222 100 200 Zavoláme vám zpět

Allianz komplexní pojištění vozidel

Povinné ručení je možné sjednat ve variantách:

Limity pojistného krytí (v Kč)
újma na zdraví nebo usmrcení věcné škody a ušlý zisk
35 mil. 35 mil.
70 mil. 70 mil.

Pojištění je:

 • bez spoluúčasti;
 • s územní platností států vyznačených na zelené kartě.

Součástí pojištění je i právní poradenství, které obsahuje:

 • poskytnutí telefonního, případně písemného jednorázového základního stanoviska k možnostem řešení pojistné události a rovněž zajištění požadované informace, zprostředkování, překlady a tlumočení.

Allianz havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje rizika související s poškozením Vašeho vozidla, ať už v důsledku dopravní nehody, vandalismu, krádeže nebo živelných událostí. Zabrání tak zbytečným finančním ztrátám na Vašem majetku.

U osobních a užitkových vozidel do 3.500 kg je roční pojistné odvislé od vybrané kategorie ročního nájezdu kilometrů.

Podmínkou pro platnost havarijního pojištění je absolvování prohlídky vozidla VINFOTO od společnosti Cebia, spol. s r.o. Do doby absolvování prohlídky se spoluúčast navyšuje na 50 %.

Pro provedení prohlídky vozidla VINFOTO pokud možno ihned po uzavření smlouvy, nejdříve však ve lhůtě 14 dnů před počátkem pojištění, kontaktujte Cebia, spol. s r.o. na tel 267 913 737. Na prohlídku si s sebou prosím vezměte klientský kupon a originál velkého technického průkazu (máte-li ho k dispozici). V případě, že pojištění nevznikne, nebo bude ukončeno do 3 měsíců od počátku (vyjma vyřazení vozidla z evidence, totální škoda, odcizení) je povinností pojistníka uhradit poplatek 850 Kč za provedenou prohlídku.

Varianty havarijního pojištění

 • AllRisk (lze sjednat samostatně) = havárie, živelní událost, odcizení, vandalismus a poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • MiniRisk (lze sjednat jen jako doplňkové připojištění k povinnému ručení) = krádež, poškození zvířetem a živelní událost

Havarijní pojištění je platné na území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.

V případě sjednání havarijního pojištění AllRisk jsou zdarma poskytovány základní asistenční služby a právní poradenství.

Doplňková pojištění

Asistenční služby:

Základní asistenční služby jsou poskytovány ZDARMA.

Základní PLUS PLUS MAXI
Územní rozsah ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí
Oprava na místě*; vyproštění a manipulace s vozidlem;

odtah vozidla do nejbližší autoopravny nebo jinam**;

odvoz posádky do místa, do kterého je vozidlo odtahováno;

úschova nepojízdného vozidla

3 .000 Kč 3.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč bez limitu
Nárok na zapůjčení náhradního vozidla automobilu při:
nepojízdnosti automobilu do 3.500 kg 3 dny, (1.000 Kč / den)*** lze připojistit 10 dní**** lze připojistit 20 dní****
odcizení automobilu do 3.500 kg 15 dní (1.000 Kč/den)
Roční pojistné bez slev
ZDARMA 398 Kč 1.190 Kč

INFORMACE / POMOC

Asistence od A do Z – pomoc v případě jakýchkoli problémů s vozidlem např.:

 • informace, rady, jak postupovat … (po nehodě, vyřazení vozidla z evidence aj.);
 • vyhledání a zprostředkování prověřených a spolehlivých dodavatelů služeb (opravny, hotelu, dopravního spojení aj.);
 • telefonické tlumočení (při jednání s bezpečnostními orgány, záchrannou službou nebo účastníky nehody);
 • telefonická navigace v případě ztráty orientace;
 • zdokumentování místa nehody.

*) s výjimkou náhradních dílů, které si hradí klient

**) nárok na odtah vozidla a odvoz posádky do jiného místa platí pouze při současném sjednání pojištění asistence PLUS nebo PLUS MAXI

***) resp. 2.000 Kč nebo 3.000 Kč v závislosti na sjednání náhradního vozidla v rámci asistence PLUS nebo PLUS MAXI

****) s limitem 1.000 Kč, 2.000 Kč nebo 3.000 Kč / den

Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno vícero pojištění ZÁKLADNÍ asistence případně i pojištění asistence PLUS nebo PLUS MAXI, jednotlivé limity pojistného plnění vyjádřené finanční částkou nebo dobou nájmu se sčítají. Bližší informace naleznete v DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel – AUTOPOJIŠTĚNÍ 2015.

Náhradní vozidlo je součást asistenčních služeb:

Náhradní vozidlo je už součástí základní varianty asistenčních služeb a počet dnů se liší podle toho jestli bylo sjednáno pouze povinné ručení, havarijní pojištění AllRisk nebo obojí

Možnost dokoupit si více dnů pro zapůjčení náhradního vozidla je podmíněno sjednáním varianty PLUS nebo PLUS MAXI

V případě zakoupení varianty PLUS nebo PLUS MAXI se limity pro náhradní vozidlo ze základní asistence připočítají

Bez spoluúčasti

V případě odcizení vašeho vozidla dokonce až na 15 dní

Základní PLUS PLUS MAXI
Náhradní vozidlo k povinnému ručení 3 dny / 1.000 Kč denní limit půjčovného - -
Náhradní vozidlo k havarijnímu pojištění 3 dny / 1.000 Kč denní limit půjčovného - -
Náhradní vozidlo k povinnému i havarijnímu pojištění 6 dní / 1.000 Kč denní limit půjčovného - -
Možnost dokoupit náhradní vozidlo,

počet dnů/denní limit půjčovného

ne 10 dnů 1.000 Kč

2.000 Kč

3.000 Kč

20 dnů 1.000 Kč

2.000 Kč

3.000 Kč

Pojištění skel

 • Pojištění skel vozidla je možné sjednat s limity pojistného krytí od 5.000 Kč do 50.000 Kč. Roční pojistné je odvislé od vybrané kategorie ročního nájezdu kilometrů.
 • Pojištění skel lze sjednat pouze u osobních a nákladních vozidel do 3.500 kg.
 • Územní platnost je celá Evropa včetně Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.
 • Pojištění se vztahuje na všechna okna, tzn. i na střešní okno; zničená po havárii, živelní události, odcizení či vandalismu.
 • Prvních 6 měsíců pojištění se spoluúčastí 50 %, poté bez spoluúčasti. Podmínkou je oprava skel ve smluvním servise pojišťovny.

Úrazové pojištění

Základní Dvojnásobný Trojnásobný
Trvalé následky úrazu 200.000 Kč 400.000 Kč 600.000 Kč
Smrt následkem úrazu 100.000 Kč 200.000 Kč 300.000 Kč
Denní odškodné za dobu léčení 50 Kč 100 Kč 150 Kč
Denní odškodné při pobytu v nemocnici 50 Kč 100 Kč 150 Kč
Pojištění řidiče - roční pojistné bez slev
192 Kč 384 Kč 576 Kč
Pojištění řidiče a spolujezdců*- roční pojistné bez slev
960 Kč 1.920 Kč 2.880 Kč

*všechny osoby jedoucí v pojištěném vozidle

 • Pojištění pro případ, že budete v důsledku úrazu dlouhodobě hospitalizováni nebo Vám úraz zanechá trvalé následky. V případě smrti úrazem má oprávněná osoba nárok na jednorázové odškodné. Úrazové pojištění osob se vztahuje na všechny osoby přepravované v pojištěném vozidle kdekoliv ve světě.
 • Úrazové pojištění lze sjednat pouze u osobních a nákladních vozidel do 3.500 kg.
 • Územní platnost je celý svět.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Pojištění zavazadel (lze sjednat jen k havarijnímu pojištění AllRisk)

Limit pojistného krytí Roční pojistné bez slev
15.000 Kč 756 Kč
30.000 Kč 1.512 Kč
50.000 Kč 2.723 Kč
100.000 Kč 5.748 Kč
 • Pojištění zavazadel kryje zavazadla a věci osobní potřeby, jenž jsou v rámci pojistné události poškozeny, ztraceny nebo ukradeny bez ohledu na čas vzniku pojistné události.
 • Pojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby v uzamčeném prostoru střešního boxu upevněném na vozidle, střešní a zadní nosič, střešní box.
 • Územní platnost pojištění je Evropa včetně Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.
 • Pojištění zavazadel lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Všeobecné pojistné podmínky