222 100 200 Zavoláme vám zpět

ČSOB Pojišťovna – Asistenční služby

 • Je-li pojistnou smlouvou sjednáno pojištění léčebných výloh s limitem pojistného plnění maximálně 2 500 000 Kč včetně, poskytne pojistitel pojištěnému základní asistenční služby (dále jen ,,ZAS").
 • Je-li pojistnou smlouvou sjednáno pojištění léčebných výloh s limitem pojistného plnění vyšším jak 2 500 000 Kč, poskytne pojistitel pojištěnému základní asistenční a rozšířené asistenční služby (dále jen ,,RAS").

ČSOB Pojišťovna Asistence
Tel: +420 222 803 442
e-mail: asistence@csobpoj.cz

Rozsah asistenčních služeb:

Základní asistenční služby (ZAS)*

se vztahují na organizování pomoci pojištěnému v souvislosti s:

 • lékařským ošetřením
 • hospitalizací
 • přepravou do zdravotnického zařízení
 • repatriací do České republiky
 • převozem, pohřbem nebo kremací tělesných ostatků pojištěného
 • ztrátou cestovního dokladu, dokladů od vozidla nebo řidičského oprávnění

Rozšířené asistenční služby (RAS)*

 • lékařské informace
 • turistické informace
 • administrativně - právní informace
 • telefonickou pomoc v nouzi
 • tlumočení a překlady
 • asistenci v souvislosti s pracovním pobytem
 • vztahy s místními policejními orgány
 • vztahy se zastupitelskými úřady v zahraničí
 • předčasný návrat
 • zpoždění letu
 • ztrátu dokladů
 • vyslání rodinného příslušníka do nemocnice

*Přesná definice asistenčních služeb viz VPP část F.

Hlášení škod

Vyplňte prosím formulář a postupujte podle uvedených instrukcí. Formulář prosím vytiskněte oboustranně nebo jednotlivé listy pevně spojte. Vyplněný formulář zašlete na adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s.
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice
tel.: +420 466 100 777
fax: +420 467 007 444