222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění na hory

Lyže, sluníčko a spousta sněhu. Tak to je ideální zimní dovolená. Dříve než se vydáte na své zimní výlety do zahraničí, je dobré se poohlédnout po vhodném pojištění pro Vaši cestu. Díky uzavření cestovního pojištění na hory chráníte nejen své zdraví, ale hlavně svoji peněženku pro případ nečekaných a nechtěných událostí. Užitečné rady naleznete v nové příručce ČAP “Bezpečně na lyže”.

Převoz helikoptérou za tisíc EUR

Ať už letos plánujete strávit zimní dovolenou na horách nebo kdekoli jinde, nezapomeňte se na ni dopředu připravit, tedy i uzavřít cestovní pojištění. O tom, že před dovolenou je třeba uzavřít cestovní pojištění, svědčí i zkušenosti turistů, kteří na tuto výbavu pozapomněli a teprve po několikaminutovém pobytu v helikoptéře, která je převážela do nemocnice za několik tisíc EURa po transportu sanitkou do České republiky za další desítky tisíc korun, byli poučeni. Když se ještě připočítají částky za zásah horské služby, jeden den hospitalizace v celkové výši stovek eur, veškerá vyšetření a léky, vyšplhá se celková suma na stovky tisíc korun za jednu pojistnou událost. V případě podstatně závažnějších, život ohrožujících úrazů nebo náhlých příhod, jsou však náklady ještě vyšší.

Cestovní pojištění na hory

Cestovní pojištění je za pár korun

Ať jedete na hory nebo jen na nákupy či výlet, nezapomeňte si sjednat cestovní pojištění. Je pravda, že po vstupu do Evropské unie má každý občan v ostatních zemích EU nárok na zdravotní péči, který vyplývá z Evropského průkazu zdravotního pojištění. Dejte ale pozor na to, že tento nárok lze uplatnit jen ve státních zdravotních zařízeních. Na některé věci se toto základní pojištění nevztahuje vůbec: převoz helikoptérou do nemocnice nebo náhradní dopravu zpět domů. Bohužel léčbu v soukromých ordinacích a zdravotnických zařízeních, která převládají právě v blízkosti lyžařských středisek, vám standardní zdravotní pojištění nepokrývá. Proto je lepší uzavřít běžné komerční cestovní pojištění.

Pro běžné lyžování zvolte připojištění “zimní sporty”

Při výběru cestovního pojištění se ujistěte, že jste vybrali takové, které kryje vaše aktivity a to na místech, kde se budete pohybovat. Existují určité výluky z pojištění, na které je třeba se připojistit nebo je pojišťovny vůbec nepojišťují. To jsou například místa s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, zeměpisně odlehlá místa nebo neosídlené oblasti. Vždy si také ověřte, jestli Vámi plánovanou aktivitu pojišťovna neřadí mezi sporty rizikové či nebezpečné. Ty je také nutno si připojistit, některé nelze pojistit vůbec. Pokud jedete na běžnou zimní dovolenou a neplánujete přitom jezdit po nevyznačených trasách, u některých pojišťoven Vám postačí běžné cestovní pojištění, u jiných je třeba se připojistit. Abychom Vám výběr usnadnili, zadejte již ve vstupní masce připojištění “zimní sporty“. Nabídneme Vám taková pojištění, která rizika běžného lyžování po vyznačených tratích obsahují. V případě, že se chystáte na adrenalinové zážitky, zvolte ještě připojištění “rizikových sportů” a po vybrání pojišťovny si pro jistotu zkontrolujte, zda právě Vaše plánovaná aktivita není ve výlukách (informaci naleznete pod tlačítkem “POPIS” u názvu pojišťovny).

Co všechno budete mít pojištěno?

Nejčastěji Vás v zahraničí mohou potkat různé typy úrazů nebo zdravotních potíží v podobě onemocnění či bolesti. Proto všechna námi nabízená pojištění automaticky obsahují pojištění léčebných výloh a asitenci, které kryje náklady na ambulantní lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, ošetření u zubaře či nezbytný transport do místní nemocnice nebo zpět do vlasti. Úrazové pojištění se sjednává pro případ řešení trvalých následků úrazu. Pojištění odpovědnosti oceníte v případě, kdy pojišťovna za Vás hradí škody na zdraví a majetku, které způsobíte jiným osobám. Například na sjezdovce se může stát, že srazíte jiného lyžaře a způsobíte mu zranění, s kterými mohou souviset i vysoké náklady. Pojištění storna zájezdu vyřeší náklady spojené se zrušení zájezdu.

Asistenční služba 24 hodin denně

V rámci našeho cestovního pojištění budete mít vždy automaticky k dispozici i asistenční službu. Tu můžete kontaktovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu z jakéhokoliv místa na světě a vždy s Vámi bude hovořit v českém jazyce. A co pro Vás asistenční služba může udělat?

o Vyhledá nejbližší vhodné zdravotnické zařízení
o Poskytne garanci platby
o Zprostředkuje konzultaci s českým lékařem a dohled nad způsobem léčby
o Komunikuje s Vašimi nejbližšími
o Zorganizuje v případě potřeby Váš návrat do vlasi

Nespoléhejte jenom na pojištění spojené s platební kartou

Cestovní pojištění můžete být součástí Vaší platební kartou. Vždy si před odjezdem prověřte, jaké pojištění máte ke své platební kartě sjednáno a zda je aktivní. Pojištění mohou být omezena místem, kde se pohybujete, dobou pobytu a výší pojistného plnění nebo mírou rizika prováděných aktivit. Většina pojištění pokrývá tzv. standardní dovolenou, můžete si zaplavat, zahrát golf, projet se na lodi. Pokud ale vyrážíte sjíždět volné terény nebo divoké řeky na raftu, potápět se, pak zvažte individuální cestovní pojištění.

Cestovní pojištění na lyže lze uzavřít i na poslední chvíli

Pojištění na lyže můžete sjednat i těsně před odjezdem v našem kalkulátoru cestovního pojištění. Po zadání základních údajů o Vaší cestě získáte přehledné porovnání nabídek jednotlivých pojišťoven. Po zvolení některé z nich a vyplnění údajů o cestujících obdržíte obratem pojistnou smlouvu na svůj e-mail. Pojistné můžete zaplatit online, bankovním převodem, vkladem na přepážce FIO bank nebo poštovní poukázkou (složenkou). Pojistná smlouva je platná od okamžiku provedení platby pojistného, ať platíte jakýmkoli způsobem. Rozhodující je čas zadání platebního příkazu na Vaší straně, nikoliv datum přijetí platby na náš účet, s vyjímkou pojišťovny AIG.

Spočítejte si své pojištění na cesty