Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Slavia pojišťovna

Cestovní pojištění (Svět bez ČR)

Od kdy pojištění platí?

Pojištění je platné od okamžiku připsání platby na účet Top-Pojištění.cz.

Pojištění lze sjednat pro

 • Typ pojištění:
  • Jednorázové pobyty
  • Opakované pobyty
 • Cíl cesty = Svět bez České republiky
 • Typ cesty
  • Turistická
  • Pracovní administrativní (bez příplatku)
  • Pracovní manuální (za příplatek)
 • Subjekt
  • Fyzická osoba
  • Podnikatel (OSVČ)
  • Právnická osoba
 • Sporty
  • Rekreační (automaticky kryté v základní ceně)
  • Zimní (automaticky kryté v základní ceně)
  • Rizikové sporty
 • Volitelná připojištění

Základní omezení pro sjednání pojištění

 • Max. počet osob na smlouvu = 20.
 • Nelze sjednat pro cílovou destinaci ČR.
 • Nelze pojistit extrémní a organizované sporty.
 • Pojištění nelze sjednat ze zahraničí.

Hlavní přehled pojistného plnění – Jednorázové pobyty

Předmět pojištění / Produkt ZÁKLAD JISTOTA JUBILEUM
Léčebné výlohy 5.000.000 20.000.000 100.000.000
   Akutní zubní ošetření – dílčí limit 15.000 30.000 30.000
Pojištěni asistenčních služeb ANO ANO ANO
Úrazové pojištění ANO ANO ANO
   Smrt úrazem 200.000 400.000 600.000
   Trvalé následky úrazu 200.000 400.000 600.000
Pojištěni odpovědnosti ANO ANO ANO
   Odpovědnost za škodu – zdraví 2.000.000 5.000.000 10.000.000
   Odpovědnost za škodu – majetek 2.000.000 5.000.000 10.000.000
Pojištění zavazadel ANO ANO ANO
   Zavazadla – celkový limit 15.000 30.000 60.000

Hlavní přehled pojistného plnění – Opakované pobyty

Předmět pojištění / Produkt ZÁKLAD JISTOTA JUBILEUM
Léčebné výlohy 3.500.000 3.500.000 10.000.000
   Akutní zubní ošetření – dílčí limit 5.000 5.000 15.000
Pojištěni asistenčních služeb ANO ANO ANO
Úrazové pojištění NE ANO ANO
   Smrt úrazem 0 200.000 600.000
   Trvalé následky úrazu 0 200.000 600.000
Pojištěni odpovědnosti NE ANO ANO
   Odpovědnost za škodu – zdraví 0 1.000.000 5.000.000
   Odpovědnost za škodu – majetek 0 1.000.000 5.000.000
Pojištění zavazadel NE ANO ANO
   Zavazadla – celkový limit 0 15.000 60.000

Cestovní pojištění a COVID-19

Léčebné výlohy v souvislosti s COVID-19 bezpečná země dle MZV ANO
země s vysokým rizikem nákazy, nebo kam MZV nebo Světová organizace nedoporučuje cestovat NE
Úhrada nákladů na ubytování a stravu v důsledku nařízené karantény v zahraniční zdravotní (potvrzené onemocnění COVID-19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID-19) NE
Úhrada nákladů na zpáteční cestu v důsledku nařízené karantény v zahraničí v důsledku potvrzeného onemocnění COVID-19 ANO
v důsledku nepotvrzeného onemocnění COVID-19 ANO
Storno cesty (připojištění) zdravotní (potvrzené onemocnění COVID-19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID-19) ANO

Specifická volitelná připojištění

Autoasistence

Pojištění technické asistence vozidla (resp. autoasistence) se sjednává pro případ vzniku škodné události, která spočívá v poruše, havárii nebo repatriaci pojištěného vozidla při cestě do zahraničí. Předmětem pojištění technické asistence vozidla jsou prokazatelně vynaložené náklady či služby, které jsou spojené se zajištěním asistenčních služeb v důsledku pojistné události do limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě / do limitu uvedeného ve VPP.

Autoasistenci lze sjednat pro cesty do 15 dní (včetně) v rámci Evropy (větší detail o územní platnosti viz VPP). Maximální stáří vozu není vymezeno.

Pojištění storna cesty

Pojištění storna zájezdu nebo cesty je samostatným připojištěním, které kryje stornopoplatky cestovních kanceláří nebo jiných dopravců nebo ubytovacích zařízení. Pojištění storna zájezdu využijete v případě, že jste třeba nemocní, nebo máte zranění, které vám nedovolí odcestovat (přesné znění podmínek pro pojištění storna cesty naleznete v pojistných podmínkách). Riziko, že nebudete moci nastoupit v den odjezdu na svou vysněnou dovolenou, jednoduše existuje vždy. Pojištění storna zájezdu vám ale má ulehčit spoustu nervů i peněz, a proto je jeho sjednání tak výhodné.

Je-li cesta či zájezd koupen méně než 15 dní před plánovaným odjezdem, musí být pojištění storna sjednáno a zaplaceno nejpozději do 24 hod. od uhrazení zájezdu. Maximální limit plnění je 50 tis. Kč na osobu. Spoluúčast je vždy ve výši 20 %.

Letecká asistence

V rámci této asistence poskytne asistenční služba klientovi informace o zpoždění nebo zrušení letu. Po letecké společnosti vymáhá odškodnění. Zajistí stravu, dopravu do hotelu, ubytování, návrat zpět na letiště. Vyhledá alternativní dopravu.

Pokud let přistane v cíli se zpožděním větším než 3 hodiny a k tomuto zpoždění došlo vinou dopravce vzniká nárok na kompenzaci až 15.400 Kč na osobu. Tuto kompenzaci za Vás asistenční služba bude po dopravci vymáhat. Dále zajistí občerstvení a stravu odpovídající délce čekání, hotelové ubytování, případně zajistí náhradní spoj.

Asistenční služby, nevíte si rady?

Pomoc 24 hodin denně v českém jazyce. Tel.: +420 255 790 261

Global Assistance a.s.
Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8

Pojistné podmínky

Ostatní odkazy

 

/Aktualizováno k 26.3.2024/