841 41 41 41

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. havarijní pojištění

Typ pojištění KASKO
Pojistitelná vozidla všechna vozidla
Územní platnost Evropa včetně Turecka mimo Rusko, Bělorusko, Moldavsko a Ukrajinu
Limit asistenčních služeb 10.000 Kč
Možný rozsah pojištění 1) All-risk*
2) Odcizení+živel+vandalismus
Maximální limit plnění obvyklá cena vozidla v době vzniku pojistné události
Způsob plnění škody dle faktury i rozpočtem

*All-risk zahrnuje rizika Havárie, odcizení, živel a vandalismus

Spoluúčast si pak můžete zvolit ze dvou možností:

 • 5% (minimálně 5.000 Kč)
 • 10% (minimálně 10.000 Kč)

Pojištění obsahuje základní asistenci zdarma – ta se vztahuje na případ dopravní nehody nebo poruchy vozidla a zahrnuje příjezd asistenční služby, vyproštění vozidla, opravu na místě a odtah vozidla.

Asistenční služby ZDARMA:

Sporopov

Speciálpov nebo Ideálkasko *Superpov = (2x Speciálpov)

do 3,5 t nad 3,5 t
Rozsah asistenčních služeb: ČR ČR Zahraničí ČR Zahraničí
Vozidlo je nepojízdné v důsledku poruchy či nehody:

 • příjezd a odjezd asistenční služby
 • oprava na místě
 • vyproštění vozidla
 • odtah vozidla
500 Kč 2 500 Kč 5 000 Kč 3 500 Kč 10 000 Kč

Informace k dalším asistenčním službám lze získat na tel. lince
GLOBAL ASSISTANCE, a.s., + 420 1220.

*Superpov – obsahuje dvojnásobné limity Speciálpov.

Vznikne-li nárok na více asistenčních služeb nebo na některou vícekrát, pak se limity asistenčních služeb sčítají.

ZDARMA pomoc operátora v tlumočení (s policistou, asistenční službou, opravnou, hotelovým personálem, jiným úřadem – pokud je tento kontakt důsledkem nehody či
poruchy pojištěného vozidla), pomoc při vyhledání hotelu, opravny, nádraží, letiště, taxi, spoje v jízdním či letovém řádu.

Asistenční služby PLUS (A+)

Limity plnění Asistenčních služeb PLUS se sčítají s limity základních asistenčních služeb povinného i havarijního pojištění.

Rozsah asistenčních služeb:

Asistence Plus (A+)

do 3,5 t nad 3,5 t
ČR Zahraničí ČR Zahraničí
Vozidlo je nepojízdné v důsledku poruchy či nehody:

 • příjezd asistenční služby. odtah vozidla
 • oprava na místě
 • vyproštění vozidla
6.000 Kč 22.000 Kč 8.000 Kč 32.000 Kč
odtah vozidla do nejbližsí autorizované opravny ne ne ne ne
ubytování v nouzi (max. 2 noci) 1.000 Kč / os. / noc 2.000 Kč / os. / noc 1.000 Kč / os. / noc 2.000 Kč / os. / noc
úschovna nepojizdného vozidla (max. 2 dny) 500 Kč / den 500 Kč / den 750 Kč / den 2000 Kč / den
úhrada nákladů na cestu do místa bydliště ano ano ano ano
 • Roční pojistné pro vozidla do 3,5 t: 395 Kč
 • Roční pojistné pro vozidla nad 3,5 t: 1.460 Kč

Pojištění skel:

Pojištění se vztahuje na všechna výhledová skla na pojištěném vozidle výjma střešních nebo panoramatických oken. Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí 50 % během prvních 6 měsíců. Po uplynutí této doby se spoluúčast snižuje na  0 % . Pokud je součástí pojištění i havarijní pojištění nebo se jedná o nové vozidlo, je připojištění bez spoluúčasti od počátku pojištění.

Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 750 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč
60.000 Kč 5.520 Kč
120.000 Kč 16.560 Kč

Úrazové pojištění:

SPECIÁLPOV – vztahuje se na úrazy, které utrpí řidič pojištěného vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena

SUPERPOV – vztahuje se na úrazy, které utrpí celá posádka pojištěného vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena

Limit pojistného plnění Roční pojistné
Základní 120 Kč / osoba / rok
Dvojnásobné 240 Kč / osoba / rok
Trojnásobné 360 Kč / osoba / rok
Čtyřnásobné 480 Kč / osoba / rok

Úrazové pojištění celé posádky vozidla do 5 míst se základními limity

 • případ smrti – 100 000 Kč
 • trvalé následky  – 150 000 Kč
 • denní odškodné za léčení – 100 Kč
 • denní odškodné za pobyt v nemocnici – 100 Kč

při vyšším počtu sedadel je pojištěn pouze řidič, výše limitů je dvojnásobná

 • případ smrti – 200 000 Kč
 • trvalé následky  – 300 000 Kč
 • denní odškodné za léčení – 200 Kč
 • denní odškodné za pobyt v nemocnici – 200 Kč

*varianta SUPERPOV obsahuje dvojnásobné limity krytí

Pojištění zavazadel ve vozidle:

Předmětem pojištění jsou cestovní zavazadla, věci osobní potřeby, sportovní potřeby (např. tenisové i squashové rakety, golfové nebo rybářské vybavení, kolečkové brusle, lyžařské boty apod.) a kočárky dopravované v pojištěném vozidle nebo umístěné v uzamčeném střešním boxu či pod sedadlem nebo přídavném boxu v případě motocyklu za podmínek uvedených v DPPHAV.

Pojistná rizika:

 • MINIZAV - havárie, ztráta, živelní událost
 • MAXIZAV - havárie, ztráta, živelní událost, odcizení, vandalismus
Limit pojistného plnění Roční pojistné
MINIZAV – 10.000 Kč 96 Kč
MINIZAV – 30.000 Kč 288 Kč
MAXIZAV – 10.000 Kč 655 Kč
MAXIZAV – 30.000 Kč 1.855 Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10%. Limit pojistného plnění je na 1 pojistnou událost.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla:

Předmětem pojištění je úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla do 3,5 t.

 • v případě odcizení vozidla, do uplynutí 14 dnů od oznámení odcizení vozidla policii, max. však do doby vrácení nalezeného vozidla,
 • v případě vzniku úplné škody na vozidle v důsledku dopravní nehody, živelné události nebo vandalismu do uplynutí 14 dnů od vzniku této škody,
 • po dobu opravy vozidla v důsledku dopravní nehody, živelné události nebo vandalismu.
Limit pojistného plnění Roční pojistné
3.000 Kč 390 Kč
5.000 Kč 650 Kč
10.000 Kč 1.300 Kč
15.000 Kč 1.950 Kč

SERVIS PRO

 • bezplaté připojištění k produktu SUPERPOV
 • pro případ poškození vašeho vozidla při dopravní nehodě zaviněné řidičem jiného vozidla

Toto pojištění pokryje:

 • Vyřízení majetkové škody v pojišťovně viníka,
 • Úhrada škody v plné výši (ve smluvním servisu).
 • Poskytnutí náhradního vozidla při nehodě zaviněné řidičem jiného vozidla.

Extrabenefit PROFI – sleva až 15 %:

Pokud je to možné, v kalkulaci je automaticky zahrnut i Extrabenefit PROFI. Extrabenefit PROFI ve výši 36 měsíců je určen pro dobré řidiče, kteří předpokládají, že nezpůsobí pojistnou událost v období 3 let od data počátku smlouvy.

Komu je určen Extrabenefit PROFI:

 • pro nové smlouvy
 • smlouvy platné na dobu neurčitou
 • pro všechny kategorie vozidel
 • roční nebo pololetní platba pojistného
 • nelze uplatnit při záporném počtu bezeškodných měsíců

Sjednejte si Extrabenefit PROFI a  získejte tak slevu až 15%.

Dojde-li během tříletého období od vzniku smlouvy k pojistné události, pojistník se zavazuje pojistiteli vrátit slevu na pojistném za všechna pojistná období, v nichž byla sleva od počátku pojištění poskytnuta.

Pojistné podmínky: