Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak funguje a k čemu je ČKP

Název ČKP se ve spojení s pojištěním vozidel používá velmi často. Jak funguje a k čemu je ČKP? Vše podstatné jsme pro vás shrnuli v tomto článku.

Jak funguje a k čemu je ČKP

Činnosti ČKP

Česká kancelář pojistitelů, zkráceně ČKP je profesní organizace pojistitelů, kteří jsou v rámci území České republiky oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tj. povinné ručení).

Jak funguje a k čemu je ČKP? Dle zákona ČKP zajišťuje následující činnosti:

 • spravuje garanční fond;
 • provozuje hraniční pojištění a informační středisko,
 • zabezpečuje plnění úkolů, které souvisí s jejím členstvím v Radě kanceláří;
 • uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány, které jsou v daných státech pověřeny vyřizováním žádostí o náhradní plnění a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod;
 • vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti;
 • předává data o pojištěných vozidlech Centrálnímu registru vozidel za účelem porovnání s daty registrovaných vozidel a identifikuje tak nepojištěné vozidla;
 • provozuje databázi, ve které lze dle SPZ vyhledat, u které pojišťovny je dané vozidlo pojištěno;
 • provozuje linku pomoci řidičům 1224.

Povinné ručení online

Garanční fond

ČKP mimo jiné spravuje garanční fond, ze kterého se hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly, případně další škody, které jsou specifikované zákonem. Sazby příspěvku stanovuje Ministerstvo financí vyhláškou č. 205/1999 Sb.

Pokud tedy provozujete vozidlo, které nemá sjednané povinné ručení, obdržíte od ČKP výzvu k úhradě příspěvku do tohoto garančního fondu za nepojištěná vozidla. Aktuální sazby těchto příspěvků naleznete přímo na webu ČKP zde.

Jak v případě nepojištěného vozidla postupovat a jak zaplatit pokutu ČKP? Vše potřebné se dozvíte v našem článku „Jak zaplatit pokutu ČKP„.

Fond zábrany škod

Jedná se o soubor finančních prostředků, které jsou získávány od členských pojišťoven České kanceláře pojistitelů a které jsou určeny k úhradě činností pomáhajícím motoristům a vedou tak k zábraně možných škod. Členská pojišťovna do tohoto fondu přispívá každoročně minimálně 3 % z ročního přijatého pojistného v rámci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Příjemci finančních příspěvků jsou hasičský záchranný sbor, jednotky dobrovolných hasičů, Policie ČR, zdravotnické záchranné služby a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Informační středisko pro poškozené

Toto informační středisko ČKP slouží k vyhledání pojistitele nebo jeho zástupce, u kterého může poškozený uplatnit škodu.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Můžete zde:

 • vyhledat pojišťovnu u českého vozidla dle SPZ;
 • vyhledat zástupce zahraniční pojišťovny (nehoda v ČR);
 • vyhledat zástupce zahraniční pojišťovny (nehoda v zahraničí);
 • nahlásit škodu ČKP.

Webové stránky ČKP

Všechny informace, které ohledně této instituce potřebujete zjistit, naleznete přímo na oficiálních webových stránkách České kanceláře pojistitelů zde.

Mimo jiné se zde dozvíte i informace, které se vám mohou hodit.

Jedná se například o:

 • Rady pro motoristy - zde naleznete, jak správně postupovat, pokud vás na silnici potkají nějaké nepříjemnosti.
 • Ověření vozidla dle SPZ - ověřte si, zda je vozidlo řádně pojištěné, stačí zadání SPZ.
 • Informace ohledně Linky pomoci řidičům 1224.
 • Statistiky o počtu pojištěných vozidel.

Prevence nepříjemností

I když jak vidíte, činností ČKP je opravdu spousta, většina z nás má tuto instituci z dřívějších let spojenou s nepříjemnými výzvami ohledně nepojištěných dnů vozidla, které byly často neoprávněné. To už se ale poslední dobou výrazně zlepšilo. Ovšem vždy je nutné myslet na to, že povinné ručení pro vaše vozidlo je třeba mít sjednané, tato povinnost je daná zákonem.

Pokud tedy třeba přecházíte k jiné pojišťovně nebo kupujete vozidlo, pohlídejte si, ať zde nevznikne ani jeden den bez pojištění. Tím se vyhnete zbytečným komplikacím a sankcím u ČKP.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ