Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pomoc v zahraničí

Asistenční služby jednotlivých pojišťoven:

Detailní přehled asistenčních služeb jednotlivých pojišťoven naleznete v následujícich sekcích:

Cestovní pojištění pomoc v zahraničí

Při onemocnění nebo úrazu:

 • některá zdravotnická zařízení v zahraničí po Vás mohou vyžadovat úhradu ošetření v hotovosti
 • zaplatíte-li ambulantní ošetření v hotovosti, uschovejte si účty, aby Vám mohly být po návratu proplaceny
 • nebudete-li schopni uhradit účty v hotovosti, obraťte se na asistenční službu
 • nehraďte žádné případné účty zaslané na Vaši adresu a předejte je ihned pojišťovně
 • dojde-li k úrazu v souvislosti s dopravní nehodou, předejte pojišťovně veškeré doklady od policie
 • při úrazu, jehož následkem může být trvalé postižení, vždy informujte asistenční službu
 • vyžaduje-li Vaše onemocnění či úraz lékařský převoz, informujte o tom asistenční službu

Při škodě na zavazadlech

 • krádež zavazadel neprodleně ohlaste na policii
 • vyžádejte si policejní protokol obsahující seznam odcizených věcí, dobu odcizení (alespoň přibližnou), místo odcizení (v případě odcizení z automobilu informaci o tom, kde byly odcizené věci uloženy, zda bylo vozidlo řádně zabezpečeno a jaké části vozidla byly poškozeny), datum a čas sepsání protokolu, podpis
 • dojde-li ke škodě na zavazadlech v ubytovacím zařízení, požádejte písemně provozovatele o náhradu škody, převzetí žádosti si nechte potvrdit
 • poškodí-li se zavazadla při přepravě, vyžádejte si od dopravce protokol PIR či jiné věrohodné potvrzení
 • zdokumentujte okolnosti škody (fotografie atd.)
 • při uplatnění škody přiložte originály účtů od věcí, za něž požadujete náhradu

Při odpovědnosti za škodu

 • svou odpovědnost za škodu bez souhlasu pojišťovny neuznávejte, vzniklou škodu neuhrazujte ani částečně, nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nebudete rozumět
 • poškozeného informujte o svém pojištění a předejte mu kontakt na pojišťovnu
 • snažte se zajistit písemná prohlášení poškozeného a případných svědků
 • zdokumentujte okolnosti škody (fotografie, video)