Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

AXA Assistance

INTER PARTNER ASSISTANCE

Cestovní pojištění (Svět bez ČR)

Od kdy pojištění platí?

Pojištění je platné od okamžiku zadání neodvolatelného příkazu k úhradě pojistného na bankovní účet Top-Pojištění.cz, nejdříve však po 4 hodinách od okamžiku provedení úhrady.

Pojištění lze sjednat pro

 • Typ pojištění:
  • Jednorázové pobyty
  • Opakované pobyty (každý v rozmezí od 1 do 90 dnů)
 • Cíl cesty = Svět včetně České republiky
 • Typ cesty
  • Turistická
  • Pracovní administrativní
  • Pracovní manuální
 • Subjekt
  • Fyzická osoba
  • Podnikatel (OSVČ)
  • Právnická osoba
 • Sporty
  • Rekreační (automaticky kryté v základní ceně)
  • Zimní (automaticky kryté v základní ceně)
  • Rizikové
  • Organizované (jsou součástí rizikových sportů)
 • Volitelná připojištění

Základní omezení pro sjednání pojištění

 • Max. počet osob na smlouvu = 20.
 • Osoby ve věku 70+ nelze pojistit nad 90 dní u jednorázových pobytů.
 • Pracovní cestu lze pojistit pouze u osob ve věku 18-69.
 • Nelze pojistit extrémní sporty.
 • Pojištění nelze sjednat ze zahraničí.

Hlavní přehled pojistného plnění

Předmět pojištění / Produkt REFERENCE REFERENCE SUPER PLUS KOMFORT EXCELENT
Léčebné výlohy 2.500.000 3.000.000 5.000.000 500.000.000
Pojištěni asistenčních služeb ANO ANO ANO ANO
Úrazové pojištění NE ANO ANO ANO
   Smrt úrazem 150.000 250.000 500.000
   Trvalé následky úrazu 300.000 500.000 1.000.000
Pojištěni odpovědnosti NE ANO ANO ANO
   Odpovědnost za škodu – zdraví 2.000.000 4.000.000 25.000.000
   Odpovědnost za škodu – majetek 500.000 1.000.000 10.000.000
   Odpovědnost – ušlý zisk 1.000.000
Pojištění zavazadel NE ANO ANO ANO
   Zavazadla – celkový limit 10.000 20.000 40.000
   Zavazadla – limit na věc 5.000 10.000 20.000
Pojištění domácích mazlíčků NE NE NE ANO
   Pojištění veterinární péče 20.000
   Doprava domácího zvířete k veterináři 20.000
   Pojištění odp. za škodu způs. dom. zvířetem do limitu poj. odpovědnosti
Cestování letadlem NE NE NE ANO
   Zpoždění zavazadel (o více než 6 hodin) 5.000
   Zpoždění a zrušení letu (o více než 6 hodin) 500 Kč za každou hodinu, max. 1.000 Kč

Cestovní pojištění a COVID-19

Léčebné výlohy v souvislosti s COVID-19 bezpečná země dle MZV ANO
země s vysokým rizikem nákazy, nebo kam MZV nebo Světová organizace nedoporučuje cestovat ANO

(pouze Excelent do limitu 25 mil. Kč)

Úhrada nákladů na ubytování a stravu v důsledku nařízené karantény v zahraniční s limitem 15.000 Kč / 30.000 Kč se spoluúčastí 20 % zdravotní (potvrzené onemocnění COVID-19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID-19) ANO

(pouze Excelent a Komfort)

Úhrada nákladů na zpáteční cestu v důsledku nařízené karantény v zahraničí s limitem 15.000 Kč / 30.000 Kč se spoluúčastí 20 % v důsledku potvrzeného onemocnění COVID-19 ANO
v důsledku nepotvrzeného onemocnění COVID-19 ANO

(pouze Excelent a Komfort)

Storno cesty (připojištění) zdravotní (potvrzené onemocnění COVID-19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID-19) NE

Specifická volitelná připojištění

Autoasistence

Pojištění technické asistence vozidla (resp. autoasistence) se sjednává pro případ vzniku škodné události, která spočívá v poruše, havárii nebo repatriaci pojištěného vozidla při cestě do zahraničí. Předmětem pojištění technické asistence vozidla jsou prokazatelně vynaložené náklady či služby, které jsou spojené se zajištěním asistenčních služeb v důsledku pojistné události do limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Autoasistenci lze sjednat pro cesty do 30 dní (včetně) v rámci Evropy. Maximální stáří vozu je 15 let.

Pojištění storna cesty

Pojištění storna zájezdu nebo cesty je samostatným připojištěním, které kryje stornopoplatky cestovních kanceláří nebo jiných dopravců nebo ubytovacích zařízení. Pojištění storna zájezdu využijete v případě, že jste třeba nemocní, nebo máte zranění, které vám nedovolí odcestovat (přesné znění podmínek pro pojištění storna cesty naleznete v pojistných podmínkách). Riziko, že nebudete moci nastoupit v den odjezdu na svou vysněnou dovolenou, jednoduše existuje vždy. Pojištění storna zájezdu vám ale má ulehčit spoustu nervů i peněz, a proto je jeho sjednání tak výhodné.

Pojištění stornopoplatků lze sjednat nejpozději 15 dní před odjezdem. Maximální limit plnění je 500 tis. Kč. Spoluúčast je vždy ve výši 20 %.

Pojištění Drink povolen

S tímto připojištěním se nemusíte bát dát si koktejl na pláži, svařák na sjezdovce nebo zkrátka jen pivo po večeři. Pokud ve smlouvě máte sjednáno pojištění drink povolen, vztahuje se škodové pojištění i na události, k nimž došlo v souvislosti s požitím alkoholu, kdy jste neprodleně po vzniku pojistné události, nejpozději však do 2 hodin od jejího vzniku, nadýchali nebo měli jinak naměřenou hodnotu alkoholu v krvi do 0,8 promile (odpovídá to zhruba čtyřem pivům nebo panákům). Uvedené rozšíření pojištění se však nevztahuje na situace, kdy jste porušili místní předpisy, které zakazují výkon určité činnosti pod vlivem alkoholu (např. zákaz řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu apod.).

Pojištění půjčeného vozidla

Pokud si plánujete v zahraničí půjčit automobil, motorku nebo skútr, je tohle připojištění učené přímo pro vás. V případě nehody vozu vám pojišťovna pokryje spoluúčast, kterou po vás bude chtít půjčovna, a to až do výše 30.000 Kč. Pojištění se nevztahuje na případy, kdy vozidlo nebylo půjčeno v oficiální půjčovně, kdy jste nepřivolali místní policii, nebo pokud nárokujete celou škodu, nikoliv spoluúčast.

Pojištění chronických onemocnění

Rozšiřuje pojištění léčebných výloh na chronická onemocnění, u nichž pokrývá úhradu nákladů spojených s poskytnutím akutní a neodkladné péče.

Chronické onemocnění je vrozené nebo v průběhu života získané rozvíjející se onemocnění u kterého došlo v době 12 měsíců před uzavřením pojistné smlouvy ke změně, tedy došlo ke změně zdravotního stavu pojištěného. Změnou zdravotního stavu si můžeme představit např. hospitalizaci, akutní léčbu v souvislosti s chronickým onemocněním, nebo došlo u pojištěného k úpravě medikace. Pro definici chronického onemocnění bývá podstatné, že toto onemocnění bylo diagnostikováno.

Asistenční služby, nevíte si rady?

Pomoc 24 hodin denně v českém jazyce, včetně právního poradenství při nenadálých událostech krytých cestovním pojištěním. Tel.: +420 272 099 911

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4

Pojistné podmínky

Ostatní odkazy

 

/Aktualizováno k 25.5.2023/