Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění úrazové připojištění

Základním stavebním kamenem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. Jistě, ale věděli jste, že si základní balíček můžete rozšířit tak, aby pojištění krylo i další rizika? Mezi volitelná, také doplňková připojištění patří pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a připojištění storno cesty. Věnujme se podrobněji připojištění úrazu.

Cestovní pojištění na Aljašku

Úrazové připojištění

Pojďme si společně nejdříve upřesnit, jak pojišťovny vysvětlují pojem úraz. Úraz je neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.


Úrazové pojištění se sjednává jako neživotní obnosové pojištění a sjednává se pro případ trvalých následků a smrti následkem úrazu. Pojistnou událostí je, jak již víme, úraz pojištěného, ke kterému došlo nezávisle na vůli pojištěného během trvání úrazového pojištění a bylo způsobeno neočekávaným a náhlým působením zevních sil nebo vlastní tělesné síly. Za úraz se považují také újmy na zdraví, případně smrt, které byly pojištěnému způsobeny:

  1. chorobou, která vznikla výlučně následkem úrazu;
  2. místním hnisáním po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem nebo nákazou tetanem při úrazu;
  3. diagnostickými, léčebnými a preventivními zákroky vykonanými s cílem léčit následky úrazu;
  4. tonutím, utonutím;
  5. zvýšením svalové síly vyvinuté na končetiny nebo páteř, následkem kterého dojde k vymknutí kloubu nebo k přetržení nebo natržení svalů, šlach, vazů nebo pouzder;
  6. elektrickým proudem nebo úderem blesku.

Nyní víme, na co se úrazové pojištění vztahuje. Každá pojišťovna však v rámci svých pojistných podmínek také stanovuje výluky z pojištění úrazu, tedy situace, na které se úrazové pojištění nevztahuje a ona tak není povinna poskytnout pojistné plnění. Úrazové pojištění není platné například při zhoršení následků úrazu z důvodu úmyslného nebo vědomého nevyhledání zdravotní péče pojištěným nebo vědomého nerespektování rad a doporučení lékaře, pokud pojištěný prodělal úraz již před počátkem platnosti pojištění a trpí v současné době jeho následky. Ve výlukách většinou bývají také situace, ve kterých dojde ke vzniku a zhoršení břišní nebo tříselné kýly libovolného druhu, při vzniku infekčních chorob, i pokud byly přeneseny zraněním nebo například při vzniku následků diagnostických, kosmetických, estetických a jiných léčebných či preventivních zákroků, které nebyly vykonány s cílem léčit následky úrazu. Toto je jen úzký výčet výluk, které bývají stanoveny. Než si své cestovní pojištění s připojištěním úrazu sjednáte, seznamte se konkrétními podmínkami v pojistných podmínkách vybraného produktu.

Sjednání cestovního pojištění s připojištěním úrazu

Sjednání cestovního pojištění už v dnešní době zvládne každé malé dítě. Prostřednictvím kalkulačky cestovního pojištění stačí uvést termín a cíl vaší cesty, počet a věk pojištěných osob. Ještě, než budete pokračovat k porovnání nabídek online, zvažte typ plánované cesty. Pokud se jedná o cestu rekreační, za účelem odpočinku, vystačíte si s pojištěním léčebných výloh a asistenčními službami. Chystáte-li se provozovat náročnější sportovní aktivity, nezapomeňte si pojištění rozšířit o zmíněné připojištění úrazu, případně o připojištění sportovních aktivit.

Po dokončení objednávky vám veškeré dokumenty obratem dorazí do e-mailové schránky. Odtud je možné je vytisknout a uložit na místo, kde je budete mít neustále při sobě. V případě pojistné události se doporučuje, samozřejmě jestliže to okolnosti dovolí, kontaktovat nejdřív asistenční službu pojišťovny, jejíž telefonní číslo najdete na kartičce asistence.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY