Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

UNIQA pojišťovna

Cestovní pojištění (Svět bez ČR)

Od kdy pojištění platí?

Pojištění je platné od okamžiku připsání platby na účet Top-Pojištění.cz.

Pojištění lze sjednat pro

 • Typ pojištění:
  • Jednorázové pobyty
 • Cíl cesty = Evropa, celý Svět, nebo Česká republika
 • Typ cesty
  • Turistická
  • Pracovní administrativní (bez příplatku)
  • Pracovní manuální (za příplatek)
 • Subjekt
  • Fyzická osoba
  • Podnikatel (OSVČ)
  • Právnická osoba
 • Sporty
 • Volitelná připojištění
 • Pojištění lze sjednat i ze zahraničí.

Základní omezení pro sjednání pojištění

 • Max. počet osob na smlouvu = 20.
 • Nelze pojistit opakované pobyty.
 • Nelze pojistit extrémní sporty.

Hlavní přehled pojistného plnění

Předmět pojištění / Produkt UNI5 UNI6 UNI7 UNI8 UNI9
Léčebné výlohy 5.000.000 5.000.000 5.000.000 8.000.000 40.000.000
   Akutní zubní ošetření – dílčí limit do výše limitu LV do výše limitu LV do výše limitu LV do výše limitu LV do výše limitu LV
Pojištěni asistenčních služeb ANO ANO ANO ANO ANO
Úrazové pojištění ANO ANO NE ANO ANO
   Smrt úrazem 150.000 150.000 0 200.000 300.000
   Trvalé následky úrazu 300.000 300.000 0 400.000 600.000
Pojištěni odpovědnosti ANO NE ANO ANO ANO
   Odpovědnost za škodu – zdraví 2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 15.000.000
   Odpovědnost za škodu – majetek 2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 15.000.000
Pojištění zavazadel NE ANO ANO ANO ANO
   Zavazadla – celkový limit 0 15.000 15.000 25.000 50.000
   Zavazadla – limit na věc 0 5.000 5.000 10.000 20.000

Cestovní pojištění a COVID-19

Léčebné výlohy v souvislosti s COVID-19 bezpečná země dle MZV ANO
země s vysokým rizikem nákazy, nebo kam MZV nebo Světová organizace nedoporučuje cestovat NE
Úhrada nákladů na ubytování a stravu v důsledku nařízené karantény v zahraniční zdravotní (potvrzené onemocnění COVID-19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID-19) NE
Úhrada nákladů na zpáteční cestu v důsledku nařízené karantény v zahraničí v důsledku potvrzeného onemocnění COVID-19 ANO
v důsledku nepotvrzeného onemocnění COVID-19 NE
Storno cesty (připojištění) zdravotní (potvrzené onemocnění COVID-19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID-19) NE

Specifická volitelná připojištění

Autoasistence

Pojištění technické asistence vozidla (resp. autoasistence) se sjednává pro případ vzniku škodné události, která spočívá v poruše, havárii nebo repatriaci pojištěného vozidla při cestě do zahraničí. Předmětem pojištění technické asistence vozidla jsou prokazatelně vynaložené náklady či služby, které jsou spojené se zajištěním asistenčních služeb v důsledku pojistné události do limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Autoasistenci lze sjednat pro cesty do 30 dní (včetně) v rámci Evropy. Maximální stáří vozu je 20 let.

Pojištění storna cesty

Pojištění storna zájezdu nebo cesty je samostatným připojištěním, které kryje stornopoplatky cestovních kanceláří nebo jiných dopravců nebo ubytovacích zařízení. Pojištění storna zájezdu využijete v případě, že jste třeba nemocní, nebo máte zranění, které vám nedovolí odcestovat (přesné znění podmínek pro pojištění storna cesty naleznete v pojistných podmínkách). Riziko, že nebudete moci nastoupit v den odjezdu na svou vysněnou dovolenou, jednoduše existuje vždy. Pojištění storna zájezdu vám ale má ulehčit spoustu nervů i peněz, a proto je jeho sjednání tak výhodné.

Pojištění stornovacích poplatků lze platně sjednat před, současně, nebo následující den po zaplacení poslední splátky za zájezd nebo služby, resp. před, současně, nebo následující den po zaplacení plné výše za zájezd nebo služby. Je-li pojištění stornovacích poplatků sjednáno později, pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění. Maximální limit plnění je 100 tis. Kč na osobu a 300 tis. Kč na smlouvu. Spoluúčast je vždy ve výši 20 %.

Asistenční služby, nevíte si rady?

Asistenční služba UNIQA poskytuje nepřetržitou pomoc 24 hodin denně v případě tísňové situace. O asistenční služby je možné požádat odkudkoliv telefonicky. Vždy je možná komunikace v českém jazyce. Tel.: +420 296 333 696

Pojištění rozšířených asistenčních služeb AUTO+ (autoasistence) – Europ Assistance, nepřetržitá služba 24 hodin denně, tel.: +420 296 333 696.

Pojistné podmínky

Ostatní odkazy

 

/Aktualizováno k 25.5.2023/