222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění do zahraničí pro chronicky nemocné

Publikováno: 03.09.2015

AKTUALIZACE – Provázejí-li vás životem některá z chronických onemocnění, je nutné pečlivě zvážit výběr cestovního pojištění. Cestovní pojištění je u osob trpících chronickým onemocněním sjednatelné pouze v případě, že zdravotní stav pojištěné osoby je v posledních 6-12 měsících stabilizovaný. U některých pojišťoven spadají chronická onemocnění zcela do výluk. To znamená, že takováto onemocnění nejsou pojistitelná a sjednané cestovní pojištění se na ně nevztahuje. V tomto případě vám pojišťovna léčbu neuhradí.

Chronická onemocnění

Chronická onemocnění jsou taková onemocnění, která trvají dlouhou dobu a mají celkově pomalé změny na zdravotním stavu. Chronická onemocnění, jako jsou například srdeční choroby, mozková mrtvice, rakovina, onemocnění dýchacích cest, cukrovka nebo Alzheimerova choroba jsou nejčastějšími příčinami nemocnosti, invalidity a úmrtnosti. Chronická onemocnění dělíme na vrozená (vady, metabolické poruchy) a získaná v průběhu života (zánětlivá a nádorová onemocnění).

Stabilizovaná chronická onemocnění

Stabilizovaným chronickým onemocněnímse rozumí takové onemocnění, které sice existovalo před počátkem sjednání cestovního pojištění, ale zdravotní stav pojištěného v průběhu 6-12 měsíců před počátkem cestovního pojištění nenasvědčoval tomu, že by v průběhu pojištění nastala potřeba vyhledat lékařskou pomoc. Zde jako příklad můžeme uvést léčená onemocnění dýchacích cest, která sice existují, ale nezpůsobují žádné komplikace (např. astmatický záchvat).

Přehled pojištění chronických onemocnění (CHR)

Aktualizace 15.6.2020

Pojišťovna Možnost sjednání Poznámka ke sjednání
AXA Assistance ANO Pokud se klient léčí s chronickým onemocněním a jeho Zdravotní stav se za posledních 12 měsíců nezměnil, tedy nebyl hospitalizován či nebyly navýšeny dávky léků, pak je možné sjednat pojištění.
Allianz NE, nepojistitelné X
ČSOB ANO Pokud se klient léčí s chronickým onemocněním a jeho Zdravotní stav se za posledních 12 měsíců nezměnil, tedy nebyl hospitalizován či nebyly navýšeny dávky léků, pak je možné sjednat pojištění.
ERGO NE, nepojistitelné X
ERV ANO Pokud se klient léčí s chronickým onemocněním a jeho zdravotní stav se za posledních 6 měsíců nezměnil, tedy nebyl hospitalizován či nebyly navýšeny dávky léků, pak je možné sjednat pojištění.
Generali ANO Pokud se klient léčí s chronickým onemocněním a jeho zdravotní stav se za posledních 12 měsíců nezměnil, tedy nebyl hospitalizován či nebyly navýšeny dávky léků, pak je možné sjednat pojištění.
Slavia NE, nepojistitelné X
TOP NE, nepojistitelné X
Uniqa ANO Pokud se klient léčí s chronickým onemocněním a jeho zdravotní stav se za posledních 12 měsíců nezměnil, tedy nebyl hospitalizován či nebyly navýšeny dávky léků, pak je možné sjednat pojištění.
Union NE, nepojistitelné X
Ušetřeno.cz ANO Pokud se klient léčí s chronickým onemocněním a jeho Zdravotní stav se za posledních 12 měsíců nezměnil, tedy nebyl hospitalizován či nebyly navýšeny dávky léků, pak je možné sjednat pojištění.
VZP Ne, nepojistitelné X

Autor: Richard Kadlec