222 100 200 Zavoláme vám zpět

Co je povinné ručení

Co je povinné ručení? Pokud jste si právě pořídili své první vozidlo, zasvětíme vás do problematiky pojištění vozidel a zmíníme vše, co nováček potřebuje vědět. Žádné obavy, jste na správné adrese. Svěřte se do rukou specialistů na povinné ručení.

Nejlevnější povinné ručení

Povinné ručení

Povinné ručení, též pojištění odpovědnosti z provozu vozidla po pozemních komunikacích, je pojištění, které musí mít ze zákona uzavřeno každý majitel vozidla. Proč? Odpověď je jednoduchá. Z povinného ručení jsou hrazeny všechny škody, které způsobíte provozem vlastního vozidla na zdraví i majetku třetích osob. Jednoduše řečeno - veškerá zranění, škody na vozidlech, svodidlech, domech apod. Stát se to může každému. Jsme lidé omylní a škody z dopravních nehod jsou mnohdy likvidační. Máte-li uzavřeno povinné ručení, nemusíte se bát, že budete muset náklady na léčení nebo opravy hradit z vlastní kapsy. Pojišťovnou, se kterou máte povinné ručení sjednáno je z pojistného plnění uhradí za vás.

Povinné ručení se sjednává s tím, že pojišťovně pravidelně hradíte úplatu, jinak řečeno pojistné. Výška pojistného je stanovena na základě technických parametrů vozidla a údajů pojistníka, toho, kdo pojištění sjednává. Z technických údajů parametrů je to zejména výkon vozidla, objem motoru, hmotnost a rok výroby. Samozřejmostí je uvedení tovární značky a modelu vozidla. V rámci údajů pojistníka uvádíte vždy datum narození, místo bydliště a počet měsíců bezeškodného průběhu s počtem předchozích pojistných událostí.

Limity pojistného krytí

Při sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vybíráte limity pojistného krytí povinného ručení, které slouží ke stanovení nejvyšší hranice pojistného plnění. Jedná se o nejvyšší možnou částku, kterou pojišťovně při vámi zaviněné dopravní nehodě poškozeným vyplatí. Většinou se setkáváme s označením 35 mil. Kč/ 35 mil. Kč, přesněji 35 milionů korun na zdraví a 35 milionů korun na majetek. Takovou částku určuje zákon jako minimální limit pojistného krytí. Při hromadných dopravních nehodách však nemusí být dostačujícím, a tak většina pojišťoven nabízí limity pojistného krytí povinného ručení ve dvou až třech variantách. Vyšší limit můžete sjednat například ve variantě 75 mi Kč/ 75 mil. Kč nebo 100 mil. Kč/ 100 mil. Kč. Zde je nutné zmínit a také připomenout, že náhrada škody z povinné ručení se vztahuje pouze na újmu třetích osob. Dojde-li při dopravní nehodě k poškození vašeho vozidla, pak je škodu možné u pojistitele nárok z havarijního pojištění.

Připojištění k povinné ručení

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že v základní balíček sjednaného povinného ručení obsahuje vybrané limity pojistného krytí na zdraví a majetek třetích osob. Toto je většinou doplněno o pojištění asistenčních služeb, jejichž rozsah je určen základem. Součástí může být odtah vozidla, oprava vozidla na místě nebo zprostředkování náhradního ubytování pro posádku vozidla. Rozsah asistenčních služeb je nutné si v rámci výběru pojišťovny upřesnit v pojistných podmínkách produktu.

Mimo to si do balíčku povinného ručení můžete přidat některé z doplňkových připojištění. Vybírat můžete z připojištění skel vozidla, připojištění střetu se zvěří, úrazového pojištění řidiče a posádky nebo z připojištění zavazadel. K povinné mu ručení si můžete sjednat dokonce i mini havarijní pojištění. V tomto případě je vhodné zamyslet se nad tím, kde a jak je vaše vozidlo provozováno a která rizika vás na cestách mohou potkat.

Pokud si sjednáním povinného ručení nevíte rady, nezoufejte. Naši specialisté na sjednání povinného ručení jsou vám k dispozici denně od 9 do 21 hodin. Rádi vám cenu pojistného zdarma spočítají a vyberou vám produkt na míru.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ