222 100 200

Cestovní pojištění úrazové pojištění

Základním stavebním kamenem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. Jistě, ale věděli jste, že si základní balíček můžete rozšířit tak, aby pojištění krylo i další rizika? Mezi volitelná, také doplňková připojištění patří pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a připojištění storno cesty. Věnujme se podrobněji připojištění úrazu.

Cestovní pojištění na Aljašku

Úrazové pojištění

Pojďme si společně nejdříve upřesnit, jak pojišťovny vysvětlují pojem úraz. Úraz je neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

Úrazové pojištění se sjednává jako neživotní obnosové pojištění a sjednává se pro případ trvalých následků a smrti následkem úrazu. Pojistnou událostí je, jak již víme, úraz pojištěného, ke kterému došlo nezávisle na vůli pojištěného během trvání úrazového pojištění a bylo způsobeno neočekávaným a náhlým působením zevních sil nebo vlastní tělesné síly. Za úraz se považují také újmy na zdraví, případně smrt, které byly pojištěnému způsobeny:

  1. chorobou, která vznikla výlučně následkem úrazu;
  2. místním hnisáním po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem nebo nákazou tetanem při úrazu;
  3. diagnostickými, léčebnými a preventivními zákroky vykonanými s cílem léčit následky úrazu;
  4. tonutím, utonutím;
  5. zvýšením svalové síly vyvinuté na končetiny nebo páteř, následkem kterého dojde k vymknutí kloubu nebo k přetržení nebo natržení svalů, šlach, vazů nebo pouzder;
  6. elektrickým proudem nebo úderem blesku.

Nyní víme, na co se úrazové pojištění vztahuje. Každá pojišťovna však v rámci svých pojistných podmínek také stanovuje výluky z pojištění úrazu, tedy situace, na které se úrazové pojištění nevztahuje a ona tak není povinna poskytnout pojistné plnění. Úrazové pojištění není platné například při zhoršení následků úrazu z důvodu úmyslného nebo vědomého nevyhledání zdravotní péče pojištěným nebo vědomého nerespektování rad a doporučení lékaře, pokud pojištěný prodělal úraz již před počátkem platnosti pojištění a trpí v současné době jeho následky. Ve výlukách většinou bývají také situace, ve kterých dojde ke vzniku a zhoršení břišní nebo tříselné kýly libovolného druhu, při vzniku infekčních chorob, i pokud byly přeneseny zraněním nebo například při vzniku následků diagnostických, kosmetických, estetických a jiných léčebných či preventivních zákroků, které nebyly vykonány s cílem léčit následky úrazu. Toto je jen úzký výčet výluk, které bývají stanoveny. Než si své cestovní pojištění s připojištěním úrazu sjednáte, seznamte se konkrétními podmínkami v pojistných podmínkách vybraného produktu.

Sjednání cestovního pojištění s připojištěním úrazu

Sjednání cestovního pojištění už v dnešní době zvládne každé malé dítě. Prostřednictvím kalkulačky cestovního pojištění stačí uvést termín a cíl vaší cesty, počet a věk pojištěných osob. Ještě, než budete pokračovat k porovnání nabídek online, zvažte typ plánované cesty. Pokud se jedná o cestu rekreační, za účelem odpočinku, vystačíte si s pojištěním léčebných výloh a asistenčními službami. Chystáte-li se provozovat náročnější sportovní aktivity, nezapomeňte si pojištění rozšířit o zmíněné připojištění úrazu, případně o připojištění sportovních aktivit.

Po dokončení objednávky vám veškeré dokumenty obratem dorazí do e-mailové schránky. Odtud je možné je vytisknout a uložit na místo, kde je budete mít neustále při sobě. V případě pojistné události se doporučuje, samozřejmě jestliže to okolnosti dovolí, kontaktovat nejdřív asistenční službu pojišťovny, jejíž telefonní číslo najdete na kartičce asistence.

tlacitko-travel-sjednejte-si