222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak zjistím bonus povinného ručení?

Všude kolem slyšíte, jak je kalkulace povinného ručení online snadná a rychlá, a tak jste se rozhodli to také vyzkoušet. Otevíráte kalkulaci povinného ručení, ale hned na začátku narážíte na položku bonusu, a tak se ptáte ,,Jak zjistím bonus povinného ručení?". Pokud se chcete dozvědět více, je právě pro vás připraven tento článek.

Povinné ručení bonus

Bonus z povinného ručení je v podstatě procentuálně vyjádřená sleva na pojistném za určitou délku sjednaného povinného ručení bez pojistných událostí. Bonus se vypočítává z celkové délky předchozích pojištění v měsících. Důležité je tedy to, jak dlouho má pojistník, ať už fyzická osoba nebo firma, povinné ručení sjednané. Databáze délky pojištění se vede od 1.ledna roku 2000, kdy začalo být pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinné ze zákona.

Povinnéručení bonus

Tabulky pro výpočet bonusu má každý pojistitel nastaveny individuálně, výše slevy se tak může lišit. Obecně však platí pravidla, která jsou pro všechny pojišťovny totožné. Jedná se například o to, že bonus je poskytován již po 12 měsících sjednaného povinného ručení. Do bonusu jsou také samozřejmě zohledněny případné pojistné události.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Za každou pojistnou událost pojišťovna odečítá určitý počet měsíců, standardně to bývá 24 až 36 měsíců, o které je celková výše počtu měsíců ponížena. Z výsledného čísla vzniká rozhodná doba v měsících, podle které je pak vypočten bonus v procentech. Sleva na bonusu začíná většinou na 5 % a může končit až na 60 %. Pokud tedy máte povinné ručení sjednané dlouho a jezdíte bez nehod, můžete mít povinné ručení levnější více než o polovinu.

Přesná pravidla pro výši slevy dle rozhodné doby uvádí každá pojišťovna v pojistných podmínkách.

Co je to malus povinného ručení?

Možná jste také někdy narazili na pojem malus z povinného ručení. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o opak bonusu. Pokud je tedy po odečtení měsíců za pojistné události z celkového počtu měsíců sjednaného povinného ručení daného pojistníka výsledek záporný, jedná se o malus. Takové klienty pojistitel považuje za více rizikové a z tohoto důvodu je malus zohledněn přirážkou k základnímu pojistnému.

Jak zjistím bonus povinného ručení?

Nemusíte složitě zjišťovat výši Vašeho bonusu nebo rozhodnou dobu, jde to jednoduše. V naší kalkulačce povinného ručení Vám rovnou umíme do kalkulace zohlednit bonus na základě Vašich údajů (sjednání povinného ručení online). Stačí v sekci Bonus za jízdu bez nehod vybrat Ověřit on-line, doplnit Vaše údaje a v porovnání uvidíte již cenu se započítanou slevou a v některých případech přirážkou (bonus/malus).

Nechce se Vám vyplňovat údaje do kalkulátoru? Nevadí! Místo Ověřit on-line vyberte možnost Nejsem si jist - chci být kontaktován a spojí se s Vámi náš specialista a se vším Vám pomůže a vybere i nejlepší pojistku podle Vašich potřeb.

Povinné ručení online

Bonus pro povinné ručení

Bonusy u povinného ručení ukazují vaší řidičskou historii. Vypočítávají se podle délky předchozího pojištění a počtu Vámi způsobených nehod od roku 2000.Tyto údaje evidují pojišťovny u ČKP na IČO nebo rodné číslo.

Bonus znám - jak sjednám povinné ručení?

Výši rozhodné doby a tím i slevu za Vaši řidičskou historii nelze vyjádřit jedním číslem. Každá pojišťovna má vlastní pravidla pro výpočet - někdo počítá všechny škody,  někdo zase jen za posledních 5 nebo 10 let, někdo odečte za každou škodu 36 měsíců, někdo jen 24. Ve výsledku můžete u každé pojišťovny mít jinou hodnotu i jinou výši slevy. Není tedy důležité znát výši bonusu, ale jaká je konečná cena za pojištění.

Bonus pro havarijní pojištění

Slevu za bezeškodní průběh lze započítat i pro havarijní pojištění. Jelikož neexistuje centrální registr škod z havarijního pojištění, pojistitelé standardně počítají s bonusem, který Vám přiznají povinném ručení. Nejedná se vždy o stejnou slevu. Každá pojišťovna má opět vlastní pravidla. Někdo započítá slevu stejnou, někdo Vám rovnou na začátku přizná maximální slevu. Podmínky systému bonus/malus jsou vždy uvedeny v pojistných podmínkách i pro havarijní pojištění.

I v havarijním pojištění nemusíte znát přesnou výši rozhodné doby. Slevu Vám automaticky započítáme a o nic nepřijdete.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ