Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Změna pojišťovny – havarijní pojištění

Změna pojišťovny vám může ušetřit nemalé peníze. Pravidelná kontrola havarijní pojistky je velmi důležitá, zejména u starších vozidel. Často tak zjistíte, že vám může vyhovovat jiný produkt. Pojďme se podívat, jak na změnu pojišťovny u havarijního pojištění.

Proč se vůbec zabývat výpovědí pojistné smlouvy a změnou pojišťovny?

Pojišťovny na našem trhu nabízejí velké množství variant pojištění. Rozdíl mezi stejnými produkty od různých pojišťoven může být i několik stovek korun ročně. Samozřejmě panují i větší rozdíly, mezi nejlevnějším a nejdražším pojištěním je to i několik tisíc.

Pokud tedy pravidelně aktualizujete svou pojistku a porovnáváte si nabídky, můžete na svém havarijním pojištění ušetřit. Jedním z důvodů je také snižování pojistné částky. Čím je váš vůz starší, tím menší hodnotu totiž má. Zbytečně vysoká pojistka tak pro vás po několika letech bude nevýhodná.

Vozidlo Allrisk Havárie + živel
Škoda Octavia 1.5 TSI (1 498 cm3, 110 kW, 1 842 kg, 2022, 5 sedadel, imobilizér a pískování skel, pojistná částka 275 000 Kč) 3 741 Kč 2 925 Kč
Škoda Fabia Combi 1.2 TSI (1 197 cm3, 66 kW, 1 880 kg, 2017, 5 sedadel, alarm, pojistná částka 190 000 Kč) 3 196 Kč 1 876 Kč
Ford Focus Automat 1.5 Ecoboost (1 498 cm3, 110 kW, 1 950 kg, 2022, 5 sedadel, imobilizér a aktivní vyhledávací systém, pojistná částka 330 000 Kč) 3 867 Kč 2 698 Kč

Poznámka: Počítáno pro pojistníka Martina ve věku 48 let z obce Vlačice (PSČ 28601). Martin najezdí 10 000 km ročně a jezdí už 150 měsíců bez nehod. Roční platba a spoluúčast 5 %, minimálně 5 000 Kč. Uvedeny jsou nejnižší cenové nabídky ve srovnání k 22. 5. 2023. Nejedná se o obchodní nabídku, jde pouze o ilustrační příklady.

Co mohu získat a co mohu ztratit změnou pojišťovny?

Změnou pojišťovny nic neztrácíte, ale naopak získáváte. Při přechodu k jiné pojišťovně nepřijdete o své bonusy, vše je bezplatné a navíc na změnu máte ze zákona plné právo. Získat díky tomu můžete lepší pojištění za výhodnější cenu. Jsme připraveni pro vás neustále vyhledávat nejvýhodnější pojištění na trhu podle vašich představ.

V případě, že se rozhodnete změnit pojišťovnu, nemůžete vypovědět smlouvu kdykoliv ze dne na den. Výpovědi smlouvy se řídí příslušným zákonem (§ 1811 a § 2760 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Připravili jsme pro vás několik variant nejběžnějších způsobů výpovědi pojistné smlouvy, včetně popisu a vzoru výpovědi.

Smlouvu nejlépe vypovězte písemně a předejte na pobočce patřičné pojišťovny nebo zašlete doporučeně poštou. V současné době mnohé pojišťovny akceptují i sken písemné výpovědi, zaslaný přes e-mail, případně dokonce nabízí i online formulář výpovědi. Více se dozvíte na stránkách pojišťovny.

Písemná výpověď musí být vždy opatřena vlastnoručním podpisem.

Doporučujeme výpověď předložit ve dvou vyhotoveních, z toho jedno si ponecháte. V případě předání na pobočce si nechte druhé vyhotovení potvrdit.

Aby to pro vás bylo jednodušší, přinášíme přehled všech důvodů a způsobů výpovědi, včetně vzorů dokumentů. Informace zde uvedené mají veřejnosti sloužit k základní orientaci vycházejí z právní úpravy účinné ke dni (23. 5. 2023). Ušetřeno s.r.o. neposkytuje právní služby. Požadavky společností na vybrané dokumenty a právní jednání se mohou lišit.

1. Výpověď ke konci pojistného období

Běžný, asi nejčastější, způsob ukončení pojistné smlouvy.

Výpověď je třeba učinit písemně a doručit ji nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy (den a měsíc počátku smlouvy) na adresu pojišťovny. Konec pojistného období naleznete v pojistné smlouvě. Pokud máte sjednáno ve smlouvě půlroční nebo kvartální splátky pojištění, můžete u některých pojišťoven (např. Kooperativa, ČPP apod.) pojištění vypovědět k nejbližší platbě. V případě nejasností se obraťte na svou pojišťovnu nebo přímo na nás.

Výpověď můžete poslat okamžitě, smlouva je však ukončena k datu ukončení pojistného období.

Slovo zákona:

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2807

,,Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období."

Vzor výpovědi ke stažení

2. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Pokud jste si sjednali pojištění teprve nedávno (max. před 2 měsíci) a nejste s ním spokojeni, můžete smlouvu vypovědět. Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo formou poštovní poukázky (složenky) na vaši adresu.

Smlouva je ukončena za 8 dní od doručení vaší výpovědi.

Slovo zákona:

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2805

,,Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy."

Vzor výpovědi ke stažení

3. Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Pokud jste měli pojistnou událost, můžete ukončit pojistnou smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku této pojistné události.
Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo formou poštovní poukázky (složenky) na vaši adresu.

Smlouva je ukončena za 1 měsíc od doručení vaší výpovědi.

Slovo zákona:

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2805

,,Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět s  měsíční  výpovědní  dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události."

Vzor výpovědi ke stažení

4.  Výpověď dohodou

Pro tento způsob výpovědi potřebujete souhlas pojišťovny.

Doporučujeme proto vyčkat s uzavřením nového pojištění až do doby vyrozumění (souhlasu) pojišťovny s výpovědí. Je vhodné uvést důvod výpovědi. Pojišťovny většinou neakceptují výpověď z důvodu výhodnější nabídky pojištění. Jako důvod mohou pojišťovny akceptovat vaši nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání pojistné smlouvy, apod. Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo formou poštovní poukázky (složenky) na vaši adresu.

Smlouva je ukončena ke dni dohody obou stran.

Slovo zákona:

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999 Sb. § 12 odst. 1g) (platí pro povinné ručení)

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb. § 21

,,,Pojištění podle těchto zákonů zaniká dohodou."

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2802

,,K platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají. Není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti."

Vzor výpovědi ke stažení

SPOČÍTEJTE SI SVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

5. Změna vlastníka, prodej vozidla

Jeden z nejčastějších důvodů změny pojištění. Pojištění končí ke dni oznámení výpovědi.

V případe prodeje vozidla (změny vlastníka) doporučujeme oznámit pojišťovně tuto skutečnost ihned. Pojišťovna předepisuje pojistné podle zákona, nikoliv k datu prodeje vozidla, ale k datu nahlášení změny vlastníka. Pokud nahlásíte tedy prodej vozidla např. měsíc po jeho prodeji, pojišťovna vám bude za tento měsíc účtovat pojistné.

Běžnou praxí některých pojišťoven je nutnost dokladovat změnu vlastníka buď kopií kupní smlouvy nebo kopií velkého technického průkazu. Tato povinnost však není uvedená v zákoně a pojišťovna tak nemůže ukončení pojištění podmiňovat dodáním dalších dokumentů. Podle zákona stačí oznámení této skutečnosti ve výpovědi. Přesto doporučujeme pro jednodušší a bezproblémové vyřízení výpovědi kopii kupní smlouvy nebo velkého technického průkazu k výpovědi přiložit.

Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo formou poštovní poukázky (složenky) na vaši adresu.

Smlouva je ukončena ke dni oznámení změny vlastníka.

Slovo zákona:

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999 Sb. § 12 odst. 1a)

,,Pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona zaniká dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla."

Vzor výpovědi ke stažení

6. Změna pojistného

Pojišťovna vám zaslala nový předpis na další pojistné období, kde došlo ke změně výše pojistného?
Pokud nejste spokojeni s novou výší pojistného, můžete ukončit smlouvu do jednoho měsíce od oznámení této změny. Navíc je pojišťovna povinna vás podle zákona informovat o změně pojistného na další pojistné období minimálně dva měsíce před ukončením daného pojistného období.

Smlouva je ukončena k datu ukončení pojistného období.

Slovo zákona:

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2791

(1) Prokáže-li pojistitel, že by uzavřel smlouvu za jiných podmínek, pokud by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo již při uzavírání smlouvy, má právo navrhnout novou výši pojistného. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, jeho právo zaniká.

(2) Není-li návrh  přijat nebo nově  určené  pojistné  zaplaceno  v ujednané době, jinak do jednoho  měsíce  ode dne doručení  návrhu, má  pojistitel  právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou; toto právo však pojistitel nemá, neupozornil-li na možnost výpovědi již v návrhu. Nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem, nebo kdy marně uplynula doba podle odstavce 1, zanikne jeho právo vypovědět pojištění.

Vzor výpovědi ke stažení

7. Nezaplacení pojistného

Nedoporučujeme spoléhat na tento způsob ukončení pojistné smlouvy. Nezaplacení pojistného neznamená automatický zánik pojištění. Pojišťovna vás totiž musí oslovit a vyzvat k zaplacení dlužného pojistného.  Po celou dobu trvání pojištění (z tohoto důvodu o ukončení pojištění rozhoduje pojišťovna) má pojišťovna právo na pojistné za vaši smlouvu. Pojišťovna dále může vymáhat i poplatky spojené s vymáhání dlužného pojistného, případně úroky z prodlení za dlužné období.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999 Sb. § 12 odst.1 e)

Pojištění zaniká uplynutím 30 dnů od doručení upomínky pojistitele k zaplacení dlužného pojistného, nebylo-li v této lhůtě dlužné pojistné zaplaceno.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ