222 100 200 Zavoláme vám zpět

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. havarijní pojištění

Typ pojištění Ideálkasko
Pojistitelná vozidla všechna vozidla
Územní platnost Evropa včetně Turecka mimo Rusko, Bělorusko, Moldavsko a Ukrajinu
Limit asistenčních služeb 10.000 Kč
Možný rozsah pojištění 1) All-risk*
2) Odcizení+živel+vandalismus
Maximální limit plnění obvyklá cena vozidla v době vzniku pojistné události
Způsob plnění škody dle faktury i rozpočtem

*All-risk zahrnuje rizika Havárie, odcizení, živel a vandalismus

Spoluúčast si pak můžete zvolit ze dvou možností:

 • 5 % (minimálně 5.000 Kč)
 • 10 % (minimálně 10.000 Kč)

Pojištění obsahuje základní asistenci zdarma – ta se vztahuje na případ dopravní nehody nebo poruchy vozidla a zahrnuje příjezd asistenční služby, vyproštění vozidla, opravu na místě a odtah vozidla.

Asistenční služby ZDARMA

Asistence Sporo Asistence Speciál Asistence Super
Rozsah asistenčních služeb ZDARMA při poruše i nehodě
Sporopov Speciálpov nebo Ideálhav
Superpov
Všechna vozidla do 3.500 kg nad 3.500 kg do 3.500 kg nad 3.500 kg
  ČR ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí

příjezd asist. služby

oprava na místě

vyproštění vozidla

odtah vozidla

500 Kč 2.500 Kč 5.000 Kč 3.500 Kč 10.000 Kč 5.000 Kč 10.000 Kč 7.000 Kč 20.000 Kč

Informace k dalším asistenčním službám lze získat na tel. lince GLOBAL ASSISTANCE, a.s., + 420 1220.

Vznikne-li nárok na více asistenčních služeb nebo na některou vícekrát, pak se limity asistenčních služeb sčítají.

ZDARMA pomoc operátora v tlumočení (s policistou, asistenční službou, opravnou, hotelovým personálem, jiným úřadem – pokud je tento kontakt důsledkem nehody či
poruchy pojištěného vozidla), pomoc při vyhledání hotelu, opravny, nádraží, letiště, taxi, spoje v jízdním či letovém řádu.

Asistenční služby PLUS (A+)

Rozsah asistenčních služeb PLUS

Rozsah asistenčních služeb při poruše a nehodě

 

Asistence Plus (A+)

Asistence CAR Plus(A CAR +)
do 3.500 Kg včetně nad 3.500 kg do 3.500 Kg včetně
ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí
 • příjezd asistenční služby. odtah vozidla
6.000 Kč

 

22.000 Kč

 

8.000 Kč

 

32.000 Kč

 

18.000 Kč

 

66.000 Kč

 

 • oprava na místě
 • vyproštění vozidla
bez limitu
odtah vozidla do nejbližší autorizované opravny ne ne ne ne bez limitu
ubytování v nouzi (max. 2 noci) 1.000 Kč / os. / noc 2.000 Kč / os. / noc 1.000 Kč / os. / noc 2.000 Kč / os. / noc 2.000 Kč / os. / noc 4.000 Kč / os. / noc
úschovna nepojízdného vozidla (max. 2 dny) 500 Kč / den 500 Kč / den 750 Kč / den 2.000 Kč / den 1.000 Kč / den 1.000 Kč / den
úhrada nákladů na cestu do místa bydliště ano ano ano ano ano ano

Roční pojistné

Roční pojistné – Pojištění Asistence Plus
Varianta

produktu

Hmotnost vozidla
do 2,8 t do 3,5 t nad 3,5 t
1 násobek 500 Kč 600 Kč 1.900 Kč
2 násobek 1.000 Kč 1.200 Kč 3.800 Kč
CAR+ 1.500 Kč 1.800 Kč 6.200 Kč

Limity asistenční služby A+ se sčítají s limity asistenčních služeb Sporo, Speciál či Super.

Územní platnost Evropa dle ZPPVOZ 1/15.

Pojištění skel vozidla

Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 750 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč
40.000 Kč 5.520 Kč
120.000 Kč 16.560 Kč
 • Pojištění skel se vztahuje na všechna výhledová skla vozidla kromě panoramatických střech a střešních oken. U autobusů a trolejbusů se pojištění vztahuje pouze na čelní sklo.
 • Pojištění kryje rizika havárie, živelní události, odcizení a vandalismus.
 • Limit pojistného plnění je na jednu pojistnou událost.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.
 • Spoluúčast je v prvních 3 měsících 30 %, poté bez spoluúčasti (v případě sjednání v kombinaci s havarijním pojištěním se spoluúčast neuplatňuje).
 • V případě sjednání tohoto pojištění je sjednatel povinen zajistit fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Limit pojistného plnění  Roční pojistné za sedadlo
1 násobek 120 Kč
2 násobek 240 Kč
3 násobek 360 Kč
4 násobek 480 Kč
 • Úrazem se v tomto případě rozumí úraz, který byl způsoben v důsledku nehody nebo havárie vozidla osobám přepravovaným pojištěným vozidlem v prostoru určeném pro přepravu osob.
 • Nelze sjednat pro motorky, tříkolky, čtyřkolky a vozidla, která mají v TP uvedena místa k stání.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.

Pojistná nebezpečí a základní limity plnění (1 násobek):

 • pro případ smrti způsobené úrazem 100.000 Kč;
 • pro případ trvalých následků způsobených úrazem 150.000 Kč;
 • denní odškodné za dobu léčení úrazu 100,- Kč;
 • denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu 100,- Kč.

Pojištění zavazadel ve vozidle

Předmětem pojištění jsou cestovní zavazadla, věci osobní potřeby, sportovní potřeby (např. tenisové i squashové rakety, golfové nebo rybářské vybavení, kolečkové brusle, lyžařské boty apod.) a kočárky dopravované v pojištěném vozidle nebo umístěné v uzamčeném střešním boxu či pod sedadlem nebo přídavném boxu v případě motocyklu za podmínek uvedených v DPPHAV.

Pojistná rizika:

 • MINIZAV - havárie, ztráta, živelní událost
 • MAXIZAV - havárie, ztráta, živelní událost, odcizení, vandalismus
Limit pojistného plnění Roční pojistné
MINIZAV – 10.000 Kč 96 Kč
MINIZAV – 30.000 Kč 288 Kč
MAXIZAV – 10.000 Kč 655 Kč
MAXIZAV – 30.000 Kč 1.855 Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %. Limit pojistného plnění je na 1 pojistnou událost.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Předmětem pojištění je úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla do 3,5 t.

 • v případě odcizení vozidla, do uplynutí 14 dnů od oznámení odcizení vozidla policii, max. však do doby vrácení nalezeného vozidla,
 • v případě vzniku úplné škody na vozidle v důsledku dopravní nehody, živelné události nebo vandalismu do uplynutí 14 dnů od vzniku této škody,
 • po dobu opravy vozidla v důsledku dopravní nehody, živelné události nebo vandalismu.
Limit pojistného plnění Roční pojistné
3.000 Kč 390 Kč
5.000 Kč 650 Kč
10.000 Kč 1.300 Kč
15.000 Kč 1.950 Kč

SERVIS PRO

Pojištění pro případ poškození vašeho vozidla při dopravní nehodě zaviněné řidičem jiného vozidla.

Toto pojištění kryje:

 • vyřízení majetkové škody v pojišťovně viníka;
 • úhrada škody v plné výši (ve smluvním servisu);
 • poskytnutí náhradního vozidla při nehodě zaviněné řidičem jiného vozidla.

 

Pojistné podmínky: