Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění - pojištění odpovědnosti v zahraničí

Publikováno: 19.09.2023

Sjednání cestovního pojištění před cestou do zahraničí by mělo být stejně samozřejmé jako zabalení kufru. Základním kamenem každého cestovního pojištění do zahraničí je vždy pojištění léčebných výloh a asistenční služby. Pokud si ale chcete své cesty užít opravdu bez zbytečných komplikací, sjednejte si k cestovku i pojištění odpovědnosti v zahraničí.

Pojištění odpovědnosti v zahraničí

Pojištění odpovědnosti za škodu v zahraničí

Proč je dobré ho mít? Pokud byste za hranicemi někomu způsobili zdravotní nebo materiální újmu, jste za ni odpovědní a je vaší povinností postiženému uhradit náklady. S pojištěním odpovědnosti se o placení postará pojišťovna, a vy tak tyto finance nebudete muset brát z rodinných úspor.

A věřte nám, může se jednat o pěkně tučné částky. Stačí, abyste například na sjezdovce nebo cyklostezce do někoho vrazili a způsobili mu nejen škodu na sportovním vybavení, ale také na zdraví. K tomu si připočtěte pracovní neschopnost nebo trvalé následky a náhrada škody začne šplhat do statisícových částek.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti v zahraničí?

Jednoduše na škodu způsobenou na:

 • na zdraví nebo na životě poškozeného, včetně náhrady nákladů na zdravotní péči, na bolestné a náhrady smrti,
 • věci poškozeného (zničením, ztrátou, poškozením).

Na základě informací od pojišťoven se v praxi nejčastěji jedná o poškození hotelového vybavení, srážky lyžařů na sjezdovkách a srážky cyklistů na cyklostezkách. Jde tedy o běžné události způsobené v běžném životě. Toto pojištění tedy neuplatníte na škody způsobené v souvislosti s výkonem povolání či výdělečné činnosti.

Jaké jsou limity u pojištění odpovědnosti v zahraničí?

Limity pojistného plnění u pojištění odpovědnosti za škodu jsou u každé pojišťovny a jednotlivých produktů nastaveny jinak. V naší nabídce aktuálně najdete nejvyšší limit u tohoto pojištění ve výši 30 mil. Kč u ČSOB Pojišťovny (produkt Premiant), pro škody způsobené na zdraví i majetku. Obvykle se ale limity pohybují na nižší úrovni, a to nejčastěji v rozmezí od 2 do 10 mil. Kč.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Výluky z pojištění odpovědnosti v zahraničí

Stejně jako u všech ostatních pojistek má i pojištění odpovědnosti za škodu v zahraničí své výluky. Ty najdete v pojistných podmínkách daného produktu, v oddílu ,,Výluky z pojištění". Ty si tedy pečlivě pročtěte a seznamte se se všemi situacemi, kdy vám pojišťovna škodu neuhradí. Tyto podmínky si každá pojišťovna stanovuje sama, a to i v rámci konkrétního pojistného produktu.

Mezi nejběžnější výluky u pojištění odpovědnosti za škodu patří:

 • škoda způsobená úmyslným jednáním,
 • škoda způsobená blízké osobě, osobě žijící s pojištěným v době vzniku škodné události ve společné domácnosti a dalším osobám, které měly cestovní pojištění jednáno spolu s pojištěným,
 • škoda způsobená provozem nebo řízením a v důsledku provozu anebo řízení motorového i nemotorového vozidla, plavidla či letadla (rogala apod.) s výjimkou cyklistických kol a dětských nafukovacích člunů,
 • škoda na cizích movitých věcech půjčených, pronajatých, dále škody na věcech, které jsou v oprávněném užívání za úplatu (např. na základě leasingové nebo nájemní smlouvy), nebo věcí svěřených do užívání nebo do úschovy,
 • škoda způsobená vlastnictvím a držením zvířat,
 • škoda způsobená v souvislosti s výkonem jakéhokoliv povolání, jiné výdělečné či jiné odborné činnosti (studijní stáže, dobrovolnictví apod.), ať se jedná o činnosti za odměnu, či nikoliv.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Spoluúčast z pojištění odpovědnosti za škodu

Mimo výše uvedených informací naleznete v pojistných podmínkách i informaci o výši případné spoluúčasti u pojištění odpovědnosti v zahraničí. Jedná se o částku, kterou se budete na způsobené škodě podílet ze svých finančních prostředků. Do tabulky jsme pro vás připravili přehled pojišťoven, u kterých lze v rámci kalkulace cestovního pojištění sjednat připojištění odpovědnosti, a zároveň to, zda je v rámci daného připojištění stanovena nějaká spoluúčast. Většina pojišťoven sjednává toto připojištění bez spoluúčasti.

Výše spoluúčasti

Pojišťovna Výše spoluúčasti
Allianz 5 000 Kč / pojistná událost
AXA Assistance bez spoluúčasti
Colonnade bez spoluúčasti
ČSOB Pojišťovna bez spoluúčasti
Pojišťovna VZP bez spoluúčasti
Slavia bez spoluúčasti
SV pojišťovna bez spoluúčasti
TOP bez spoluúčasti
UNIQA bez spoluúčasti

Aktualizováno k 5. 12. 2023

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Jak postupovat v případě pojistné události?

 1. Nepodepisujte dokument, kterému nerozumíte. Pokud jste nuceni k podpisu, na dokument napište, že obsahu nerozumíte a své stanovisko k události - klidně v českém jazyce.
 2. Pokud možno, zajistěte si kontakty na svědky události.
 3. Neprodleně kontaktujte svou pojišťovnu, o celé události ji informujte a následujte pokyny, které vám poskytne.

Srovnání pojištění odpovědnosti v zahraničí

Se srovnáním pojištění odpovědnosti vám pomůže online kalkulačka cestovního pojištění. Stačí do ní zadat základní údaje o vás a vaší cestě (cílovou destinaci, délku pobytu, počet zajištěných osob) a v dalším kroku před sebou uvidíte přehledně porovnané nabídky hned od několika prověřených pojišťoven působících na českém trhu, a to včetně výše pojistného. Ty si můžete podle potřeby upravovat a přidávat do nich užitečná připojištění, například pojištění odpovědnosti v zahraničí.

Nevíte si rady?

Pokud máte k cestovnímu pojištění a připojištění odpovědnosti za škodu jakékoliv dotazy, neváhejte využít služeb našeho zákaznického centra. Rádi vám s kalkulací i sjednáním pomůžeme.