222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění – pojištění zavazadel: elektronika

Publikováno: 30.01.2020

Pokud vyrážíte na dovolenou, zkazit vám ji může nejen nemoc nebo úraz, ale i krádež zavazadel, osobních věcí, dokladů anebo peněz. Je jasné, že něco takového člověka nepotěší, ale se správným cestovním pojištěním jim můžete předejít. Konkrétně tedy pojištěním zavazadel. Pojďme se na něj podívat blíže.

Cestovní pojištění elektronika

Pojištění zavazadel ocení hlavní ti, kteří na cestách tráví spoustu času a chtějí se chránit proti rizikům, která na nich mohou potkat. Především proti krádeži. V každém zavazadle se totiž najde krom osobních věcí i dost elektroniky jako mobil, tablet, notebook nebo kamera. Takže v případě odcizení může jít škoda s přehledem do výše několik desítek tisíc korun.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Cena za samotné pojištění zavazadel pak není nijak závratně vysoká a většinou bývá součástí pojistného ,,balíčku" u cestovního pojištění.

Co je součástí pojištění zavazadel?

Pojištění zavazadel se vztahuje na věci, které si sebou na cestu či dovolenou berete. Jedná se tedy o věci osobní potřeby (oblečení, boty, toaletní potřeby atd.), které vám patří anebo věci, které jste si na dovolené pořídili. U některých pojišťoven je v rámci této pojistky zahrnuta i elektronika - osobní počítače, mobilní telefony, Ipady, kamery, fotoaparáty apod.

Z pojištění zavazadel většinou bývají vyloučeny položky jako: finanční hotovost, jízdenky, letenky, DVD, CD a diskety. A dále šeky, cenné papíry, šperky a cennosti jako starožitnosti a věci umělecké hodnoty.

Pozor na výši limitů u elektroniky

Při sjednávání cestovního pojištění se také zaměřte na limity pro pojištěné věci, které stanovují pojistné podmínky. Některé pojišťovny totiž mají definovanou horní mez jak pro celkové pojistné plnění, tak pro jednotlivé předměty.

Kdy máte a nemáte nárok na pojistné plnění

Nárok čerpat náhradu škody máte v případech, kdy byla vaše zavazadla:

  • Ukradena (vloupáním či přepadením)
  • Zničena (např. živelnou událostí)
  • Ztracena při přepravě

Jsou ovšem případy, na které se pojištění zavazadel nevztahuje, a to např.:

  • Odcizení z odemčeného auta nebo stanu (jednoduše pokud pachatel neměl žádnou překážku, která by mu v krádeži bránila).

Některé pojišťovny škodu také neuhradí v případech kdy:

  • Bylo zavazadlo odcizeno nebo poškozeno v úschovně.
  • Bylo zavazadlo odcizeno z uzamčeného auta, kufru anebo přívěsu v čase 22:00-6:00

Všechny informace a přesnou specifikaci pojistných nebezpečí najdete v pojistných podmínkách vaší smlouvy. Proto si je čtěte opravdu pečlivě.

Cestovní pojištění online

Přehled pojištění zavazadel – elektronika

Allianz

Cestovní pojištění s pojištěním zavazadel pojistí věci, které si klient s sebou bere na cestu hradí se (notebooky, fotoaparáty, mobilní telefony, kamery, atd. ). Pokud klient cestuje letecky, musí mít tuto elektroniku u sebe v příručním zavazadle. Pokud by bylo výše uvedené uloženo v zavazadle svěřeném dopravci, není možné škodu uplatnit.

AXA Assistance

U produktů KOMFORT a EXCELENT cestovního pojištění AXA Assistance pojišťovny je součástí připojištění zavazadel i pojištění elektroniky a sportovního vybavení. Limity pojistného krytí jsou stanoveny na 10.000 Kč (produkt KOMFORT) a 20.000 Kč (produktu EXCELENT).

Pojištění zavazadel se však nevztahuje na jejich odcizení ze zavazadlového prostoru odstaveného motorového vozidla nebo přívěsu v době od 22.00 do 6.00 hodin.

ČSOB

U ČSOB  Pojišťovny je možné sjednat pojištění zavazadel tak, aby při vzniku pojistné události pokryla náhrada škody i elektroniku. Pojištění se však nevztahuje na škodné události vzniklé vystavením věci užitkovému ohni nebo teplu a při letecké přepravě.

ERGO

Cestovní pojištění s připojištěním zavazadel ERGO pojišťovny vám elektroniku pojistí. Zde však platí výjimka, že škody způsobené na elektronice nejsou hrazeny v případě odevzdání zavazadel přepravci.

ERV

Cestovní pojištění s připojištěním zavazadel ERV pojišťovny pojistí věci, které si klient s sebou bere na cestu samozřejmě hradíme (notebooky, fotoaparáty, mobilní telefony, kamery, atd. ). Pokud klient cestuje letecky, musí mít samozřejmě tuto elektroniku u sebe v příručním zavazadle. Pokud by bylo výše uvedené uloženo v zavazadle svěřeném dopravci, nebylo by možné škodu uplatňovat.

Pojišťovna VZP

Pojišťovna VZP má v pojistných podmínkách cestovního pojištění s připojištěním zavazadel jasně stanoveno, že se pojištění nevztahuje na odcizení fotoaparátů, hudebních nástrojů, audiovizuální techniky, mobilních telefonů, počítačů a jiných obdobných elektronických zařízení včetně jejich příslušenství ze zavazadlového prostoru motorového vozidla. Pojištění není platné ani pro zavazadla svěřená dopravci, záznamy na nosičích a samostatné nosiče dat (CD, flash disk, aj.).

Slavia

V případě, že si u Slavia pojišťovny pojistíte zavazadla, je nutné počítat s tím, že je pojištění platné na v rámci fotoaparát i kameru s filmem. Z elektroniky jsou však vyloučeny fotoaparáty a kamery s paměťovou kartou, které spadají pod nosiče dat. Nosiče dat jsou pojištění zavazadel vyloučeny.

TOP

Cestovní pojištění s připojištěním zavazadel vám elektroniku pojistí. Zde však platí výjimka, že škody způsobené na elektronice nejsou hrazeny v případě odevzdání zavazadel přepravci.

Uniqa

Pojišťovna Uniqa vám v případě pojistné události uhradí i pojistnou událost na elektronice. Pojistné plnění je však limitováno částkou na položku (např. pokud je pojištění zavazadel sjednáno na 15.000 Kč a 5.000 Kč/ks, dostane klient pouze max. 5.000 Kč). Podmínkou je, že elektronika nesmí sloužit k pracovním účelům nebo k výkonu povolání a nevztahuje se na věci zapůjčené. Také musí být splněna stejná podmínka, jako při odcizení jakékoliv věci ze zavazadla - překonání překážky, dle VPP.

Ušetřeno.cz

U ČSOB  Pojišťovny je možné sjednat pojištění zavazadel tak, aby při vzniku pojistné události pokryla náhrada škody i elektroniku. Pojištění se však nevztahuje na škodné události vzniklé vystavením věci užitkovému ohni nebo teplu a při letecké přepravě.

Autor: Richard Kadlec