Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

ČSOB Pojišťovna – Asistenční služby

 • Je-li pojistnou smlouvou sjednáno pojištění léčebných výloh s limitem pojistného plnění vyšším jak 2 500 000 Kč, poskytne pojistitel pojištěnému základní asistenční a rozšířené asistenční služby (dále jen ,,RAS").

ČSOB Pojišťovna Asistence
Tel: +420 222 803 442
e-mail: asistence@csobpoj.cz

Rozsah asistenčních služeb*:

 • lékařské, turistické a administrativně-právní informace
 • kontaktování ambasády, zajištění tlumočníka, telefonická pomoc v nouzi, vztahy s místními policejními orgány
 • zajištění vyšetření či ošetření lékařem
 • zjištění adresy smluvního lékaře a zajištění termínu
 • poskytnutí platební záruky lékařskému zařízení za ambulantní ošetření
 • zajištění návštěvy lékaře v místě pobytu pojištěného
 • zajištění specializovaného a laboratorního vyšetření v rozsahu přiměřeném danému onemocnění nebo úrazu
 • obstarání léků předepsaných lékařem
 • zorganizování pomoci v případě přerušení cesty nebo zmeškání odjezdu – vyhledání náhradní dopravy, zprostředkování předání jednorázové hotovosti
 • zorganizování pomoci v případě zpoždění letu – vypracování náhradního letového plánu
 • zajištění zaslání náhradních dokladů do místa pobytu pojištěného v případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu, dokladů od vozidla nebo řidičského průkazu (vystavení náhradního dokladu max. 4 000 Kč).

*Přesná definice asistenčních služeb viz VPP CPTP 2016, část C.

Hlášení škod

Vyplňte prosím formulář a postupujte podle uvedených instrukcí. Formulář prosím vytiskněte oboustranně nebo jednotlivé listy pevně spojte. Vyplněný formulář zašlete na adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s.
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice
tel.: +420 466 100 777
e-mail: pojistneudalosti@csobpoj.cz