Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění pro skupiny

Pojištění dětí mateřských, základních a středních škol v rámci České republiky

Pestrost povinné školní docházky, studia středních škol a učilišť bývá zajišťována prostřednictvím školních výletů, exkurzí, školek a škol v přírodě, lyžařských výcviků, outdoorových akcí nebo například adaptačních kurzů. Z pohledu dětí jsou tyto akce velmi oblíbené a netrpělivě očekávané, avšak z pohledu ředitelů a učitelů spíše obávané.

Odpovědnost za děti

Poté, co rodič předá své dítě některé z institucí, nesou za něj odpovědnost právě zaměstnanci školy. Totéž platí i pro akce mimo instituce, které se mohou stát naprosto nezvládnutými, a to zejména z důvodu, že jsou podstatně rizikovější než běžná výuka ve škole. Na školních akcích a výletech číhají různá nebezpečí, která jsou navíc mnohdy podpořena dětskou nepozorností nebo neposlušností. Mezi situace, které mohou zcela zásadně ovlivnit úspěšnost školních akcí patří úrazy dětí, poškození věcí třetích osob dětmi a poškození zdraví třetích osob dětmi.
Neporadíme vám, jak těmto  situacím čelit, ale známe způsob, kterým lze zmírnit následky.

1.    Úraz dítěte

V případě, že dojde ke zranění dítěte s trvalými následky, má poškozený právo na bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění, na náhradu nákladů spojených s léčením, popřípadě na další individuální náhrady. V případě škody na zdraví mohou jednotlivé náhrady dosahovat značných částek. Navíc pedagogům, kteří měli ve chvíli, kdy k úrazu došlo, žáka na starosti, hrozí v nejkrajnějším případě i vězení.

2.    Poškození věcí třetích osob dětmi

V případech nezletilých dětí nese odpovědnost společně s viníkem i ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled, ve škole i na školní akci tedy příslušný pedagog. Ten je zproštěn odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal. Jako příklad nám zde poslouží zničené brýle, elektronika, školní potřeby, apod.

3.    Škody na zdraví třetích osob způsobené dětmi

Často nevinně začínající hry přecházejí ve strkanice nebo dokonce hrubé násilí mezi dětmi. Pokud se dějí na půdě instituce, nebo na akcích pořádaných institucí, které je dítě svěřeno, nese odpovědnost za veškeré újmy opět pedagog, který byl pověřen dozorem dětí. Opět můžeme uvést konkrétní případy, ve kterých nejčastěji dochází k poškození zdraví dětí dětmi – předbíhaní ve frontě na oběd, přetahování se o svačiny nebo například potahování dvojičky na školním výletě. Uvedené příklady jsou ze všech třech možných rizik nejhorší, často mívají fatální následky.

Sjednání cestovního pojištění do České republiky pro mateřské, základní a střední školy

Společnost Top-Pojištění.cz nabízí všem mateřským, základním a středním školám v České republice exklusivní možnost spolupráce. Sjednání cestovního pojištění pro děti nebylo nikdy jednodušší. S cestovním pojištěním s územní platností po celé České republice se vyhnete nutnosti řešit trvalé následky na zdraví dětí i majetkové škody z vlastní kapsy nebo pedagogického pojištění odpovědnosti.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Nebudeme vás zatěžovat povinným vyplňováním všech údajů dětí a výběrem vhodné pojišťovny. Připravili jsme pro vás velmi jednoduchou tabulku (ke stažení zde), do které stačí zapsat jméno, příjmení a rodná čísla  pojišťovaných dětí a zaslat na e-mailovou adresu společnosti: info@top-pojisteni.cz. Vše za vás zpracujeme a obratem zašleme pojistnou smlouvu k vytištění.

Kalkulace cestovního pojištění do ČR pro třídu 20 žáků:

Mateřská škola na 5 dní 5 let  700 Kč
Základní škola na 5 dní 15 let  700 Kč
Střední škola na 5 dní žáci 18 let  900 Kč

Vámi vyplněný dokument si můžete uložit pro další použití a další děti pouze doplňovat nebo informace upravovat dle vlastní potřeby. Služby, kterou všem školám v České republice společnost Top-Pojištění.cz poskytuje zdarma, můžete samozřejmě využít opakovaně.

Formulář pro vyplnění naleznete ke stažení zde.

Těšíme se na spolupráci.

Tým Top-Pojištění.cz

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ