222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak zjistím bonus povinného ručení?

Všude kolem slyšíte, jak je kalkulace povinného ručení online snadná a rychlá, a tak jste se rozhodli to také vyzkoušet. Otevíráte kalkulaci povinného ručení, ale hned na začátku narážíte na položku bonusu, a tak se ptáte ,,Jak zjistím bonus povinného ručení?". Pokud se chcete dozvědět více, je právě pro vás připraven tento článek.

Povinnéručení bonus

Povinné ručení bonus

Bonus z povinného ručení je v podstatě procentuálně vyjádřená sleva na pojistném za určitou délku sjednaného povinného ručení bez pojistných událostí. Bonus se vypočítává z celkové délky předchozích pojištění v měsících. Důležité je tedy to, jak dlouho má pojistník, ať už fyzická osoba nebo firma, povinné ručení sjednané. Databáze délky pojištění se vede od 1.ledna roku 2000, kdy začalo být pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinné ze zákona.

Povinné ručení online

Tabulky pro výpočet bonusu má každý pojistitel nastaveny individuálně, výše slevy se tak může lišit. Obecně však platí pravidla, která jsou pro všechny pojišťovny totožné. Jedná se například o to, že bonus je poskytován již po 12 měsících sjednaného povinného ručení. Do bonusu jsou také samozřejmě zohledněny případné pojistné události. Za každou pojistnou událost pojišťovna odečítá určitý počet měsíců, standardně to bývá 24 až 36 měsíců, o které je celková výše počtu měsíců ponížena. Z výsledného čísla vzniká rozhodná doba v měsících, podle které je pak vypočten bonus v procentech. Sleva na bonusu začíná většinou na 20 % a končí na 60 %. Pokud tedy máte povinné ručení sjednané dlouho a jezdíte bez nehod, můžete mít povinné ručení levnější více než o polovinu.

Co je to malus povinného ručení?

Možná jste také někdy narazili na pojem malus z povinného ručení. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o opak bonusu. Pokud je tedy po odečtení měsíců za pojistné události z celkového počtu měsíců sjednaného povinného ručení daného pojistníka výsledek záporný, jedná se o malus. Takové klienty pojistitel považuje za více rizikové a z tohoto důvodu je malus zohledněn přirážkou k základnímu pojistnému.

Jak zjistím bonus povinného ručení?

Zjištění bonusu povinného ručení není v současné době nic složitého. Existuje centrální databáze České kanceláře pojistitelů, kde jsou informace o smlouvách a pojistných událostech daného pojistníka evidovány. Nevýhodou je, že tato databáze není veřejně přístupná. Přístup do ní mají pouze pojišťovny. Při sjednání povinného ručení online je na základě propojení s touto databází bonus ověřen. Díky tomu odpadá povinnost fyzického papírového dokládání potvrzení o bezeškodném průběhu, jako tomu bývalo dříve. Pro přesnou kalkulaci povinného ručení vám bonus rádi ověříme. Pokud si jím tedy nejste jisti, neváhejte se pro zjištění bonusu povinného ručení obrátit na náš zákaznický servis. Můžete nám napsat na online chatu, zavolat či nás kontaktovat emailem. K dispozici jsme vám každý den.

Povinné ručení bonus

U povinného ručení

Bonus znám - jak sjednám povinné ručení?

Pokud svůj bezeškodní průběh znáte a chcete pojištění online sjednat, není to žádná věda. Na webovém portále www.top-pojisteni.cz stačí zvolit kalkulaci povinného ručení. K ruce si vezměte velký technický průkaz a můžete se pustit do sjednávání. Na úvodní straně zadejte základní údaje o vozidle a pojistníkovi. Hned poté se vám již zobrazí přehledné porovnání nabídek jednotlivých pojišťoven. Pro přesnější kalkulaci a ověření bonusu povinného ručení doporučujeme pod sloupcem některé z pojišťoven zvolit tlačítko Zjistit a zadat požadované údaje. Na základě toho vám bude bonus ověřen a zobrazí se tlačítko Koupit, přes které pak můžete dále pokračovat v objednávce. V následujících krocích vyplníte detailnější údaje o vozidle a pojistníkovi. Na konci objednávky, v nabídkovém souhrnu můžete vše ještě jednou zkontrolovat. Objednávku dokončíte tlačítkem Objednat. Dokumenty k povinnému ručení vám dorazí během čtvrthodiny do e-mailu. Povinné ručení vzniká uhrazením prvního pojistného v řádném termínu, který je pojišťovnou stanoven, a tak není třeba smlouvu podepisovat a zasílat nám ji zpět. Do tří pracovních dnů pak obdržíte dočasnou zelenou kartu také poštou.

Spočítejte si své povinné ručení