841 41 41 41

Allianz havarijní pojištění

Varianty havarijního pojištění

  • AllRisk (lze sjednat samostatně) = havárie, živelní událost, odcizení, vandalismus a poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
  • MiniRisk (lze sjednat jen jako doplňkové připojištění k povinnému ručení) = krádež, poškození zvířetem a živelní událost

Havarijní pojištění je platné na území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.

V případě sjednání havarijního pojištění AllRisk jsou zdarma poskytovány základní asistenční služby a právní poradenství.

Připojištění k havarijnímu pojištění

Asistenční služby:

Základní asistenční služby jsou poskytovány ZDARMA.

Základní PLUS PLUS MAXI
Územní rozsah ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí
Oprava na místě*; vyproštění a manipulace s vozidlem;

odtah vozidla do nejbližší autoopravny nebo jinam;

odvoz posádky do místa, do kterého je vozidlo odtahováno;

úschova nepojízdného vozidla

3 .000 Kč 3.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč bez limitu
Nárok na zapůjčení náhradního vozidla automobilu při:
nepojízdnosti automobilu do 3,5 tuny 3 dny, (1.000 Kč / den)** lze připojistit 10 dní*** lze připojistit 20 dní***
odcizení automobilu do 3,5 tuny 15 dní (1.000 Kč/den)
Ubytování posádky organizace 2.000 Kč / osoba / noc
max 2 noci
2.000 Kč / osoba / noc max 6 nocí
Náhradní doprava organizace bez limitu bez limitu
Defekt pneumatiky / vybití baterie / nedostatek paliva 2.500 Kč** 5.000 Kč** 5.000 Kč 10.000 Kč bez limitu
Zabouchnutí / odcizení, ztráta nebo poškození klíčů organizace 5.000 Kč 10.000 Kč bez limitu
Zajištění náhradního řidiče organizace 5.000 Kč 10.000 Kč bez limitu
Finanční tíseň ne ano ne ano ne ano
Roční pojistné ZDARMA 398 Kč 967 Kč

*) s výjimkou náhradních dílů, které si hradí klient

**) resp. 2.000 Kč nebo 3.000 Kč v závislosti na sjednání náhradního vozidla v rámci asistence PLUS nebo PLUS MAXI

***) s limitem 1.000 Kč, 2.000 Kč nebo 3.000 Kč/den

Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno vícero pojištění ZÁKLADNÍ asistence případně i pojištění asistence PLUS nebo PLUS MAXI, jednotlivé limity pojistného plnění vyjádřené finanční částkou nebo dobou nájmu se sčítají. Bližší informace naleznete v DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel – AUTOPOJIŠTĚNÍ 2015.

 

Náhradní vozidlo je součást asistenčních služeb:

Náhradní vozidlo je už součástí základní varianty asistenčních služeb a počet dnů se liší podle toho jestli bylo sjednáno pouze povinné ručení, havarijní pojištění AllRisk nebo obojí

Možnost dokoupit si více dnů pro zapůjčení náhradního vozidla je podmíněno sjednáním varianty PLUS nebo PLUS MAXI

V případě zakoupení varianty PLUS nebo PLUS MAXI se limity pro náhradní vozidlo ze základní asistence připočítají

Bez spoluúčasti

V případě odcizení vašeho vozidla dokonce až na 15 dní

Základní PLUS PLUS MAXI
Náhradní vozidlo k povinnému ručení 3 dny / 1.000 Kč denní limit půjčovného - -
Náhradní vozidlo k havarijnímu pojištění 3 dny / 1.000 Kč denní limit půjčovného - -
Náhradní vozidlo k povinnému i havarijnímu pojištění 6 dní / 1.000 Kč denní limit půjčovného - -
Možnost dokoupit náhradní vozidlo,

počet dnů/denní limit půjčovného

ne 10 dnů 1.000 Kč

2.000 Kč

3.000 Kč

20 dnů 1.000 Kč

2.000 Kč

3.000 Kč

Pojištění skel

Limit pojistného krytí Roční pojistné
5.000 Kč 750 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč
30.000 Kč 4.500 Kč
40.000 Kč 6.000 Kč
50.000 Kč 7.500 Kč

Územní platnost je celá Evropa včetně Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.

Pojištění se vztahuje na všechna okna, tzn. i na střešní okno; zničená po havárii, živelní události, odcizení či vandalismu.

Prvních 6 měsíců pojištění se spoluúčastí 50 %, poté bez spoluúčasti. Podmínkou je oprava skel ve smluvním servisu pojišťovny.

Úrazové pojištění

Základní Dvojnásobný Trojnásobný
Trvalé následky úrazu 200.000 Kč 400.000 Kč 600.000 Kč
Smrt následkem úrazu 100.000 Kč 200.000 Kč 300.000 Kč
Denní odškodné za dobu léčení 50 Kč 100 Kč 150 Kč
Denní odškodné při pobytu v nemocnici 50 Kč 100 Kč 150 Kč
Pojištění řidiče - roční pojistné 192 Kč 384 Kč 576 Kč
Pojištění řidiče a spolujezdců* - roční pojistné 960 Kč 1.920 Kč 2.880 Kč

*všechny osoby jedoucí v pojištěném vozidle

Pojištění pro případ, že budete v důsledku úrazu dlouhodobě hospitalizováni nebo Vám úraz zanechá trvalé následky. V případě smrti úrazem má oprávněná osoba nárok na jednorázové odškodné. Úrazové pojištění osob se vztahuje na všechny osoby přepravované v pojištěném vozidle kdekoliv ve světě.

Územní platnost je celý svět a bez spoluúčasti.

Pojištění zavazadel (lze sjednat jen k havarijnímu pojištění AllRisk)

Pojištění zavazadel kryje zavazadla a věci osobní potřeby, jenž jsou v rámci pojistné události poškozeny, ztraceny nebo ukradeny bez ohledu na čas vzniku pojistné události. Pojištění se vztahuje na věci ve vozidle, nosiče, střešní boxy a věci v nich uložené. Územní platnost pojištění je Evropa včetně Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Limit pojistného krytí Roční pojistné
15.000 Kč 756 Kč
30.000 Kč 1.512 Kč
50.000 Kč 2.723 Kč
100.000 Kč 5.748 Kč

Všeobecné pojistné podmínky