Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění - Připojištění odpovědnosti za škodu

Publikováno: 05.07.2022

Sjednání cestovního pojištění před tím, než se vypravíte do zahraničí, by pro každého z nás mělo být již samozřejmostí. Základem cestovního pojištění do zahraničí je vždy pojištění léčebných výloh a asistenční služby. Pokud si chcete své cesty užít opravdu bez zbytečných komplikací, sjednejte si k cestovnímu pojištění i Připojištění odpovědnosti za škodu.

Cestovní pojištění odpovědnost

Připojištění odpovědnosti za škodu

V případě, že někomu způsobíte zdravotní nebo materiální újmu, jste za ni odpovědní a je vaší povinností postiženému uhradit náklady. Před náhradou vzniklé škody vás může ochránit právě připojištění odpovědnosti za škodu. Pokud si toto připojištění do svého pojištění sjednáte, pojišťovna uhradí náklady na škodu způsobenou neúmyslně na majetku či zdraví třetích osob, za vás.

Cestovní pojištění online

Na co se pojištění vztahuje

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného vzniklou:

 • na zdraví nebo na životě poškozeného, včetně náhrady nákladů na zdravotní péči, na bolestné a náhrady smrti;
 • poškozením, zničením nebo ztrátou věci poškozenému;
 • jako ušlý zisk a v důsledku snížení společenského uplatnění.

Nejčastěji uváděné příklady z praxe jsou například poškození hotelového vybavení nebo srážky lyžařů na sjezdovkách. Obecně se jedná o škody způsobené v běžném životě. Pozor tedy na to, pojištění se nevztahuje na škody způsobené v souvislosti s výkonem povolání či výdělečné činnosti.

Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění u Cestovního pojištění - připojištění odpovědnosti za škodu jsou u každé pojišťovny a jednotlivých produktů nastaveny jinak. V naší nabídce aktuálně naleznete nejvyšší limit pojištění odpovědnosti škody na zdraví a újmy na majetku ve výši 30 mil. Kč u ČSOBP (produkt Premiant). Obvykle se ale limity pohybují na nižší úrovni, nejčastěji v rozmezí 2 až 10 mil. Kč.

Výluky z připojištění odpovědnosti za škodu

Stejně jako ve všech podobných případech, také při sjednávání pojištění odpovědnosti za škodu doporučujeme projít pojistné podmínky k produktu, zejména pak článek, který je označen ,,Výluky z pojištění“. Výluky z pojištění totiž vyjmenovávají situace, kdy vám pojišťovna škodu neuhradí. Každá pojišťovna si je stanovuje sama, lišit se mohou v rámci jedné pojišťovny nebo dle konkrétního pojistného produktu.

Mezi nejběžnější výluky z pojištění patří škody:

 • způsobené úmyslným jednáním;
 • které pojištěný způsobil osobě blízké, osobě žijící s pojištěným v době vzniku škodné události ve společné domácnosti a dalším osobám, které měly cestovní pojištění jednáno spolu s pojištěným;
 • způsobené provozem anebo řízením a v důsledku provozu anebo řízení motorového i nemotorového vozidla, plavidla či letadla (rogala apod.) s výjimkou cyklistických kol a dětských nafukovacích člunů;
 • na cizích movitých věcech půjčených, pronajatých, dále škody na věcech, které jsou v oprávněném užívání za úplatu (např. na základě leasingové nebo nájemní smlouvy), nebo věcí svěřených do užívání nebo do úschovy;
 • způsobené vlastnictvím a držením zvířat;
 • způsobené v souvislosti s výkonem jakéhokoliv povolání, jiné výdělečné či jiné odborné činnosti (studijní stáže, dobrovolnictví apod.), ať se jedná o činnosti za odměnu či nikoliv.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Spoluúčast z připojištění odpovědnosti za škodu

Mimo výše uvedených informací naleznete v pojistných podmínkách i informaci o výši případné spoluúčasti u připojištění odpovědnosti. Jedná se o částku, kterou se budete na způsobené škodě podílet ze svých finančních prostředků. Do tabulky jsme pro vás připravili přehled pojišťoven, u kterých lze v rámci kalkulace cestovního pojištění sjednat připojištění odpovědnosti a zároveň to, zda je v rámci daného připojištění stanovena nějaká spoluúčast. Většina pojišťoven sjednává toto připojištění bez spoluúčasti.

Výše spoluúčasti

Pojišťovna Výše spoluúčasti
Allianz 5.000 Kč / pojistná událost
AXA Assistance 5.000 Kč / pojistná událost
Colonnade bez spoluúčasti
ČSOB Pojišťovna bez spoluúčasti
Pojišťovna VZP bez spoluúčasti
Slavia bez spoluúčasti
TOP bez spoluúčasti
UNIQA bez spoluúčasti

Aktualizováno k: 24.6.2022

Jak postupovat v případě pojistné události?

 1. Nepodepisujte dokument, kterému nerozumíte. Pokud jste nuceni k podpisu, na dokument napište, že obsahu nerozumíte a své stanovisko k události - klidně v českém jazyce.
 2. Pokud možno, zajistěte si kontakty na svědky události.
 3. Neprodleně kontaktujte svou pojišťovnu, o celé události ji informujte a následujte jejich pokyny.

Nevíte si rady?

Pokud váháte, zda je pojištění odpovědnosti důležité, můžete si přečíst třeba příběh lyžařky Martiny.

A pokud máte k cestovnímu pojištění a připojištění odpovědnosti za škodu jakékoliv dotazy, neváhejte využít služeb našeho zákaznického centra. Rádi vám s kalkulací i sjednáním pomůžeme.