovna, a.s.

Cestovní pojištění (Svět bez ČR)

Od kdy pojištění platí?

Pojištění je platné od okamžiku připsání platby na účet Top-Pojištění.cz.

Pojištění lze sjednat pro

 • Typ pojištění:
  • Jednorázové pobyty
 • Cíl cesty = Evropa, celý Svět (mimo ČR)
 • Typ cesty
  • Turistická
  • Pracovní administrativní (bez příplatku)
  • Pracovní manuální (za příplatek)
 • Subjekt
  • Fyzická osoba
 • Sporty
  • Rekreační (automaticky kryté v základní ceně)
  • Zimní
  • Rizikové
  • Organizované (jsou součástí rizikových sportů)
  • Extrémní
 • Volitelná připojištění

Základní omezení pro sjednání pojištění

 • Max. počet osob na smlouvu = 12.
 • Nelze pojistit opakované pobyty.
 • Nelze sjednat pojištění pro podnikatele (OSVČ) a právnické osoby.
 • Pojištění nelze sjednat ze zahraničí.

Hlavní přehled pojistného plnění

Předmět pojištění / Produkt START MEDIUM TOP
Léčebné výlohy 4.000.000 8.000.000 neomezeno*
   Akutní zubní ošetření – dílčí limit 5.000 10.000 15.000
Pojištěni asistenčních služeb ANO ANO ANO
Úrazové pojištění NE ANO ANO
   Smrt úrazem 0 150.000 300.000
   Trvalé následky úrazu 0 300.000 600.000
Pojištěni odpovědnosti NE ANO ANO
   Odpovědnost za škodu – zdraví 0 5.000.000 10.000.000
   Odpovědnost za škodu – majetek 0 5.000.000 10.000.000
Pojištění zavazadel NE ANO ANO
   Zavazadla – celkový limit 0 25.000 50.000
   Zavazadla – limit na věc 0 10.000 20.000

 * Evropa = neomezeno; AUS, CAN, USA = 12 mil. Kč; zbytek světa = 20 mil. Kč

Cestovní pojištění a COVID-19

Léčebné výlohy v souvislosti s COVID-19 bezpečná země dle MZV ANO
země s vysokým rizikem nákazy, nebo kam MZV nebo Světová organizace nedoporučuje cestovat ANO
Úhrada nákladů na ubytování a stravu v důsledku nařízené karantény v zahraniční zdravotní (potvrzené onemocnění COVID-19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID-19) ANO

(produkt TOP)

Úhrada nákladů na zpáteční cestu v důsledku nařízené karantény v zahraničí v důsledku potvrzeného onemocnění COVID-19 ANO
v důsledku nepotvrzeného onemocnění COVID-19

ANO

(produkt TOP)

Storno cesty (připojištění) zdravotní (potvrzené onemocnění COVID-19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID-19) NE

Specifická volitelná připojištění

Autoasistence

Pojištění technické asistence vozidla (resp. autoasistence) se sjednává pro případ vzniku škodné události, která spočívá v poruše, havárii nebo repatriaci pojištěného vozidla při cestě do zahraničí. Předmětem pojištění technické asistence vozidla jsou prokazatelně vynaložené náklady či služby, které jsou spojené se zajištěním asistenčních služeb v důsledku pojistné události do limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Autoasistenci lze sjednat pro cesty do 30 dní (včetně) v rámci Evropy. Maximální stáří vozu je 20 let.

Pojištění storna cesty

Pojištění storna zájezdu nebo cesty je samostatným připojištěním, které kryje stornopoplatky cestovních kanceláří nebo jiných dopravců nebo ubytovacích zařízení. Pojištění storna zájezdu využijete v případě, že jste třeba nemocní, nebo máte zranění, které vám nedovolí odcestovat (přesné znění podmínek pro pojištění storna cesty naleznete v pojistných podmínkách). Riziko, že nebudete moci nastoupit v den odjezdu na svou vysněnou dovolenou, jednoduše existuje vždy. Pojištění storna zájezdu vám ale má ulehčit spoustu nervů i peněz, a proto je jeho sjednání tak výhodné.

Nejvyšší hranicí pojistného plnění pro pojištění stornopoplatků je limit pojistného plnění, na které bylo pojištění sjednáno, maximálně však 100.000 Kč dle zvoleného tarifu na každou pojištěnou osobu. Maximální limit na smlouvu je 400.000 Kč, dle zvoleného tarifu. Je-li pojištění sjednáno méně než 14 dní před plánovaným nastoupením cesty, bude pojistné plnění sníženo o polovinu. Spoluúčast je vždy ve výši 20 %.

Asistenční služby, nevíte si rady?

Pomoc 24 hodin denně v českém jazyce, včetně právního poradenství při nenadálých událostech krytých cestovním pojištěním. Tel.: +420 221 860 626

Euro-Center Prague
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8

UAMK asistenční služba pro motoristy (při sjednání připojištění autoasistence), tel.: +420 261 104 592.

Pojistné podmínky

Ostatní odkazy

 

/Aktualizováno k 19.6.2023/