Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Slavia cestovní pojištění

 • Pojištění je platné od okamžiku připsání platby pojistného na bankovní účet Top-Pojištění.cz.

Pojištění lze sjednat:

 • pro cesty do 365 dnů
 • pro cesty jak po Evropě, tak po celém světě včetně USA
 • pro cesty turistické i pracovní (administrativní i manuální činnosti)
 • při provozování rekreačních a zimních sportů
 • pro připojištění storno cesty

Pojištění nelze sjednat:

 • pro cesty nad 365 dnů
 • při provozování rizikových, extrémních a organizovaných sportů
 • při pracovní cestě pro osoby ve věku 0-17 let a 71 a více let

Cestovní pojištění SlaviaCOVID 19

Léčebné výlohy v souvislosti s COVID19 bezpečná země dle MZV ANO
země s vysokým rizikem nákazy, nebo kam MZV nebo Světová organizace nedoporučuje cestovat NE
Úhrada nákladů na ubytování a stravu v důsledku nařízené karantény v zahraniční zdravotní (potvrzené onemocnění COVID 19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID 19) NE
Úhrada nákladů na zpáteční cestu v důsledku nařízené karantény v zahraničí v důsledku potvrzeného onemocnění COVID 19 ANO
v důsledku nepotvrzeného onemocnění COVID 19 ANO
Storno cesty (připojištění) zdravotní (potvrzené onemocnění COVID 19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID 19) ANO

Úhrada nákladů na zpáteční cestu je podmíněna tím, že se pojištěný nemůže vrátit v původním termínu. Úhrada storno poplatků u preventivní karantény je podmíněna doložením např. neschopenky.

Typy pojišťovaných cest:

 • turistická cesta – běžné rekreační a poznávací cesty nebo pobyty, provozování rekreačních sportů
 • pracovní cesta – cesty a pobyty za účelem výkonu práce zaměstnance nebo podnikatele, cesty a pobyty za účelem výdělku, charitativní a dobrovolná činnost, au-pair, studijní pobyty, stáže; dále lze také provozovat činnosti obsažené v turistické cestě

Základní varianty pojištění:

 • Svět – Pojištění léčebných výloh 3.500.000 Kč + volitelná připojištění: (Úrazové pojištění, Pojištění zavazadel, Odpovědnost za škodu, Letecká asistence)
 • Svět – Pojištění léčebných výloh 7.000.000 Kč + volitelná připojištění: (Úrazové pojištění, Pojištění zavazadel, Odpovědnost za škodu, Letecká asistence)

Základní limity pojistného plnění (turistická cesta):

Pojistná rizika Název produktu
Destinace Evropa/Svět (turistická cesta) Evropa/Svět (turistická cesta)
Limity pojistného plnění v Kč SVĚT SVĚT
Léčebné výlohy 3.500.000 7.000.000
lékařské ošetření do výše limitu do výše limitu
hospitalizace do výše limitu do výše limitu
přeprava do zdravotnického zařízení do výše limitu do výše limitu
náklady na repatriaci tělesných ostatků do výše limitu do výše limitu
akutní stomatologické ošetření 5.000 Kč 15.000 Kč
náklady na vyslání opatrovníka 30.000 Kč 30.000 Kč
Asistenční služby součástí léčebných výloh
Úraz – (lze připojistit)
smrt úrazem 100.000 Kč 100.000 Kč
trvalé následky 200.000 Kč 200.000 Kč
plná invalidita 200.000 Kč 200.000 Kč
Zavazadla – (lze připojistit)
náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5.000 Kč 5.000 Kč
náklady vzniklé odcizením/ztrátou zavazadel 15.000 Kč 15.000 Kč
Odpovědnost – (lze připojistit)
odpovědnost za újmu na zdraví 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč
odpovědnost za újmu na majetku 500.000 Kč 500.000 Kč
Letecká asistence – (lze připojistit)
volitelné volitelné
Rekreační sporty ANO ANO
Zimní sporty ANO ANO

Letecká asistence

V rámci této asistence poskytne asistenční služba klientovi info o zpoždění nebo zrušení letu. Po letecké společnosti vymáhá odškodnění. Zajistí stravu, dopravu do hotelu, ubytování, návrat zpět na letiště. Vyhledá alternativní dopravu.

Pokud let přistane v cíli se zpožděním větším než 3 hodiny a k tomuto zpoždění došlo vinou dopravce vzniká nárok na kompenzaci až 15 400,- na osobu. Tuto kompenzaci za Vás asistenční služba bude po dopravci vymáhat. Dále zajistí občerstvení a stravu odpovídající délce čekání, hotelové ubytování, případně zajistí náhradní spoj.

Základní limity pojistného plnění (pracovní cesta):

Pojistná rizika Název produktu
Destinace Evropa/Svět (pracovní cesta) Evropa/Svět (pracovní cesta)
Limity pojistného plnění v Kč SVĚT SVĚT
Léčebné výlohy 3.500.000 7.000.000
lékařské ošetření do výše limitu do výše limitu
hospitalizace do výše limitu do výše limitu
přeprava do zdravotnického zařízení do výše limitu do výše limitu
náklady na repatriaci tělesných ostatků do výše limitu do výše limitu
akutní stomatologické ošetření 5.000 Kč 15.000 Kč
náklady na vyslání opatrovníka 30.000 Kč 30.000 Kč
Asistenční služby součástí léčebných výloh
Úraz – (lze připojistit)
smrt úrazem 200.000 Kč 200.000 Kč
trvalé následky 400.000 Kč 400.000 Kč
plná invalidita 400.000 Kč 400.000 Kč
Zavazadla – (lze připojistit)
náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5.000 Kč 5.000 Kč
náklady vzniklé odcizením/ztrátou zavazadel 30.000 Kč 30.000 Kč
Odpovědnost – (lze připojistit)
odpovědnost za újmu na zdraví 3.000.000 Kč 3.000.000 Kč
odpovědnost za újmu na majetku 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč
Rekreační sporty ANO ANO
Zimní sporty ANO ANO

Storno zájezdu

Lze připojistit ke všem produktům. Pojistitel poskytne pojistné plnění do výše 80 % stornopoplatku, maximálně však 25.000 Kč za 1 osobu. Je třeba uvádět cenu cesty, resp. zájezdu, za všechny pojištěné. Podrobnější definici pojištění storna naleznete v pojistných podmínkách.

Pojištění storno musí být zakoupeno nejpozději 15 dní před plánovaným odjezdem, nebo je-li zájezd zakoupen později (méně než 15 dní před odjezdem), musí být storno zájezdu uhrazeno ve stejný den.

Definice sportů:

Rekreační a zimní sporty:

Vztahuje se na provozování vyjmenovaných rekreačních sportů: Aerobic, Badminton, Basebal, Basketbal, Biatlon, Boccia, Bowling, Bridge, Bruslení, Bungee jumping (aktivity+), Canyoning s přiměřenou výstrojí za účasti odborného instruktora (aktivity+), Curling, Cyklistika (rekreační jízda na sjízdných povolených cestách), Fitness, Florbal, Fotbal. Frisbee, Golf, Házená, Hokejbal, Jachting (aktivity+), Jóga, Kolečkové bruslení, Korfbal, Kriket, Kulečník, Kulturistika, Kuželky, Lakros, Lukostřelba, Lyžování (na vyznačených trasách), Metaná, Moderní gymnastika, Paintball, Parasailing (aktivity+), Plavání Potápění s přístrojem do hloubky 30 m s certifikací přístrojového potápění (aktivity+), Rafting do 3.stupně obtížnosti včetně, s přiměřenou výstrojí a za účasti odborného instruktora (aktivity+), Rekreační sjíždění řek do 3. stupně obtížnosti včetně, při nezvýšeném průtoku vody a s přiměřenou výstrojí (aktivity+), Snowboarding (aktivity+), Softbal, Squash, Stolní tenis, Šachy, Šipky, Tanec, Tenis, Vysokohorská turistika s přiměřenou výstrojí po vyznačených a pro veřejnost otevřených cestách a stezkách max. do 4500 m n.m. (aktivity+).

 • Aktivity+ = Cílené provozování sportu a pohybových činností v rámci aktivního odpočinku.
 • Sporty označené jako Aktivity+ jsou nově zahrnuty v rekreačních sportech bez příplatku.

Asistenční služby:

Asistenční služby se poskytují telefonicky v českém jazyce, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Činnost asistenční služby zajišťuje společnost:

Global Assistance a.s.
Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8
Tel.: +420 255 790 261

Pojistné podmínky: