Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Bonus / Malus

Pokud si sjednáváte povinné ručení nebo havarijní pojištění pro své vozidlo, zřejmě narazíte na pojmy bonus/malus. Většina z nás tuší, že v případě bonusu se jedná o určitou slevu na pojistném. Jak se bonus počítá, kde jej získat a co to přesně znamená? To vše se dozvíte v našem článku.

Jak vybrat nejlepší povinné ručení

Co je Bonus / Malus?

Bonus

Bonus z povinného ručení můžeme v podstatě definovat jako slevu na pojistném, která je vyjádřena v procentech a je vypočítána na základě délky předchozího pojištění u povinného ručení. Důležité tedy je to, jak dlouho má konkrétní pojistník, ať už se jedná o fyzickou osobu nebo o firmu, povinné ručení sjednané. Databáze délky pojištění u povinného ručení je vedena Českou kanceláří pojistitelů od 1. 1. 2000. Délka pojištění je evidována v měsících spolu s počtem případných pojistných událostí. Zvlášť jsou také evidovány jednotlivé druhy vozidel - např. osobní, nákladní, motocykly, přípojné apod.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Každá pojišťovna má v rámci svých podmínek nastavenou tabulku pro výpočet bonusu a tím i definovanou procentuální výši slevy na pojistném. Tyto hodnoty se u jednotlivých pojišťoven liší, obecně však platí, že bonus je poskytován již po 12 měsících sjednaného povinného ručení. Do bonusu jsou zohledněny pojistné události, za které se případně zase určité ,,škodné měsíce" z celkového počtu délky pojištění, odečítají. Z výsledného čísla pak vzniká rozhodná doba v měsících, podle které je pak stanoven bonus v procentech. Sleva na bonusu může dosáhnout až 60 %.  

Malus

Možná jste také někdy narazili na pojem malus z povinného ručení. Pokud to zjednodušíme, lez říci, že se jedná o opak bonusu. Pokud je tedy celková doba sjednaného povinného ručení v měsících ponížena o případné ,,škodné měsíce" za pojistné události a vznikne záporná hodnota, jedná se o malus. Takové klienty pojistitel považuje za více rizikové a z tohoto důvodu je malus zohledněn přirážkou k základnímu pojistnému.

Kde a jak získat Bonus?

Jak již tedy vyplývá z informací uvedených výše, bonus si musí každý pojistník ,,zasloužit". Čím déle tedy jezdíte bez nehod a máte pojištěné vozidlo na své RČ či firmu, tím vyšší slevu můžete získat. Dříve bylo běžnou praxí získávat potvrzení o bezeškodném průběhu od pojišťovny a fyzicky jej dokládat pojišťovně u které sjednáváte smlouvu novou, aby vám slevu na pojistném zohlednila. To již naštěstí není třeba, proces je výrazně jednodušší díky centrální databázi ČKP, ze které pojišťovny tuto informaci získají.

  • Bonus/ Malus se vztahuje k POJISTNÍKOVI uvedenému v pojistné smlouvě a nevztahuje se na vozidlo či majitele vozidla.
  • Bonus/ Malus POJISTNÍKA se započítává u fyzické osoby z rodného čísla a u právnické osoby nebo OSVČ z IČO.
  • Bonus/ Malus je také evidován dle kategorie vozidla - např. zvlášť pro osobní vozidla, motocykly, přípojná vozidla apod. Bezeškodné měsíce v rámci jednotlivých kategorií vozidel pojišťovny obvykle nesčítají.

Jak uplatnit "bonus" při sjednávání povinného ručení u Top-Pojištění.cz?

Stejně jako celé sjednání pojištění vašeho vozidla, je i zanesení délky předchozího pojištění a výpočet bonusu v rámci online kalkulace, velmi snadné. V rámci kalkulace narazíte na kolonku ,,Bonus za jízdu bez nehod".

Vybírat můžete z následujících možností:

  • Ověřit online

Pro ověření bonusu online budete potřebovat jméno a příjmení pojistníka a jeho rodné číslo, v případě právnických osob nebo OSVČ pak jen IČ.

  • Nejsem si jist - chci být kontaktován

V tomto případě se vám obratem telefonicky ozve náš specialista na pojištění vozidel a s kalkulací vám pomůže.

  • Znám počet měsíců

Zobrazí se vám políčka pro doplnění počtu měsíců bezeškodného průběhu a počet pojistných událostí. Je však třeba počítat s tím, že pro zobrazení cen u většiny pojišťoven v dalším kroku kalkulace budete vyzváni pro vyplnění údajů (Jméno a RČ nebo IČ). Po ověření online mohou pojišťovny poskytnout správnou výši pojistného u vašeho pojištění.

Pojištění vozidel online

Doložení bonusu z několika pojistných smluv

Pokud chcete uplatnit bonus přiznaný z více ukončených smluv a pokud se tyto vaše pojistné smlouvy časově překrývaly (tzn. měli jste dvě a více vozidel pojištěno současně), do celkového započítaného bonusu mohou být tyto duplicitní měsíce zahrnuty pouze jedenkrát.

Jak je to u havarijního pojištění?

U havarijního pojištění je to s položkami Bonus / Malus o něco více komplikované, než-li tomu je u povinného ručení. Pro havarijní pojištění dosud neexistuje žádná centrální databáze smluv, délky jejich trvání a počtu pojistných událostí. Záleží tedy na podmínkách konkrétní pojišťovny. Většina jich však má v současné době podmínky nastaveny tak, že je často možné zohlednit bezeškodné měsíce z povinného ručení. Není to ale pravidlem, některé pojišťovny uznávají pouze bezeškodné měsíce získané z předchozí délky havarijního pojištění.

Být zodpovědným řidičem se vyplatí!

Myslete tedy na to, že pokud se budete za volantem projevovat zodpovědně a s respektem a budete jezdit bez pojistných událostí, máte po nějaké době šanci získat na bonusu opravdu vysoké slevy a povinné ručení mít tak levnější až o polovinu. Navíc zodpovědným řidičům, kteří jezdí bez nehod, často pojišťovny poskytují i další slevy bez ohledu na to, jak dlouho mají pojištění již sjednané.

Chcete levnější pojištění vozidla ihned? Pak se podívejte na online kalkulaci nebo kontaktujte naše operátory. Věříme, že vám výhodnější nabídku najít dokážeme!