Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

ERV Evropská Asistenční služby

Asistenční služby:

Aktivní asistenci pro vás zajišťuje 24 hod. denně, 365 dní v roce v českém jazyce asistenční služba Euro-Center. Kontaktovat ji můžete jednoduše přes úvodní stránku mobilní aplikace Moje Evropská nebo zavoláním na tel.: +420 221 860 606.

Na asistenční službu se obraťte v jakékoli tísňové situaci vyžadující pomoc, např.:

 • když budete potřebovat lékaře;
 • přesáhnou-li Vaše výlohy na ošetření 150 EUR;
 • nelze-li zaplatit ošetření v hotovosti;
 • v případě hospitalizace nebo lékařského převozu;
 • při nehodě;
 • před předčasným návratem do vlasti;
 • při úmrtí spolucestujícího;
 • při ztrátě či odcizení zavazadel nebo cestovních dokladů;
 • v souvislosti s Vaší odpovědností za škodu.

S čím vám asistence pomůže?

 • Poradí, jak postupovat při pojistné události,
 • zajistí, abyste byli v rukou kvalitních specialistů, a to kdekoli ve světě,
 • poskytnutím platební záruky vás ušetří přímé platby při hospitalizaci či při náročném ambulantním ošetření,
 • s využitím českého asistenčního lékaře sleduje váš zdravotní stav,
 • zajistí přivolání blízké osoby z vlasti při vaší delší hospitalizaci,
 • zorganizuje převoz zpět do vlasti či repatriaci ostatků,
 • zprostředkuje kontakt s rodinou ve vlasti,
 • potvrdí úhradu škody způsobené třetí osobě,
 • pomůže zajistit právního zástupce při způsobení škody.

Na co se vás asistence zeptá?

 • Jméno a datum narození pojištěného,
 • číslo pojistky,
 • místo a délku pobytu v zahraničí,
 • kontaktní telefonní číslo,
 • co se stalo, případně jaké máte zdravotní problémy.

Usnadněte si nahlášení škodní události

Využijte možnost nahlášení škody on-line na webovém portále pojišťovny ERV. Tato služba umožňuje vyřízení pojistné události do 7 pracovních dnů. Pro hladký průběh vyplňte důkladně všechny kolonky on-line škodního protokolu, přiložte naskenované originály dokladů, a co nejlépe popište okolnosti vzniku škody. Škodní protokol si také můžete vytisknout a poslat poštou.

Pro bezproblémové nahlášení škodní události si připravte následující dokumenty:

 • pojistnou smlouvu;
 • lékařskou zprávu;
 • účtenky;
 • účty za lékařské ošetření a nákup léků;
 • potvrzení o vzniku škody vydané dopravcem, policií, hotelem autopůjčovnou apod.;
 • můžete-li, přiložte fotodokumentaci či písemná svědectví.

O průběhu šetření škodní události a platbě pojistného plnění Vás bude již pojišťovna informovat e-mailem.