222 100 200 Zavoláme vám zpět

Allianz cestovní pojištění

 • Pojištění je platné od okamžiku připsání platby pojistného na bankovní účet Top-Pojištění.cz. Pokud je datum počátku pojištění shodné s datem splatnosti pojistného, rozumí se zaplacením pojistného již podání platebního příkazu z účtu pojistníka na účet Top-Pojištění.cz.

Pojištění lze sjednat:

 • pro krátkodobé i dlouhodobé cesty do celého světa;
 • pro cesty turistické i pracovní;
 • při provozování rekreačních, zimních a rizikových sportů.

Pojištění nelze sjednat:

 • při provozování rizikových sportů pro osoby nad 70 let;
 • při provozování profesionálního sportu;
 • při účasti na organizovaných soutěžích;
 • pro pojištění do ČR.

Základní varianty pojištění:

 • Silver: neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření), úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby, rekreační sporty, zimní sporty.
 • Gold: neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření), úrazové pojištění, pojištění zavazadel – navýšené limity, pojištění odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby, rekreační sporty, zimní sporty.

Přehled maximálních limitů pojistného plnění:

Rozsah pojištění Silver Gold
 Pojištění léčebných výloh – LV bez limitu bez limitu
ambulantní lékařské ošetření bez limitu bez limitu
léky a další zdravotnický materiál bez limitu bez limitu
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez limitu bez limitu
léčba, diagnostika a operace bez limitu bez limitu
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez limitu bez limitu
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez limitu bez limitu
akutní zubní ošetření 10.000 Kč 10.000 Kč
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného (max. 5 dní) 2.000 Kč / den 2.000 Kč / den
pojištění rizik souvisejících s terorismem – LV 1.500.000 Kč 1.500.000 Kč
repatriace související s terorismem 1.500.000 Kč 1.500.000 Kč
 Úrazové pojištění ano ano
smrt následkem úrazu na zdraví nebo usmrcením 200.000 Kč 200.000 Kč
trvalé následky úrazu, poměrné plnění z PČ* 400.000 Kč 400.000 Kč
denní odškodné při úrazu za dobu nezbytného léčení 100 Kč / den 100 Kč / den
 Pojištění zavazadel ano ano
celkový limit 20.000 Kč 50.000 Kč
limit na věc 10.000 Kč 25.000 Kč
limit na cennosti 10.000 Kč 25.000 Kč
limit na jednu cennost 5.000 Kč 10.500 Kč
limit na škody vloupáním do vozidla 10.000 Kč 25.000 Kč
limit na jednu odcizenou věc z vozidla 5.000 Kč 7.000 Kč
limit na pronájem náhradního sportovního vybavení (max. 5.000 Kč) 1.000 Kč / hod 1.000 Kč / hod
limit na zpoždění letu o více než 6 hodin (max. 5.000 Kč) 200 Kč / hod  200 Kč / hod
limit na zpoždění zavazadel o více než 6 hodin (max. 5.000 Kč) 200 Kč / hod 200 Kč / hod
Pojištění odpovědnosti za škodu** ano ano
za škody na zdraví nebo usmrcením (limit na všechny škody 10.000.000 Kč) 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč
za škody na jedné věci (limit na všechny škody 5.000.000 Kč) 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč
za škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví, usmrcením a na majetku (limit na všechny škody 100.000 Kč) 20.000 Kč 20.000 Kč
následné škody (limit na všechny škody 500.000 Kč) 100.000 Kč 100.000 Kč
 Doplňkové asistenční služby 35.000 Kč 35.000 Kč
doplňkové asistenční služby 35.000 Kč 35.000 Kč
právní pomoc v zahraničí 35.000 Kč 35.000 Kč
ztráta, odcizení, zničení dokladů 5.000 Kč 5.000 Kč
základní tech. pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5.000 Kč 5.000 Kč
 Rekreační sporty
ano ano
 Zimní sporty ano ano

*PC = pojistná částka

**Nevztahuje se na škody způsobené provozem motorových vozidel

 • Pojištění zahrnuje úhradu nákladů spojených se zásahem záchranné a horské služby, pokud se klient ocitne ve stavu nouze.

Všechny smlouvy na cestovní pojištění kryjí v rámci pojištění léčebných výloh v zahraničí riziko terorismu.

 • Pojištění rizik souvisejících s terorismem se vztahuje pouze na léčebné výlohy v zahraničí a repatriace je omezeno maximálním limitem ve výši 1.500.000 Kč na jednu pojistnou událost, nikoli na další rizika krytá cestovním pojištěním.
 • Pojištění se nevztahuje na osoby, které vycestovaly do oblasti teroristickým útokem zasažené nebo ohrožené nebo v takové oblasti zůstávají přes důrazné varování státních orgánů České republiky, státních orgánů jiných států či významných mezivládních institucí.

Pojištění stornovacích poplatků

Pokud byste museli vy nebo váš spolucestující plánovanou cestu zrušit, proplatíme vám stornovací poplatky inkasované zprostředkovatelem cestovní služby, jestliže ke zrušení cesty došlo z důvodu:

 • vážného akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí člena rodiny;
 • značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího, vzniklé v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu;
 • podání žádosti o rozvod;
 • obdržení nečekané výpovědi zaměstnavatelem.

Připojištění lze sjednat nejpozději následující pracovní den po zaplacení první zálohy nebo celkové úhrady za cestovní službu (cestu, letenku apod.). Pojištění se nevztahuje na nemoci existující již při uzavření pojistné smlouvy.

Připojištění stornovacích poplatků (pokud je sjednáno)
Připojištení stornovacích poplatků max. 250.000 Kč / na smlouvu
Spoluúčast 20 %

Definice sportů:

Rekreační a zimní sporty (vždy automaticky pojištěny)

Aerobic, aerotrim, airsoft, akrobatický rock and roll, aquaaerobic, atletika včetně skoku o tyči a víceboje, badminton, balet, baseball, basketbal, běh, běh na lyžích po vyznačených trasách, biatlon, bikros, boby a sáňky na sněhu, boccia, bouldering, bowling, bridge, bruslení na ledě, bublík, buggykiting, bumerang, bungee running, bungee trampolin, capoiera, curling, cyklistika, cykloturistika, cyklokros, cyklotrial, dragboat – dračí lodě, pádlování, duatlon, fitness a bodybulding, florbal, fly fox, footbag, fotbal, frisbee, goalball, golf, gymnastika – moderní, sportovní, hasičský sport + cvičení záchranných sborů, házená, historický šerm (bojový), hokejbal, horské kolo (ne sjezd), cheerleaders - roztleskávačky, in-line bruslení, jízda na “U” rampě (in-line,skateboard, lyže, snowboard), jízda na banánu, jízda na koni s výjimkou dostihů, jízda na slonovi, velbloudovi, jízda na vodním šlapadle, jóga a cvičení pro zdraví, kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW1, WW2, karetní a jiné stolní společenské hry, šachy, kickbox - aerobic, kiting (kiteboarding, kitesurfing, snowkiting, powerkiting, landkiting. buggykiting apod.), koloběh, kolová, korfbal, krasojízda, kriket, kulečník, billiard, kulturistika, kuželky, kvadriatlon, lakros, lanové překážky do 10 m, lední hokej, pozemní hokej, lezení na umělé stěně, lov / hon sportovní (srna, jelen, koroptev apod.), lukostřelba, lyžování, monoski po vyznačených trasách, metaná, mountainboarding na vyznačených trasách, při soutěžích, nohejbal, orientační běh, paintball, parasailing, petanque, plavání, plážový volejbal, poledance, potápění s použitím dýchacího přístroje do 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, ale pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, psí, koňské spřežení, radiový orientační běh, rope jumping, rybolov ze břehu, člunu, safari, sálová kopaná, segway, segway snow, showdown, skákací boty – power boot, skateboarding, skiatlon, skiboby, slalom na lyžích, sledge hokej, snowboarding, snowtrampoline, snowtubbing, snowrafting – na vyznačených trasách, softbal, spinning, sportovní modelářství, sportovní rybaření, rybaření ze člunu, sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně), squash, stolní fotbal, stolní hokej, tenis, streetball, synchronizované plavání, skoky do vody (hloubka bazénu 5 a více metrů), šerm sportovní (klasický), šipky, šnorchlováni, tanec společenský, tenis, tchaj-ťi, tchoukball, trampolína, mini trampolína, treking, triatlon, turistika nebo treking na značených cestách v nenáročném terénu se stupněm obtížnosti max. 1UIAA bez použití horolezeckých pomůcek a/ nebo pohyb v nadmořské výšce 3.000 m n.m, veslování, via ferrata stupně obtížnosti A, vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, wakeboarding, wallyball, windsurfing, surfing, zorbing – na vyznačených trasách, železný muž, ironman, žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo) a sporty obdobné rizikovosti

Rizikové sporty (pojistitelné s přirážkou)

Aikido, judo, karate, teakwondo, kickbox a další bojová umění a sporty, akrobatické lyžování a snowboarding, americký fotbal, box, řeckořímský zápas a jiné zápasení, wrestling, jachting – pobřežní plavba, mořská plavba, jízda na vodním/sněžném skútru / pobřežní jízda na motorovém člunu, kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW3, WW4, kayak v severním ledovém oceánu (seakayaking), koňské dostihy, krasobruslení, lanové překážky nad 10 m, longboarding, lov / hon sportovní (sob, los, vlk, medvěd apod.), minibike, moguls, motokáry závodní, minikáry, pětiboj moderní, potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 40 metrů, ale pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, rugby, podvodní rugby, rychlobruslení (na ledě, in-line) silový trojboj, sjezd na horských kolech, skikros, skok na gumovém laně (bungee jumping), snowbungeekayaking, snowbungeerafting, streetluge, turistika nebo treking na značených cestách v terénu se stupněm obtížnosti max. 3UIAA s použitím pomůcek odpovídajících stanovené obtížnosti a/nebo pohyb v nadmořské výšce od 3 000 m n.m. do 5 000 m n.m, via ferrata stupně obtížnosti B a C, vzpírání a sporty obdobné rizikovosti.

Nepojistitelné sporty (vyloučeny z pojištění)

Kromě níže uvedených sportů je nepojistitelné i provozování jakéhokoliv profesionálního sportu (sportovní činnost, která je prováděna za úplatu na základě smlouvy se sportovní organizací nebo která je převážným zdrojem příjmů sportovce). Aerial skiing, alpinismus, base jump, boby a saně (sportovní) v koridorech, boby a saně na ledové dráze, canyoning, cave diving (jeskynní potápění), další motoristické sporty, dragster, formule 3000, fourcross, freediving, freeride, freestyle, freeskying, heliskiing, high jump = cliffdiving, horolezectví, jachting – oceánská plavba, kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW5, WW6, kaskadérství, artisti, policie, vojsko, záchranný sbor aj., krotitelství, letecké sporty (závěsné létání, letecká akrobacie), lezení po ledopádech, icebreaker (lezení v ledu po umělé stěně), lov exotické zvěře, lyžování a snowboarding mimo místa určena k provozování těchto sportů, motokros, mountboarding mimo vyznačené trasy, paragliding a závěsné létání (rogalo), parašutismus, skoky padákem, tandemobvý seskok (air tandem jumps), plochá dráha, potápění pod ledem, potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou nad 40 metrů, potápění se žraloky, severská kombinace, skeleton, skialpinismus, skiextrém, skitouring, skoky a lety na lyžích, snowboardu, skútskating, sky surfing, sněžný skútr – sjezd, speleologie, sportování v extrémních podmínkách a terénech, sporty spojené s užíváním motorového dopravního prostředku, swing jumping, turistika nebo treking se stupněm obtížnosti vyšším než 3UIAA s použitím pomůcek odpovídajících stanovené obtížnosti a/nebo pohyb v nadmořské výšce nad 5 000 m n.m, via ferrata stupně obtížnosti D a E, výpravy nebo expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami nebo rozsáhlých neobydlených oblastí (poušť, otevřené moře, polární oblasti apod.) a sporty obdobné rizikovosti.

Doplňkové asistenční služby:

Asistenční služba Mondial Assistance s.r.o. je připravena poskytnout vám v případě potřeby kdekoliv a kdykoliv tyto další služby:

 • základní právní pomoc v zahraničí;
 • základní technickou pomoc při závažné škodě na vašem majetku v místě vašeho trvalého bydliště, pokud byla způsobena trestným činem nebo živelní událostí;
 • předání informací vaší rodině nebo zaměstnavateli, pokud dojde ke změně průběhu vaší cesty následkem závažné nepředvídatelné události;
 • pomoc v případě ztráty osobních či cestovních dokladů a finančních prostředků.

Mondial Assistance s.r.o.
+420 241 170 000

Více informací – Allianz asistenční služby

Pojistné podmínky: