841 41 41 41

ERV Evropská cestovní pojištění

Jednorázové cestovní pojištění

Pojištění lze sjednat:

 • pro cesty do 17 dnů
 • pro cesty po Evropě i po celém Světě
 • pro cesty turistické
 • při provozování rekreačních sportů a zimních sportů

Pojištění nelze sjednat:

 • rizikové sporty
 • při účasti na organizovaných soutěžích
 • pro osoby nad 70 let

Celoroční pojištění pro opakované cesty

Pojištění lze sjednat:

 • pro cesty do 365 dnů
 • pro neomezený počet cest v průběhu roku, kdy jedna cesta nepřesáhne délku 30 dní
 • pro cesty po Evropě i po celém Světě
 • pro cesty turistické a pracovní cesty (pouze administrativní činnost)
 • při provozování rekreačních sportů a zimních sportů

Pojištění nelze sjednat:

 • rizikové sporty
 • při účasti na organizovaných soutěžích
 • pro osoby nad 70 let

Základní varianty jednorázového pojištění:

 • SunLight a SunLight Plus – pro cesty po Evropě
 • ExoticaLight a ExoticaLight Plus – pro cesty po celém Světě
 • SkiLight a SkiLight Plus – pro cesty na hory (zimní sporty)

Přehled pojistných limitů

Pojištění krátkodobých cest Název produktu
Destinace Evropa Svět Evropa
Limity pojistného plnění v Kč* SunLight SunLight Plus** ExoticaLight ExoticaLight Plus** SkiLight SkiLight Plus**
Léčebné výlohy 3.000.000 3.000.000 3.000.000
fyzioterapie 120.000 120.000 120.000
zubní ošetření 24.000 24.000 24.000
Aktivní asistence bez omezení bez omezení bez omezení
lék. převoz, přeložení a přeprava 1.000.000 1.000.000 1.000.000
repatriace tělesných ostatků 1.000.000 1.000.000 1.000.000
opatrovník 150.000 150.000 150.000
Úrazové pojištění
trvalá invalidita 100.000 200.000 100.000 200.000 100.000 200.000
úmrtí následkem úrazu 50.000 100.000 50.000 100.000 50.000 100.000
Zavazadla
odcizení, poškození 10.000 15.000 15.000 20.000 10.000 15.000
Odpovědnost za škodu
na zdraví 1.000.000 2.000.000 1.000.000
na majetku 500.000 1.000.000 500.000
Náklady na právní zastoupení 100.000 100.000
Pojištění storna
(zrušení) cesty
20.000  – 40.000  – 20.000
spoluúčast 20 % min. 1.000 min. 1.000 min. 1.000
Zimní sporty NE NE ANO
Rizikové sporty NE NE NE

* spoluúčast na každou pojistnou událost ve výši 1.000 Kč

** varianty pojištění “Plus” obsahují pojištění storna (zrušení cesty)

Základní varianty celoročního pojištění pro opakované cesty:

 • MultiPack Standard – pro cesty po Evropě
 • MultiPack Optimal – pro cesty po Světě

Přehled pojistných limitů MultiPack

Pojištění krátkodobých cest Název produktu
Destinace Evropa Svět
Limity pojistného plnění v Kč* MultiPack Standard MultiPack Optimal
Léčebné výlohy 2.000.000 3.000.000
fyzioterapie 120.000 120.000
zubní ošetření 20.000 20.000
Aktivní asistence bez omezení bez omezení
lék. převoz, přeložení a přeprava 1.000.000 1.000.000
repatriace tělesných ostatků 1.000.000 1.000.000
náklady na pohřeb 150.000 150.000
opatrovník 150.000 150.000
Úrazové pojištění
trvalá invalidita 200.000 200.000
úmrtí následkem úrazu 100.000 100.000
Zavazadla
odcizení, poškození 15.000 30.000
Odpovědnost za škodu
na zdraví 1.000.000 1.000.000
na majetku 500.000 500.000
Náklady na právní zastoupení 200.000 200.000
Pojištění storna
(zrušení) cesty
20.000 40.000
spoluúčast 20 % min. 1.000 min. 1.000
Zimní sporty ANO ANO
Rizikové sporty NE NE

* spoluúčast na každou pojistnou událost ve výši 1.000 Kč

Rodinné pojištění:

Rodina = 1-2 dospělé osoby ve věku do 70 let cestující s 1-3 dětmi mladšími 18 let (osoby žijící ve stejné domácnosti).

Pokud splňujete podmínky je automaticky uplatněna sleva pro rodinu.*

Při rodinném tarifu je pojistné plnění za celou smlouvu omezeno na dvojnásobek základních limitů u pojištění zavazadel a pojištění storna cesty.

* členové rodiny mohou cestovat i samostatně

Pojištění storna (zrušení) cesty:

Můžete si připojistit stornopoplatky za zrušení cesty pro případy:

 • vážné akutní onemocnění či úraz vyžadující hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře, jež nastaly vám, spolucestujícímu či vašemu nejbližšímu příbuznému
 • úmrtí shora uvedených osob, vašich sourozenců či prarodičů nebo nejbližších příbuzných vašeho manžela/manželky nebo druha/družky
 • zdravotní komplikace vyžadující hospitalizaci v důsledku těhotenství do dvou měsíců před očekávaným porodem, jež nastaly vám či vaší nejbližší příbuzné
 • znásilnění vaší osoby či vašeho nejbližšího příbuzného
 • nezaviněnou ztrátu zaměstnání v důsledku organizačních změn či zrušení zaměstnavatele, k níž dojde po zakoupení zájezdu, jež nastala vám, vašemu spolucestujícímu či vašemu nejbližšímu příbuznému, který se měl účastnit téže cesty
 • rozsáhlé poškození vašeho bydliště vzniklé těsně před odjezdem na zahraniční cestu následkem požáru, povodně či trestného činu třetí osoby apod., pokud lze doložit, že vaše přítomnost je v den odjezdu prokazatelně nezbytná z důvodu zabránění šíření vzniklé škody

Připojištění lze sjednat nejpozději v den zaplacení poslední zálohy nebo celkové úhrady za cestovní službu (cestu, letenku apod.).

Pojištění se nevztahuje na nemoci existující již při uzavření pojistné smlouvy.

Rekreační sporty:

Pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo při provozování běžné rekreační a plážové sporty, jako jsou např. plážový volejbal, turistika v běžném nenáročném terénu do 3.000 m n.m., běžná cykloturistika, plavání, vodní atrakce a další sporty srovnatelné rizikovosti.

Asistenční služby:

ERV pojišťovna provozuje vlastní asistenční službu, kterou je dceřiná společnost EuroAlarm. Celosvětová aktivní asistence poskytovaná 24 hodin denně je významnou předností našeho pojištění. Kvalifikovaný tým této centrály je připraven poskytnout vám pomoc v jakékoli nouzové situaci během pobytu v zahraničí.

 • 24 hodin denně můžete požádat o jakoukoli radu v češtině
 • vyšleme záchranný lékařský tým pro pacienta a zajistíme jeho repatriaci do vlasti
 • zajistíme, abyste byli v rukou kvalitních specialistů, a to kdekoli ve světě
 • ušetříme vás přímé platby při hospitalizaci či náročném ambulantním ošetření poskytnutím platební záruky
 • naši čeští lékaři sledují stav pacienta a poskytnou vám radu, jak dále postupovat
 • zajistíme přivolání někoho z blízkých z vlasti při vaší delší hospitalizaci v zahraničí
 • uhradíme poplatky za vystavení náhradního dočasného pasu
 • zprostředkujeme kontakt s rodinou i radu, jak postupovat při pojistné události
 • budete-li okradeni, jsme připraveni poukázat vám přiměřenou finanční zálohu

EuroAlarm Assistance Prague, s.r.o.
Křižíkova 36a
186 00 Praha 8
tel.: + (420) 221 860 606
fax: +(420) 221 860 600
help@euro-center.com

Více informací - ERV Evropská Asistenční služby

Pojistné podmínky: