222 100 200 Zavoláme vám zpět

Bonus / Malus

1. Co je bonus a malus?

Bonus je Vaše sleva, o kterou budete platit méně za ty měsíce pojištění, kdy jste jezdili bez nehod. Po celou dobu pojištění se Vám (pojistníkovi) načítají měsíce za bezeškodní průběh a podle jejich počtu máte nárok na určitou výši slevy (a to až 60%). Za každých 12 měsíců bez nehody získáváte slevu z pojistného (zpravidla 5 %).

Malus je naopak přirážka k pojistnému za škodu způsobenou Vaším vozidlem. V praxi to znamená, že pojišťovna odečte příslušný počet měsíců (12 až 36, a to podle vybrané pojišťovny) od Vašeho celkového počtu bonusových měsíců a upraví (navýší) pojistné. Po každé další způsobené nehodě opět dojde k odečtu měsíců. Po vyčerpání bonusu se propadnete do malusu, tzn. přirážka na pojistném.

  • Bonus/malus se vztahuje k POJISTNÍKOVI uvedenému v pojistné smlouvě a nevztahuje se na vozidlo či majitele vozidla.
  • Bonus/malus POJISTNÍKA se započítává u fyzické osoby z rodného čísla a u právnické osoby nebo OSVČ z IČO.

2. Kde a jak získat “BONUS” ?

Standardním způsobem je požádat svoji pojišťovnu o potvrzení o takzvaném bezeškodním průběhu. Pojišťovna je povinna jej vystavit, ukončujete-li smlouvu na povinné ručení. Nebo si můžete nechat bonus zdarma zjistit u nás. Ověříme Vám nezávazně cenu povinného ručení a náš operátor Vám při výpočtu ceny zjistí i Váš bonus.

3. Jak uplatnit “bonus” při objednání pojistné smlouvy online na www.top-pojisteni.cz

Aby kalkulátor správně spočítal výši pojistného, je třeba zadat do kolonky "délka předchozího pojištění" celkový součet měsíců předchozího pojištění z Vašich ukončených smluv.
Do kolonky "počet zaviněných pojistných událostí" zadejte počet způsobených nehod, na jejichž základě došlo k pojistnému plnění ze strany Vaší pojišťovny.
Kalkulátor automaticky zohlední počet měsíců do výpočtu a zároveň odečte malus (příslušný počet měsíců za likvidované škodné události). Pokud pojistitel zjistí nesprávné zařazení vozidla do příslušného stupně bonusu/malusu až po sjednání pojištění, je oprávněn doúčtovat pojistníkovi odpovídající výši pojistného. Pokud tedy výše požadované údaje neznáte, doporučujeme si nechte zdarma ověřit příslušný bonus u nás.

4. Doložení BONUSU pro novou pojišťovnu

Písemné potvrzení o době trvání pojištění a škodném průběhu zašlete na adresu zvolené pojišťovny do 1 až 2 měsíců od počátku nové pojistné smlouvy. Přesné pokyny obdržíte v průvodním dopisu.
Přestože tedy potvrzení o bonusu nemáte při sjednávání nové pojistné smlouvy k dispozici (pojistná smlouva bude teprve ukončena), můžete bonus započítat již při kalkulaci. Pokud pojišťovna neobdrží potvrzení ve stanoveném termínu, nebude možné uplatněnou slevu zohlednit a pojistné Vám bude pojišťovnou přepočítáno od počátku pojistné smlouvy.

5. Jak doložit další bonus získaný např. při prodeji druhého vozidla (doložení bonusu v průběhu pojistného roku)

Pokud získáte bonus z ukončené pojistné smlouvy během pojištění (např. při prodeji druhého vozidla), pošlete jej obratem do pojišťovny s požadavkem o jeho započítení ke stávající smlouvě. Pojišťovna jej přičte k Vašim stávajícím bonusům a upraví výši pojistného od následujícího pojistného období.

6. Nedoložení potvrzení o době trvání pojištění nebo zjištění jiného počtu bonusových měsíců

V případě, že se Vám nepodaří doložit potvrzení o bonusu v termínu určeném pojišťovnou (do 1 až 2 měsíců od počátku smlouvy) nebo v případě, že se doložený počet měsíců bude lišit od počtu měsíců zadaných při objednání pojistné smlouvy, pojišťovna je oprávněna doúčtovat pojistníkovi rozdíl pojistného.

7. Doložení bonusu z několika pojistných smluv

Pokud chcete uplatnit bonus přiznaný z více ukončených smluv a pokud se tyto Vaše pojistné smlouvy časově překrývaly (tzn. měli jste dvě a více vozidel pojištěno současně), do celkového započítaného bonusu mohou být tyto duplicitní měsíce zahrnuty pouze jedenkrát.