222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak uzavřít cestovní pojištění

Kalkulace ceny Pro kalkulaci a porovnání cestovního pojištění zadejte vstupní parametry Vaší cesty do zahraničí, počet osob a rizika, která chcete pojistit.
Porovnání cestovního pojištění Díky jednoduchému a přehlednému kalkulátoru cestovního pojištění zjistíte nabídky jednotlivých pojišťoven, včetně nabídky možných připojištění (zavazadel, úrazu, odpovědnosti, rizikových sportů atd.)
Osobní údaje Vyberte si pojišťovnu a zadejte detailní údaje o Vás a všech osobách, na které se pojištění bude vztahovat.
Návrh pojištění Cestovní pojištění online objednáte po potvrzení zadaných údajů, pojistných podmínek a smluvních ujednání.
Pojistná smlouva Obratem obdržíte na svůj e-mail zprávu potvrzující Vaši objednávku cestovního pojištění, údaje pro zaplacení pojistného a také pojistnou smlouvu s kontaktem na asistenční službu.
Platba pojistného Pro Váš komfort a rychlost uzavření cestovního pojištění máte možnost zaplatit pojistné okamžitě online – platební kartou, platební bránou GoPay nebo bankovním převodem.
Následný servis Při objednávce pojištění získáváte přístup do své klientské zóny „Moje smlouvy“, kde naleznete veškeré dokumenty v elektronické podobě a můžete zde pojistnou smlouvu rovněž dodatečně přímo uhradit.

banner leto

1. Nezávazná kalkulace a porovnání cestovního pojištění

1. Zvolte datum odjezdu. Počátek pojištění může být nastaven na den, který je shodný s datem sjednání, pro platnost pojištění je rozhodující úhrada pojistného. Zvolte  datum příjezdu (zadejte předpokládané datum návratu, maximální sjednaná délka pojištění je 365 dní, u některých pojišťoven je ovšem tato doba kratší – o detailech produktu budete informování po výběru konkrétní pojišťovny v nasledujících krocích). Dále vyberte cíl a typ cesty.

Dále zvolte počet osob, které chcete pojistit, do jednotlivých kolonek vyplňte věk nebo datum narození. Vložení data narození umožní přesněji určit věk pojištěného.

Zvolte rozsah Vašeho pojištění (je možné využít výhod všichni patříme do jedné rodiny, druh sportovních činností či připojištění storna cesty ) a následně máte možnost si vybrat z nabízených připojištění. V základním balíčku je standardně zahrnuto pojištění léčebných výloh a asistenční služby. Kromě základního balíčku si můžete sjednat úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti, připojištění stornovacích poplatků, připojištění zimních, rizikových, nebo extrémních sportů.

Následně kliknětě na ikonku „Pokračovat“. V případě nejasností Vám ke správnému vyplnění pomohou malé informační ikonky umístěné vpravo u příslušné kolonky.

2. V jednoduché a přehledné tabulce se Vám zobrazí nabídky jednotlivých pojišťoven seřazené dle ceny s již zahrnutou internetovou slevou. Tlačítkem „Koupit“, umístěném pod sloupcem u Vámi vybrané pojišťovny, se vždy dostanete ke sjednání daného pojištění. Při kliknutí na tlačítko „ZOBRAZIT DETAILY“ se Vám zobrazí podrobnější informace a limity k jednotlivým produktům a připojištěním.

Své údaje si můžete zkontrolovat či upravit ve sloupci vpravo od tabulky porovnání. Při úpravě údajů zvolte tlačítko „Přepočítat“ a vyčkejte na přepočet pojistného po zohlednění zadaných změn.

V pravé části najdete tlačítko  „Odeslat na e-mail“ nebo se tlačítkem „Zpět“ můžete vrátit a opravit zadané údaje na předchozích stránkách.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY

2. Sjednání návrhu Vaší pojistné smlouvy

1. V základní kalkulaci je počítáno s nižším krytím v případě pojistné události. Pokud je u vámi vybrané pojišťovny možnost vybrat produkt s vyššími limity krytí, bude vám umožněno tento produkt zvolit v dalším kroku objednávky po stisknutí tlačítka ,,Koupit". V případě volby vyššího krytí bude konečná cena vyšší.

V následujících krocích vyplňte osobní údaje o Vás, tj. osobě pojistníka (ten, kdo smlouvu uzavírá). Pokud pojišťujete nezletilé dítě, musí být pojistníkem jiná osoba starší 18 let. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správnému zadání Vašeho e-mailu, podle kterého bude identifikován Váš uživatelský účet v naší databázi.

Pokud ještě nemáte vytvořen uživatelský účet na našem portálu, systém jej pro Vás při první objednávce vytvoří v okamžiku zadání e-mailové adresy, která se ještě nenachází v databázi. Informace pro přihlášení se do systému (včetně vygenerovaného hesla) najdete spolu s nabídkovým souhrnem v e-mailu zaslaném na zadanou kontaktní e-mailovou adresu. Po vyplnění všech potřebných údajů klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

V této části Vás žádáme o doplnění dat a osobních údajů ostatních pojištěnců. Podmínkou přechodu k následujícímu kroku je správné vyplnění osobních údajů všech osob. Pokud si přejete změnit počet osob, klikněte na tlačítko „Upravit počet osob“. Po vyplnění všech potřebných údajů klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

2. V nabídkovém souhrnu naleznete rekapitulaci všech zadaných údajů a konečnou cenu vč. všech zvolených dodatečných pojištění. K dispozici zde máte také všechny pojistné a smluvní podmínky a informace ke sjednávanému pojištění. V případě, že některé údaje nesouhlasí, klikněte na tlačítko „Zpět“ nebo „Výběr jiné pojišťovny“ a údaje na předchozích stranách opravte. V případě vašich souhlasů zaškrtněte potvrzovací tlačítka u souhlasu „Souhlas s použitím osobních údajů“ a seznámení „Seznámení s Informacemi o zpracování osobních údajů“. Následně klikněte na tlačítko „Objednat“.

3. Na poslední stránce naleznete možnost výběru úhrady pojistného a podrobnosti k objednávce.  Na výběr je k dispozici platba platební kartou či online platebními tlačítky. V případě výběru online platby budete přesměrováni na platební rozhraní. Pokud neprovedete platbu online, tak platební údaje naleznete v e-mailu, který po sjednání pojištění obdržíte.

3. Uzavření pojistné smlouvy a platba pojistného online

Blahopřejeme – pojištění bylo úspěšně sjednáno. Za okamžik obdržíte potvrzovací e-mail se všemi Vámi zadanými údaji, pokyny pro zaplacení pojistného, pojistnou smlouvu a asistenční kartičky, kde je uveden kontakt na asistenční službu.

Nabízíme Vám následující možnosti úhrady pojistného:

  • Online prostřednictvím platební karty
  • Online prostřednictvím platebních tlačítek jednotlivých bank
  • Platebním převodem ze svého bankovního účtu
  • Vkladem hotovosti na přepážce Fio

Přehled produktů cestovního pojištění  |  Kalkulace cestovního pojištění