Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů, zkráceně ČKP je profesní organizace pojistitelů, kteří jsou v rámci území České republiky oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti s provozu vozidla (tj. povinné ručení).

Činnosti ČKP

Dle zákona ČKP zajišťuje následující činnosti:

 • spravuje garanční fond;
 • provozuje hraniční pojištění a informační středisko,
 • zabezpečuje plnění úkolů, které souvisí s jejím členstvím v Radě kanceláří;
 • uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány, které jsou v daných státech pověřeny vyřizováním žádostí o náhradní plnění a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod;
 • vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti;
 • předává data o pojištěných vozidlech Centrálnímu registru vozidel za účelem provonání s daty registrovaných vozidel a identifikuje tak nepojištěné vozidla;
 • provozuje databázi ve které lze dle SPZ vyhledat, u které pojišťovny je dané vozidlo pojištěno;
 • provozuje linku pomoci řidičům 1224.

Garanční fond

ČKP mimo jiné spravuje garanční fond, ze kterého se hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly, případně další škody, které jsou specifikované zákonem. Sazby příspěvku stanovuje Ministerstvo financí vyhláškou č. 205/1999 Sb.

Fond zábrany škod

Jedná se o soubor finančních prostředků, které jsou získávány od členských pojišťoven České kanceláře pojistitelů a které jsou určeny k úhradě činností pomáhajícím motoristům a vedou tak k zábraně možných škod. Členská pojišťovna do tohoto fondu přispívá každoročně minimálně 3 % z ročního přijatého pojistného v rámci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Příjemci finančních příspěvků jsou hasičský záchranný sbor, jednotky dobrovolných hasičů, Policie ČR a zdravotnické záchranné služby.

 Vysvětlení pojmů

 • ČKP: Česká kancelář pojistitelů
 • Česká kancelář pojistitelů: organizace pojistitelů (pojišťoven)
 • Garanční fond: slouží k úhradě škod nepojištěnými vozidly