841 41 41 41

Allianz cestovní pojištění

 • Pojištění je platné od okamžiku připsání platby pojistného na bankovní účet Top-Pojištění.cz. Pokud je datum počátku pojištění shodné s datem splatnosti pojistného, rozumí se zaplacením pojistného již podání platebního příkazu z účtu pojistníka na účet Top-Pojištění.cz.

Pojištění lze sjednat:

 • pro krátkodobé i dlouhodobé cesty do celého světa
 • pro cesty turistické i pracovní
 • při provozování rekreačních, zimních a rizikových sportů

Pojištění nelze sjednat:

 • při provozování rizikových sportů pro osoby nad 70 let
 • při provozování profesionálního sportu
 • při účasti na organizovaných soutěžích
 • pro pojištění do ČR

Základní varianta pojištění:

 • Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření), úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojištění léčebných výloh – LV bez limitu
ambulantní lékařské ošetření bez limitu
léky a další zdravotnický materiál bez limitu
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez limitu
léčba, diagnostika a operace bez limitu
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez limitu
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez limitu
akutní zubní ošetření 10.000 Kč
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní/2.000 Kč den
pojištění rizik souvisejících s terorismem – LV 1.500.000 Kč
repatriace související s terorismem 1.500.000 Kč
 Úrazové pojištění   pojistná částka
smrt následkem úrazu na zdraví nebo usmrcením 200.000 Kč
trvalé následky úrazu, poměrné plnění z PČ* 400.000 Kč
denní odškodné za dobu nezbytného léčení 100 Kč na den
Pojištění zavazadel základní pojištění připojištění
všechny škody na zavazadlech pojištěného 20.000 Kč 50.000 Kč
škody na jedné věci 10.000 Kč 25.000 Kč
všechny škody na cennostech 10.000 Kč 25.000 Kč
na jednu cennost 5.000 Kč 10.500 Kč
všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10.000 Kč 25.000 Kč
na jednu věc odcizenou z vozidla 5.000 Kč 7.000 Kč
na zpoždění letu od 7. hodiny 200 Kč/hod, max. 5.000 Kč
pronájem náhradního sportovního vybavení max. 1.000 Kč/den, max. 5.000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu limit plnění limit na všechny škody
za škody na zdraví nebo usmrcením 2.000.000 Kč 10.000.000 Kč
za škody na jedné věci 1.000.000 Kč 5.000.000 Kč
škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví, usmrcení a na majetku 20.000 Kč 100.000 Kč
následné škody 100.000 Kč 500.000 Kč
Doplňkové asistenční služby 35.000 Kč
doplňkové asistenční služby 35.000 Kč
právní pomoc v zahraničí 35.000 Kč
ztráta, odcizení, zničení dokladů 5.000 Kč
základní tech. pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5.000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků (pokud je sjednáno) bez limitu
spoluúčast 20%

*PC = pojistná částka

 • Pojištění zahrnuje úhradu nákladů spojených se zásahem záchranné a horské služby, pokud se klient ocitne ve stavu nouze.

Všechny smlouvy na cestovní pojištění kryjí v rámci pojištění léčebných výloh v zahraničí riziko terorismu.

 • Pojištění rizik souvisejících s terorismem se vztahuje pouze na léčebné výlohy v zahraničí a repatriace je omezeno maximálním limitem ve výši 1.500.000 Kč na jednu pojistnou událost, nikoli na další rizika krytá cestovním pojištěním.
 • Pojištění se nevztahuje na osoby, které vycestovaly do oblasti teroristickým útokem zasažené nebo ohrožené nebo v takové oblasti zůstávají přes důrazné varování státních orgánů České republiky, státních orgánů jiných států či významných mezivládních institucí.

Úrazové pojištění

Pokud pojištěný utrpí během cesty úraz, bude vyplaceno:

 • v případě úmrtí pojistná částka 200.000 Kč
 • v případě trvalých následků úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400.000 Kč
 • za dobu nezbytného léčení (delšího než 8 dnů) odškodné 100 Kč na den

Pojištění zavazadel

Dojde-li k odcizení, zničení nebo poškození vašich zavazadel, uhradíme vám škodu, pokud byla způsobena:

 • krádeží vloupáním nebo loupeží
 • při dopravní nehodě
 • živelní událostí
 • ztrátou při přepravě
 • v souvislosti s těžkým úrazem pojištěného

Pojistné plnění na zavazadla jedné osoby poskytujeme až do limitu 20.000 Kč. V případě sjednání připojištění zavazadel se limit zvyšuje na 50.000 Kč. Navíc je automaticky zahrnuto pojištění zpoždění letu a zpoždění zavazadel od 7. hodiny na 200 Kč za hodinu s maximálním limitem pojistného plnění 5.000 Kč na jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pokud na cestách zaviníte škodu, vyplývající z běžné činnosti, bude za vás uhrazena (při spoluúčasti 5.000 Kč):

 • škoda na životě nebo zdraví až do výše 2.000.000 Kč
 • škoda na věci až do výše 1.000.000 Kč
 • následná škodu až do výše 100.000 Kč

Limity na všechny pojistné události z jedné pojistné smlouvy:

 • na škodě na zdraví nebo usmrcením do výše 10.000.000 Kč
 • na škodě na věci do výše 5.000.000 Kč

Nevztahuje se na škody způsobené provozem motorových vozidel.

Pojištění stornovacích poplatků

Pokud byste museli vy nebo váš spolucestující plánovanou cestu zrušit, proplatíme vám stornovací poplatky inkasované zprostředkovatelem cestovní služby, jestliže ke zrušení cesty došlo z důvodu:

 • vážného akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí člena rodiny
 • značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího, vzniklé v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu
 • podání žádosti o rozvod
 • obdržení nečekané výpovědi zaměstnavatelem

Připojištění lze sjednat nejpozději následující pracovní den po zaplacení první zálohy nebo celkové úhrady za cestovní službu (cestu, letenku apod.). Pojištění se nevztahuje na nemoci existující již při uzavření pojistné smlouvy.

Rekreační a zimní sporty (vždy automaticky pojištěny):

Aerobic, aerotrim, airsoft, akrobatický rock and roll, aquaaerobic, atletika včetně skoku o tyči a víceboje, badminton, balet, baseball, basketbal, běh, běh na lyžích po vyznačených trasách, biatlon, bikros, boby a sáňky na sněhu, boccia, bouldering, bowling, bridge, bruslení na ledě, bublík, buggykiting, bumerang, bungee running, bungee trampolin, capoiera, curling, cyklistika, cykloturistika, cyklokros, cyklotrial, dragboat – dračí lodě, pádlování, duatlon, fitness a bodybulding, florbal, fly fox, footbag, fotbal, frisbee, goalball, golf, gymnastika – moderní, sportovní, hasičský sport + cvičení záchranných sborů, házená, historický šerm (bojový), hokejbal, horské kolo (ne sjezd), cheerleaders - roztleskávačky, in-line bruslení, jízda na “U” rampě (in-line,skateboard, lyže, snowboard), jízda na banánu, jízda na koni s výjimkou dostihů, jízda na slonovi, velbloudovi, jízda na vodním šlapadle, jízda na vodním/sněžném skútru (rekreačně), jóga a cvičení pro zdraví, kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW1, WW2, karetní a jiné stolní společenské hry, šachy, kickbox - aerobic, kiteboarding, kitesurfing apod., kiting, koloběh, kolová, korfbal, krasojízda, kriket, kulečník, billiard, kulturistika, kuželky, kvadriatlon, lakros, lanové překážky do 10 m, lední hokej, pozemní hokej, lezení na umělé stěně., lov / hon sportovní (srna, jelen, koroptev apod.), lukostřelba, lyžování, monoski po vyznačených trasách, metaná, mountainboarding na vyznačených trasách, při soutěžích, nohejbal, orientační běh, paintball, parasailing, petanque, plavání, plážový volejbal, poledance, potápění s použitím dýchacího přístroje do 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, ale pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu., psí, koňské spřežení, radiový orientační běh, rope jumping, rybolov ze břehu, člunu, safari, sálová kopaná, segway, segway snow, showdown, skákací boty – power boot, skateboarding, skiatlon, skiboby, skikros, slalom na lyžích, sledge hokej, snowboarding, snowkiting, snowtrampoline, snowtubbing, snowrafting – na vyznačených trasách, softbal, spinning, sportovní modelářství, sportovní rybaření, rybaření ze člunu, sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně), squash, stolní fotbal, stolní hokej, tenis, synchronizované plavání, synchronizované skoky do vody (hloubka bazénu 5 a více metrů), šerm sportovní (klasický), šipky, šnorchlováni, tanec společenský, tenis, tchaj-ťi, tchoukball, trampolína, mini trampolína, treking, triatlon, turistika nebo treking na značených cestách v nenáročném terénu se stupněm obtížnosti max. 1UIAA bez použití horolezeckých pomůcek a/ nebo pohyb v nadmořské výšce 3.000 m n.m, veslování, via ferrata stupně obtížnosti A, vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, wakeboarding, wallyball, windsurfing, surfing, zorbing – na vyznačených trasách, železný muž, ironman, žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo) a sporty obdobné rizikovosti

Rizikové sporty (pojistitelné s přirážkou):

Aikido, judo, karate, teakwondo, kickbox a další bojová umění a sporty, akrobatické lyžování a snowboarding, americký fotbal, box, řeckořímský zápas a jiné zápasení, wrestling, jachting – pobřežní plavba, mořská plavba, jízda na vodním/sněžném skútru (nerekreačně), kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW3, WW4, kajak v severním ledovém oceánu (seakayaking), koňské dostihy, krasobruslení, lanové překážky nad 10 m, lov / hon sportovní (sob, los, vlk, medvěd apod.), minibike, moguls, motokáry závodní, minikáry, pětiboj moderní, potápění s použitím dýchacího přístroje do 40 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, ale pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu., rafting a obdobné sporty,  rychlobruslení in-line, rychlobruslení na ledě, saně na ledové dráze, severská kombinace, silový trojboj, skeleton, rugby, podvodní rugby, rychlobruslení (na ledě, in-line), silový trojboj, sjezd na horských kolech, skok na gumovém laně (bungee jumping), snowbungeerafting, streetluge, turistika nebo treking na značených cestách v nenáročném terénu se stupněm obtížnosti max. 1UIAA bez použití horolezeckých pomůcek a/ nebo pohyb v nadmořské výšce od 3.000 m n.m do 5.000 m n.m, via ferrata stupně obtížnosti B a C, vzpírání a sporty obdobné rizikovosti.

Nepojistitelné sporty (vyloučeny z pojištění):

Aerial skiing, alpinismus, base jump, boby a saně (sportovní) v koridorech, boby a saně na ledové dráze, buildering, canyoning, cave diving (jeskynní potápění), další motoristické sporty, dragster, formule 3000, fourcross, freeskying, freeride, freesyle, heliskiing, high jump = cliffdiving, horolezectví, jachting – oceánská plavba, kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW5, WW6, kaskadérství, artisti, policie, vojsko, záchranný sbor aj., krotitelství, letecké sporty (závěsné létání, letecká akrobacie), lezení po ledopádech, icebreaker (lezení v ledu po umělé stěně), lov exotické zvěře, lyžování a snowboarding mimo místa určena k provozování těchto sportů, motokros, mountboarding mimo vyznačené trasy, paragliding a závěsné létání (rogalo), parašutismus, skoky padákem, tandemobvý seskok (air tandem jumps), plochá dráha, potápění pod ledem,  potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou nad 40 metrů, potápění se žraloky, severská kombinace, skeleton, skialpinismus, skiextrém, skikros, skitouring, skoky a lety na lyžích, snowboardu, skútskating, sky surfing, sněžný skútr – sjezd, speleologie, sportování v extrémních podmínkách a terénech, sporty spojené s užíváním motorového dopravního prostředku, swing jumping, turistika nebo treking na značených cestách v nenáročném terénu se stupněm obtížnosti max. 3UIAA bez použití horolezeckých pomůcek a/ nebo pohyb v nadmořské výšce nad 5.000 m n.m, via ferrata stupně obtížnosti D a E, výpravy nebo expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami nebo rozsáhlých neobydlených oblastí (poušť, otevřené moře, polární oblasti apod.) a sporty obdobné rizikovosti.

Doplňkové asistenční služby:

Asistenční služba Mondial Assistance s.r.o. je připravena poskytnout vám v případě potřeby kdekoliv a kdykoliv tyto další služby:

 • základní právní pomoc v zahraničí
 • základní technickou pomoc při závažné škodě na vašem majetku v místě vašeho trvalého bydliště, pokud byla způsobena trestným činem nebo živelní událostí
 • předání informací vaší rodině nebo zaměstnavateli, pokud dojde ke změně průběhu vaší cesty následkem závažné nepředvídatelné události
 • pomoc v případě ztráty osobních či cestovních dokladů a finančních prostředků

Mondial Assistance s.r.o.
+420 241 170 000

Více informací – Allianz asistenční služby

Pojistné podmínky: