Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Evropský průkaz pojištěnce (EPP)

Publikováno: 30.01.2018

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EPP, popřípadě označovaný také zkratkou EHIC dle anglického názvu European Health Insurance Card) je vydáván jednotlivými zdravotními pojišťovnami Evropské unie od 1. června 2004. EPP je vydáván v jazyce příslušného státu. Tento doklad vám zjednoduší čerpání zdravotní péče v zahraničí v závislosti na legislativě daného státu.

Cstovní pojištění - průkaz pojištěnce

S Evropským průkazem pojištěnce tedy máte nárok na poskytnutí stejné zdravotní péče jako obyvatelé dané země. V některých zemích vám může být poskytnuta zdravotní péče bezplatně, jinde bude stanovena spoluúčast na léčbě pacienta. Soukromá zdravotnická zařízení, která se nachází v maximální blízkosti lyžařských areálů, Evropský průkaz pojištěnce v převážné většině případů neakceptují a požadují úhradu léčebných výloh přímo po pacientovi popřípadě po pojišťovně komerčního cestovního pojištění.

EPP ovšem nezaručuje ošetření zdarma – systémy zdravotnictví se v jednotlivých zemích liší, a tak ošetření, které je u vás doma zdarma, nemusí být poskytováno bezplatně v ostatních zemích. Bez sjednaného cestovního pojištění standardně nemáte nárok na bezplatný převoz do České republiky ani ošetření v soukromých zařízeních (ta jsou velmi často pravidlem právě v okolí sjezdovek a zimních středisek stejně jako v létě v oblastech největší koncentrace turistů – např. v letoviscích u pobřeží). Navíc nelze čekat ani možnost využití asistenčních služeb a to ani případné dopravy a ubytování blízké osoby v případě hospitalizace.

EPP dále nekryje náklady na transport zpět do ČR v případě, že pacient nemůže využít původně plánované dopravy, ať už z důvodu dlouhodobější hospitalizace či nutnosti speciálního zdravotnického doprovodu během cesty (lékař, sestra). Repatriace velmi často patří mezi nutnou a nákladnou položku v souvislosti s poraněním při zimních sportech (zlomeniny končetin, přetrhané vazy, poranění páteře či hlavy). Komplikace související s neakceptací EPP se stávají také v souvislosti s horskou záchrannou službou, kdy jsou náklady v případě nesjednaného cestovního pojištění požadovány přímo po klientovi.

Doporučujeme vám se před odjezdem podrobně informovat o limitech a krytích EPP v jednotlivých státech Evropské unie na pobočce své zdravotní pojišťovny. Zároveň doporučujeme základní zákonné pojištění vždy doplnit komplexním cestovním pojištěním.

Rady a tipy

,,Jednotlivé státy jsou specifické v různých praktikách – horská služba ve Francii mnohdy zabavuje klientům lyže do okamžiku úhrady souvisejících nákladů na záchranu. Rakouská soukromá zdravotnická zařízení často okamžitě operují i neakutní a odkladné úrazy. V italských zdravotnických zařízeních mohou klienti čekat i desítky hodin na ošetření z důvodu upřednostňování akutnějších případů apod. Proto je důležité a stěžejní vždy nejlépe již při vzniku pojistné události informovat asistenční službu, nechat si doporučit nejlépe smluvní zdravotnické zařízení ze sítě pojistitele, domluvit se na postupu, nechat ji koordinovat celý průběh události a předcházet tak škále obdobných hrozících rizik a případně co možná nejvíce urychlit celý proces poskytnutí potřebné péče.", radí AXA Assistance.

Pojištění odpovědnosti za škodu v rámci cestovního pojištění

,,Především Francie a Rakousko patří mezi státy s vysokým povědomím o právní ochraně, a v případě zapříčinění zdánlivě banální škody třetí osobě (ať už na zdraví či na věci) hrozí viníkovi vysoká pravděpodobnost vymáhání souvisejících vzniklých nákladů. Pojištění odpovědnosti za škodu by tak mělo být v povědomí klientů neodmyslitelnou součástí cestovního pojištění", dodává AXA Assistance.

Formát Evropského průkazu zdravotního pojištění je standardizovaný – průkaz má ve všech státech stejné technické parametry a vzhled, což zaručuje jeho jednoznačnou rozpoznatelnost poskytovateli zdravotní péče.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Autor: Tým Top-Pojištění.cz