Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění – často kladené dotazy

Naleznete zde odpovědi na nejčastější otázky uživatelů k cestovnímu pojištění, na které můžete narazit při sjednávání pojištění na našem webu.

Pokud máte dotazy a komentáře, napište nám na e-mail info@top-pojisteni.cz či na chat dole.

Příruční kufr

Topouškův tip:
Pro rychlejší hledání konkrétního pojmu použijte klávesovou zkratku Ctrl+F.

Nejčastější dotazy

Základní info o cestovním pojištění

Co je cestovní pojištění?

Cestovní pojištění do zahraničí v základu obsahuje pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb. Pokryje vám ošetření i mimo státní zdravotnická zařízení, spoluúčast na ošetření, lécích i hospitalizaci a v neposlední řadě v případě nutnosti i transport zpět do České republiky včetně lékařského dozoru… více zde.

Co cestovní pojištění většinou nezahrnuje?

Ve výlukách u většiny pojišťoven najdete např.: škody způsobené zapůjčenými vozidly, fotoaparáty, notebooky, apod.

Proč si mám uzavírat zvláštní cestovní pojištění, když teď v EU je zdravotní péče hrazená všem občanům členských zemí?

Na základě mezistátních dohod je českým občanům poskytnuta v partnerských státech nutná a neodkladná zdravotní péče, kterou pak hradí domovská zdravotní pojišťovna. Mohou, ale vzniknout vícenáklady, které si pak náš občan hradí sám (např. spoluúčast)... více zde.

Mám-li zdravotní pojištění, budu všude v zemích EU bezplatně ošetřen?

Pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních a v omezeném rozsahu. V některých zemích (např. Francie, Belgie) je třeba uhradit zdravotní péči nejprve v hotovosti a až po návratu do ČR můžete požádat svoji zdravotní pojišťovnu o částečné proplacení. Často musíte za jakékoli ošetření, léky či pobyt v nemocnici zaplatit místně stanovenou spoluúčast... více zde.

Budu muset se svým zdravotním pojištěním v zemích EU něco při ošetření připlácet?

Pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních a v omezeném rozsahu. V některých zemích (např. Francie, Belgie) je třeba uhradit zdravotní péči nejprve v hotovosti a až po návratu do ČR můžete požádat svoji zdravotní pojišťovnu o částečné proplacení. Často musíte za jakékoli ošetření, léky či pobyt v nemocnici zaplatit místně stanovenou spoluúčast... více zde.

Co se považuje za nezbytné náklady na ošetření?

Nezbytné náklady na ošetření jsou náklady z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění. Za náklady na ošetření se považují výdaje na nezbytnou péči související s úrazem nebo nemocí včetně diagnostických postupů, které s nimi bezprostředně souvisejí a jsou lékařem předepsané. Více zde.

Kdo mi uhradí přepravu domů, budu-li muset v cizině do nemocnice a nebudu schopen cestovat domů sám?

Budete-li při cestách v rámci EU spoléhat na své všeobecné zdravotní pojištění, nezbytnou přepravu domů si budete muset uhradit sami. Sami si ji také budete muset zařídit...více zde.

Jaká je spoluúčast u cestovního pojištění?

V základu cestovního pojištění, tedy pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, není žádná spoluúčast definována. V rámci cestovního pojištění můžete spoluúčast nalézt pouze u některých druhů připojištění… více zde.

Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění a připojištění

Co to jsou léčebné výlohy?

Z pojištění léčebných výloh pojistitel (pojišťovna) hradí v souvislosti s pojistnou událostí nezbytné, nevyhnutelné a účelně vynaložené náklady na léčení či ošetření, včetně diagnostických postupů, které s nimi bezprostředně souvisí, jsou lékařem předepsané a stabilizují stav pojištěného natolik, že je schopen v cestě pokračovat nebo je schopen repatriace. Pojištění léčebných výloh má ale také spoustu výluk… více zde.

Co obsahují asistenční služby?

Asistenční služba vámi vybrané pojišťovny poskytuje nepřetržitou telefonickou pomoc 24 hodin denně pro případ tísňové situace, a to samozřejmě v českém jazyce. Kontakt na asistenční linku naleznete na asistenční kartičce…více zde.

Co obsahuje úrazové připojištění?

Za úraz se považují také újmy na zdraví, případně smrt, které byly pojištěnému způsobeny…více zde.

Co obsahuje pojištění občanské odpovědnosti?

V případě, že někomu způsobíte zdravotní nebo materiální újmu, jste za ni odpovědní a je vaší povinností postiženému uhradit náklady. Před náhradou vzniklé škody vás může ochránit připojištění odpovědnosti za škodu… více zde.

Co obsahuje pojištění storna zájezdu?

Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které je pojištěný povinen zaplatit cestovní kanceláři, leteckému dopravci nebo ubytovacímu zařízení za předem uhrazené služby…více zde.

Co je autoasistence pomoc řidičům na cestě?

Kryje opravdu širokou škálu nepříjemností, které vás mohou po cestě autem na dovolenou potkat. Vztahuje se na poruchu či nehodu auta, odcizení vozidla, defekt, ztrátu klíčů a další… více zde.

Na základě mezistátních dohod je českým občanům poskytnuta v partnerských státech nutná a neodkladná zdravotní péče, kterou pak hradí domovská zdravotní pojišťovna. Mohou, ale vzniknout vícenáklady, které si pak náš občan hradí sám (např. spoluúčast)… více zde.

Rozdíl mezi pojištěním domácnsoti a nemovitosti

Samozřejmě ze všeho nejdříve, pokud to zdravotní situace dovolí, zavolejte na asistenční službu a následně vyhledejte lékaře. Jestliže budete ubytováni v hotelu, navštivte hotelového lékaře, budete-li mít ubytování vlastní, jistě v každém rekreačním letovisku najdete pohotovost. Lékaři se prokažte asistenční kartičkou, která je důkazem toho, že jste pojištěna… více zde

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů pojištěného na ošetření, kterému se během pojistné doby byl pojištěný nucen podrobit v důsledku úrazu či nemoci. Více zde.

Porovnání a sjednání cestovního pojištění

Jak uzavřít cestovní pojištění?

Jednoduše a online na webu www.top-pojisteni.cz, jednotlivé kroky zde.

Jak se mohu nejrychleji pojistit?

Vyberte si pojistku, která Vám nejlépe vyhovuje a úhradu proveďte kartou přes internet. Takto se můžete pojistit během několika minut a pojištěni jste hned od 0:00 následujícího dne.

Jaký je minimální a maximální věk, ve kterém mohu uzavřít pojistnou smlouvu?

Tento parametr je dosti závislý na jednotlivých pojišťovnách. Některé uzavírají pojistky jen pro občany do sedmdesátého resp. osmdesátého roku života, jiné žádné omezení nemají. Ve většině případů existuje několik cenových kategorií pro různé věkové skupiny. Pojistnou smlouvu mohou uzavřít i osoby mladší 16ti let, ale k uzavření pojistné smlouvy je zapotřebí zákonného zástupce.

Tento parametr je dosti závislý na jednotlivých pojišťovnách. Některé uzavírají pojistky jen pro občany do sedmdesátého resp. osmdesátého roku života, jiné žádné omezení nemají. Ve většině případů existuje několik cenových kategorií pro různé věkové skupiny. Pojistnou smlouvu mohou uzavřít i osoby mladší 16ti let, ale k uzavření pojistné smlouvy je zapotřebí zákonného zástup

Vyberte si pojistku, která Vám nejlépe vyhovuje a úhradu proveďte kartou přes internet. Takto se můžete pojistit během několika minut a pojištěni jste hned od 0:00 následujícího dne.

Co je územní platnost?

Většina pojišťoven rozděluje své pojištění dle územní platnosti například na Evropu a Svět.
Například: v případě územní platnosti Evropa, platnost pojištění je po celé Evropě dle zeměpisu + několik vybraných zemích jako jsou Turecko, Tunisko, Maroko, Egypt apod dle VPP pojišťovny.

Většina pojišťoven rozděluje své pojištění dle územní platnosti například na Evropu a Svět. Například: v případě územní platnosti Evropa, platnost pojištění je po celé Evropě dle zeměpisu + několik vybraných zemích jako jsou Turecko, Tunisko, Maroko, Egypt apod. dle VPP pojišťovny…více zde.

Pojištěná je cizinec

Zvolte variantu v případě, že minimálně jedna pojištěná osoba je cizinec. Cizinec je osoba, která nemá české státní občanství.

Tvoříme jednu rodinu

Zvolte variantu v případě, že se pojišťuje minimálně jeden z rodičů a minimálně jedno neplnoleté dítě… více zde.

Cestovní pojištění online

Platnost cestovního pojištění

Jak zaplatit cestovní pojištění?

Při sjednání pojištění online máte možnost pojištění uhradit několika způsoby – platební kartou, rychlým bankovním převodem, bankovním převodem, … více zde.

Kdy nabývá pojistná smlouva platnosti?

Cestovní pojištění nabývá platnosti v den určený klientem, nejdříve však až po odeslání pojistné částky na účet pojistitele. Smlouva takto nabývá platnosti nejdříve následujícího dne ve 00:00 hodin…více zde.

Jaká je minimální a maximální doba trvání pojistné smlouvy?

Obecně můžeme říci, že cestovní pojištění lze sjednat minimálně na jeden den, maximálně pak na 365 dní. Nabídky jednotlivých pojišťoven se ale liší.

Co je celoroční cestovní pojištění?

Celoroční cestovní pojištění pro opakované cesty lze sjednat pro cesty do 365 dnů a pro neomezený počet cest v průběhu roku, kdy jedna cesta nepřesáhne 20 – 40 dní (dle pojišťovny. Typ cesty povoluje celoroční cestovní pojištění opakovaných výjezdů turistický nebo pracovní, avšak pouze pro administrativní práci…více zde.

Zpět do práce

Doporučené postupy

Jak postupovat při onemocnění nebo úrazu v zahraničí?

Samozřejmě ze všeho nejdříve, pokud to zdravotní situace dovolí, zavolejte na asistenční službu a následně vyhledejte lékaře. Jestliže budete ubytováni v hotelu, navštivte hotelového lékaře, budete-li mít ubytování vlastní, jistě v každém rekreačním letovisku najdete pohotovost. Lékaři se prokažte asistenční kartičkou, která je důkazem toho, že jste pojištěna... více zde

Jak se mohu obrátit na asistenční službu, když hovory ze zahraničí jsou drahé?

Úvodní telefonát s asistenční službou lze maximálně zkrátit tím, že si připravíte telefonní číslo pro zpětné zavolání. Asistenční služba Vás bude v dohodnuté době kontaktovat. Účet za telefonát si uschovejte,... více zde.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY

Tipy na pojištění

Jak se pojistit na hory?

Při cestách na hory se nezapomínejte pojistit v doporučeném rozsahu… více zde.

Jak pojistit freeride?

Některé pojišťovny mají freeride, neboli lyžování a snowboarding mimo vyznačené trasy, definován jako sport rizikový, některé pak až jako sport extrémní. Nezapomeňte si tedy ověřit v pojistných podmínkách vybrané pojišťovny, zda tento sport dokáže pojistit a za jakých podmínek a vybírejte produkty s vyššími limity krytí…více zde.

Jak pojistit rizikový sport?

Za rizikové sporty jsou označovány takové sportovní aktivity, které se neřadí mezi běžně provozované rekreační činnosti. Stejně tak tomu je i v případě, že se jedná o sporty provozované v rámci organizovaných soutěží. Především ale záleží na podmínkách konkrétní pojišťovny…více zde.

Jak pojistit, když se jedete potápět?

Definice potápění se u pojišťoven liší. Obecně je možné říct, že lze potápění rozdělit do následujících skupin…více zde.

Jak pojistit, když jedete na jachtu?

Samotný sport ,,jachting" je definován pojistnými podmínkami každé pojišťovny jinak. Některé pojišťovny pojistní jachting pouze při pobřežní plavbě do 3 námořních mil…více zde.

Jak se pojistit v těhotenství?

Pojišťovny hradí náklady na léčbu jen do určitého týdne těhotenství. Tento týden se však nemusí u jednotlivých pojišťoven shodovat… více zde.

Jak pojistit elektroniku?

Pojišťovny různě kryjí elektroniku v rámci pojištění zavazadel… více zde.

Jak pojistit zavazadla ve střešním boxu vozidla

Pojistné plnění řeší pojišťovny různě a mají své výluky z pojištění… více zde.

Jak pojistit jízdní kolo v rámci cestovního pojištění?

Součástí zavazadel v rámci cestování může být jízdní kolo, kryje pojištění na cesty i toto. Pojišťovny mají odlišné názory… více zde.

Další dotazy

Co je DROZD?

DROZD nebo-li projekt Dobrovolné registrace občanů ČR při cestách do zahraničí pomáhá při organizování pomoci českým občanům v zahraničí, kteří poskytli informaci o svém pobytu v zahraničí… více zde.

Čtení všeobecných pojistných podmínek a zvláštních pojistných podmínek pro cestovní pojištění není ztráta času?

Ne. Najdete tam všechny informace týkající se Vaší pojistky. Například: práva a povinnosti pojistníků, informace o nahlášení pojistné události, výluky z pojištění atd. Vřele doporučujeme pozorně přečíst celou smluvní dokumentaci před podepsáním podpisem smlouvy, nejpozději však před Vaším odjezdem na cestu… více zde.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY