Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Kooperativa povinné ručení

Toto pojištění vám ušetří vysoké náklady, které byste museli hradit z vlastní kapsy, kdybyste způsobili škodu ostatním. A co víc. Pojištění platí i v zahraničí (rozsah zemí najdete na zelené kartě).

K povinnému ručení Na Míru od Kooperativa pojišťovny lze také sjednat havarijní pojištění a získat tak komplexní ochranu vašeho vozidla. Navíc si můžete stáhnout aplikaci KOOPILOT a získat tak možnost vrácení až několika tisíc korun ročně z pojištění nazpět. Stačí jezdit podle předpisů. Více se dozvíte v našem článku KOOPILOT.

Povinné ručení je možné sjednat v 5 variantách:

Pojistná rizika Limity pojistného plnění
Škoda na majetku 70 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč 200 mil. Kč
Újma na zdraví nebo usmrcení 70 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč 200 mil. Kč
Úrazové pojištění řidiče* ANO ANO ANO ANO
Nezaviněná nehoda**
X ANO ANO ANO
Garance ceny na 3 roky (pouze při roční platbě pojistného)
X X ANO ANO
Asistenční služba ANO ANO ANO ANO

* základní limity úrazového pojištění řidiče: smrt následkem úrazu 100.000 Kč; trvalé následky úrazu 200.000 Kč; tělesné poškození úrazem 25.000 Kč; pobyt v nemocnici následkmem úrazu 200 Kč/den

** pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg, platí na území České republiky a vztahuje se na vyřízení škody přímo v Kooperativě bez ohledu na to, u které pojišťovny má povinné ručení viník nehody.

U povinného ručení lze zvolit spoluúčast ve výši 25.000 Kč pro škody mimo území ČR.

Doplňková pojištění k povinnému ručení:

(Doplňková pojištění za příplatek lze sjednat pouze pro osobní vozidla)

Pojištění čelního skla / všech skel

Limit pojistného plnění Čelní sklo

Roční pojistné

Všechna skla

Roční pojistné

5.000 Kč 803 Kč 856 Kč
10.000 Kč 1.605 Kč  1.711 Kč
15.000 Kč 2.408 Kč  2.567 Kč
20.000 Kč 3.210 Kč  3.422 Kč
30.000 Kč 4.815 Kč  5.133 Kč
40.000 Kč 6.420 Kč   6.844 Kč
50.000 Kč 8.025 Kč  8.555 Kč

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěného čelního skla nebo všech výhledových skel vozidla (vyjma skel v pevné, skládací nebo odnímatelné střeše i zrcadlových skel zpětných zrcátek s limitem 1 500 Kč) vzniklé v důsledku vnějších mechanických sil (např. střet, náraz, pád) a úmyslným jednáním cizí osoby (vandalismus). Pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč.

Úrazové pojištění přepravovaných osob a řidiče

Pojištění se vztahuje na úraz všech přepravovaných osob včetně řidiče. Vybrat můžete ze 3 úrovní popsaných níže. Pojistné částky platí pro jedno sedadlo.

UM US UV
Smrt následkem úrazu 100.000 Kč 300.000 Kč 800.000 Kč
Trvalé následky úrazu 200.000 Kč 600.000 Kč 1.500.000 Kč
Tělesné poškození úrazem 25.000 Kč 75.000 Kč 200.000 Kč
Pobyt v nemocnici následkem úrazu 200 Kč 200 Kč 200 Kč
Roční pojistné 115 Kč 345 Kč 885 Kč

Živelní pojištění vozidla

Pojištění se vztahuje na škody způsobné požárem, povodní nebo záplavou, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal, lavinou, tíhou sněhu nebo námrazy, pádem stromů, stožárů nebo sloupů. Jednotná spoluúčast 1 % min. 1.000 Kč.

Limit pojistného plnění Roční pojistné
50.000 Kč 240 Kč
100.000 Kč 272 Kč
200.000 Kč 338 Kč
300.000 Kč 349 Kč
400.000 Kč 392 Kč
500.000 Kč 414 Kč

Pojištění zavazadel

 • Pojištění zavazadel sjednáváte pro případy odcizení, poškození nebo zničení zavazadel ve vozidle. Platí rovněž pro věci osobní potřeby, sportovní výbavu, demontovatelné vnější nebo vnitřní nosiče, demontovatelné zavazadlové vnější boxy. Součástí pojištění je i ochrana pojištěného vozidla pro případ jeho poškození v důsledku pádu nosičů, boxů při jejich montáži na vozidlo či demontáži nebo pádu zavazadel či sportovní výbavy při jejich nakládce a vykládce.
 • Pojištění se nevztahuje na cennosti (např. peníze) a na zavazadla, která byla odcizena z vašeho auta v noci (mezi 22:00 a 6:00).
 • Spoluúčast 10 % (min. 1 000 Kč
Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 201 Kč
10.000 Kč 400 Kč
20.000 Kč 800 Kč
40.000 Kč 1.600 Kč
60.000 Kč 2.400 Kč
80.000 Kč 3.200 Kč
100.000 Kč 4.000 Kč

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Pojišťovna proplatí náklady za zapůjčení náhradního vozidla v případě, kdy je auto nepojízdné v důsledku havárie, poškození vandalem či živlem, nebo ho někdo odcizil.

Denní limit
Počet dnů 900 Kč 1.500 Kč 2.000 Kč 3.500 Kč 5.000 Kč
5 372 Kč 624 Kč 840 Kč 1.392 Kč 2.004 Kč
10 756 Kč 1.260 Kč 1.680 Kč 2.784 Kč 3.996 Kč
15 1.128 Kč 1.884 Kč 2.520 Kč 4.200 Kč 5.998 Kč
20 1.512 Kč 2.520 Kč 3.360 Kč 5.580 Kč 7.980 Kč

Pojištění asistenčních služeb

Rozsah nadstandardních asistenčních služeb naleznete zde.

Označení Cena
ZÁKLAD zdarma
IDEÁL 349 Kč
MAX 919 Kč
MAX+ 1 919 Kč

 

Havarijní pojištění VÝMOL

 • S pojištěním VÝMOL vám zajistíme úhradu nákladů na opravu vozidla poškozeného vjetím do neoznačeného výtluku v silnici.
 • Pojištění VÝMOL platí na území ČR.
 • Limit na pojistnou událost 10.000 Kč a spoluúčast je 1.000 Kč.

Roční pojistné je 120 Kč

Pojištění nezaviněné nehody

 • Pro případ, že Vás někdo jiný poškodí: Škodu vyřídíte pr?ímo v Kooperative? bez ohledu na to, u které pojišt?ovny je pojištěn viník nehody.
 • Zaplatí náklady na nájem náhradního vozidla u smluvní autopu?jc?ovny.
 • Garantuje vám 100 % proplacení nákladu? na opravu vozidla ve smluvním servisu.

Roční pojistné je 600 Kč

Havarijní pojištění TOTÁLKA

 • Havarijní pojištění pro pojistné nebezpečí: havárie, živel, vandalismus a odcizení. Pojištění se sjednává na dobu 3 let.
 • Pojištění lze sjednat pro vozidla stáří 8 – 15 let
 • v případě totálního poškození nebo odcizení vozidla: pojišťovna vyplatí celou částku, za kterou si klient pořídí auto shodné výbavy, stáří a opotřebení (obvyklá cena), v případě totálního poškození sníženou o hodnotu využitelných zbytků. Pojistné plnění je omezeno ročním limitem pojistného plnění.
 • v případě parciálního poškození: pojišťovna poskytne plnění, pokud náklady na opravu stanovené rozpočtem přesáhnou stanovenou dolní hranici parciální škody. Pojistné plnění je omezeno ročním limitem pojistného plnění. Náklady na opravu stanovuje pojišťovna rozpočtem.

Pojistné podmínky