841 41 41 41

ERV Evropská Asistenční služby

Asistenční služby:

ERV Evropská pojišťovna provozuje vlastní asistenční službu, kterou je dceřiná společnost EuroAlarm. Celosvětová aktivní asistence poskytovaná 24 hodin denně je významnou předností našeho pojištění. Kvalifikovaný tým této centrály je připraven poskytnout Vám pomoc v jakékoli nouzové situaci během pobytu v zahraničí.
Tyto asistenční služby využívají dnes nejen klienti z Česka, ale i ze Slovenska, Polska, Pobaltí, Ruska a ostatních zemí bývalého SSSR, Německa, Holandska či ze Skandinávie. Jako součást asistenční sítě poskytují pomoc klientům naše Euro-Centers ve všech hlavních světových turistických oblastech. Díky neustálému kontaktu s místními zdravotnickými zařízeními mohou dohlížet na úroveň léčebné péče, garantovat úhradu účtů apod. Jsou samozřejmě také schopny zajistit jinou pomoc přímo v místě Vašeho zahraničního pobytu.

Jak Vám umíme pomoci…

 • 24 hodin denně můžete požádat o jakoukoli radu v češtině
 • vyšleme záchranný lékařský tým pro pacienta a zajistíme jeho repatriaci do vlasti
 • zajistíme, aby jste byli v rukou kvalitních specialistů a to kdekoli ve světě
 • ušetříme Vás přímé platby při hospitalizaci či náročném ambulantním ošetření poskytnutím platební záruky
 • naši čeští lékaři sledují stav pacienta a poskytnou Vám radu, jak dále postupovat
 • zajistíme přivolání někoho z blízkých z vlasti při Vaší delší hospitalizaci v zahraničí
 • uhradíme poplatky za vystavení náhradního dočasného pasu
 • zprostředkujeme kontakt s rodinou i radu, jak postupovat při pojistné události
 • budete-li okradeni, jsme připraveni poukázat Vám přiměřenou finanční zálohu na pojistné plnění

EuroAlarm Assistance Prague, s.r.o.
Křižíkova 36a
186 00 Praha 8

tel.: + (420) 221 860 606
fax: +(420) 221 860 600
e-mail: help@euro-center.com

Hlášení škod

Pojistnou událost oznamte na škodním protokolu, který si naleznete níže, nebo Vám jej na požádání zašleme. Menší škody můžete nahlásit telefonicky.

 • vyplňte důkladně všechny kolonky škodního protokolu, urychlíte tak vyplacení náhrady
 • nezapomeňte vždy přiložit originály dokladů podle seznamu v záhlaví příslušného formuláře
 • škodní protokol spolu s doklady nám zašlete nejpozději do 1 měsíce po vzniku pojistné události

ERV Evropská pojišťovna, a.s.
oddělení škod
Křižíkova 36a
186 00 Praha 8
tel.: (+420) 221 860 840
fax: (+420) 221 860 849
e-mail: claims@evropska.cz