Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění zavazadel ve střešním boxu vozidla

Nejen v případě zimní dovolené je střešní box báječným pomocníkem. Zvětšení úložného prostoru pro všechna zavazadla uvítá nejen rodina, ale i každý, kdo mám zájem o bezpečnou přepravu například sportovní výbavy. A protože se při pánování dovolené vyplatí myslet skutečně na všechno, měli byste také vědět, zda je vaše cestovní pojištění s připojištěním zavazadel platné i pro případ krádeže střešního boxu nebo zavazadel z něm uložených.

23151_toppoj_NWL_banner_975x400_1

Pojišťoven, které má Top-Pojištění.cz v rámci cestovního pojištění v nabídce jsme se zeptali, zda lze nárokovat škodu z připojištění zavazadel, pokud skutečně k takové krádeži dojde. U těch pojišťoven, kde nárok na pojistné plnění vzniká však platí pár základních pravidel, jenž je zapotřebí dodržovat. Jedním z nich je například fakt, že střešní box musí být dobře uzamčený a k autu připevněný tak, aby v případě krádeže zloděj bojoval s překážkou. Spoje zvenčí tedy nesmí být viditelné nebo musí být dobře uzamčené. Pojišťovny také přihlížejí k denní době, kdy k odcizení střešního boxu nebo zavazadel v něm uložených dojde. V neposlední řadě rovněž platí, že takovou škodu je vždy nutné ohlásit na policii a protokol pak dobře uschovat.

Pojišťovny, které poskytnou pojistné plnění

pojišťovna poskytne pojistné plnění neposkytne pojistné plnění
AIG x
Allianz x
AXA Assistance x
ČSOB Pojišťovna x
ERGO x
ERV x
Generali x
Union x
Uniqa x
VZP x
Uniqa x

Výluky z pojištění

Allianz

Na takovou pojistnou událost se připojištění zavazadel cestovního pojištění vztahuje, a to v případě dle pojistných podmínek str. 28 odstavec 2.1.4: Krádež zavazadla vloupáním do motorového vozidla, obytného přívěsu či plavidla pouze v případě pokud:
k vloupání došlo  mezi 7 a 22.hodinou místního času a zavazadla byla uložena v uzamčeném zavazadlovém prostoru, v uzamykatelné přihrádce, v uzamykatelném střešním boxu vždy tak , aby nebyla z vnějšku vidět a vozidlo, obytný přívěs či plavidlo byly zcela uzamčeny a měly úplně uzavřená všechna okna.

AXA Assistance

Pojištění zavazadel se vztahuje na věci, které byste měli v daném boxu uložené. Ve výluce z připojištění zavazadel je však samotný zavazadlový box a nemáme v nabídce produkt, který by jej pokrýval. Mezi další výluky patří také odcizené věci z prostoru určeného pro přepravu zavazadel v odstaveném motorovém vozidle nebo přívěsu v době od 22.00 do 6.00 hodin.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY

ČSOB Pojišťovna

V případě vzniku pojistné události způsobené odcizením pojistitel plní pouze v případě, pokud předměty pojištění byly v době vzniku pojistné události uloženy v uzamčeném prostoru a v uzamčeném zavazadlovém prostoru dopravního prostředku tak, že nebyly z vnějšku viditelné, nebo v uzavřeném a uzamčeném střešním nosiči zavazadel (tzv. box).

ERGO

Záleží na konkrétní události. Jaké věci budou v boxu, a jakým způsobem bude box zabezpečen. Pojistnou událostí je vznik škody na zavazadlech způsobené krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážku chránící zavazadlo před odcizením, a to pouze v případě, došlo-li ke krádeži v ubytovacím zařízeni nebo v uzamčeném zavazadlovém prostoru v řádně zajištěném vozidle a za předpokladu, že zavazadla nebyla zvnějšku viditelná. Pojištěni se nevztahuje na zavazadla a věci odcizené ze stanu, střešního nosiče vozidla a přívěsů, které mají stěnu z nepevného materiálu a nebyly opatřeny bezpečnostními zámky.

ERV

Pojištění zavazadel se vztahuje i na odcizení ze střešního boxu vozidla, který je opatřen bezpečnostním zámkem a je z pevného materiálu. Samozřejmě musí být prokázáno, že byly překonány překážky chránící osobní věci před odcizením, tedy že bylo do střešního nosiče násilně vniknuto (vypáčený zámek apod.). Při škodní události je nutné předložit policejní protokol. Ještě upozorňuji, že při krádeži osobních věcí z vozidla hradíme maximálně 50 % limitu pojistného plnění.

Generali

Ano, vztahuje, a to za předpokladu, byla-li pojištěná věc ukradena způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěné věci před odcizením. O pojistnou událost se jedná, pokud byla věc ukradena zmiňovaným způsobem z ubytovacího zařízení, v němž byl pojištěný ubytován (hotel, apartmán, přívěs...), nebo z vozidla prokazatelně zaparkovaného na hlídaném parkoviště, nebo z uzavřeného a uzamčeného zavazadlového prostoru motorového vozidla (tedy i střešního boxu), za předpokladu, že zavazadla nebyla zvnějšku viditelná.

Uniqa

Ano, vztahuje se na toto připojištění zavazadel, ale za stejných podmínek jako by byly věci odcizeny z vozu, tzn. prokazatelně v době mezi 8.-22.hodinou.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY