222 100 200 Zavoláme vám zpět

Allianz povinné ručení

Povinné ručení musí být podle zákona v České republice sjednáno ke každému vozu. Bez něj nelze auto, motocykl i další silniční vozidla provozovat, ani ponechat odstavené na pozemních komunikacích. Kryje škody na zdraví a majetku, které provozem vozidla způsobíte dalším osobám. Povinné ručení se nevztahuje na škody způsobené na Vašem voze, k tomu slouží havarijní pojištění. Pokud tedy například způsobíte dopravní nehodu, povinné ručení za Vás uhradí škodu na autě osoby, kterou jste nabourali, ale náklady na opravu Vašeho vozu nekryje.

Sjednáním povinného ručení společně s havarijním pojištěním získáte komplexní ochranu vašeho vozidla.

Povinné ručení je možné sjednat ve čtyřech variantách:

Limity pojistného krytí (v Kč)
Újma na zdraví nebo usmrcení Škoda na majetku
35 mil. Kč 35 mil. Kč
70 mil. Kč 70 mil. Kč
150 mil. Kč 150 mil. Kč
200 mil. Kč 200 mil. Kč

Pojištění je:

 • bez spoluúčasti;
 • pro všechny druhy vozidel;
 • s územní platností států vyznačených na zelené kartě;
 • u osobních a nákladních vozidel do 3.500 kg je roční pojistné odvislé od vybrané kategorie ročního nájezdu kilometrů.

Součástí pojištění je základní asistenční služba i právní poradenství, které obsahuje:

 • poskytnutí telefonního, případně písemného jednorázového základního stanoviska k možnostem řešení pojistné události a rovněž zajištění požadované informace, zprostředkování, překlady a tlumočení.

Doplňková pojištění k povinnému ručení

(Doplňková pojištění za příplatek lze sjednat pouze pro osobní vozidla)

Pojištění skel

 • Pojištění skel vozidla je možné sjednat s limity pojistného krytí od 5.000 Kč do 50.000 Kč. Roční pojistné je odvislé od vybrané kategorie ročního nájezdu kilometrů.
 • Pojištění skel je možné sjednat u osobních a nákladních vozidel do 3.500 kg.
 • Územní platnost je celá Evropa včetně Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.
 • Pojištění se vztahuje na všechna okna, tzn. i na střešní okno; zničená po havárii, živelní události, odcizení či vandalismu.
 • Prvních 6 měsíců pojištění se spoluúčastí 50 %, poté bez spoluúčasti. Podmínkou je oprava skel ve smluvním servisu pojišťovny.

Úrazové pojištění

Základní limity:

 • Trvalé následky úrazu – 200.000 Kč
 • Smrt následkem úrazu – 100.000 Kč
 • Denní odškodné za dobu léčení – 50 Kč
 • Denní odškodné při pobytu v nemocnici – 50 Kč
Základní Dvojnásobný Trojnásobný
Sedadlo řidiče 173 Kč 346 Kč 518 Kč
2 sedadla 346 Kč 691 Kč 1.037 Kč
3 sedadla 518 Kč 1.037 Kč 1.555 Kč
4 sedadla 691 Kč 1.382 Kč 1.728 Kč
5 sedadel 864 Kč 1.728 Kč 2.592 Kč
6 sedadel 1.037 Kč 2.074 Kč 3.110 Kč
7 sedadel 1.210 Kč 2.419 Kč 3.629 Kč
8 sedadel 1.382 Kč 2.765 Kč 4.147 Kč
9 sedadel 1.555 Kč 3.110 Kč 4.666 Kč
 • Vždy se uvádí počet sedadel dle technického průkatu, nebo sedadlo řidiče. Nelze sjednat méně sedadel než je uvedeno v technickém průkazu.
 • Pojištění pro případ, že budete v důsledku úrazu dlouhodobě hospitalizováni nebo Vám úraz zanechá trvalé následky. V případě smrti úrazem má oprávněná osoba nárok na jednorázové odškodné. Úrazové pojištění osob se vztahuje na všechny osoby přepravované v pojištěném vozidle kdekoliv ve světě.
 • Úrazové pojištění  je možné sjednat u osobních a nákladních vozidel do 3.500 kg.
 • Územní platnost pojištění je celý svět.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

MiniRisk

 • MiniRisk je připojištění havarijního typu, vhodné pro starší vozidla, u kterých se havarijní pojištění již nevyplatí. MiniRisk kryje rizika související s poško­zením Vašeho vozidla, ať už v důsledku odcizení, poškození zvířetem nebo živelných událostí. Zatímco havarijní pojištění AllRisk kryje i riziko havárie a vandalismu.
 • Územní platnost připojištění MiniRisk je Evropa včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.
 • Připojištění se sjednává bez spoluúčasti.
 • Pojištění je možné sjednat u osobních a nákladních vozidel do 3.500 kg.

MiniRisk lze sjednat ve 2 variantách:

limit 50.000 Kč;

limit 100.000 Kč.

 • Odcizení celého vozidla

Vztahuje se na: krádež vozidla jako celku a zmocnění se vozidla loupeží

Roční pojistné je od 299 Kč

 • Živelní událost

Poškození nebo zničení vozidla působením přírodních fyzikálních sil jako jsou vichřice, krupobití, úder blesku, zemětřesení, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, povodeň, záplava nebo požár, výbuch, pád stromu, stožáru, sloupu telefonního nebo elektrického vedení nebo veřejného osvětlení.

Roční pojistné je od 177 Kč

 • Střet se zvířetem

Vztahuje se na domácí hospodářská zvířata i divokou zvěř.

Roční pojistné je od 373 Kč

 • Poškození zvířetem

Poškození, zničení zaparkovaného vozidla zvířetem.

Roční pojistné je od 107 Kč

Přímá likvidace

 • Pokud jste účastníkem Vámi nezaviněné dopravní nehody na území České republiky nebo jste spoluviníkem, běžně řešíte škodu na Vašem vozidle s cizí pojišťovnou. Musíte čekat, až viník škodu u své pojišťovny nahlásí a začne ji řešit, až si jejich likvidátor udělá čas na prohlídku Vašeho vozidla. Pokud máte službu přímé likvidace, kontaktujte přímo Allianz, která za Vás vše vyřídí a vyplatí Vám pojistné plnění.
 • Pojištění přímé likvidace je možné sjednat u osobních a nákladních vozidel do 3.500 kg.
 • Nově odškodní Allianz nikoliv jen plechové škody, ale i újmu na zdraví, škody na přepravovaných věcech a ušlý zisk:

– vztahuje se na všechny přepravované osoby;

– limity plnění 70/70 milionů Kč pro újmu za zdraví a škody na majetku.

Roční pojistné: 1.500 Kč

Asistenční služby

Základní asistenční služby jsou poskytovány ZDARMA.

Základní PLUS PLUS MAXI
Územní rozsah ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí
Oprava na místě*; vyproštění a manipulace s vozidlem;

odtah vozidla do nejbližší autoopravny nebo jinam;

odvoz posádky do místa, do kterého je vozidlo odtahováno;

úschova nepojízdného vozidla

3.000 Kč 3.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč bez limitu
Nárok na zapůjčení náhradního automobilu při:
Nepojízdnosti automobilu do 3.500 kg 3 dny (1.000 Kč / den)** lze připojistit 10 dní*** lze připojistit 20 dní***
Odcizení automobilu do 3.500 kg 15 dní (1.000 Kč/den)
Roční pojistné bez slev
ZDARMA 599 Kč 1.499 Kč
Asistence + náhradní vozidlo s limitem 1.000 Kč/den 1.282 Kč 2.773 Kč
Asistence + náhradní vozidlo s limitem 2.000 Kč/den 1.983 Kč 4.422 Kč
Asistence + náhradní vozidlo s limitem 3.000 Kč/den 2.749 Kč 5.921 Kč

*) s výjimkou náhradních dílů, které si hradí klient; **) nárok na odtah vozidla a odvoz posádky do jiného místa platí pouze při současném sjednání pojištění asistence PLUS nebo PLUS MAXI; ***) resp. 2.000 Kč nebo 3.000 Kč v závislosti na sjednání náhradního vozidla v rámci asistence PLUS nebo PLUS MAXI; ****) s limitem 1.000 Kč, 2.000 Kč nebo 3.000 Kč / den

INFORMACE / POMOC

Asistence od A do Z  – pomoc v případě jakýchkoli problémů s vozidlem např.:

 • informace, rady, jak postupovat … ( po nehodě, vyřazení vozidla z evidence aj.);
 • vyhledání a zprostředkování prověřených a spolehlivých dodavatelů služeb (opravny, hotelu, dopravního spojení aj.);
 • telefonické tlumočení (při jednání s bezpečnostními orgány, záchrannou službou nebo účastníky nehody);
 • telefonická navigace v případě ztráty orientace;
 • zdokumentování místa nehody.

Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno vícero pojištění ZÁKLADNÍ asistence případně i pojištění asistence PLUS nebo PLUS MAXI, jednotlivé limity pojistného plnění vyjádřené finanční částkou nebo dobou nájmu se sčítají. Bližší informace naleznete v DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel – AUTOPOJIŠTĚNÍ 2015.

Náhradní vozidlo je součást asistenčních služeb:

 • náhradní vozidlo je už součástí základní varianty asistenčních služeb a počet dnů se liší podle toho, jestli bylo sjednáno pouze povinné ručení, havarijní pojištění AllRisk nebo obojí;
 • možnost dokoupit si více dnů pro zapůjčení náhradního vozidla je podmíněno sjednáním varianty PLUS nebo PLUS MAXI;
 • v případě zakoupení varianty PLUS nebo PLUS MAXI se limity pro náhradní vozidlo ze základní asistence připočítají;
 • bez spoluúčasti.
 • cena viz tabulka Asistenční služby výše.

Všeobecné pojistné podmínky: