222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění – pojištění zavazadel: elektronika

Publikováno: 21.08.2015

AKTUALIZACE – Zaslouženou dovolenou vám může, stejně jako nepříjemné onemocnění, zkazit odcizení zavazadel nebo osobních věcí, dokladů a finančních prostředků. Tyto situace bývají velmi nepříjemné, ale správně a kvalitně sjednaným cestovním pojištěním jim lze předcházet. Dopady a následky je možné zmírnit sjednáním cestovního pojištění s připojištěním zavazadel. Pojištění zavazadel je vhodné pro klienty, jenž stráví velkou část svého času na cestách a chtějí mít zavazadla pojištěna proti nejrůznějším pojistných nebezpečím, především pak proti krádeži.

Co vše zahrnuje pojištění zavazadel?

Pojištění zavazadel se vztahuje na věci osobní potřeby, které se obvykle berou s sebou na cestu. Za věci osobní potřeby je možné považovat např. oblečení, obuv, toaletní potřeby, apod., které pojištěnému patří nebo si je prokazatelně pořídil v průběhu dovolené. U některých pojišťoven je v rámci pojištění zavazadel zahrnuta i elektronika, tedy osobní počítače, mobilní telefon a fotoaparáty.

Z pojištění jsou naopak většinou vyloučeny peníze v hotovosti, jízdenky, letenky, nosiče záznamů – filmy, videokazety, CD a diskety. Ve výlukách naleznete i šeky, cenné papíry, ceniny, klenoty a jiné cennosti nebo např. starožitnosti a věci umělecké hodnoty.

Kdy vzniká nárok na pojistné plnění?

Nárok na pojistné plnění z pojištění zavazadel vzniká tehdy, pokud byla vaše zavazadla odcizena, zničena nebo poškozena některým z pojistných nebezpečí. Tato nebezpečí jsou specifikována v pojistných podmínkách vašeho sjednaného cestovního pojištění.

Pojištění zavazadel se nejčastěji sjednává pro případ odcizení, poškození nebo zničení pojištěných věcí:

  • ztrátou při přepravě
  • krádeží vloupáním
  • loupežným přepadením
  • živelní událostí

Před sjednáním cestovního pojištění s připojištěním zavazadel si vždy přečtěte pojistné podmínky produktu, který máte v plánu sjednat. Výše uvedené případy i pojištěná rizika mohou být z pojištění vyloučena.

Přehled pojištění zavazadel – elektronika (Aktualizace 25.1.2019)

Allianz

Cestovní pojištění s pojištěním zavazadel pojistí věci, které si klient s sebou bere na cestu hradí se (notebooky, fotoaparáty, mobilní telefony, kamery, atd. ). Pokud klient cestuje letecky, musí mít tuto elektroniku u sebe v příručním zavazadle. Pokud by bylo výše uvedené uloženo v zavazadle svěřeném dopravci, není možné škodu uplatnit.

AXA Assistance

U produktů KOMFORT a EXCELENT cestovního pojištění AXA Assistance pojišťovny je součástí připojištění zavazadel i pojištění elektroniky a sportovního vybavení. Limity pojistného krytí jsou stanoveny na 10.000 Kč (produkt KOMFORT) a 20.000 Kč (produktu EXCELENT).

Pojištění zavazadel se však nevztahuje na jejich odcizení ze zavazadlového prostoru odstaveného motorového vozidla nebo přívěsu v době od 22.00 do 6.00 hodin.

ČSOB

U ČSOB  Pojišťovny je možné sjednat pojištění zavazadel tak, aby při vzniku pojistné události pokryla náhrada škody i elektroniku. Pojištění se však nevztahuje na škodné události vzniklé vystavením věci užitkovému ohni nebo teplu a při letecké přepravě.

ERGO

Cestovní pojištění s připojištěním zavazadel ERGO pojišťovny vám elektroniku pojistí. Zde však platí výjimka, že škody způsobené na elektronice nejsou hrazeny v případě odevzdání zavazadel přepravci.

ERV

Cestovní pojištění s připojištěním zavazadel ERV pojišťovny pojistí věci, které si klient s sebou bere na cestu samozřejmě hradíme (notebooky, fotoaparáty, mobilní telefony, kamery, atd. ). Pokud klient cestuje letecky, musí mít samozřejmě tuto elektroniku u sebe v příručním zavazadle. Pokud by bylo výše uvedené uloženo v zavazadle svěřeném dopravci, nebylo by možné škodu uplatňovat.

Generali

V rámci cestovního pojištění Generali pojišťovny je z pojištění zavazadel, konkrétně elektroniky úplně vyloučen notebook a samozřejmě věci sloužící k výkonu povolání či výdělečné činnosti.

Slavia

V případě, že si u Slavia pojišťovny pojistíte zavazadla, je nutné počítat s tím, že je pojištění platné na v rámci fotoaparát i kameru s filmem. Z elektroniky jsou však vyloučeny fotoaparáty a kamery s paměťovou kartou, které spadají pod nosiče dat. Nosiče dat jsou pojištění zavazadel vyloučeny.

TOP

Cestovní pojištění s připojištěním zavazadel vám elektroniku pojistí. Zde však platí výjimka, že škody způsobené na elektronice nejsou hrazeny v případě odevzdání zavazadel přepravci.

Union

Z cestovního pojištění s připojištěním zavazadel je výpočetní technika (notebooky, PC), nosiče dat (datové karty) a mobilní telefony naprosto vyloučeny. Fotoaparát a kamera jsou pojištěním kryty do limitu 10.000 Kč / 1 věc.

Uniqa

Pojišťovna Uniqa vám v případě pojistné události uhradí i pojistnou událost na elektronice. Pojistné plnění je však limitováno částkou na položku (např. pokud je pojištění zavazadel sjednáno na 15.000 Kč a 5.000 Kč/ks, dostane klient pouze max. 5.000 Kč). Podmínkou je, že elektronika nesmí sloužit k pracovním účelům nebo k výkonu povolání a nevztahuje se na věci zapůjčené.Také musí být splněna stejná podmínka, jako při odcizení jakékoliv věci ze zavazadla - překonání překážky, dle VPP.

Ušetřeno.cz

U ČSOB  Pojišťovny je možné sjednat pojištění zavazadel tak, aby při vzniku pojistné události pokryla náhrada škody i elektroniku. Pojištění se však nevztahuje na škodné události vzniklé vystavením věci užitkovému ohni nebo teplu a při letecké přepravě.

VZP

Pojišťovna VZP má v pojistných podmínkách cestovního pojištění s připojištěním zavazadel jasně stanoveno, že se pojištění nevztahuje na odcizení fotoaparátů, hudebních nástrojů, audiovizuální techniky, mobilních telefonů, počítačů a jiných obdobných elektronických zařízení včetně jejich příslušenství ze zavazadlového prostoru motorového vozidla.Pojištění není platné ani pro zavazadla svěřená dopravci, záznamy na nosičích a samostatné nosiče dat (CD, flash disk, aj.).

 

Autor: Richard Kadlec