Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak zjistím bonus povinného ručení?

Už jste si někdy zkoušeli udělat kalkulaci povinného ručení, ale hned na začátku jste narazili na položku bonusu? Možná se ptáte, jak tento bonus vlastně zjistit? Pokud se chcete dozvědět více, je právě pro vás připraven tento článek.

Povinnéručení bonus

Povinné ručení bonus

Bonus z povinného ručení je procentuálně vyjádřená sleva na pojistném. Počítá se celková délka sjednaného povinného ručení bez pojistných událostí v měsících. Důležité je tedy to, jak dlouho má pojistník, ať už fyzická osoba nebo firma, povinné ručení sjednané. Databáze délky pojištění se vede od 1. ledna roku 2000, kdy začalo být pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinné ze zákona.

Tabulky pro výpočet bonusu má každý pojistitel nastaveny individuálně, výše slevy se tak může lišit. Obecně však platí pravidla, která jsou pro všechny pojišťovny totožné. Jedná se například o to, že bonus je poskytován již po 12 měsících sjednaného povinného ručení. Do bonusu jsou také samozřejmě zohledněny případné pojistné události.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Ztráta měsíců po pojistné události

Za každou pojistnou událost pojišťovna odečítá určitý počet měsíců, standardně to bývá 24 až 36 měsíců, o které je celková výše počtu měsíců ponížena. Z výsledného čísla vzniká rozhodná doba v měsících, podle které je pak vypočten bonus v procentech. Sleva na bonusu začíná většinou na 5 % a může končit až na 60 %. Pokud tedy máte povinné ručení sjednané dlouho a jezdíte bez nehod, můžete mít povinné ručení levnější více než o polovinu.

Přesná pravidla pro výši slevy dle rozhodné doby uvádí každá pojišťovna v pojistných podmínkách. Pokud tedy máte povinné ručení, určitě si pojistné podmínky prostudujte.

Co je to malus povinného ručení?

Možná jste také někdy narazili na pojem malus z povinného ručení. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o opak bonusu. Pokud je tedy po odečtení měsíců za pojistné události z celkového počtu měsíců sjednaného povinného ručení daného pojistníka výsledek záporný, jedná se o malus. Takové klienty pojistitel považuje za více rizikové a z tohoto důvodu je malus zohledněn přirážkou k základnímu pojistnému.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Jak zjistím bonus povinného ručení?

Nemusíte složitě zjišťovat výši vašeho bonusu nebo rozhodnou dobu. Jde to mnohem jednodušeji. V naší kalkulačce povinného ručení vám rovnou umíme do kalkulace zohlednit bonus na základě vašich údajů. Stačí v sekci Bonus za jízdu bez nehod vybrat Ověřit on-line, doplnit potřebné údaje a v porovnání uvidíte cenu se započítanou slevou a v některých případech přirážkou (bonus/malus).

Nechce se Vám vyplňovat údaje do kalkulátoru? Nevadí! Místo Ověřit on-line vyberte možnost Nejsem si jist - chci být kontaktován a spojí se s vámi náš specialista.

Bonus znám - jak sjednám povinné ručení?

Výši rozhodné doby a tím i slevu za vaši řidičskou historii nelze vyjádřit jedním číslem. Každá pojišťovna má vlastní pravidla pro výpočet - někdo počítá všechny škody, někdo zase jen za posledních 5 nebo 10 let, někdo odečte za každou škodu 36 měsíců, někdo jen 24. Ve výsledku můžete u každé pojišťovny mít jinou hodnotu i jinou výši slevy. Není tedy důležité znát výši bonusu, ale jaká je konečná cena za pojištění.

Důležité je zohlednit limity pojistného plnění a všechna rizika, která jsou s provozem vašeho vozu spojena. To jsou základní parametry, u kterých zároveň můžete sami ovlivnit cenu pojištění.

Bonus pro havarijní pojištění

Slevu za bezeškodní průběh lze započítat i pro havarijní pojištění. Pojistitelé přitom počítají s bonusem z povinného ručení. Nejedná se ale vždy o stejnou slevu. Každá pojišťovna má opět vlastní pravidla (dle pojišťovacích podmínek). Někdo započítá slevu stejnou, někdo Vám rovnou na začátku přizná maximální slevu.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ