Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění INTER PARTNER ASSISTANCE

Můžete znát také pod názvem Cestovní pojištění AXA Assistance.

Nyní můžete využít akci – sleva 50 % na cestovní pojištění, sleva je již započítaná automaticky ve srovnání.

Typy cestovního pojištění:

 • Jednorázové cestovní pojištění - nejběžnější typ pojištění pro cestu do zahraničí, která může trvat od 1 dne až do 1 roku.
 • Celoroční cestovní pojištění s opakovanými výjezdy - pokud jezdíte za hranice často, doporučujeme právě tuto variantu. Pojištění si tak sjednáte jednorázově a jste bez starostí před jednotlivými cestami. Je platné pro neomezený počet výjezdů (každý v rozmezí od 1 do 90ti dnů).

Cestovní pojištění a COVID-19

Léčebné výlohy v souvislosti s COVID 19 bezpečná země ANO
země s vysokým rizikem nákazy, nebo kam MZV nebo Světová organizace nedoporučuje cestovat ANO (pouze Excelent)
Úhrada nákladů na ubytování a
stravu v důsledku nařízené karantény v zahraniční
zdravotní (potvrzené onemocnění COVID 19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID 19) ANO
Úhrada nákladů na zpáteční cestu v důsledku
nařízené karantény v zahraničí
v důsledku potvrzeného onemocnění COVID 19 ANO
v důsledku nepotvrzeného onemocnění COVID 19 ANO
Storno cesty (připojištění) zdravotní (potvrzené onemocnění COVID 19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID 19) NE

Platnost

 • 4 hodiny po zadání platby pojistného na účet Top-Pojištění.cz.

Nabízené varianty:

 • Reference – Krátké výlety do sousedních zemích (např. návštěva rodiny, výlet za nákupy apod.). Limity 2,5 milionu Kč na léčebné výlohy, odpovědnost za škodu není v ceně. V ceně pojištění nejsou další důležitá rizika jako je například pojištění odpovědnosti.
 • Komfort – Klidná nenáročná dovolená po Evropě. Limity 5 milionů Kč na léčebné výlohy, 4 miliony Kč na odpovědnost za ujmu na zdraví,  1 milion Kč na odpovědnost za ujmu na věci,  20 tisíc Kč  na zavazadla.
 • Excelent – Hoďte starosti za hlavu a užívejte si naplno bez ohledu kam cestujete. Excelent je ta správná volba pro jistotu a klid na cestách. Nejvyšší limity: 500 milionů Kč na léčebné výlohy vč. nákladů na repatriaci či zásahu horské služby, 25 milionů Kč na způsobené škody na zdraví. V ceně navíc i pojištění zavazadel, právní asistence, odpovědnost za škodu na majetku, či pojištění cesty letadlem. A k tomu chráníme i vaše domácí mazlíčky.

Přehled pojistného plnění

Předmět pojištění Limit pojistného plnění
 Pojistný program: Reference Komfort Excelent
Evropa Svět bez USA a Kanady Celý svět Evropa Svět bez USA a Kanady Celý svět Evropa Svět bez USA a Kanady Celý svět
Celkový limit plnění
3.000.000 Kč 7.000.000 Kč 500.000.000 Kč
Pojištění léčebných výloh (PLV)
Celkový limit 2.500.000 Kč 5.000.000 Kč 500.000.000 Kč
– repatriace a transporty reálné náklady do limitu PLV
– zuby 6.000 Kč 11.000 Kč 20.000 Kč
– pojištění zásahu horské služby při pojistné události reálné náklady do limitu PLV
– návštěva rodinného příslušníka – doprava reálné náklady do limitu PLV
– návštěva rodinného příslušníka – ubytování 100 EUR / noc; max. 10 nocí 150 EUR / noc; max. 10 nocí 200 EUR / noc; max. 10 nocí
– dílčí limit pro léčebné výlohy související s onemocněním COVID-19 v oblastech, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat nebo doporučuje tyto cesty odložit. 25 000 000 Kč na území zvoleném v pojistné smlouvě
– náklady na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní
karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá
v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na
náklady místních úřadů
10.000 Kč, spoluúčast 20% 15.000 Kč, spoluúčast 20% 15.000 Kč, spoluúčast 20% 10.000 Kč, spoluúčast 20% 15.000 Kč, spoluúčast 20% 15.000 Kč, spoluúčast 20% Evropa, Svět bez USA a Kanady + Celý svět:
30 000 Kč, spoluúčast 20 %
– náklady na předčasný návrat po ukončení nařízené preventivní
karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 mimo území České
republiky, pokud pro návrat nebylo možné využít původně
plánovaný způsob dopravy
10.000 Kč, spoluúčast 20% 15.000 Kč, spoluúčast 20% 15.000 Kč, spoluúčast 20% 10.000 Kč, spoluúčast 20% 15.000 Kč, spoluúčast 20% 15.000 Kč, spoluúčast 20% Evropa, Svět bez USA a Kanady + Celý svět:
30 000 Kč, spoluúčast 20 %
Pojištění asistenčních služeb (PAS)
Turistické a lékařské informace ano ano ano
Telefonická pomoc v nouzi ano ano ano
Lifestyle asistence ano
Pojištění právní ochrany (PPO)
Pojištění právní ochrany 20.000 Kč 100.000 Kč
Úrazové pojištění (ÚP)
Smrt úrazem 250.000 Kč 500.000 Kč
Trvalé následky úrazu 500.000 Kč 1.000.000 Kč
Pojištění odpovědnosti (ODP)
Odpovědnost za škodu – na zdraví 4.000.000 Kč 25.000.000 Kč
Odpovědnost za škodu – na věci 1.000.000 Kč 10.000.000 Kč
Odpovědnost – ušlý zisk 1.000.000 Kč
Spoluúčast při škodách 5.000 Kč 5.000 Kč
Pojištění zavazadel (PZA)
Pojištění zavazadel – celkový limit 20.000 Kč 40.000 Kč
Pojištění zavazadel – limit na věc 10.000 Kč 20.000 Kč
Ztráta osobních dokladů – dílčí limit 4.000 Kč 4.000 Kč
Elektronika, sportovní vybavení – dílčí limit 10.000 Kč 20.000 Kč
Pojištění obchodního vybavení – dílčí limit 40.000 Kč
Pojištění cestování letadlem (PCL)
Pojištění zpoždění zavazadel (o více než 6 hodin) 5.000 Kč
Pojištění zpoždění a zrušení letu (o více než 6 hodin) 500 Kč / hod; max. 10.000 Kč
Pojištění domácích mazlíčků (PDM)
Pojištění veterinární péče 20.000 Kč
Doprava domácího zvířete k veterináři 20.000 Kč
Rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené domácím zvířete do limitu ODP
Volitelná připojištění Reference Komfort Excelent
Pojištění rizikových sportů
Rozšíření rozsahu krytí PLV + ÚP + ODP do limitu PLV do limitu PLV, ÚP nebo ODP
Pojištění storna cesty
Pojištění storna cesty reálné náklady do výše zaplacené částky, max. 500 000 Kč
Spoluúčast 20 %
Pojištění nevyužité dovolené 700 Kč za každý den; max. 5 000 Kč
Pojištění předčasného návratu reálné náklady na zpáteční cestu
Pojištění práce a studium
Rozšíření rozsahu krytí do limitu PLV nebo ÚP
Pojištění drink povolen
Rozšíření rozsahu krytí do limitu PLV
Pojištění půjčeného vozidla
Pojištění spoluúčasti na půjčeném vozidle 30.000 Kč
Pojištění chronických onemocnění
Pojištění léčebných výloh - celkový limit 2.500.000 Kč 5.000.000 Kč
Pojištění autoasistence – Zahraničí
Oprava vozidla na místě příjezd + 1 hodina práce
Odtah do nejbližšího servisu reálné náklady
Parkovné 3 dny - reálné náklady
Náhradní ubytování v hotelu 2 noci - 80 EUR / osoba / noc
Repatriace neopraveného automobilu do ČR pokud nelze opravit do 5 pracovních dnů - 55.000 Kč
Sešrotování vozidla pokud nelze opravit do 5 pracovních dnů a cena odtahu do ČR přesáhne zůstatkovou cenu vozidla, max. 500 EUR
Doplňkové asistenční služby
Telefonické tlumočení při styku s úřady Ano

Pojištění rizikových sportů
Díky připojištění budete moci podnikat své oblíbené aktivity takřka bez omezení! Toto připojištění zvolte, pokud se budete v zahraničí věnovat rizikovým sportům. Lze připojistit za přirážku 200 % k ceně pojištění (seznam sportů uveden níže)

Pojištění storna cesty
Neriskujte. Nikdy nevíte, co se může stát. Pořiďte si pojištění storna zájezdu a hoďte starosti za hlavu. Pojištění storna zájezdu si můžete sjednat nejpozději 15 dní před odjezdem. Pojištění pokrývá stornovací poplatky, které požaduje cestovní kancelář (anebo dopravce) při zrušení cesty před vycestováním.

Pojištění drink povolen
S tímto připojištěním se nemusíte bát dát si koktejl na pláži, svařák na sjezdovce nebo zkrátka jen pivo po večeři. Můžete být v klidu až do 0,8 promile (odpovídá to zhruba čtyřem pivům nebo panákům).  

Pojištění půjčeného vozidla
Pokud si plánujete v zahraničí půjčit automobil, motorku nebo skútr, je tohle připojištění učené přímo pro vás. V případě nehody vozu vám pojišťovna pokryje spoluúčast, kterou po vás bude chtít půjčovna.

Pojištění chronických onemocnění
Rozšiřuje pojištění léčebných výloh na chronická onemocnění, u nichž pokrývá úhradu nákladů spojených s poskytnutím akutní a neodkladné péče.  

Autoasistence
Připojištění je vhodné pro všechny, kdo jedou na dovolenou autem. Zajistí vám opravu na místě nebo odtah do servisu, následnou opravu vozu a v případě vážné závady převoz auta a posádky zpět domů.

Další nabízené varianty:

 • Reference Plus
 • Reference Super
 • Reference SuperPlus
Předmět pojištění Limit pojistného plnění
 Pojistný program: REFERENCE Plus REFERENCE Super REFERENCE SuperPlus
Evropa Svět bez USA a Kanady Celý svět Evropa Svět bez USA a Kanady Celý svět Evropa Svět bez USA a Kanady Celý svět
Celkový limit plnění 3.500.000 Kč 3.500.000 Kč 3.500.000 Kč
Pojištění léčebných výloh (PLV)
Celkový limit léčebných výloh 3.000.000 Kč 3.000.000 Kč 3.000.000 Kč
repatriace a transporty reálné náklady do limitu PLV
návrat do místa bydliště při snížené pohyblivosti následkem pojistné události
limit na ošetření zubů 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč
pojištění zásahu horské služby při pojistné události reálné náklady do limitu PLV
doprava doprovázející osoby reálné náklady do limitu PLV
ubytování doprovázející osoby 100 EUR / noc; max. 10 noc 100 EUR / noc; max. 10 noc 100 EUR / noc; max. 10 noc
Pojištění asistenčních služeb (PAS)
Turistické a lékařské informace ano
Telefonická pomoc v nouzi ano
Lifestyle asistence ano
Pojištění právní ochrany (PPO)
Pojištění právní ochrany
Úrazové pojištění (ÚP)
Smrt úrazem 150.000 Kč 150.000 Kč
Trvalé následky úrazu 300.000 Kč 300.000 Kč
Pojištění odpovědnosti (ODP)
Odpovědnost za škodu – zdraví 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč
Odpovědnost za škodu – na věci 500.000 Kč 500.000 Kč
Spoluúčast při škodách 5.000 Kč 5.000 Kč
Pojištění zavazadel (PZA)
Pojištění zavazadel – celkový limit
Pojištění zavazadel – limit na věc
Ztráta osobních dokladů
Elektronika, sportovní vybavení – dílčí limit
Pojištění obchodního vybavení – celkový limit
Pojištění cestování letadlem (PCL)
Pojištění zpoždění zavazadel (o více než 6 hodin)
Pojištění zpoždění a zrušení letu (po více než 6 hodinách od plánovaného odletu)

Definice sportů

Rekreační a zimní sporty:

Rekreační a zimní sporty jsou následující běžné oddychové sportovní aktivity a sporty provozované na rekreační úrovni. Aktuální seznam běžných sportů

Rizikové sporty:

Zahrnuje všechny rekreační, běžné zimní a níže uvedené sporty provozované jak na rekreační úrovni tak výkonnostně nebo v souvislosti s provozováním profesionálního sportu nebo po dobu účasti na veřejně organizovaných sportovních soutěžích a přípravy na ně. Aktuální seznam rizikových sportů

Nepojistitelné sporty (vyloučeny z pojištění):

Aerials, base jump, běh s býky, buildering, cave diving (jeskynní potápění), cliffdiving, dragster, freediving, hoverboard, jachting - oceánská plavba, kajak nebo kanoe nad stupeň obtížnosti WW6, kaskadérství, artisti, letecké sporty, lov exotické divoké zvěře, motoristické sporty ostatní, potápění pod ledem, rafting nad stupeň obtížnosti WW6, severská kombinace, skeleton, skiextrém, skikros, skoky a lety na lyžích, sněžný skútr - sjezd, spartan race, sportovní boby v koridorech, sportovní saně v koridorech, swing jumping, sky surfing, technické potápění, výpravy nebo expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami nebo rozsáhlých neobydlených oblastí (poušť, otevřené moře, polární oblasti apod.) a další sporty obdobné rizikovosti.

Pojištění lze sjednat:

 • pro cesty do 365 dnů
 • pro cesty jak po Evropě, tak po celém světě včetně USA a Kanady
 • pro cesty turistické i pracovní (administrativní i manuální činnosti)
 • při provozování rekreačních, zimních, rizikových sportů
 • při účasti na organizovaných soutěžích
 • pojištění storna
 • i pro cesty do ČR

Pojištění nelze sjednat:

 • pro cesty nad 90 dnů a současně pro osoby starší 70 let
 • pro produkty REFERENCE+ pro cesty nad 90 dnů
 • pro produkty REFERENCE+ pro pracovní cesty
 • pro provozování extrémních sportů
 • ze zahraničí

Asistenční služby, nevíte si rady?

Pomoc 24 hodin denně v českém jazyce, včetně právního poradenství při nenadálých událostech krytých cestovním pojištěním: Tel.: +420 272 099 911

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4

Pojistné podmínky: