841 41 41 41

Kooperativa povinné ručení

Povinné ručení NAMÍRU je možné sjednat ve variantách:

Limity krytí (v Kč) Za škody na věci a ušlý zisk Za škody na zdraví
Nižší 35 mil. 35 mil.
Střední 70 mil. 70 mil.
Vyšší 100 mil. 100 mil.

Ve všech variantách jsou zdarma zahrnuty asistenční služby STANDARD (44) pro případ nehody vozidla na území ČR a pro případ nehody a poruchy vozidla v zahraničí.

Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU umožňuje stavebnicovým způsobem libovolně kombinovat veškerá pojištění týkající se vašeho vozidla - povinné ručení i dodatková pojištění. Navíc máte možnost kdykoli pojistné riziko připojistit nebo vypovědět. Pojištění NAMÍRU je ideální spojení více pojistných produktů v rámci jedné pojistné smlouvy a pouze jedné platby.

Hlavní výhody komplexního pojištění vozidla NAMÍRU:

 • Povinné ručení lze sjednat pro všechny kategorie vozidel
 • K povinnému ručení lze sjednat pojištění nezaviněné nehody NA100PRO s živelním pojištěním vozidla zdarma
 • Při sjednání povinného ručení sleva 5 % na havarijní pojištění
 • Nejširší nabídka dodatkových pojištění

Slevy:

 • bonus až 50 % za jízdu bez nehody
 • Sleva Důvěra - sleva 15 % ze základního pojistného za bezeškodný průběh po dobu následujících 3 let
 • sleva 5 % při roční frekvenci placení
 • obchodní sleva až 10 %, resp. až 20 % při roční frekvenci placení a sjednání NA100PRO (pro dobré řidiče)

Asistenční služby:

 • Zdarma asistenční služba STANDARD (44) k povinnému ručení

1) Služby na území ČR při nepojízdnosti způsobené havárií nebo poruchou pro všechny druhy vozidel:

 • příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem,
 • zásah mechanika, (Úhrada použitých náhradních dílů a práce mechanika nad časový limit hradí klient.)
 • odtah vozidla do 50 km,
 • úschova vozidla na dobu max. 10 kalendářních dnů.

2) Služby v zahraničí při nepojízdnosti způsobené poruchou nebo havárií pro druhy vozidel:

 1. motocykly, motorové tříkolky a čtyřkolky s celkovou hmotností do 400 kg,
 2. osobní a užitkové automobily do celkové hmotnosti 3,5 t,
 3. tahače návěsů a soupravy tahače s návěsem,
 4. autobusy mimo MHD,
 5. přípojná vozidla do celkové hmotnosti 750 kg,
 6. ostatní automobily s výjimkou pojízdných pracovních strojů.
 • příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem,
 • zásah mechanika, (Úhrada použitých náhradních dílů a práce mechanika nad časový limit hradí klient.)
 • odtah vozidla do 50 km

v případě druhů vozidel i) a ii): do 50 km

v případě druhů vozidel iii) až vi): do 75 km,

 • úschova vozidla na dobu max. 7 kalendářních dní do výše 13 EUR/den,
 • předání vzkazu,
 • telefonické tlumočení,
 • pomoc advokáta/tlumočení do limitu 750 EUR,
 • zprostředkování finanční hotovosti do výše 1 000 EUR
 • ubytování posádky vozidla druhu i) nebo ii) na 1 noc až pro 9 osob se slevou 50 EUR/os.; v případě ubytování samostatného řidiče se slevou 75 EUR.

Dodatková pojištění k povinnému ručení

Pojištění NA100PRO

 • havarijní pojištění pro případ nezaviněné nehody
 • určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t
 • lze dodatkově pojistit pouze k POV
 • pojištění bez spoluúčasti
 • zdarma obsahuje živelní pojištění vozidla do limitu 50.000 Kč
 • územní platnost Česká republika

Rozsah pojištění

 • krytí 100 % nákladů na opravu vozidla (do výše obvyklé ceny)
 • vyřízení škody přímo v Kooperativě bez ohledu na to, u které pojišťovny má povinné ručení viník nehody
 • úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla u smluvní autopůjčovny Kooperativy po dobu opravy vozidla

Podmínky využití

 • v případě nehody zavolat na infolinku Kooperativy 841 105 105
 • pro opravu vozidla využít smluvní servis Kooperativy
 • pro vypůjčení náhradního vozidla využít smluvní autopůjčovnu nebo servis

Cena pojištění je 1200 Kč ročně - tzn.100 Kč/měsíc.

Pojištění čelního skla

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Pojištění čelního skla se sjednává na limit pojistného plnění s možností dokoupení v průběhu pojistného období.

Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 751 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
15.000 Kč 2.251 Kč
20.000 Kč 3.001 Kč
30.000 Kč 4.501 Kč
40.000 Kč 6.001 Kč
50.000 Kč 7.501 Kč

Živelní pojištění vozidla

 • lze dodatkově pojistit pouze k POV
 • pro osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t a motocykly

Poskytuje pojistnou ochranu v případě poškození pojištěného vozidla v důsledku: povodně/záplavy, úderu blesku, vichřice, krupobití, sesuvu půdy, laviny, pádu stromu/stožáru zapříčiněné vichřicí nebo požárem. Jednotná spoluúčast 1%, min. 1.000 Kč.

Limity pojistného plnění

Limit pojistného plnění Roční pojistné
50.000 Kč/zdarma* 264 Kč
100.000 Kč 300 Kč
200.000 Kč 372 Kč
300.000 Kč 384 Kč
400.000 Kč 432 Kč
500.000 Kč 456 Kč

* při sjednání pojištění NA100PRO získáte živelní pojištění do limitu 50.000 Kč zdarma

Úrazové pojištění

 • kryje riziko úrazu všech přepravovaných osob, včetně řidiče
 • výše pojistného dle počtu sedadel a zvolených pojistných částek

Rozsah pojištění

 • smrt úrazem
 • trvalé následky úrazu
 • tělesné poškození následkem úrazu
  Sazba   Druh plnění   Pojistná částka       Pojistné/počet sedadel
5 6 7 8 9
 US  smrt úrazem   150.000 Kč   324 Kč   648 Kč   756 Kč   864 Kč   972 Kč
trvalé následky úrazem 300.000 Kč
těl. pošk. následkem úrazu 37.500 Kč

Pojištění zavazadel

 • kryje riziko poškození, zničení nebo odcizení přepravovaných zavazadel a věcí osobní potřeby
 • volitelnost výše limitu pojistného plnění klientem
 • spoluúčast 10%, min. 1.000 Kč
 • varianty pojištění: s odcizením
Interval limitu pojistného plnění Roční pojistné s odzicením
10.000 Kč 400 Kč
20.000 Kč 800 Kč
40.000 Kč 1.600 Kč
60.000 Kč 2.400 Kč
80.000 Kč 3.200 Kč

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

 • kryje náklady za půjčení náhradního vozidla
 • rozšíření pojistného krytí - dříve pouze pro dopravní nehodu, nyní pro všechna havarijní rizika
 • rozsah pojištění se sjednává na počet dnů a na výši denního limitu ceny půjčovného
 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti
Počet dnů Limit nájemného vč. DPH na 1 den
1.500 Kč
5 624 Kč
10 1.260 Kč
15 1.884 Kč
20 2.520 Kč

Střet se zvěří

 • osobní vozidla do 3,5t
 • územní platnost Česká republika
 • limit pojistného plnění 100.000 Kč
 • spoluúčast 1%, min. 1.000 Kč

Pojištění kryje střet jedoucího vozidla se zvířetem a škody vzniklé poškozením nebo zničením elektroinstalace, brzdové nebo chladící soustavy zaparkovaného vozidla zvířetem.

Roční pojistné 612 Kč.

Pojištění nadstandardních služeb

Označení Rozsah Kód Cena
Plus rozšířený typ Standard (porucha v ČR) 50 300 Kč
Super rozšířený typ Plus (odcizení, úraz, atd.) 40 540 Kč

Pojištění se vztahuje pro vozidla do 3,5t.

Pojištění sportovní výbavy PROSPORTY

 • osobní vozidla do 3,5t nebo obytný automobil do 8t
 • územní platnost Evropa
 • spoluúčast 10%, min. 1.000 Kč

Rozsah pojištění:

 • odcizení sportovního vybavení z uzamčeného auta a uzamčených nosičů nebo boxů
 • poškození sportovního vybavení umístěného v autě, na nosičích nebo v  boxech, v případě havárie nebo živlu
 • poškození nebo odcizení uzamčených nosičů a boxů
 • poškození nosičů a boxů v případě havárie nebo živlu
 • poškození vozidla sportovní výbavou při nakládání, vykládání nebo při jízdě
Limit pojistného plnění Roční pojistné
20.000 Kč 444 Kč
30.000 Kč 518 Kč
40.000 Kč 592 Kč
50.000 Kč 666 Kč
60.000 Kč 799 Kč
70.000 Kč 932 Kč
80.000 Kč 1.066 Kč

Pojištění sportovní výbavy se vztahuje na výbavu přepravovanou pojištěným vozidlem.

Pojistné podmínky