222 100 200

Slavia povinné ručení

Povinné ručení je možné sjednat ve variantách:

Limity krytí (v Kč) Za škody na věci a ušlý zisk Za škody na zdraví
POV ZÁKLAD 35 mil. 35 mil.
POV PROFI 100 mil. 100 mil.

K variantě ZÁKLAD získáte asistenční službu BASIC zdarma. Platí pro osobní vozidla do 3,5 t a motocykly. K variantě PROFI získáte nadstandardní asistenční služby zdarma.

Akční slevy

 • obchodní sleva 5 %, je započtena při sjednání
 • sleva za propojištěnost 5 %, započtena při sjednání POV + HAV
 • klientská sleva 5 – 10 %, za 2 a více smluv u Slavia poj.

Akční slevy jsou automaticky zahrnuty v kalkulaci.

Slavia pojišťovna dále nabízí:

 • Bonus až 60 %

Tato sleva je automaticky zohledněna ve výpočtu.

Přirážky za splatnost

 • Roční splátka 0 %
 • Pololetní splátka 2 %
 • Čtvrtletní splátka 5 %

Produkt POV ZÁKLAD a PROFI

 • lze sjednat limit 35/35 mil. Kč nebo 100/100 mil. Kč
 • uplatňuje se režim B/M (Bonus/Malus) až 60 %
 • lze sjednat připojištění: pojištění skla, asistenční služby, úrazové pojištění řidiče, úrazové pojištění dopravovaných osob, pojištění zavazadel, živelné pojištění, střet se zvěří, KRYŠTOF – pojištění pokut
 • lze pro všechny vozidla a věkové kategorie
 • lze uplatit všechny slevy

Doplňková připojištění:

Připojištění skleněných oken

Limit pojistného krytí Roční pojistné
5.000 Kč 750 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč
25.000 Kč 3.750 Kč

Lze sjednat pouze pro osobní a nákladní automobily do 3,5t.

První 3 měsíce od počátku pojistné ochrany je 50% spoluúčast na připojištění skleněných oken. Po uplynutí této doby se sjednává pevná spoluúčast ve výši 500 Kč.

Připojištění nadstandardních asistenčních služeb

Asistenční služby jsou poskytovány k nehodě i poruše vozidla nebo poškození vozidla vandalismem.

Asistenční služby jsou poskytovány za 200 Kč / rok u varianty ZÁKLAD, u varianty PROFI jsou nadstandardní asistenční služby zdarma.

Rozsah nadstandardních asistenčních služeb:

Lze sjednat pouze pro osobní a nákladní automobily do 3,5t.

 • Služby dispečinku, poskytování dopravních informací
 • Oprava na místě – do 120EUR
 • Odtah do nejbližšího autorizovaného značkového nebo kvalitního autoservisu (nezahrnuje vyproštění z terénu, které si klient hradí sám)
 • Uložení automobilu (až 3 dny)
 • Oprava v servisu – do 3.000 Kč (nezahrnuje cenu náhradních dílů a ostatního materiálu, který si hradí klient)
 • Zajištění ubytování (až 2 noci)
 • Poskytnutí náhradního automobilu (až 2 dny)

Asistenční služba BASIC

Asistenčními služby jsou poskytován v tomto rozsahu: dohodnutý komplex spojových, dispečerských, technických a obdobných služeb, které jsou poskytovány v případě pojistné události nebo poruchy vozidla.

Lze sjednat pouze pro osobní automobily do 3,5t a motocykly.

Rozsah asistenčních služeb BASIC:

 • Silniční služba – Ve službě je hrazen příjezd, odjez a práce mechanika. Klient hradí cenu použitého materiálu a náhradních dílů.
 • Dovoz pohonných hmot v případě spotřebování paliva. Cenu pohonných hmot hradí klient.
 • Nastartování nepojízdného vozidla.
 • Výměna/oprava pneumatiky v případě defektu. – Ve službě je hrazen příjezd, odjez a práce mechanika. Klient hradí cenu použitého materiálu a náhradních dílů.
 • Odtah nepojízdného vozidla – ORG*
 • Vyproštění vozidla z terénu – ORG
 • Uložení nepojízdného vozidla – ORG
 • Zajištění náhradního ubytování – ORG
 • Zprostředkování náhradního řidiče – ORG
 • Zajištění náhradního vozidla – ORG
 • Zajištění vozidla taxislužby – ORG
 • Zajištění jízdenky/letenky – ORG
 • Zajištění repatriace vozidla ze zahraničí – ORG

*ORG - služba bude pouze zajištěna, náklady na poskytnutí služby hradí na místě oprávněná osoba.

V případě potíží volejte v ČR i v zahraničí tel: + 420 255 790 260 (Global Assistance a.s.).

Global Assistance a.s.
Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8
Tel.: +420 255 790 260

KRYŠTOF – pojištění pokut na 1 rok ZDARMA

Předmětem pojištění jsou finanční ztráty řidičů a provozovatelů motorových vozidel. Pojistníkem může být jakákoliv fyzická i právnická osoba.

Rozsah krytí

Náhrada nákladů v přestupkovém řízení, které byly pojištěnému vyměřeny pravomocným rozhodnutím, ve kterém byl přestupek projednáván. Limit plnění 100.000 Kč. Spoluúčast na škodě 2.000 Kč. Pojištění se vztahuje na přestupky spáchané na území České republiky.

Pojistné Popis
1.500 Kč 1. rok ZDARMA k POV
1.050 Kč po 1 roce bez škod
750 Kč po 2 letech beze škod

Pojištění přestupků je sjednáváno s tím, že jeden rok je pojištění ZDARMA.

Výluky

 • pokuty projednané v blokovém řízení
 • alkohol na 0,3 promile
 • pořádkové pokuty a sankce
 • opakované přestupky (zák. o silničním provozu 361/200 Sb.)

Musím pojištění zrušit?

Pokud pojištění následující rok nezaplatíte, dojde k jeho automatickému ukončení.

Živelní pojištění vozidla

Připojištění se sjednává pro škody na území ČR vzniklé:

První 3 měsíce od počátku pojistné ochrany je 50% spoluúčast na připojištění živelního pojištění vozidla.

 • krupobitím
 • požárem
 • úderem blesku
 • vichřicí
 • výbuchem
Limit pojistného krytí Roční pojistné
50.000 Kč 400 Kč
100.000 Kč 700 Kč
150.000 Kč 900 Kč

Spoluúčast 5 %, minimálně však 5.000 Kč.

Lze sjednat pouze pro osobní a nákladní automobily do 3,5t.

Pojištění zavazadel ve vozidle proti krádeži

Připojištění se sjednává bez spoluúčasti s limitem plnění 10.000 Kč.

Lze sjednat pouze pro osobní a nákladní automobily do 3,5t.

Roční pojistné 480 Kč.

Pojištění úrazu řidiče

Připojištění úrazu řidiče se sjednává s pojistnou částkou:

 • 50.000 Kč na smrt úrazem
 • 100.000 Kč na trvalé následky úrazu.

Lze sjednat pouze pro osobní a nákladní automobily do 3,5t. Maximálně 5ti násobek pojistné částky.

Roční pojistné 125 Kč.

Střet se zvěří

Pojištění střetu se zvěří se sjednává s limitem pojistného plnění 100.000 Kč a spoluúčastí 10 % min. 1.000 Kč.

První 3 měsíce od počátku pojistné ochrany je 50% spoluúčast na připojištění střetu se zvěří.

 • lze sjednat k produktu (ZÁKLAD, PROFI)
 • pouze pro vozidla do 3,5 t (osobní a užitková)
 • územní platnost ČR

Roční pojistné 465 Kč.

Pojistné podmínky: