222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění – asistenční služba do zahraničí

V posledních letech se už málo kdo z nás vydává do zahraničí bez sjednaného cestovního pojištění. Víme, že je důležité mít sjednané kvalitní cestovní pojištění, které nám pokryje především případné ošetření, hospitalizaci a léky v případě onemocnění či úrazu při cestách do zahraničí. Věděli jste ale, že součástí základního cestovního pojištění jsou i asistenční služby? K čemu asistenční služby slouží, co na prostřednictvím nich máte nárok a proč jsou užitečné se dozvíte právě zde.

Cestovní pojištění do Chorvatska

Asistenční služby cestovního pojištění

Asistenční služba vámi vybrané pojišťovny poskytuje nepřetržitou telefonickou pomoc 24 hodin denně pro případ tísňové situace, a to samozřejmě v českém jazyce. Kontakt na asistenční linku naleznete na asistenční kartičce, která je součástí smlouvy a odchází e-mailem spolu s ostatními dokumenty po sjednání cestovního pojištění. Tuto kartičku je vhodné nosit stále u sebe. Naleznete zde totiž kromě telefonního kontaktu na asistenci také číslo vaší pojistné smlouvy, pomocí kterého se budete asistenční sužbě prokazovat. S asistenční službou se spojte, pokud je to jen trochu možné, před návštěvou lékaře nebo zdravotnického zařízení. Součástí asistenčních služeb bývá často také například pojištění právní ochrany, možnost poskytování turistických informací či lifestyle asistence, kdy vám pracovník linky doporučí kulturní, zábavní či sportovní střediska dané lokality, zajistí rezervaci vstupenek na kulturní a sportovní akce.

Rozsah asistenčních služeb

I když jsou si základy asistenčních služeb různých pojišťoven velmi podobné, přece jen se s některých částech, položkách a službách liší. Mezi základní situace, ve kterých je asistenční linku možné kontaktovat obecně patří: ošetření v nemocnici nemoci nebo úrazu v zahraničí, hospitalizace, předčasný návrat do ČR, ztráta zavazadel, škoda způsobená třetí osobě, zabezpečení doprovázející osoby nebo náhradního pracovníka, základní právní pomoc v zahraničí a repatriace.

pojišťovna název asistenční služby kontakt ze zahraničí
Allianz Mondial Assistance + 420 241 170 000
AXA Assistance vlastní asistenční služba + 420 272 099 911
ČSOB Pojišťovna vlastní asistenční služba + 420 222 803 442
ERGO pojišťovna EUROALARM Assistance Prague + 420 221 860 626
ERV EUROALARM Assistance Prague + 420 221 860 606
Generali pojišťovna Europe Assistance + 420 221 586 666
Slavia pojišťovna Global Assistance + 420 255 790 261
Top cestovní pojištění EUROALARM Assistance Prague + 420 221 860 626
Union EuroCross Assistance + 420 296 339 644
Uniqa Europe Assistance + 420 296 333 696
Ušetřeno.cz vlastní asistenční služba + 420 222 803 442
VZP pojišťovna asistenční služba pojišťovny AXA Assistance + 420 272 10 10 10

Existují však pojišťovny, jejichž asistenční služby mají mnohem širší záběr, než se zdá. Zde jsme pro nás vypíchli ty nejzajímavější:

  • Allianz - odborná kontrola průběhu léčby klienta v zahraničí, konzultace stavu klienta s ošetřujícím lékařem, zabezpečení kontaktu s rodinou, základní technickou pomoc při závažné škodě na vašem majetku v místě vašeho trvalého bydliště, pokud byla způsobena trestným činem nebo živelní událostí, předání informací vaší rodině nebo zaměstnavateli, pokud dojde ke změně průběhu vaší cesty následkem závažné nepředvídatelné události, pomoc v případě ztráty osobních či cestovních dokladů a finančních prostředků.
  • AXA Assistance - tato asistence je součástí produkt Excelent. Lifestyle asistence. Pokud je součástí Vašeho pojištění i tato asistence, je možné pojistitele požádat o zjištění zajímavých kulturních, zábavních či sportovních akcí v okolí Vaší lokality, zajistí rezervace vstupenek, vyhledá kontakty na externí dodavatele např. taxislužby apod.
  • ČSOB Pojišťovna - zorganizování pomoci v případě zpoždění letu - vypracování náhradního letového plánu, zajištění zaslání náhradních dokladů do místa pobytu pojištěného v případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu, dokladů od vozidla nebo řidičského průkazu (vystavení náhradního dokladu max. 4 000 Kč).
  • ERV - zajistí, abyste byli v rukou kvalitních specialistů, a to kdekoli ve světě, uhradí vám poplatky za vystavení náhradního dočasného pasu, budete-li okradeni, je asistenční služba připravena poukázat vám přiměřenou finanční zálohu, ušetří vás přímé platby při hospitalizaci či náročném ambulantním ošetření poskytnutím platební záruky.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ