Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění územní platnost

Ptáte se, jakou může mít cestovní pojištění územní platnost? Pak jste na správné adrese, přesněji řečeno na webu největšího online prodejce cestovního pojištění, společnosti Top-Pojištění.cz. Portál nabízí online sjednání pojištění na cesty po České republice, do Evropy a celého světa. Nejste-li si jisti správností výběru cestovního pojištění nebo si chcete volbu potvrdit, jsou následující řádky určeny právě vám.

Cestovní pojištění do Německa

Výběr územní platnost cestovního pojištění na Top-Pojištění.cz

Proces sjednání cestovního pojištění obnáší mimo jiné i výběr cílové destinace, ve které svou dovolenou nebo pracovní cestu strávíte. Z dostupných možností tedy vyberete jeden konkrétní stát. Při cestách ,,kolem světa", kdy máte v plánu procestovat více zemí v daném termínu, vyberete ten stát, který je od České republiky tím nejvzdálenějším. Zdá se vám to nelogické? Opak je pravdou. Vzhledem k tomu, že portál Top-Pojištění.cz nabízí nejširší porovnání nabídek cestovního pojištění na českém trhu a podmínky pojišťoven jsou různé, je tento systém zadávání nejideálnější. Po výběru cílové destinace a následném potvrzení konkrétní pojišťovny, systém sám zohlední volbu cílové destinace a podle ní pak určí správnou územní platnost cestovního pojištění dle pojistných podmínek konkrétního produktu.


Na pojistné smlouvě, kterou obdržíte po sjednání cestovního pojištění do e-mailu pak uvedena pouze územní platnost v rámci kontinentu. Je-li vaší cílovou destinací Chorvatsko, na pojistné smlouvě bude figurovat územní platnost Evropa. Pokud se vydáte do USA, bude územní platnost vašeho cestovního pojištění Svět. V obou případech je podstatné, že platnost cestovního pojištění není omezena pouze na jeden vámi vybraný stát. Cestovní pojištění se vztahuje i na další státy, kterou spadají pod uvedenou územní platnost. V prvním případě je pojištění platné v evropských státech, tedy například v Rakousku, Německu, Francii, ale i Itálii a Slovinsku. Tranzitní země jsou do územní platnosti zahrnuty. V druhé případě se cestovní pojištění vztahuje na pojistné události po celém světě, mimo Českou republiku.

Cestovní pojištění do České republiky

Cestovní pojištění s územní platností Česká republika se sjednává pro případy, ve kterých průkazka zdravotního pojištění nestačí. Soukromá zdravotnická zařízení, která se nachází v maximální blízkosti lyžařských areálů, Evropský průkaz pojištěnce v převážné většině případů neakceptují a požadují úhradu léčebných výloh přímo po pacientovi, popřípadě po pojišťovně komerčního cestovního pojištění. EPP dále nekryje náklady na transport zpět do ČR v případě, že pacient nemůže využít původně plánované dopravy, ať už z důvodu dlouhodobější hospitalizace či nutnosti speciálního zdravotnického doprovodu během cesty (lékař, sestra). Repatriace velmi často patří mezi nutnou a nákladnou položku v souvislosti s poraněním při zimních sportech (zlomeniny končetin, přetrhané vazy, poranění páteře či hlavy). Komplikace související s neakceptací EPP se stávají také v souvislosti s horskou záchrannou službou, kdy jsou náklady v případě nesjednaného cestovního pojištění požadovány přímo po klientovi.

Cestovní pojištění do Evropy a celého světa

Při sjednání cestovního pojištění do Evropy se rozhodujte nejen podle ceny pojistného, ale také podle limitů krytí, především limitu krytí na léčebné výlohy, ze kterého jsou hrazena veškerá ošetření, hospitalizace a léky při nemoci či úrazu. V rámci rekreace doporučujeme volit takové pojištění, které bude mít krytí na léčebné výlohy v minimální výši 3 mil. Kč. Pokud se jedná o cestu mimo Evropu, volte minimální výši pojistného plnění 5 mil. Kč. Obecně je, pro mimoevropské cesty třeba volit vyšší limity pojistného krytí. Důvodem je finančně náročnější lékařská péče, jenž je ve státních zařízeních méně kvalitní. Samozřejmě případná repatriace zpět do České republiky je ze států mimo evropský kontinent velmi drahá, a i na tuto případnou možnost je třeba myslet a do pojištění ji zohlednit.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY