222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění AXA

 • Pojištění je platné od okamžiku zadání neodvolatelného příkazu k úhradě pojistného na bankovní účet Top-Pojištění.cz, nejdříve však po 4 hodinách od okamžiku provedení úhrady.

Pojištění lze sjednat:

 • pro cesty do 365 dnů
 • pro cesty jak po Evropě, tak po celém světě včetně USA a Kanady
 • pro cesty turistické i pracovní (administrativní i manuální činnosti)
 • při provozování rekreačních, zimních, rizikových sportů
 • při účasti na organizovaných soutěžích
 • pojištění storna
 • i pro cesty do ČR

Pojištění nelze sjednat:

 • pro cesty nad 90 dnů pro osoby starší 70 let
 • pro produkty REFERENCE+ pro cesty nad 90 dnů
 • pro produkty REFERENCE+ pro pracovní cesty
 • pro provozování extrémních sportů
 • pojištění nelze sjednat ze zahraničí

Základní varianty pojištění:

 • REFERENCE – krytí léčebných výloh v zahraničí a asistence, rekreační a zimní sporty
 • KOMFORT – krytí léčebných výloh v zahraničí, asistence, pojištění odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění a pojištění zavazadel, rekreační a zimní sporty
 • EXCELENT – krytí léčebných výloh v zahraničí, asistence, pojištění odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění a pojištění zavazadel, pojištění zpoždění a zrušení letu, pojištění nevyužité dovolené, pojištění právní asistence, rekreační a zimní sporty
 • REFERENCE PLUS – krytí léčebných výloh v zahraničí a asistence, pojištění odpovědnosti za škodu, rekreační a zimní sporty
 • REFERENCE SUPER – krytí léčebných výloh v zahraničí a asistence, úrazové pojištění, rekreační a zimní sporty
 • REFERENCE SUPER PLUS – krytí léčebných výloh v zahraničí a asistence, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, rekreační a zimní sporty

Základní limity pojistného plnění:

Předmět pojištění Limit pojistného plnění
PLV  Pojistný program: REFERENCE KOMFORT EXCELENT
Evropa Celý svět Evropa Celý svět Evropa Celý svět
Celkový limit léčebných výloh 2.500.000 Kč 5.000.000 Kč 500.000.000 Kč
repatriace a transporty reálné náklady do limitu PLV
návrat do místa bydliště při snížené pohyblivosti následkem pojistné události reálné náklady do limitu PLV
limit na ošetření zubů 6.000 Kč 11.000 Kč 13.000 Kč
pojištění zásahu horské služby při pojistné události reálné náklady do limitu PLV
doprava doprovázející osoby reálné náklady do limitu PLV
ubytování doprovázející osoby 100 EUR / noc; max. 10 nocí 150 EUR / noc; max. 10 nocí 200 EUR / noc; max. 10 nocí
pojištění rizik souvisejících s terorismem 2.500.000 Kč 5.000.000 Kč
ÚP Smrt úrazem 250.000 Kč 500.000 Kč
Trvalé následky úrazu 500.000 Kč 1.000.000 Kč
ODP Odpovědnost za škodu – zdraví 1.000.000 Kč 25.000.000 Kč
Odpovědnost za škodu – na věci 500.000 Kč 10.000.000 Kč
Odpovědnost – následné finanční škody 1.000.000 Kč
spoluúčast při škodách nad 5000 Kč bez spoluúčasti bez spoluúčasti
spoluúčast při škodách do 5000 Kč 100% 100%
ZAV Pojištění zavazadel – celkový limit 20.000 Kč 40.000 Kč
pojištění zavazadel – limit na věc 10.000 Kč 25.000 Kč
Ztráta osobních dokladů 4.000 Kč 4.000 Kč
Elektronika, sportovní vybavení – limit 10.000 Kč 20.000 Kč
Pojištění obchodního vybavení – limit 40.000 Kč
 PLC Pojištění zpoždění zavazadel 5.000 Kč
Pojištění zpoždění a zrušení letu 500 Kč/hod; max. 10.000 Kč
PAS Turistické a lékařské informace ano
Telefonická pomoc v nouzi ano
Tlumočení a překlady ano
Pojištění právní ochrany 20.000 Kč 100.000 Kč
Lifestyle asistence ano

REFERENCE+

Předmět pojištění Limit pojistného plnění
PLV  Pojistný program: REFERENCE Plus REFERENCE Super REFERENCE SuperPlus
Evropa Celý svět Evropa Celý svět Evropa Celý svět
Celkový limit léčebných výloh 3.000.000 Kč 3.000.000 Kč 3.000.000 Kč
repatriace a transporty reálné náklady do limitu PLV
návrat do místa bydliště při snížené pohyblivosti následkem pojistné události
limit na ošetření zubů 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč
pojištění zásahu horské služby při pojistné události reálné náklady do limitu PLV
doprava doprovázející osoby reálné náklady do limitu PLV
ubytování doprovázející osoby 100 EUR / noc; max. 10 noc 100 EUR / noc; max. 10 noc 100 EUR / noc; max. 10 noc
pojištění rizik souvisejících s terorismem
ÚP Smrt úrazem 150.000 Kč 150.000 Kč
Trvalé následky úrazu 300.000 Kč 300.000 Kč
ODP Odpovědnost za škodu – zdraví 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč
Odpovědnost za škodu – na věci 500.000 Kč 500.000 Kč
Spoluúčast při škodách nad 5000 Kč bez spoluúčasti bez spoluúčasti
Spoluúčast při škodách do 5000 Kč 100% 100%
ZAV Pojištění zavazadel – celkový limit
Pojištění zavazadel – limit na věc
Ztráta osobních dokladů
Elektronika, sportovní vybavení – limit
Pojištění obchodního vybavení – limit
 PLC Pojištění zpoždění zavazadel
Pojištění zpoždění a zrušení letu
 PAS Turistické a lékařské informace ano
Telefonická pomoc v nouzi ano
Tlumočení a překlady ano
Pojištění právní ochrany
Lifestyle asistence

Připojištění:

Rizikové sporty (včetně Extrémních sportů) – lze připojistit za přirážku 200 % k ceně pojištění (seznam sportů uveden níže)

Sport jako organizovaná činnost – lze připojistit za přirážku 200 % k ceně pojištění (vztahuje se pouze na sporty zařazené v kategorii: rekreační, zimní a rizikové sporty)

Připojištění storna cesty – reálné náklady do výše zaplacené částky, maximálně 300.000 Kč

Storno zájezdu

Lze připojistit ke všem produktům. Sjednáním připojištění storna si pojištěný sjednává pojištění storna cesty, pojištění předčasného návratu a pojištěné nevyužité dovolené. Maximální limit pro pojištění storna na jednu pojistnou smlouvu je 300.000 Kč. Spoluúčast činí 10 %.

Připojištění storna cesty
Pojištění storna cesty reálné náklady do výše zaplacené částky, maximálně 300.000 Kč
Spoluúčast 10%
Pojištění nevyužité dovolené 700 Kč za každý den; max. 5.000 Kč
Pojištění předčasného návratu reálné náklady

Je-li k cestovnímu pojištění sjednáno připojištění storna, vzniká pojištění storna cesty (tj. je účinné) okamžikem uzavření pojistné smlouvy za předpokladu, že bylo uhrazeno pojistné v plné výši. Připojištění storna lze sjednat nejpozději do 14 kalendářních dní po úhradě ceny zájezdu nebo služby cestovního ruchu. Jsou-li zájezd nebo služba cestovního ruchu zakoupeny méně než 30 dní před plánovaným datem odjezdu, musí být připojištění storna sjednáno nejpozději v den úhrady ceny zájezdu nebo služby cestovního ruchu. Pokud je připojištění storna sjednáno později, poskytne pojistitel pojištěnému pojistné plnění z pojištění nevyužité dovolené a pojištění předčasného návratu, pojištěný však nemá právo na pojistné plnění z pojištění storna cesty.

Autoasistence na cestách

Připojištění je vhodné pro všechny, kdo jedou na dovolenou autem nebo na motorce. Zajistí vám opravu na místě nebo odtah do servisu, následnou opravu vozu a v případě vážné závady převoz auta a posádky zpět domů.

Autoasistence na cestách
Pojištění autoasistence (evropské země zelené karty)
Oprava vozidla na místě příjezd + 1 hodina práce
Odtah do nejbližšího servisu reálné náklady
Parkovné 3 dny – reálné náklady
Náhradní ubytování v hotelu 2 dny – 80 EUR / osobu / noc
Náhradní doprava do cíle cesty a domů vlak, autobus – reálné náklady
Repatriace neopraveného automobilu do ČR pokud nelze opravit do 5ti pracovních dnů – 50 000 Kč
Sešrotování vozidla neopravitelné do 5 ti pracovních dnů, a cena odtahu do ČR přesáhne zůstatkovou cenu vozidla, max. 500 EUR
Telefonické tlumočení při styku s úřady ano

Definice sportů:

Rekreační a zimní sporty:

Rekreační a zimní sporty jsou následující běžné oddychové sportovní aktivity a sporty provozované na rekreační úrovni: aerobic, airsoft, aquaaerobic, badminton, balet, baseball, basketbal, běh, běh na lyžích po vyznačených trasách, boccia, bowling, bruslení na ledě, bumerang, bungee running, bungee trampolin, curling, cyklistika, cykloturistika, dragboat – dračí lodě, fitness a bodybuilding, florbal, footbag, fotbal, frisbee, goalball, golf, házená, hokej (pozemní a lední), hokejbal, horské kolo (ne sjezd), cheerleaders (roztleskávačky), in-line bruslení, jízda lodí po kanálech (Holandsko, Francie), jízda na koni, jízda na slonovi nebo velbloudovi, jízda na tobogánu a vodní skluzavce, jízda na vodním banánu, jízda na vodním šlapadle, jóga, kajak nebo kanoe stupně obtížnosti WW1 a WW2, karetní a jiné stolní společenské hry, kickbox - aerobic, koloběh, kolová, korfbal, krasobruslení, kriket, kulečník, kuličky, kulturistika, kuželky, lakros, lyžování a snowboarding po vyznačených trasách včetně překonávání překážen ve snowparku (vyjma skoků), metaná, mini trampolína, minikáry, minibike, moderní gymnastika, nízké lanové překážky (do 1,5 m), nohejbal, orientační běh (včetně radiového), paintball, pétanque, plavání, plážový volejbal, potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, ale pouze za předpokladu, že je pojištěná osoba držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, rafting stupně obtížnosti WW1 a WW2, showdown, skákací boty – power boot, softbal, spinning, sportovní modelářství, sportovní rybaření ze břehu, squash, stolní fotbal, stolní hokej, stolní tenis, streetball, synchronizované plavání, šachy, šerm (klasický), šipky, šnorchlování, tanec společenský, tenis, tchaj-ťi, tchoukball, turistika nebo treking na značených cestách v nenáročném terénu se stupněm obtížnosti max. 2UIAA bez použití horolezeckých pomůcek a/nebo pohyb v nadmořské výšce do 3 500 m n.m, veslování, via ferrata stupně obtížnosti A, vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo) a další sporty obdobné rizikovosti.

Rizikové sporty:

Zahrnuje všechny rekreační, běžné zimní a níže uvedené sporty provozované jak na rekreační úrovni tak výkonnostně nebo v souvislosti s provozováním profesionálního sportu nebo po dobu účasti na veřejně organizovaných sportovních soutěžích a přípravy na ně: aerotrim, aikido, judo, karate, taekwondo, kickbox, MMA a další bojové sporty, akrobatické lyžování, akrobatický rock and roll, alpinismus, americký fotbal, atletika včetně skoku o tyči a pěti, sedmi a desetiboje, balet, australský fotbal, biatlon, bikros, bouldering, box, wrestling, řeckořímský zápas a jiné zápasení, bublik, canyoning, cyklokros, cyklotrial, dostihy koňské, duatlon, fly fox (ziplining), fourcross, freeboarding, freeride, freeskiing, freestyle, hasičský sport (včetně cvičení záchranných sborů), heliskiing, historický šerm (bojový), horolezectví a všechny druhy lezení, jachting – kromě oceánské plavby, jet surfing, jízda na “U” rampě, jízda na kole v bikeparku, mountain biking, jízda na skateboardu, longboardu, jízda na snowboardu, lyžích mimo vyznačené trasy, jízda na snowscootu, jízda na vodním/sněžném skútru, kajak, kanoe stupně obtížnosti WW3-WW5, kanoepolo, kiting a všechny jeho varianty, kneeboarding, krasojízda, kvadriatlon, lov (hon) sportovní (s výjimkou lovu exotické divoké zvěře), lukostřelba, maraton, ultramaraton, moguls, monoski, motokáry, motoristické vodní sporty, motoskiering, mountainboarding, paragliding a závěsné létání (rogalo), parasailing, parašutismus, parkour, pětiboj moderní, podvodní rugby, poledance, potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou nad 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, ale pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, potápění se žraloky, psí, koňské spřežení, rafting stupně obtížnosti WW3-WW5, rope jumping, rugby, rybaření ze člunu, rychlobruslení, safari, saně, boby, snowtubbing – na vyznačených trasách, seakayaking, silový trojboj, sjezd na horských kolech, skialpinismus, skiatlon, skiboby, skitouring, skoky do vody, skoky na laně, bungee jumping, skymarathon, ultraskymarathon, slamball, sledge hokej, snowbungeekayaking, snowbungeerafting, snowrafting, snowtrampoline, speleologie, sportovní gymnastika, sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně), streetluge, stunt pogo, surfing, windsurfing, trampolína, triatlon (včetně ironman), tricking, turistika nebo treking se stupněm obtížnosti vyšším než 2UIAA  s použitím pomůcek odpovídajících stanovené obtížnosti a/nebo pohyb v nadmořské výšce nad 3 500 m n.m, účast na rekonstrukci historické bitvy, via ferrata stupně obtížnosti B až E, vodní paragliding, vysoké lanové překážky (do 10 m), vzpírání, wakeboarding, wallyball, zorbing a další sporty obdobné rizikovosti.

Nepojistitelné sporty (vyloučeny z pojištění):

Provozování sportů uvedených v této kategorii nené možné pojistit: aerials, base jump, běh s býky, buildering, cave diving (jeskynní potápění), cliffdiving, dragster, freediving, hoverboard, jachting - oceánská plavba, kajak nebo kanoe nad stupeň obtížnosti WW6, kaskadérství, artisti, letecké sporty, lov exotické divoké zvěře, motoristické sporty ostatní, potápění pod ledem, rafting nad stupeň obtížnosti WW6, severská kombinace, skeleton, skiextrém, skikros, skoky a lety na lyžích, sněžný skútr - sjezd, spartan race, sportovní boby v koridorech, sportovní saně v koridorech, swing jumping, sky surfing, technické potápění, výpravy nebo expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami nebo rozsáhlých neobydlených oblastí (poušť, otevřené moře, polární oblasti apod.) a další sporty obdobné rizikovosti.

Asistenční služby:

Asistenční služba poskytuje pomoc 24 hodin denně v českém jazyce, včetně právního poradenství při nenadálých událostech krytých cestovním pojištěním:

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Tel.: +420 272 099 990

Pojistné podmínky: