Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění zavazadel ve střešním boxu vozidla

Nejen v případě zimní dovolené je střešní box báječným pomocníkem. Zvětšení úložného prostoru pro všechna zavazadla uvítá nejen rodina, ale i každý, kdo mám zájem o bezpečnou přepravu například sportovní výbavy. A protože se při pánování dovolené vyplatí myslet skutečně na všechno, měli byste také vědět, zda je vaše cestovní pojištění s připojištěním zavazadel platné i pro případ krádeže střešního boxu nebo zavazadel z něm uložených.

23151_toppoj_NWL_banner_975x400_1

Pojišťoven, které má Top-Pojištění.cz v rámci cestovního pojištění v nabídce jsme se zeptali, zda lze nárokovat škodu z připojištění zavazadel, pokud skutečně k takové krádeži dojde. U těch pojišťoven, kde nárok na pojistné plnění vzniká však platí pár základních pravidel, jenž je zapotřebí dodržovat. Jedním z nich je například fakt, že střešní box musí být dobře uzamčený a k autu připevněný tak, aby v případě krádeže zloděj bojoval s překážkou. Spoje zvenčí tedy nesmí být viditelné nebo musí být dobře uzamčené. Pojišťovny také přihlížejí k denní době, kdy k odcizení střešního boxu nebo zavazadel v něm uložených dojde. V neposlední řadě rovněž platí, že takovou škodu je vždy nutné ohlásit na policii a protokol pak dobře uschovat.

Pojišťovny, které poskytnou pojistné plnění

pojišťovna poskytne pojistné plnění neposkytne pojistné plnění
AIG x
Allianz x
AXA Assistance x
ČSOB Pojišťovna x
SV pojišťovna x
ERV x
Generali x
Union x
UNIQA x
VZP x
Uniqa x

Pzn.: aktualizace 15.5.2018

Výluky z pojištění

Allianz

Na takovou pojistnou událost se připojištění zavazadel cestovního pojištění vztahuje, a to v případě dle pojistných podmínek str. 28 odstavec 2.1.4: Krádež zavazadla vloupáním do motorového vozidla, obytného přívěsu či plavidla pouze v případě pokud:
k vloupání došlo  mezi 7 a 22.hodinou místního času a zavazadla byla uložena v uzamčeném zavazadlovém prostoru, v uzamykatelné přihrádce, v uzamykatelném střešním boxu vždy tak , aby nebyla z vnějšku vidět a vozidlo, obytný přívěs či plavidlo byly zcela uzamčeny a měly úplně uzavřená všechna okna.

AXA Assistance

Pojištění zavazadel se vztahuje na věci, které byste měli v daném boxu uložené. Ve výluce z připojištění zavazadel je však samotný zavazadlový box a nemáme v nabídce produkt, který by jej pokrýval. Mezi další výluky patří také odcizené věci z prostoru určeného pro přepravu zavazadel v odstaveném motorovém vozidle nebo přívěsu v době od 22.00 do 6.00 hodin.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY

ČSOB Pojišťovna

V případě vzniku pojistné události způsobené odcizením pojistitel plní pouze v případě, pokud předměty pojištění byly v době vzniku pojistné události uloženy v uzamčeném prostoru a v uzamčeném zavazadlovém prostoru dopravního prostředku tak, že nebyly z vnějšku viditelné, nebo v uzavřeném a uzamčeném střešním nosiči zavazadel (tzv. box).

SV pojišťovna

Záleží na konkrétní události. Jaké věci budou v boxu, a jakým způsobem bude box zabezpečen. Pojistnou událostí je vznik škody na zavazadlech způsobené krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážku chránící zavazadlo před odcizením, a to pouze v případě, došlo-li ke krádeži v ubytovacím zařízeni nebo v uzamčeném zavazadlovém prostoru v řádně zajištěném vozidle a za předpokladu, že zavazadla nebyla zvnějšku viditelná. Pojištěni se nevztahuje na zavazadla a věci odcizené ze stanu, střešního nosiče vozidla a přívěsů, které mají stěnu z nepevného materiálu a nebyly opatřeny bezpečnostními zámky.

Ano, vztahuje se na toto připojištění zavazadel, ale za stejných podmínek jako by byly věci odcizeny z vozu, tzn. prokazatelně v době mezi 8.-22.hodinou.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY