222 100 200 Zavoláme vám zpět

Co je zelená karta

Zelená karta je v rámci pojištění vozidel běžně používaným pojmem. Co ale vlastně u pojištění vašeho vozidla zelená karta znamená, k čemu slouží a proč je nutné ji vozit v autě pokaždé, když někam vyjedete? Pojďme se na to podívat společně v tomto krátkém článku.

Povinné ručení zelená karta

Definice zelené karty

Zelená karta je mezinárodní osvědčení o platném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - tedy o platném povinném ručení. Dle zákona jste povinni mít zelenou kartu vydanou k povinnému ručení vaše vozidla u sebe pokaždé, když s vozidlem vyjedete. A nezáleží na tom, zda jedete na nákup o pár ulic dále od svého domova nebo na dovolenou k moři. Při silniční kontrole budete k předložení zelené karty vyzváni a v případě, že ji nebudete mít u sebe nebo nebude platná, dopouštíte se dopravního přestupku a hrozí vám pokuta a to i za předpokladu, že máte platné povinné ručení uzavřené.

Co je na zelené kartě uvedeno?

Na zelené kartě musí být vždy následující údaje:

  • údaje o pojištěném vozidle (SPZ nebo VIN, druh a značka vozidla);
  • platnost (data od - do);
  • územní platnost;
  • informace o pojistiteli a asistenční službě;
  • informace o pojistníkovi (příp. provozovateli vozidla).

Údaje o vozidle, které jsou na zelené kartě uvedeny, musí vždy odpovídat skutečnému stavu. Pokud tedy například dojde ke změně registrační značky vozidla, je nutné tuto změnu obratem nahlásit pojišťovně, která vám vystaví zelenou kartu s novými údaji.

Kdy zelenou kartu obdržíte?

Pokud si sjednáte povinné ručení na našich webových stránkách online, obdržíte zelenou kartu ke sjednanému pojištění obratem v elektronické podobě na vaši e-mailovou adresu, stačí si ji tedy vytisknout.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Platnost zelené karty může být:

  • dočasná;
  • roční.

Jak bylo již zmíněno výše, po sjednání povinného ručení ihned obdržíte zelenou kartu e-mailem. Platnost této zelené karty je omezena, jedná se tedy o dočasnou zelenou kartu. Zároveň vám tuto zelenou kartu s dočasnou platností odesíláme i na originálním formuláři poštou na vaši adresu.

Roční zelenou kartu obdržíte pak již přímo od konkrétní pojišťovny po úhradě pojistného a to samozřejmě ještě před koncem platnosti dočasné zelené karty.

Územní platnost povinného ručení – zelené karty

Platnost Státy
dle zákona Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a pro účely zelenokaretního systému i Švýcarsko
dle vyhlášky Ministerstva financí Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina, Vatikán
dle dohody České kanceláře pojistitelů * Ázerbájdžán (s účinností od 1. 1. 2016), Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko (s účinností od 01.01.2009), Tunisko
pojištění neplatí Kosovo – nutné uzavřít hraniční pojištění

* Zde ovšem záleží na dané pojišťovně, zda a která území uvedených států do pojištění zahrne. Na zelené kartě je platnost pojištění i v těchto státech uvedena tak, že rozeznávací značka daného státu není přeškrnuta.

Zelená karta při cestách do zahraničí

Po sjednání a úhradě povinného ručení vždy obdržíte zelenou kartu ve dvou vyhotoveních - originál a duplikát. Při cestách v rámci ČR stačí vozit pouze originál zelené karty. Pokud ale jedete do zahraničí, nezapomeňte si přibalit i duplikát a mít tak u sebe obě vyhotovení. Je to z důvodu, že v případně dopravní nehody v zahraničí, jste povinni odevzdat duplikát zelené karty místní policii.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ