222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění – jízdní kolo

Míříte na cyklodovolenou a rádi byste si připojistili své jízdní kolo? Připravili jsme pro vás přehled u jaké pojišťovny si můžete kolo připojistit v rámci pojištění zavazadel při odcizení a za jakých podmínek vám pojišťovna případnou škodu uhradí. Pozor si dejte i na výši sjednaného limitu na jednu odcizenou věc.

CEstovní pojištněí jízdní kolo

Přehled plnění při odcizení jízdní kola

Pojišťovna  Pojištěno na odcizení
Allianz Ano
AXA Assistance Ano
ČSOB Ano
ERGO Ne
ERV Ne
Pojišťovna VZP Ano
Slavia Ano
TOP cestovní pojištění Ne
Uniqa Ano
Ušetřeno.cz Ano

Přehled pro odcizení jízdního kola
(Aktualizace 8. 3. 2021)

Allianz

V rámci pojištění zavazadel je pojištěno i jízdní kolo. Pojistné krytí je omezeno na zabezpečení dle pojistných podmínek. Uzamčení kola u stojanu nebo stromu není bráno jako dostatečné zabezpečení proti krádeži.

AXA Assistance

Pojištění se u jízdních kol vztahuje na odcizení z uzamčených prostor, například z uzavřeného kufru automobilu, nebo hotelového pokoje, kolárny apod. Nevztahuje se na krádež kola ve volném prostoru, i když je uzamčené. V rámci pojištění zavazadel se pojištění celkově vztahuje pouze na zničení živly, krádež z uzamčených prostor, nebo krádež, kdy je pojištění obětí dopravní nehody.

ČSOB

Pojištění zavazadel v individuálním cestovním pojištění Atlas se vztahuje i na jízdní kola. Pojištění se mimo jiné vztahuje na odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo poškození nebo zničení předmětu pojištění v příčinné souvislosti s jeho odcizením krádeží vloupáním nebo pokusu o něj. V případě vzniku pojistné události pojistitel plní pouze v případě, pokud předměty pojištění byly v době vzniku pojistné události uloženy: uzamčeném prostoru a v uzamčeném zavazadlovém prostoru dopravního prostředku tak, že nebyly z vnějšku viditelné, nebo v uzavřeném a uzamčeném střešním nosiči zavazadel (tzv. box).

Slavia

Odcizení kola je hrazeno v případě sjednání připojištění aktivity+ a pojištění zavazadel. V případě, že kolo bylo řádně uzamčeno v ubytovacím zařízení či upevněno k předmětu, který je pevně spojen se zemí, tudíž to může být i ke stromu.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

UNIQA

Na jízdní kolo se vztahuje pojištění jako na zavazadlo, ale pouze do výše limitu na jeden kus. Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze tehdy, když dojde k odcizení zavazadel:

  • krádeží vloupáním v zařízení (vniknutí do uzavřených prostor), v němž je pojištěný ubytován,
  • krádeží vloupáním do motorového vozidla nebo obytného přívěsu prokazatelně v době mezi 8. až 22. hodinou

Ušetřeno.cz

Pojištění zavazadel v individuálním cestovním pojištění Atlas se vztahuje i na jízdní kola. Pojištění se mimo jiné vztahuje na odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo poškození nebo zničení předmětu pojištění v příčinné souvislosti s jeho odcizením krádeží vloupáním nebo pokusu o něj. V případě vzniku pojistné události pojistitel plní pouze v případě, pokud předměty pojištění byly v době vzniku pojistné události uloženy: uzamčeném prostoru a v uzamčeném zavazadlovém prostoru dopravního prostředku tak, že nebyly z vnějšku viditelné, nebo v uzavřeném a uzamčeném střešním nosiči zavazadel (tzv. box).

VZP

Pojištění osobních věcí se vztahuje mimo jiné i na kolo. Odcizením se rozumí: z uzavřených a uzamčených místností nebo z uzavřeného a uzamčeného zavazadlového prostoru motorového vozidla za podmínky, že věci nebyly nebo nemohly být z vnějšku nijak viditelné. Loupež, kdy se cizí osoba zmocnila pojištěných věcí za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti osobě, která tvořila překážku před odcizením pojištěných věcí.

Podrobné podmínky či případné výluky naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách jednotlivých produktů.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ