222 100 200 Zavoláme vám zpět

Allianz havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje rizika související s poškozením Vašeho vozidla, ať už v důsledku dopravní nehody, vandalismu, krádeže nebo živelných událostí. Zabrání tak zbytečným finančním ztrátám na Vašem majetku.

U osobních a užitkových vozidel do 3.500 kg je roční pojistné odvislé od vybrané kategorie ročního nájezdu kilometrů.

Podmínkou pro platnost havarijního pojištění je absolvování prohlídky vozidla VINFOTO od společnosti Cebia, spol. s r.o. Do doby absolvování prohlídky se spoluúčast navyšuje na 50 %.

Pro provedení prohlídky vozidla VINFOTO pokud možno ihned po uzavření smlouvy, nejdříve však ve lhůtě 14 dnů před počátkem pojištění, kontaktujte Cebia, spol. s r.o. na tel 267 913 737. Na prohlídku si s sebou prosím vezměte klientský kupon a originál velkého technického průkazu (máte-li ho k dispozici). V případě, že pojištění nevznikne, nebo bude ukončeno do 3 měsíců od počátku (vyjma vyřazení vozidla z evidence, totální škoda, odcizení) je povinností pojistníka uhradit poplatek 850 Kč za provedenou prohlídku.

Sjednáním havarijního pojištění společně s povinným ručením získáte komplexní ochranu vašeho vozidla.

Varianty havarijního pojištění

 • AllRisk (lze sjednat samostatně) = havárie, živelní událost, odcizení, vandalismus a poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • Havárie + živel
 • Odcizení + živel + vandalismus + poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • MiniRisk (lze sjednat jen jako doplňkové připojištění k povinnému ručení) = krádež, poškození zvířetem a živelní událost

Havarijní pojištění je platné na území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.

V případě sjednání havarijního pojištění AllRisk jsou zdarma poskytovány základní asistenční služby a právní poradenství.

Doplňková pojištění k havarijnímu pojištění

Pojištění skel

 • Pojištění skel vozidla je možné sjednat s limity pojistného krytí od 5.000 Kč do 50.000 Kč. Roční pojistné je odvislé od vybrané kategorie ročního nájezdu kilometrů.
 • Pojištění skel lze sjednat pouze u osobních a nákladních vozidel do 3.500 kg.
 • Územní platnost je celá Evropa včetně Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.
 • Pojištění se vztahuje na všechna okna, tzn. i na střešní okno; zničená po havárii, živelní události, odcizení či vandalismu.
 • Prvních 6 měsíců pojištění se spoluúčastí 50 %, poté bez spoluúčasti. Podmínkou je oprava skel ve smluvním servise pojišťovny.

Úrazové pojištění

Základní limity:

 • Trvalé následky úrazu – 200.000 Kč
 • Smrt následkem úrazu – 100.000 Kč
 • Denní odškodné za dobu léčení – 50 Kč
 • Denní odškodné při pobytu v nemocnici – 50 Kč
Základní Dvojnásobný Trojnásobný
Sedadlo řidiče 173 Kč 346 Kč 518 Kč
2 sedadla 346 Kč 691 Kč 1.037 Kč
3 sedadla 518 Kč 1.037 Kč 1.555 Kč
4 sedadla 691 Kč 1.382 Kč 1.728 Kč
5 sedadel 864 Kč 1.728 Kč 2.592 Kč
6 sedadel 1.037 Kč 2.074 Kč 3.110 Kč
7 sedadel 1.210 Kč 2.419 Kč 3.629 Kč
8 sedadel 1.382 Kč 2.765 Kč 4.147 Kč
9 sedadel 1.555 Kč 3.110 Kč 4.666 Kč
 • Vždy se uvádí počet sedadel dle technického průkatu, nebo sedadlo řidiče. Nelze sjednat méně sedadel než je uvedeno v technickém průkazu.
 • Pojištění pro případ, že budete v důsledku úrazu dlouhodobě hospitalizováni nebo Vám úraz zanechá trvalé následky. V případě smrti úrazem má oprávněná osoba nárok na jednorázové odškodné. Úrazové pojištění osob se vztahuje na všechny osoby přepravované v pojištěném vozidle kdekoliv ve světě.
 • Úrazové pojištění  je možné sjednat u osobních a nákladních vozidel do 3.500 kg.
 • Územní platnost pojištění je celý svět.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Pojištění zavazadel

Limit pojistného krytí Roční pojistné bez slev
15.000 Kč 609 Kč
30.000 Kč 1.219 Kč
50.000 Kč 2.193 Kč
100.000 Kč 4.631 Kč
 • Pojištění zavazadel kryje zavazadla a věci osobní potřeby, jenž jsou v rámci pojistné události poškozeny, ztraceny nebo ukradeny bez ohledu na čas vzniku pojistné události.
 • Pojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby v uzamčeném prostoru střešního boxu upevněném na vozidle, střešní a zadní nosič, střešní box.
 • Územní platnost pojištění je Evropa včetně Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.
 • Pojištění zavazadel lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Asistenční služby

Základní asistenční služby jsou poskytovány ZDARMA.

Základní PLUS PLUS MAXI
Územní rozsah ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí
Oprava na místě*; vyproštění a manipulace s vozidlem;

odtah vozidla do nejbližší autoopravny nebo jinam;

odvoz posádky do místa, do kterého je vozidlo odtahováno;

úschova nepojízdného vozidla

3.000 Kč 3.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč bez limitu
Nárok na zapůjčení náhradního automobilu při:
Nepojízdnosti automobilu do 3.500 kg 3 dny (1.000 Kč / den)** lze připojistit 10 dní*** lze připojistit 20 dní***
Odcizení automobilu do 3.500 kg 15 dní (1.000 Kč/den)
Roční pojistné bez slev
ZDARMA 599 Kč 1.499 Kč
Asistence + náhradní vozidlo s limitem 1.000 Kč/den 1.282 Kč 2.773 Kč
Asistence + náhradní vozidlo s limitem 2.000 Kč/den 1.983 Kč 4.422 Kč
Asistence + náhradní vozidlo s limitem 3.000 Kč/den 2.749 Kč 5.921 Kč

*) s výjimkou náhradních dílů, které si hradí klient; **) nárok na odtah vozidla a odvoz posádky do jiného místa platí pouze při současném sjednání pojištění asistence PLUS nebo PLUS MAXI; ***) resp. 2.000 Kč nebo 3.000 Kč v závislosti na sjednání náhradního vozidla v rámci asistence PLUS nebo PLUS MAXI; ****) s limitem 1.000 Kč, 2.000 Kč nebo 3.000 Kč / den

INFORMACE / POMOC

Asistence od A do Z  – pomoc v případě jakýchkoli problémů s vozidlem např.:

 • informace, rady, jak postupovat … ( po nehodě, vyřazení vozidla z evidence aj.);
 • vyhledání a zprostředkování prověřených a spolehlivých dodavatelů služeb (opravny, hotelu, dopravního spojení aj.);
 • telefonické tlumočení (při jednání s bezpečnostními orgány, záchrannou službou nebo účastníky nehody);
 • telefonická navigace v případě ztráty orientace;
 • zdokumentování místa nehody.

Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno vícero pojištění ZÁKLADNÍ asistence případně i pojištění asistence PLUS nebo PLUS MAXI, jednotlivé limity pojistného plnění vyjádřené finanční částkou nebo dobou nájmu se sčítají. Bližší informace naleznete v DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel – AUTOPOJIŠTĚNÍ 2015.

Náhradní vozidlo je součást asistenčních služeb:

 • náhradní vozidlo je už součástí základní varianty asistenčních služeb a počet dnů se liší podle toho, jestli bylo sjednáno pouze povinné ručení, havarijní pojištění AllRisk nebo obojí;
 • možnost dokoupit si více dnů pro zapůjčení náhradního vozidla je podmíněno sjednáním varianty PLUS nebo PLUS MAXI;
 • v případě zakoupení varianty PLUS nebo PLUS MAXI se limity pro náhradní vozidlo ze základní asistence připočítají;
 • bez spoluúčasti.
 • cena viz tabulka Asistenční služby výše.

Všeobecné pojistné podmínky