222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění – často kladené dotazy

Naleznete zde odpovědi na nejčastější otázky uživatelů k cestovnímu pojištění, na které můžete narazit při sjednávání pojištění na našem webu.

Pokud máte dotazy a komentáře, napište nám na e-mail info@top-pojisteni.cz či na chat dole.

Topouškův tip:
Pro rychlejší hledání konkrétního pomu použijte klavesovou zkratku ctrl+f.

Nejčastější dotazy

Mám-li zdravotní pojištění, budu všude v zemích EU bezplatně ošetřen?

Pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních a v omezeném rozsahu. V některých zemích (např. Francie, Belgie) je třeba uhradit zdravotní péči nejprve v hotovosti a až po návratu do ČR můžete požádat svoji zdravotní pojišťovnu o částečné proplacení. Často musíte za jakékoli ošetření, léky či pobyt v nemocnici zaplatit místně stanovenou spoluúčast… více zde.


Budu muset se svým zdravotním pojištěním v zemích EU něco při ošetření připlácet?

Pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních a v omezeném rozsahu. V některých zemích (např. Francie, Belgie) je třeba uhradit zdravotní péči nejprve v hotovosti a až po návratu do ČR můžete požádat svoji zdravotní pojišťovnu o částečné proplacení. Často musíte za jakékoli ošetření, léky či pobyt v nemocnici zaplatit místně stanovenou spoluúčast… více zde.


Kdo mi uhradí přepravu domů, budu-li muset v cizině do nemocnice a nebudu schopen cestovat domů sám?

Budete-li při cestách v rámci EU spoléhat na své všeobecné zdravotní pojištění, nezbytnou přepravu domů si budete muset uhradit sami. Sami si ji také budete muset zařídit…více zde.


Jak se mohu obrátit na asistenční službu, když hovory ze zahraničí jsou drahé?

Úvodní telefonát s asistenční službou lze maximálně zkrátit tím, že si připravíte telefonní číslo pro zpětné zavolání. Asistenční služba Vás bude v dohodnuté době kontaktovat. Účet za telefonát si uschovejte,… více zde.


Proč si mám uzavírat zvláštní cestovní pojištění, když teď v EU je zdravotní péče hrazená všem občanům členských zemí?

Na základě mezistátních dohod je českým občanům poskytnuta v partnerských státech nutná a neodkladná zdravotní péče, kterou pak hradí domovská zdravotní pojišťovna. Mohou, ale vzniknout vícenáklady, které si pak náš občan hradí sám (např. spoluúčast)… více zde.

 

Jak postupovat při onemocnění nebo úrazu v zahraničí?

Samozřejmě ze všeho nejdříve, pokud to zdravotní situace dovolí, zavolejte na asistenční službu a následně vyhledejte lékaře. Jestliže budete ubytováni v hotelu, navštivte hotelového lékaře, budete-li mít ubytování vlastní, jistě v každém rekreačním letovisku najdete pohotovost. Lékaři se prokažte asistenční kartičkou, která je důkazem toho, že jste pojištěna… více zde
Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů pojištěného na ošetření, kterému se během pojistné doby byl pojištěný nucen podrobit v důsledku úrazu či nemoci. Více zde.

 

Co se považuje za nezbytné náklady na ošetření?

Nezbytné náklady na ošetření jsou náklady z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění. Za náklady na ošetření se považují výdaje na nezbytnou péči související s úrazem nebo nemocí včetně diagnostických postupů, které s nimi bezprostředně souvisejí a jsou lékařem předepsané. Více zde.


Co cestovní pojištění většinou nezahrnuje?

Ve výlukách u většiny pojišťoven najdete např.: škody způsobené zapůjčenými vozidly, fotoaparáty, notebooky, apod.


Kdy nabývá pojistná smlouva platnosti?

Cestovní pojištění nabývá platnosti v den určený klientem, nejdříve však až po odeslání pojistné částky na účet pojistitele. Smlouva takto nabývá platnosti nejdříve následujícího dne ve 00:00 hodin.

Jaká je minimální a maximální doba trvání pojistné smlouvy?

Obecně můžeme říci, že cestovní pojištění lze sjednat minimálně na jeden den, maximálně pak na 365 dní. Nabídky jednotlivých pojišťoven se ale liší.

 

Jaký je minimální a maximální věk, ve kterém mohu uzavřít pojistnou smlouvu?

Tento parametr je dosti závislý na jednotlivých pojišťovnách. Některé uzavírají pojistky jen pro občany do sedmdesátého resp. osmdesátého roku života, jiné žádné omezení nemají. Ve většině případů existuje několik cenových kategorií pro různé věkové skupiny. Pojistnou smlouvu mohou uzavřít i osoby mladší 16ti let, ale k uzavření pojistné smlouvy je zapotřebí zákonného zástupce.

 

Jak se mohu nejrychleji pojistit?

Vyberte si pojistku, která Vám nejlépe vyhovuje a úhradu proveďte kartou přes internet. Takto se můžete pojistit během několika minut a pojištěni jste hned od 0:00 následujícího dne.


Co znamená územní platnost?

Většina pojišťoven rozděluje své pojištění dle územní platnosti například na Evropu a Svět.
Například: v případě územní platnosti Evropa, platnost pojištění je po celé Evropě dle zeměpisu + několik vybraných zemích jako jsou Turecko, Tunisko, Maroko, Egypt apod dle VPP pojišťovny.

 

Další dotazy

Čtení všeobecných pojistných podmínek a zvláštních pojistných podmínek pro cestovní pojištění není ztráta času?

Ne. Najdete tam všechny informace týkající se Vaší pojistky. Například: práva a povinnosti pojistníků, informace o nahlášení pojistné události, výluky z pojištění atd. Vřele doporučujeme pozorně přečíst celou smluvní dokumentaci před podepsáním podpisem smlouvy, nejpozději však před Vaším odjezdem na cestu.