Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak zjistím bonus povinného ručení?

Už jste si někdy zkoušeli udělat kalkulaci povinného ručení, ale hned na začátku jste narazili na položku bonusu? Možná se ptáte, jak tento bonus vlastně zjistit? Pojďme se na to společně podívat.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Povinné ručení bonus

Bonus z povinného ručení je procentuálně vyjádřená sleva na pojistném. Počítá se do něj celková délka sjednaného povinného ručení bez pojistných událostí v měsících. Důležité je tedy to, jak dlouho má pojistník, ať už fyzická osoba, nebo firma, povinné ručení sjednané. Databáze délky pojištění se vede od 1. ledna roku 2000, kdy začalo být pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinné ze zákona. Vede ji Česká kancelář pojistitelů (ČKP).

Tabulky pro výpočet bonusu má každý pojistitel nastaveny individuálně, výše slevy se tak může lišit. Obecně však platí pravidla, která jsou pro všechny pojišťovny totožná. Jedná se například o to, že bonus je poskytován již po 12 měsících sjednaného povinného ručení. A do bonusu jsou také zohledněny případné pojistné události.

Převod bonusu na rodinného příslušníka

Důležité je také vědět, že v roce 2020 se změnila pravidla pro převádění bonusů. Do té doby byl možný například převod bonusu povinného ručení v rodině. Nařízením České kanceláře pojistitelů byla tato možnost zrušena.

Bonus povinné ručení

Ztráta měsíců po pojistné události

Za každou pojistnou událost pojišťovna odečítá určitý počet měsíců (standardně to bývá 24 až 36 měsíců), o něž je celkový počet měsíců pojištění ponížen. Z výsledného čísla vzniká rozhodná doba v měsících, podle které je pak vypočten bonus v procentech. Sleva na bonusu začíná většinou na 5 % a může končit až na 60 %. Pokud tedy máte povinné ručení sjednané dlouho a jezdíte bez nehod, můžete mít povinné ručení levnější více než o polovinu.

Přesná pravidla pro výši slevy dle rozhodné doby uvádí každá pojišťovna v pojistných podmínkách. A pokud chcete zjistit, jaká je přesná výše vašich bonusů, existuje také speciální databáze bonus/malus ČKP, která spolupracuje s pojišťovnami.

Co je to malus povinného ručení?

Možná jste také někdy narazili na pojem malus z povinného ručení. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o opak bonusu. Pokud je tedy po odečtení měsíců za pojistné události z celkového počtu měsíců sjednaného povinného ručení daného pojistníka výsledek záporný, jedná se o malus. Takové klienty pojistitel považuje za více rizikové a z tohoto důvodu je malus zohledněn přirážkou k základnímu pojistnému.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Jak zjistím bonus povinného ručení?

Nemusíte složitě zjišťovat výši vašeho bonusu nebo rozhodnou dobu. V naší kalkulačce povinného ručení vám rovnou umíme do kalkulace zohlednit bonus na základě vašich údajů. Stačí v sekci Bonus za jízdu bez nehod vybrat Ověřit on-line, doplnit potřebné údaje a v porovnání uvidíte cenu se započítanou slevou a v některých případech přirážkou (bonus/malus).

Nechce se vám vyplňovat údaje do kalkulátoru? Nevadí! Místo Ověřit on-line vyberte možnost Nejsem si jist - chci být kontaktován a spojí se s vámi náš specialista.

Ilustrační příklad bonusu z povinného ručení č. 1

Celkový počet měsíců pojištění 95
Počet zaviněných dopravních nehod 2
Počet odečtených měsíců 2 × 36
Výpočet 95 – (2 × 36) = 23
Nový bonus povinného ručení 23 měsíců, tj. snížení dosavadního bonusu dle tabulek pojišťovny

Ilustrační příklad bonusu z povinného ručení č. 2

Celkový počet měsíců pojištění 22
Počet zaviněných nehod 1
Počet odečtených měsíců 36
Výpočet 22 – 36 = -14
Malus povinného ručení -14 měsíců, tj. příplatek k povinnému ručení dle tabulek pojišťovny

Zdroj: smluvní a předsmluvní dokumentace pojišťoven; počítáno dne 29. 5. 2023.

Bonus znám - jak sjednám povinné ručení?

Výši rozhodné doby a tím i slevu za vaši řidičskou historii nelze vyjádřit jedním číslem. Každá pojišťovna má vlastní pravidla pro výpočet - někdo počítá všechny škody, někdo zase jen za posledních 5 nebo 10 let, někdo odečte za každou škodu 36 měsíců, někdo jen 24. Ve výsledku můžete u každé pojišťovny mít jinou hodnotu i jinou výši slevy. Není tedy důležité znát výši bonusu, ale jaká je konečná cena za pojištění.

Důležité je zohlednit limity pojistného plnění a všechna rizika, která jsou s provozem vašeho vozu spojena. To jsou základní parametry, u kterých zároveň můžete sami ovlivnit cenu pojištění.

Bonus pro havarijní pojištění

Slevu za bezeškodní průběh lze započítat i pro havarijní pojištění. Pojistitelé přitom počítají s bonusem z povinného ručení. Nejedná se ale vždy o stejnou slevu. Každá pojišťovna má opět vlastní pravidla (dle pojišťovacích podmínek). Někdo započítá slevu stejnou, někdo vám rovnou na začátku přizná maximální slevu.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ