222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění – pojištění zavazadel: elektronika

Publikováno: 15.12.2019

Zaslouženou dovolenou vám může, stejně jako nepříjemné onemocnění, zkazit odcizení zavazadel nebo osobních věcí, dokladů a finančních prostředků. Tyto situace bývají velmi nepříjemné, ale správně a kvalitně sjednaným cestovním pojištěním jim lze předcházet. Dopady a následky je možné zmírnit sjednáním cestovního pojištění s připojištěním zavazadel. Pojištění zavazadel je vhodné pro klienty, jenž stráví velkou část svého času na cestách a chtějí mít zavazadla pojištěna proti nejrůznějším pojistných nebezpečím, především pak proti krádeži.

Cestovní pojištění elektronika

Co vše zahrnuje pojištění zavazadel?

Pojištění zavazadel se vztahuje na věci osobní potřeby, které se obvykle berou s sebou na cestu. Za věci osobní potřeby je možné považovat např. oblečení, obuv, toaletní potřeby, apod., které pojištěnému patří nebo si je prokazatelně pořídil v průběhu dovolené. U některých pojišťoven je v rámci pojištění zavazadel zahrnuta i elektronika, tedy osobní počítače, mobilní telefon a fotoaparáty.

Z pojištění jsou naopak většinou vyloučeny peníze v hotovosti, jízdenky, letenky, nosiče záznamů – filmy, videokazety, CD a diskety. Ve výlukách naleznete i šeky, cenné papíry, ceniny, klenoty a jiné cennosti nebo např. starožitnosti a věci umělecké hodnoty.

Kdy vzniká nárok na pojistné plnění?

Nárok na pojistné plnění z pojištění zavazadel vzniká tehdy, pokud byla vaše zavazadla odcizena, zničena nebo poškozena některým z pojistných nebezpečí. Tato nebezpečí jsou specifikována v pojistných podmínkách vašeho sjednaného cestovního pojištění online.

Cestovní pojištění online

 Na co se vztahuje pojištění

Pojištění zavazadel se nejčastěji sjednává pro případ odcizení, poškození nebo zničení pojištěných věcí:

  • ztrátou při přepravě
  • krádeží vloupáním
  • loupežným přepadením
  • živelní událostí

Před sjednáním cestovního pojištění s připojištěním zavazadel si vždy přečtěte pojistné podmínky produktu, který máte v plánu sjednat. Výše uvedené případy i pojištěná rizika mohou být z pojištění vyloučena.

Přehled pojištění zavazadel – elektronika

Allianz

Cestovní pojištění s pojištěním zavazadel pojistí věci, které si klient s sebou bere na cestu hradí se (notebooky, fotoaparáty, mobilní telefony, kamery, atd. ). Pokud klient cestuje letecky, musí mít tuto elektroniku u sebe v příručním zavazadle. Pokud by bylo výše uvedené uloženo v zavazadle svěřeném dopravci, není možné škodu uplatnit.

AXA Assistance

U produktů KOMFORT a EXCELENT cestovního pojištění AXA Assistance pojišťovny je součástí připojištění zavazadel i pojištění elektroniky a sportovního vybavení. Limity pojistného krytí jsou stanoveny na 10.000 Kč (produkt KOMFORT) a 20.000 Kč (produktu EXCELENT).

Pojištění zavazadel se však nevztahuje na jejich odcizení ze zavazadlového prostoru odstaveného motorového vozidla nebo přívěsu v době od 22.00 do 6.00 hodin.

ČSOB

U ČSOB  Pojišťovny je možné sjednat pojištění zavazadel tak, aby při vzniku pojistné události pokryla náhrada škody i elektroniku. Pojištění se však nevztahuje na škodné události vzniklé vystavením věci užitkovému ohni nebo teplu a při letecké přepravě.

ERGO

Cestovní pojištění s připojištěním zavazadel ERGO pojišťovny vám elektroniku pojistí. Zde však platí výjimka, že škody způsobené na elektronice nejsou hrazeny v případě odevzdání zavazadel přepravci.

ERV

Cestovní pojištění s připojištěním zavazadel ERV pojišťovny pojistí věci, které si klient s sebou bere na cestu samozřejmě hradíme (notebooky, fotoaparáty, mobilní telefony, kamery, atd. ). Pokud klient cestuje letecky, musí mít samozřejmě tuto elektroniku u sebe v příručním zavazadle. Pokud by bylo výše uvedené uloženo v zavazadle svěřeném dopravci, nebylo by možné škodu uplatňovat.

Slavia

V případě, že si u Slavia pojišťovny pojistíte zavazadla, je nutné počítat s tím, že je pojištění platné na v rámci fotoaparát i kameru s filmem. Z elektroniky jsou však vyloučeny fotoaparáty a kamery s paměťovou kartou, které spadají pod nosiče dat. Nosiče dat jsou pojištění zavazadel vyloučeny.

TOP

Cestovní pojištění s připojištěním zavazadel vám elektroniku pojistí. Zde však platí výjimka, že škody způsobené na elektronice nejsou hrazeny v případě odevzdání zavazadel přepravci.

Uniqa

Pojišťovna Uniqa vám v případě pojistné události uhradí i pojistnou událost na elektronice. Pojistné plnění je však limitováno částkou na položku (např. pokud je pojištění zavazadel sjednáno na 15.000 Kč a 5.000 Kč/ks, dostane klient pouze max. 5.000 Kč). Podmínkou je, že elektronika nesmí sloužit k pracovním účelům nebo k výkonu povolání a nevztahuje se na věci zapůjčené.Také musí být splněna stejná podmínka, jako při odcizení jakékoliv věci ze zavazadla - překonání překážky, dle VPP.

Ušetřeno.cz

U ČSOB  Pojišťovny je možné sjednat pojištění zavazadel tak, aby při vzniku pojistné události pokryla náhrada škody i elektroniku. Pojištění se však nevztahuje na škodné události vzniklé vystavením věci užitkovému ohni nebo teplu a při letecké přepravě.

VZP

Pojišťovna VZP má v pojistných podmínkách cestovního pojištění s připojištěním zavazadel jasně stanoveno, že se pojištění nevztahuje na odcizení fotoaparátů, hudebních nástrojů, audiovizuální techniky, mobilních telefonů, počítačů a jiných obdobných elektronických zařízení včetně jejich příslušenství ze zavazadlového prostoru motorového vozidla.Pojištění není platné ani pro zavazadla svěřená dopravci, záznamy na nosičích a samostatné nosiče dat (CD, flash disk, aj.).

Spočítat cestovní pojištění

Autor: Richard Kadlec